Версія сайту для людей з вадами зору

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Новини служби зайнятості

 

Про захист трудових прав працівників у період карантину

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 256 “Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (набрала чинності 07.04.2020) визначено, що керівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, голови місцевих державних адміністрацій мають забезпечити на час встановлення карантину дотримання трудових прав державних службовців та працівників, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома. При цьому, необхідно враховувати, що на час встановлення карантину за державними службовцями та працівниками, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома, зберігаються займана посада, умови оплати праці та соціальні гарантії. Виконання такої роботи не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав державних службовців та працівників.

Рекомендовано підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності на час встановлення карантину не звільняти працівників, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома, та працівників, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину, з підстав, установлених пунктами 3, 4 і 5 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

 

 

Про унормування дистанційної роботи та інші зміни у законодавстві про працю

Законом України від 30.03.2020 № 540-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” (набрав чинності 02.04.2020) внесено зміни до низки законодавчих актів України. Зокрема, внесено зміни й до Кодексу законів про працю України.

Вказаними змінами, серед іншого, визначено, що при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу, трудовий договір має укладатися обов’язково в письмовій формі.

У новій редакції викладено статтю 60 “Гнучкий режим робочого часу”. Визначено, що за погодженням між працівником та власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, для працівника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу на визначений строк або безстроково, як при прийнятті на роботу, так і згодом. Під таким гнучким режимом робочого часу мається на увазі форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми тривалості робочого часу.

Гнучкий режим робочого часу може передбачати:

фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки; при цьому може передбачатися поділ робочого дня на частини;

змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу;

час перерви для відпочинку і харчування.

Враховуючи реалії сьогодення встановлено також, що на час загрози поширення епідемії, пандемії умова про дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може встановлюватися у наказі (розпорядженні) роботодавця без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу.

Унормовані також питання дистанційної роботи. Дистанційною (надомною) роботою є форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. При дистанційній роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. Виконання надомної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

У новій редакції також викладено статтю 113 “Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)”.

З повним текстом змін до Кодексу законів про працю України є можливість ознайомитись у мережі Інтернет на правових сайтах.

 

 

Про особливості видачі дозволів на застосування праці іноземців під час карантину

В одному із матеріалів, нещодавно розміщеному під рубрикою Електронний кадровий клуб, мова йшла про Закон України від 30.03.2020 № 540-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у звязку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Цим Законом внесено зміни, серед іншого, до Закону України Про зайнятість населення.

Зміни стосуються як питання допомоги по частковому безробіттю, так і видачі дозволів на застосування праці іноземців. Установлено, що на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України), Кабінет Міністрів України має право вирішувати питання щодо тимчасового призупинення видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, у тому числі в окремих регіонах чи на окремі види діяльності. Наразі, відсутня інформація про прийняття таких рішень.

 

 

Про особливості видачі дозволів на застосування праці іноземців під час карантину

В одному із матеріалів, нещодавно розміщеному під рубрикою Електронний кадровий клуб, мова йшла про Закон України від 30.03.2020 № 540-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у звязку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Цим Законом внесено зміни, серед іншого, до Закону України Про зайнятість населення.

Зміни стосуються як питання допомоги по частковому безробіттю, так і видачі дозволів на застосування праці іноземців. Установлено, що на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України), Кабінет Міністрів України має право вирішувати питання щодо тимчасового призупинення видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, у тому числі в окремих регіонах чи на окремі види діяльності. Наразі, відсутня інформація про прийняття таких рішень.

 

 

Про зміни у законодавстві щодо видачі ваучерів

В одному з матеріалів, що нещодавно був розміщений під рубрикою Електронний кадровий клуб https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4202688976411798&id=1150257858321607, йшла мова про внесення постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 206 змін до низки постанов Уряду з питань зайнятості населення. Серед постанов, до яких внесені зміни, й постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

Зміни внесені до тексту постанови та затвердженого нею порядку. Зміни стосуються як питань перепідпорядкування державної служби зайнятості від Міністерства соціальної політики України до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, так і питань приведення порядку у відповідність до змін, що відбулись у сфері законодавства про освіту.

Зокрема, внесено зміни до пункту 3 порядку, якими визначено, що на підставі ваучера здійснюються:

перепідготовка за робітничою професією;

підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю;

підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти);

спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.

 

 

На Кіровоградщині не вистачає працівників сфері  сільського та лісового господарства: відкрито 216 вакансій

Незважаючи на карантин, наразі на ринку праці Кіровоградщини спостерігається попит роботодавців на працівників у сфері  сільського та лісового господарства.

Це пов’язано з початком весняних сільськогосподарських робіт. Тож зараз роботодавці Кіровоградської області пропонують роботу трактористам, агрономам, робітникам з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва тощо.

Так, актуальними є 133 вакансії для трактористів та тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. Розмір заробітної плати – від 4723 до 15000 грн.

Також агропідприємства  Кіровоградської області потребують 40 водіїв автотранспортних засобів із заробітною платою від 4723 до 15000 грн.

Відкрито і 18 вакансій робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва. Заробітна плата: від 4723 до 5010 грн.

Запрошують на роботу 8 підсобних робітників. На місяць пропонують від 4723 до 4750 грн.

Крім того потрібні  7 слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Розмір заробітної плати – від 4723 до 7500 грн.

Роботодавці потребують 5 механіків. Запропонована заробітна плата – від 4800 до 1000 грн.

Потрібні роботодавцям Кіровоградщини і 4 агрономи. Їм пропонують від 5 454 до 5 087 грн на місяць.

Відкритою є й 1 вакансія оператора цехів для приготування кормів (тваринництво) з оплатою 4723 грн на місяць.

 

 

Онлайн-співбесіда: змінюємо свої «налаштування»

Онлайн-співбесіда – це зручний інструмент пошуку роботи. Останнім часом онлайн-співбесіди стають все популярнішими і мають свої переваги. По-перше, це значна економія часу: навіть, якщо ваше потенційне місце роботи знаходиться в іншому місті, ви можете брати участь у співбесіді, нікуди не виїжджаючи і не виходячи з дому. По-друге, при онлайн співбесіді також економляться кошти – не треба витрачатися на дорогу. По-третє,  до такого інтерв’ю просто отримати доступ і без зусиль до нього підготуватися. По-четверте, при підготовці до співбесіди онлайн ви самі вирішуєте, на якій території ви будете перебувати – це забезпечить вам комфорт і впевненість у собі.

Як і до будь-якого іншого виду переговорів, до онлайн-співбесіди необхідно ретельно підготуватися, враховуючи при цьому певні правила, щоб не було прецедентів: «раптом щось пішло не так».

1.   Відеоспівбесіду потрібно узгодити заздалегідь, щоб встигнути підготуватися до неї. Якщо вам пропонують поспілкуватися щодо роботи негайно і без підготовки – від цього інтерв’ю краще відмовитися, воно у будь-якому випадку буде не на вашу користь.

2.   Зазвичай скайп-співбесіду призначає інша сторона на конкретну дату і час. Рідше визначити час розмови пропонують вам. У такому разі психологи запропонували найкращий час для співбесіди – 10.30. Період до обіду, за словами спеціалістів, найсприятливіший для співбесіди й інших офіційний розмов, отож 10.30 – оптимальний час, адже це вже не ранок і ще далеко не обід.

3.   Після того, як ви домовилися про час, подбайте про технічне оснащення. Якщо ви раніше не користувалися Skype або іншим сервісом, що запропонував роботодавець, скачайте програму на комп’ютер або на телефон (якщо його технічні можливості це дозволяють) та зареєструйтеся. Пам’ятайте, що назва вашого профілю має бути адекватною, по-діловому короткою і серйозною – імена типу «lapochka», «котик», «супергерой» не підійдуть. Оптимальний варіант – ваше ім’я та прізвище.

4.   Заздалегідь додайте у свій список контакт роботодавця.

5.   Перед співбесідою перевірте якість зв’язку, зробивши тестовий дзвінок комусь із друзів.

6.   Подбайте про кімнату. По-перше, в ній має бути чисто і світло.      По-друге, заберіть з оглядового простору усі особисті речі: м’які іграшки, чашки тощо. Заздалегідь потурбуйтеся про фон: хоча ключовим буде ваше обличчя, задній план також потрапить у кадр, відтак роботодавець зверне на нього увагу. Найкраще, аби ви розмовляли на тлі звичайної стіни (для дотримання ділового стилю). 

7.   Відеоспівбесіда – це така ж зустріч з роботодавцем, як і звичайне інтерв’ю. Тому подбайте про свій зовнішній вигляд. Ведення розмови з дому зовсім не означає, що перед камерою ви можете з’явитися у футболці з фривольним малюнком або старенькому джемпері. Вашу відповідність діловому стилю в одязі і зачісці роботодавець оцінить позитивно, що буде плюсом при прийомі на роботу.

8.   Одягаючись на онлайн-співбесіду, не забувайте, що це стосується не тільки верхньої частини. Ви можете опинитися в смішній ситуації, якщо раптом впаде камера або вам раптом необхідно буде встати за потрібними документами, а ви – у спортивних шортах.

9.   Ваше обличчя має бути добре видно співрозмовнику. Світло не повинне бути занадто сильним – за вашою спиною, інакше співрозмовник побачить на екрані лише ваш темний силует. Сядьте навпроти вікна, якщо немає такої можливості, увімкніть лампу так, щоб світло добре освітлювало ваше обличчя.

10.   Всіх близьких варто попередити про час вашої онлайн-співбесіди, запропонувавши їм погуляти в цей період на вулиці або посидіти в іншій кімнаті, щільно закривши двері.

11.   На час співбесіди вимкніть дверний дзвінок, мобільний і міський телефони,  радіо і телевізор.

12.   Усе має бути під рукою. Приготуйте блокнот і ручку, раптом щось потрібно буде записати. Також роздрукуйте своє резюме, підготуйте дипломи, рекомендації та інші документи.

13.   Якщо ви хвилюєтеся перед співбесідою, «накидайте» собі ті питання, які хочете задати роботодавцю, щоб не забути їх. Помістіть перед собою також всю необхідну інформацію, написану на папері, якщо не сподіваєтеся на свою пам’ять: назва та дати закінчення навчальних закладів, спеціальність.

14.   Спробуйте заздалегідь потренувати свою промову. Під час онлайн-співбесіди намагайтеся говорити рівно, правильно, бадьоро та впевнено. Іноді роботодавці воліють зробити відеозапис інтерв’ю, щоб потім ще раз переглянути вже з іншими співробітниками компанії, тому треба максимально уникати у своїй промові заминок, жаргонних або просторічних слів, а також неформального стилю спілкування.

Усім подобаються впевнені в собі люди, які знають, куди йдуть і чого хочуть від життя і роботи. Якщо ви будете себе так відчувати, ви будете і виглядати відповідно, і враження про вас буде складатися найкраще.

Бажаємо всім ідеальних онлайн-співбесід і успіхів у пошуку роботи своєї мрії!

 

 

На Кіровоградщині вакантні 20 робочих місць для продавців

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у продавцях продовольчих і непродовольчих товарів, а також продавцях-консультантах.

Роботодавці області потребують 13 продавців продовольчих товарів, 4 продавців непродовольчих товарів та 3-х продавців-консультантів. Їх готові взяти на роботу як великі торгівельні мережі, так і приватні магазини та ін.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 4723 до 8000 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади працівника, стажу роботи та навичок у роботі з ПК та касовим апаратом.

Актуальними є вакансії для продавців у Голованівському (2 вакансії), Добровеличківському (1 вакансія), Долинському (4 вакансії), Знам'янському (4 вакансії), Кропивницькому (3 вакансії), Маловисківському (2 вакансії), Олександрівському (2 вакансії) та Світловодському (2 вакансії) районах Кіровоградської області.

 

 

Підтримка роботодавців та безробітних: як служба зайнятості сприяє працевлаштуванню шукачів роботи? 

Українські роботодавці в умовах кризи. Як працюється великим підприємствам, які нині, під час пандемії, все ж шукають працівників. Чим для нихможе бути корисною Державна служба зайнятості?

Звичайно, під час карантину актуальними, як ніколи раніше, стали послуги кур’єрських служб доставки, виробництво продуктів харчування, речей першої необхідності. Ажіотаж зберігається і в мережах продуктових магазинів. Окрема група текстильна промисловість,  багато підприємств якої наразі займається пошиттям масок та захисного одягу для медичних працівників та населення.

Державний центр зайнятості, з метою швидкого підбору необхідних працівників, звернувся з пропозицією про співпрацю до Української асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром», групи компаній «Текстиль Контакт», ТОВ «Сільпо Фуд», ТОВ «Епіцентр», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Мегамаркет» та корпорації АТБ.

В умовах запровадження надзвичайних заходів, Державна служба зайнятості підтримує роботодавців, які створюють робочі місця, та забезпечують роботою зареєстрованих безробітних.

 

 

Чи можна якимось чином «підпрацьовувати», не знімаючись з обліку в центрі зайнятості?

Чи можливо поєднувати перебування на обліку з будь-яким видом трудової зайнятості?

Зловживання статусом безробітного: отримувати допомогу та одночасно з цим «підпрацьовувати» – заборонено

Особи, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні і бажають скористуватися додатковим заробітком, можуть брати участь лише у громадських або інших роботах тимчасового характеру, що організовуються службою зайнятості.

Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних, а також інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. Громадські роботи носять тимчасовий характер і організовуються строком до шести місяців роботи.

Види громадських робіт визначаються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за такими критеріями:

1)  мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;

2)  можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;

3)  мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;

4)  надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

З особами, які беруть участь у громадських роботах, укладаються строкові трудові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця, на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів. Оплата праці таких осіб здійснюється  за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та відповідно до положень угоди.

Для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, роботодавцями організовуються строком до шести місяців роботи, що носять тимчасовий характер. З безробітними, які залучаються до виконання робіт тимчасового характеру, укладаються трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів. Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

 

 

На Кіровоградщині не вистачає робочих рук: кого шукають роботодавці?

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 13 квітня 2020 року складає 1931 одиницю за 396 професіями.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив майже 7150 грн, у 76,7% вакансій розмір заробітної плати – вище мінімальної.

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом,  фахівців медичної сфери та працівників сфери торгівлі і послуг.

 

 

COVID-19: як роботодавцю отримати кошти від держави для виплати працівникам допомоги?

Як роботодавцям Кіровоградщини отримати гроші для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю?

Закон України «Про зайнятість населення» нещодавно (02.04.2020 р.) доповнено статтею 47-1 «Допомога по частковому безробіттю на період здійснення заходів щодо запобіганню виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України». Нещодавно у рубриці «Електронний кадровий клуб» на сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості у соціальній мережі Facebook розміщено матеріал, присвяченій цьому новому виду допомоги. Наразі надаємо інформацію як оформлюється допомога.

Для отримання допомоги роботодавець звертається до базового центру зайнятості (філії обласного центру зайнятості) за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. При цьому подаються наступні документи:

·      заява у довільній формі;

·      копія наказу із зазначенням дати початку зупинки (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, передбачених карантином;

·      відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю;

·      довідка про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.

Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю протягом 30 календарних днів з дня зупинки (скорочення) виробництва.

Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю приймається обласним центром зайнятості протягом 3-х робочих днів з дня подання роботодавцем вказаних документів до базового центру зайнятості (філії обласного центру зайнятості).

 

 

Ринок праці на карантині: чого очікувати та які прогнози фахівців

 Карантинний ринок праці: очікування та прогнози

 З початку карантину, тобто з 12 березня, у службі зайнятості зареєструвалося понад 58 тисяч нових безробітних. З них 2419 мешканців Кіровоградщини, що на 46% більше ніж у відповідному періоді минулого року (1652 особи).

Обсяги зменшення зайнятості та зростання безробіття  внаслідок розповсюдження COVID-19 будуть залежати від тривалості епідемії та її наслідків. З метою вивчення ситуації щодо розвитку можливих подій, Державний центр зайнятості вивчає практику різних країн, які переживають аналогічну ситуацію з епідемією. За оновленим прогнозом економічного та соціального розвитку України, підготовленого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, рівень безробіття (за методологією МОП) у 2020 році становитиме 9,4%, проти 8,1% робочої сили прогнозованого раніше. Але прогноз може бути уточнений, зважаючи на наслідки карантину.

Обов’язком державної служби зайнятості в цих умовах є запобігання безробіттю шляхом сприяння в пошуку роботи громадянам та добору кадрів для роботодавців, які продовжують діяльність. У період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни, зокрема продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, підприємства, які виробляють стратегічну продукцію, пошта, фінансові та інші установи. Слід підкреслити, що парламентом було ухвалено зміни до Закону України «Про зайнятість населення» щодо надання певним категоріям суб’єктів господарювання допомоги по частковому безробіттю. Було мінімізовано пакет документів, що подаються роботодавцем та скорочено процедуру та терміни прийняття відповідного рішення.

Незважаючи на введення карантину та встановлення обмежувальних заходів з метою захисту здоров’я громадян, державна служба зайнятості як система державних установ продовжує працювати в штатному режимі. З урахуванням прийнятих Урядом рішень, зокрема згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» на період карантину особистий прийом громадян у центрах зайнятості максимально обмежено. При цьому в центрах зайнятості здійснено обладнання місць для самостійної роботи громадян, які мають намір зареєструватися як безробітні. Усі консультації шукачам роботи та зареєстрованим безробітним, які пов’язані з отриманням соціальних послуг та матеріального забезпечення, надаються різними засобами дистанційної комунікації.

Наразі, в умовах карантину, у центрах зайнятості діє тимчасовий порядок обслуговування клієнтів, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2020 № 244 «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу». Цей порядок передбачає, що на період дії карантину статус безробітного надається з першого дня подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного, а також призначення виплати допомоги по безробіттю – з першого дня реєстрації безробітного. Відповідні зміни спростили отримання виплат громадянами, що втратили роботу з незалежних від них причин. На період встановлення карантину обслуговування громадян (зокрема, прийом осіб, які шукають роботу та зареєстрованих безробітних), здійснюється дистанційно будь-якими засобами комунікації (телефонний зв’язок, електронні засоби тощо).

На період карантину виплата допомоги по безробіттю здійснюється без особистого відвідування безробітним центру зайнятості, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (телефонний зв’язок, електронні засоби тощо). Фахівець центру повідомляє зареєстрованому безробітному про необхідність подання, в тому числі дистанційно, протягом 10 робочих днів до центру зайнятості довідки банку про відкриття рахунку для перерахування коштів.

Варто зазначити, що у період карантину знайшли собі роботу майже 3000 мешканців Кіровоградської області.

 

 

Про допомогу по частковому безробіттю на період карантину

Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (набрав чинності 02 квітня 2020 року) внесено зміни до низки кодексів та законів України. Зокрема, внесено зміни і до Закону України “Про зайнятість населення”.

Цими змінами, серед іншого, врегульовані питання надання допомоги по частковому безробіттю – викладені в новій редакції статті 47 «Допомога по частковому безробіттю” Закону України “Про зайнятість населення”  та доповнено Закон України “Про зайнятість населення” статтею 47-1 “Допомога по частковому безробіттю на період здійснення заходів щодо запобіганню виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України».

Передбачено, що допомога по частковому безробіттю на період карантину надається центрами зайнятості застрахованим особам, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності, через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України. Допомога надається за зверненням роботодавця для її виплати працівникам.

Допомога надається роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва за період проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Для отримання допомоги роботодавець має право звернутися до базового центру зайнятості (філії обласного центру зайнятості) за місцем реєстрації його, як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та подати відповідний комплект документів.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).

 

 

Процедурні питання оформлення допомоги по частковому безробіттю

Закон України “Про зайнятість населення” нещодавно (02.04.2020) було доповнено статтею 47-1 “Допомога по частковому безробіттю на період здійснення заходів щодо запобіганню виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України”. В одному з попередніх матеріалів під рубрикою “Електронний кадровий клуб” розміщено матеріал, присвяченій цьому новому виду допомоги https://www.facebook.com/kocz.gov.ua/posts/1495037197339013

Наразі надаємо інформацію, як оформлюється допомога.

Для отримання допомоги роботодавець звертається до базового центру зайнятості (філії обласного центру зайнятості) за місцем реєстрації його, як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. При цьому подаються наступні документи:

заява у довільній формі;

копія наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, передбачених карантином;

відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю;

довідка про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникла протягом п’яти років, які передують року зупинення (скорочення) виробництва.

Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.

Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю приймається Кіровоградським обласним центром зайнятості протягом 3-х робочих днів з дня подання роботодавцем вказаних документів до Вільшанської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Роботодавці Кіровоградщини потребують понад 40 бухгалтерів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у професійних бухгалтерах.

Роботодавці області потребують 27 працівників за професією «бухгалтер» та 14 головних бухгалтерів.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 4723 грн до 10000 гривень. Різниця у зарплатні пояснюється специфікою роботи підприємств, обсягом виконуваних робіт, а також вимогами до стажу роботи працівника, рівня освіти і вміння працювати з різними програмами для бухгалтерського обліку.

Актуальними є вакансії для бухгалтерів у Кропивницькому районі (23 вакансії), Олександрійському (4 вакансії), по 2 вакансії у Бобринецькому, Долинському, Новоархангельському та Петрівському районах та по 1 вакансії у Гайворонському, Олександрівському, Новгородківському та Світловодському районах Кіровоградської області.

 

 

Чи повинен роботодавець забезпечити працівників засобами індивідуального захисту на період карантину?

З метою реалізації заходів, передбачених законодавством у разі встановлення карантину, роботодавці зобов’язані вжити всіх можливих заходів. Якщо надання працівникам щорічних основних та додаткових відпусток, інших оплачуваних відпусток/відпусток без збереження заробітної плати, передбачених законодавством, або ж тимчасове запровадження дистанційної або надомної роботи неможливе, роботодавцю залишається варіант продовження роботи із забезпеченням засобів індивідуального та колективного захисту.

У такому випадку роботодавець має безоплатно забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними, антисептичними та дезінфікуючими засобами, проінформувати працівників про профілактичні заходи, розміщенні на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України (https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov), організувати максимально безпечну доставку працівників до місця роботи та у зворотньому напрямку тощо.

 

 

Потрібні лише заяви: процедуру реєстрації у службі зайнятості спрощено

Документи не потрібні: процедуру реєстрації у службі зайнятості спрощено

Процедуру спрощено: відтепер для реєстрації у службі зайнятості потрібні лише заяви

Шановні клієнти служби зайнятості!

Ми полегшили процедуру подання документів до центрів зайнятості.

Відтепер це дуже просто. Вам потрібно заповнити лише дві заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю!

Бланки тут: https://is.gd/6wW4ph та https://is.gd/o8O5Cg.

Як і раніше, заяви Ви можете подати двома способами: на електронну пошту центру зайнятості, де Вам зручно обслуговуватися, або через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості.

Якщо Ви вирішили надіслати заяви електронною поштою:

1.   Заповніть заяви власноруч за зразком і сфотографуйте або відскануйте їх. Далі – надішліть на email центру зайнятості, де ви плануєте перебувати на обліку.

 Важливо! У темі листа зазначте Ваше прізвище, ім’я, по батькові.

Електронні скриньки центрів зайнятості тут: https://is.gd/5duk3J

2.   Якщо ж у Вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх. Підпишіть власноруч, відскануйте (чи сфотографуйте) і надішліть на email центру зайнятості. Так само вкажіть у темі листа ваше прізвище, ім’я, по батькові.

3.   Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.

Якщо Ви вирішили подати заяви через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості:

1.   Якщо ж у Вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх вдома, складіть їх у конверт або з’єднайте в інший зручний спосіб, або

2.   заповніть заяви безпосередньо біля скриньки в центрі зайнятості. Тут слід пам’ятати, що для заповнення заяв вам знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність, тому візьміть документи з собою.

3.   Покладіть заяви в скриньку для кореспонденції (у робочі години робочого дня).

4.   Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.

Нагадуємо, що впродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали ваших документів.

 

 

 

 

Відтепер повідомляти працівників про прийняття на роботу будуть по-іншому

Повідомлення про прийняття на роботу: нові правила інформування

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 врегульовані питання повідомлення податкових органів про прийняття працівників на роботу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 188 (набрала чинності 05.03.2020) внесено зміни до вищевказаної постанови. Зміни, викликані зміною назви податкової служби (з Державної фіскальної служби України на Державну податкову службу України).

Змінами унормовані питання подання документів в електронному вигляді. Визначено, що повідомлення може подаватись засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

Також визначено, що повідомленням про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації є відомості, отримані органами Державної податкової служби з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

 

Чи можна подати документи для реєстрації в центрі зайнятості у період карантину електронною поштою?

На період карантину безробітні, які мають бажання зареєструватись у центрі зайнятості, можуть подати документи електронною поштою.

Детальна інформація з цього питання розміщена на веб-сайті Державної служби зайнятості у рубриці «Електронне подання документів».

Для цього, необхідно визначитись із центром зайнятості (філією обласного центру зайнятості) для реєстрації. Чинний порядок реєстрації безробітних передбачає, що за наявності у особи зареєстрованого місця проживання на території України, особа може реєструватись у будь-якому центрі зайнятості. Це може бути той центр зайнятості, у населеному пункті, де особа проживає. Або ж, це може бути той центр зайнятості, де особа шукає роботу.

1.           На сайті необхідно обрати відповідний центр зайнятості, де також зазначена його електронна адреса.

2.           Слід підготувати заяви на отримання статусу безробітного та для призначення допомоги по безробіттю. Необхідно завантажити ці форми, роздрукувати, заповнити, поставити підпис та зробити скан-копії.

3.           Слід підготувати необхідні документи та зробити скан-копії. Їх перелік наявний на сайті.

4.           Останнім кроком у поданні документів до центру зайнятості – є їх направлення на електронну адресу обраного центру зайнятості.

Надалі спілкування між працівником центру зайнятості та безробітним відбуватиметься у телефонному режимі. Телефоном, працівник служби зайнятості уточнить інформацію та повідомить про прийняте рішення.

Взаємодія з кар’єрним радником також відбувається телефоном. Він має повідомити про дату наступного відвідування. Така дата призначається в межах 30-денного строку. Якщо на той момент карантин закінчиться, особа має особисто відвідати центр зайнятості.

 

Чи виплачується допомога по безробіттю в період карантину?   

У період карантину Державна служба зайнятості продовжує працювати у штатному режимі. З клієнтами спілкування проводиться дистанційно. Безробітні, які мають право на одержання допомоги по безробіттю, отримують відповідні кошти.

Три періоди карантину, які пов’язані з нарахуванням допомоги по безробіттю.

Перший період – це дати з 12.03.2020 по 17.03.2020 включно. У цей період прийом безробітних у центрах зайнятості області здійснювався безпосередньо. Відповідно, враховуючи норми чинного законодавства про страхування на випадок безробіття, по дату, що передує дню фактичного відвідування центру зайнятості, відповідним громадянам була нарахована допомога по безробіттю.

Другий період – це дати з 18.03.2020 по 31.03.2020. Починаючи з 18.03.2020 центри зайнятості області перейшли на дистанційне спілкування з шукачами роботи. Дати призначеного відвідування безробітними центрів зайнятості були відтерміновані. Відповідно, питання нарахування допомоги по безробіттю було відкладено до внесення змін до актів законодавства.

Такі зміни відбулись. 31.03.2020 набрали чинності зміни до порядку реєстрації, 02.04.2020 набрали чинності зміни до закону про страхування на випадок безробіття. 31.03.2020 було видано наказ Державної служби зайнятості, яким визначено особливості виплати допомоги по безробіттю у період запровадження карантину.

Починаючи з 31.03.2020 з безробітними зв’язуються кар’єрні радники та отримують підтвердження про намір перебувати в статусі безробітного та шукати роботи. Зв’язок здійснюється, як правило, телефоном. На підставі такого підтвердження здійснюється нарахування допомоги по безробіттю.

Таким чином, безробітні цієї категорії отримують допомогу по безробіттю.

Третій період – це період з 01.04.2020. Безробітним, яким була визначена дата відвідування у цей період, за результатами телефонного підтвердження здійснюється нарахування допомога по безробіттю.

Якщо зареєстрований безробітний змінив номер телефона або помилково надав невірний номер телефона кар’єрному раднику, йому слід зателефонувати до центру зайнятості самостійно. Номери телефонів кар’єрних радників можна дізнатись за телефонами гарячих ліній центрів зайнятості.   

Громадяни, які бажають набути статусу безробітного у період карантину, можуть подати документи до центру зайнятості подати через скриньку чи електронною поштою. Визначена спеціальна форма заяви про призначення допомоги по безробіттю, розміщена на сайті Державної служби зайнятості у розділі «Електронне подання документів» чи на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості. Допомога по безробіттю, на період карантину, призначається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості, як безробітного.

Відповідно, ці громадяни також отримуватимуть допомогу по безробіттю.

Детально з питанням щодо нарахування допомоги по безробіттю, зареєстровані безробітні можуть ознайомитись у персональному електронному кабінеті, якщо такий кабінет було створено за сприяння кар’єрного радника, який ідентифікував персональні дані.

 

Які документи потрібні для реєстрації в центрі зайнятості? 

На період карантину перелік документів для реєстрації у центрі зайнятості залишився незмінним. Для надання статусу безробітного, особа повинна надати до міськрайонного центру зайнятості чи філії обласного центру зайнятості заяву та пред’явити:

- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- трудову книжку;

- документ про освіту.

  Особи, які звільнилися із строкової військової служби, пред’являють військово-обліковий документ. Члени особистих селянських господарств, для яких робота в такому господарстві була основною, подають довідку про припинення ведення господарства або про вихід з нього.

Військовослужбовці, громадяни, що належать до квотних категорій, особи з інвалідністю подають також інші відповідні документи. Детальні консультації з цих питань можливо отримати за телефонами гарячих ліній та на сайті Державної служби зайнятості у розділі «Елекронне подання документів».

Для реєстрації особа подає копії документів через скриньку біля кожного центру зайнятості. Копії документів мають бути затверджені підписом особи. Протягом 10 робочих днів після закінчення карантину безробітний зобов’язаний подати документи безпосередньо до центру зайнятості. Також, можливо подати документи електронною поштою.

Перелік документів для реєстрації у центрі зайнятості не змінився, але є відмінності у формах заяв про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Ці форми можна отримати у місцях самостійної роботи у центрах зайнятості. Їх також викладено на веб-сторінках Державної служби зайнятості та Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Форма заяви на надання статусу, доповнена блоком питань щодо прав та обов’язків безробітного. Така інформація зазвичай надається шукачу роботи кар’єрним радником та під час семінарів з загальних питань зайнятості. Наразі, основні норми включені безпосередньо до заяви.

Громадяни, які мають намір зареєструватись, як безробітні, повинні подати документи про припинення останнього виду зайнятості. Наприклад, якщо особа працювала і одночасно була зареєстрована, як фізична особа підприємець, то набути статусу безробітного вона зможете не тільки за умови звільнення з останнього місця роботи, а й за умови припинення підприємницької діяльності, що підтверджується інформацією у відповідному державному реєстрі. Крім того, необхідно припинити всі трудові чи цивільно-правові відносини щодо місць роботи, які були додатковою роботою, у тому числі тимчасовою чи разовою. Це може стосуватись діяльності в мережевих торгових спілках і т. ін.

Відповідальність за подання достовірних даних до центрів зайнятості несе безробітний.

 

Чи можна зареєструватись як безробітному в центрі зайнятості в період карантину?

У період карантину Державна служба зайнятості продовжує працювати в штатному режимі. Проте, існують обмеження щодо особистого контакту з шукачами роботи.

Нещодавно внесеними змінами до закону про зайнятість населення та порядку реєстрації безробітних передбачено особливості реєстрації на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної інфекції, передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України. Такі особливості визначаються Державною службою зайнятості. Тому, було видано відповідний наказ.

Тож, реєстрація у центрі зайнятості, як безробітного, у період карнатину можлива. Передбачено 3 варіанта подання документів для реєстрації.

Перший варіант – це подання копій документів через скриньки, що встановлені біля кожного центру зайнятості чи філії Кіровоградського обласного центру зайнятості. Біля кожного центру зайнятості чи філії, обладнані відповідні місця для самостійної роботи, де розміщені примірники заяв для надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Копії документів мають бути затверджені підписом особи.

Другий варіант – подання документів на електронну пошту центру зайнятості. Детальна інформація з цього варіанту подання документів розміщена на веб-сайті Державної служби зайнятості у рубриці «Електронне подання документів».

Третій варіант – онлайн реєстрація. Тобто подання документів в електронному вигляді через веб-сайт Державної служби зайнятості, з підтвердженням, за допомогою електронного підпису. Наразі, така форма подання документів знаходиться в процесі розробки.

Документи, що надходять дистанційно, реєструються у відповідному журналі.

Визначені спеціальні форми заяв про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Форми таких заяв викладені на веб-сайтах Державної служби зайнятості та Кіровоградського обласного центру зайнятості.

У заяві особа зазначає контактний номер телефону. Працівник центру зв’язується із особою за допомогою телефонного зв’язку для уточнення необхідної інформації. 

Статус безробітного надається особі з першого дня реєстрації без вимог до наявності підходящої роботи. Але працівник центру зайнятості може запропонувати шукачу роботи наявні вакансії. За згодою особи, видається направлення на роботу, яке направляється роботодавцю електронною поштою чи іншими можливими шляхами.

Детальні консультації з питань реєстрації можливо отримати за телефоном гарячої лінії Кіровоградського обласного центру зайнятості (0522) 32-28-41.

 

 

Шановні клієнти служби зайнятості! Оновлено схему подання документів до центрів зайнятості онлайн

Змінено схему подання документів до центрів зайнятості онлайн.

Важливо! Архівувати документи відтепер не потрібно! Зверніть, будь ласка, на це увагу.

Усі, хто вже подав документи і з ким зв’язався фахівець служби зайнятості, не повинні повторно нічого надсилати.

Як правильно оформити документи? На сайті служби зайнятості www.dcz.gov.ua оберіть рубрику «Електронне подання документів» https://is.gd/2efViC та ознайомтесь із загальною інформацією.

Оновлена покрокова інструкція

·  Оберіть центр зайнятості, зручний для вашого обслуговування;

·  Завантажте із сайту дві заяви (https://www.dcz.gov.ua/node/3248https://is.gd/6wW4ph), роздрукуйте їх та заповніть власноруч. Поставте підпис та відскануйте заяви. Для цього завантажте та використайте безкоштовні додатки з Play Market чи App Store;

·  Перелік необхідних документів для реєстрації в центрі зайнятості тут: https://is.gd/TvFMXN Відскануйте або сфотографуйте їх;

·  Оформлені заяви та підготовлені документи додайте як вкладення до електронного листа. Надішліть лист на email обраного вами центру зайнятості;

·  Чекайте відповідь від центру зайнятості щодо ухваленого рішення. Далі тримайте зв'язок із вашим кар'єрним радником через електронний кабінет шукача роботи.

Важливо! У заявах мають бути вказані Ваші актуальні номери контактних телефонів та поштові скриньки. Надсилайте документи у робочі години упродовж дня (з понеділка по п’ятницю).

 

 

На Кіровоградщині потрібні близько 170 медичних працівників

Лікувальні заклади області потребують 167 працівників медичного персоналу

Медичні та освітні заклади області потребують  124 лікаря, 28 сестер медичних, 12 молодших медичних сестер, 2 статистика медичного та одного лаборанта.

Потреба існує у лікарях за такими профілями медицини: педіатр дільничний, педіатр-неонатолог, патологоанатом, інфекціоніст, терапевт, кардіолог, бактеріолог, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікар приймальної палати (відділення), педіатр, психіатр, анестезіолог, ендокринолог, ендоскопіст, лаборант, методист, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, акушер-гінеколог, рентгенолог, стоматолог, ортопед-травматолог, уролог, фтизіатр, фізіотерапевт, хірург та гінеколог для дітей та підлітків. Також потрібні 37 лікарів загальної практики-сімейних лікарів.  З представлених вакансій 5 передбачають неповну зайнятість лікарів.

Також на Кіровоградщині потрібні 19 сестер медичних, 5 сестер медичних з дієтичного харчування та по одній сестрі медичній з фізіотерапії, сестрі медичній операційній, сестрі медичній з косметичних процедур.

Крім того, є вакантними 2 посади молодших медичних сестер з догляду за хворими, а також 10 вакансій молодших медичних сестер (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), 2 вакансії статистика медичного та одна вакансія лаборанта.

Лікарям медичні заклади Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (4723 грн) до 14 169 гривень. Для сестер медичних розмір заробітної плати коливається від 4723 до 5500 грн. Такий же рівень заробітної плати роботодавці пропонують молодшим медичним сестрам від 4723 до 5500 грн. Рівень заробітної плати у вакансіях для статистиків медичних та лаборанта –4723 грн.

Медичні працівники потрібні практично у всіх районах Кіровоградщини.

 

 

Особливості реєстрації та обслуговування безробітних у період карантину

На час карантину особистий прийом громадян у центрах зайнятості обмежено. Одночасно в місцях надання послуг не може перебувати понад 10 осіб.

Всі консультації, пов’язані з отриманням соціальних послуг та матеріального забезпечення, надаються різними способами дистанційної комунікації.

Громадяни, які виявили намір отримати статус безробітного, подають відповідні заяви та документи у такі способи:

-  у скриньку для кореспонденції, що розташована при вході до центру зайнятості;

-  через електронну пошту центру зайнятості.

Після подання документів чекайте відповіді центру зайнятості.

На період карантину надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю відбувається у перший день після подання особою відповідних заяв та документів (на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 244, якою внесено зміни до "Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу", затвердженого постановою КМУ від 19.09.2018 № 792).

Нарахування допомоги по безробіттю здійснюється без відвідування безробітним центру зайнятості у разі підтвердження ним телефоном наміру перебувати на обліку у службі зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю й інші соціальні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.

Отримуйте консультації щодо актуальних вакансій, допомогу у складанні резюме тощо. Фахівці центрів зайнятості продовжують підбирати для безробітних підходящі вакансії, пропонують підібрану роботу та проводять попередні узгодження з роботодавцями.

Пам’ятайте, що після закінчення дії карантину, необхідно у 10 денний термін відвідати центр зайнятості та надати оригінали документів.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

необхідних для реєстрації у державній службі зайнятості

Для реєстрації в державній службі зайнятості з метою отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю особи подають такі документи:

громадяни України паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, – посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

документ (або документи) про освіту;

документи про досвід роботи трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;

особи з інвалідністю, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", подають копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являють індивідуальну програму реабілітації;

особи, які звільнилися із строкової військової служби військово-обліковий документ;

внутрішньо переміщені особи у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення:

-  заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;

-               

розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості);

члени особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), – довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Для реєстрації у статусі безробітного ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим згідно із частиною першою статті 4 Закону України "Про зайнятість населення" менше шести місяців.

Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:

є внутрішньо переміщеними особами;

проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, поліцейські, особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі – військовослужбовці), які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, – військово-обліковий документ, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства;

один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років, свідоцтво про народження дитини, рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду;

один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, свідоцтво про народження дитини, рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю, утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності), – пенсійне посвідчення, що містить запис про інвалідність, рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (до досягнення нею 18-річного віку), – пенсійне посвідчення, що містить запис про інвалідність. У разі відсутності пенсійного посвідчення належність до однієї з категорій осіб (один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю, утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності), один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (до досягнення нею 18-річного віку) може підтверджуватися одним з таких документів:

посвідченням особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";

медичним висновком про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, копію рішення місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

особа, яка звільнена після відбування покарання або примусового лікування, за умови відсутності будь-якого виду зайнятості з дати звільнення до дати реєстрації у центрі зайнятості – відповідну довідку установи, в якій така особа відбувала покарання або проходила примусове лікування;

особа, якій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу, – заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює, про згоду на працевлаштування такої особи, свідоцтво про народження чи рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування;

учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", – посвідчення учасника бойових дій та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

 

Електронні адреси центрів зайнятості Кіровоградської області

Благовіщенська районна філія 

1111@rcz.kocz.gov.ua

Бобринецька районна філія 

1119@rcz.kocz.gov.ua

Вільшанська районна філія 

1113@rcz.kocz.gov.ua

Гайворонська районна філія 

1110@rcz.kocz.gov.ua

Голованівська районна філія 

1112@rcz.kocz.gov.ua

Добровеличківська районна філія 

1114@rcz.kocz.gov.ua

Долинська районна філія 

1120@rcz.kocz.gov.ua

Компаніївська районна філія 

1116@rcz.kocz.gov.ua

Маловисківська районна філія 

1105@rcz.kocz.gov.ua

Новгородківська районна філія 

1117@rcz.kocz.gov.ua

Новоархангельська районна філія 

1103@rcz.kocz.gov.ua

Новомиргородська районна філія 

1104@rcz.kocz.gov.ua

Новоукраїнська районна філія 

1115@rcz.kocz.gov.ua

Олександрівська районна філія 

1102@rcz.kocz.gov.ua

Онуфріївська районна філія 

1109@rcz.kocz.gov.ua

Петрівська районна філія 

1118@rcz.kocz.gov.ua

Устинівська районна філія

1121@rcz.kocz.gov.ua

Світловодська міськрайонна філія 

1101@rcz.kocz.gov.ua

Знам'янська міськрайонна філія

1107@rcz.kocz.gov.ua

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

1106@rcz.kocz.gov.ua

Олександрійський міськрайонний центр зайнятості

1108@rcz.kocz.gov.ua

 

Покрокова інструкція щодо реєстрації осіб як безробітних в державній службі зайнятості

Кожен центр зайнятості має електронну поштову скриньку, на яку можна подати документи для реєстрації як безробітного у державній службі зайнятості.

Як це зробити?

Крок 1. Вибір центру зайнятості:

-  з наведеного переліку оберіть той центр зайнятості, який зручний для вашої реєстрації та подальшого обслуговування;

-  тут же ви знайдете електронну поштову скриньку цього центру зайнятості.

Крок 2. Підготовка заяв:

 завантажте форми Заяви про надання/поновлення безробітного та Заяви про призначення/поновлення допомоги по безробіттю;

статусу виплати

·               роздрукуйте заяви;

·               заповніть заяви та підпишіть їх (зазначте у заяві ваші актуальні контакти);

·               зробіть скан- чи фото-копію підписаних заяв (безкоштовні інтернет-додатки для сканування документів шукайте у Google Play чи AppStore).

Крок 3. Підготовка документів:

·               уважно ознайомтеся з переліком документів, необхідних для реєстрації;

·               складіть перелік документів, які необхідні саме вам з урахуванням вашої приналежності до певної категорії осіб;

·               зробіть скан- або фото-копії своїх документів.

Крок 4. Формування е-листа:

·               оформлені заяви та підготовлені документи додайте як вкладення до е-листа обраного вами центру зайнятості (Крок 1);

·               у темі листа зазначте прізвище, ім’я, по батькові, наприклад «Електронне подання документів – Петренко Іван Петрович»;

 

·               у разі значного обсягу е-документів ви можете їх надіслати декількома е-листами.

Увага!!! При формуванні е-пакету документів не користуйтесь архіваторами! Сформовані у архів е-пакети будуть відхилені поштовими сервісами державної служби зайнятості у цілях безпеки!

Крок 5. Подання документів:

·               надішліть сформований лист на електронну поштову скриньку обраного вами центру зайнятості.

Нагальне прохання:

Подавайте документи, у тому числі електронною поштою, у робочі години робочих днів!

Крок 6. Надання статусу безробітного:

·               чекайте відповіді центру зайнятості щодо прийнятих рішень (електронною поштою або телефоном).

Крок 7.

Тримайте зв’язок з вашим кар’єрним радником.

Також, шукайте додаткову і актуальну інформацію на офіційному вебсайті державної служби зайнятості та його вебсторінках "Освітній портал" і "Профорієнтація та розвиток кар’єри", у особистих е-кабінетах та на верифікованій Фейсбук-сторінці державної служби зайнятості.

Звертаємо вашу увагу!

Заявник несе відповідальність за достовірність та повноту поданих відомостей та документів.

Відповідно до вимог Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від 19.09.2018 № 792 після завершення карантину або надзвичайної ситуації, впродовж 10 робочих днів ви маєте подати до центру зайнятості оригінали документів, необхідні для надання статусу безробітного (пункти 17-19 Порядку). Цей період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 Порядку.

При цьому, доводимо до вашого відома, що центр зайнятості виконує свої повноваження щодо здійснення верифікації поданих вами документів та розслідування страхового випадку.

 

 

Від мінімальної до максимальної: який розмір допомоги по безробіттю?

Мінімальна сума допомоги по безробіттю в Україні в 2020 році складає 650 гривень (Постанова Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття № 211 від 31.01.2020).

У мінімальному розмірі допомога виплачується непрацюючим громадянам, які за останній календарний рік мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останньої роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 статі 40 («Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу»), а також статтей 41 («Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов») і 45 («Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)») КЗпП, а також переселенцям, випускникам навчальних закладів (без досвіду роботи) і демобілізованим зі служби в армії.

Безробітним, страховий стаж яких за останні 12 місяців до реєстрації у центрі зайнятості перевищує півроку або які мають перерву в роботі з поважних причин (строкова військова служба, навчання, догляд за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років або пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду) розмір виплат по безробіттю розраховується у відсотковому співвідношенні до їх середнього доходу (зарплати) в залежності від страхового стажу, але не менше мінімального розміру допомоги по безробіттю, встановленого для цієї категорії (1800 грн).

Максимальна сума допомоги по безробіттю на 2020 рік:

з 01.01.2020 – 8408 гривень;

з 01.07.2020 – 8788 гривень;

з 01.12.2020 – 9080 гривень;

Сума грошових виплат безробітним зменшується, у залежності від тривалості відсутності офіційного працевлаштування. Так, в перші 90 днів безробітний отримує 100% призначеної йому грошової допомоги, наступні 3 місяці – 80%, а в період, що залишився, виплати становлять 70%.

Зверніть увагу, що максимальний розмір фінансової допомоги з безробіття на може перевищувати 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

 

 

Карантин з користю: лайфхаки від служби зайнятості зі складання ефективного резюме

Як скласти резюме: 3 кроки і 5 порад від служби зайнятості

Період карантину змушує нас змінити  свою стандартну поведінку, звички та  плани. Достеменно відомо лише те, що усім буде потрібна робота.

Уже зараз економіка країни робить перші кроки в нових умовах і потребує робочих рук, зокрема, це підприємства та установи критичної інфраструктури  (енергетика, хімічна промисловість, транспорт,  інформаційні технології та телекомунікації (електронні комунікації), продовольство, охорона здоров'я, комунальне господарство).  А громадяни, у свою чергу, потребують нових джерел доходів. 

Державна служба зайнятості докладає максимум зусиль, щоб і в таких нестандартних умовах допомогти громадянам у пошуках роботи. Важливим елементом у цьому є написання резюме. Саме резюме є тим основним  документом, на основі якого роботодавець  може оцінити свого потенційного працівника, а шукач роботи – презентувати себе роботодавцю.

Три кроки

Для успішного пошуку  роботи пропонуємо вам сучасний сервіс з написання резюме:

1.               Зареєструйтесь на Освітньому порталі служби зайнятості – http://skills.dcz.gov.ua/;

2.               Оберіть курс «Створити резюме на сайті» у рубриці «Курси»; 

3.                Перегляньте відео, створене нашим консультантом. Оберіть рубрику «Резюме» та створіть власне резюме  у режимі онлайн.

Наступний крок після подання резюме роботодавцю, ймовірно, враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні, проведення співбесіди, чи то під час телефонної розмови, чи з використанням інших сучасних технологій. Як краще підготуватися до співбесіди Ви також можете дізнатися, переглянувши  інші відеоматеріали Освітнього порталу ДСЗ. 

У  часи тривоги й кризи одночасно  з'являється можливість «пізнати себе» по-новому: згадати про забуті компетенції, відкрити власні таланти й вдало викласти їх у тексті. 

П' ять порад

1.               Будьте оригінальними, але у межах прийнятності. Джазмени, які стали гуру імпровізації, довго вивчали ази музичної теорії та загальноприйняті стандарти. Якщо Ви ставите за мету вразити своєю оригінальністю, то зважайте на наявні шаблони при створенні резюме. Гарно структурований документ, без орфографічних помилок – це те, що чекають роботодавці. Пам'ятайте, що у вас не буде другого шансу справити перше враження.

2.               Зрозумійте очікування роботодавців. Подивіться, кого саме шукають наймачі: які у них вимоги до галузі знань кандидатів на посаду, професій, навичок. Зайдіть на сайти тих роботодавців, у яких Ви прагнете знайти роботу та подивіться, кого ж саме вони шукають. Оцініть свої здобутки та компетенції очима роботодавця. Ознайомлення з картиною ринку праці підкаже, як «намалювати» свій професійний портрет, щоб він був цікавим саме конкретним роботодавцям. Напевно, варто ще раз нагадати, що  в нинішній кризовий момент потрібні працівники у сфері логістики, медицини та інформаційних технологій. 

3.               Оцініть свій результат. Розповідаючи про свої місця роботи й опановані професії, не слід забувати про іншу річ. Кожен роботодавець хоче приблизно уявити, яку саме користь Ви принесете компанії. Формальний перелік попередніх місць роботи скоріше всього не справить враження. «Оцифруйте» свої досягнення, розкажіть про них у деталях. Не перелічуйте місця роботи, а вкажіть на успіхи, яких вдалось досягнути. Згадайте, як випечений вами хліб купували представники відомих фірм.  Або як Ви вдвічі збільшили продаж товарів, провівши ефективну рекламну кампанію. Будучи озброєними такими фактами, Ви з легкістю пройдете співбесіду.

4.               Продемонструйте жагу до знань. Проходження курсів підвищення кваліфікації, розвиток навичок і завершення навчання у освітніх закладах – це ті пункти, за якими роботодавець оцінює шукачів роботи. Згадайте, які  курси Ви, можливо, закінчили та отримали сертифікати (на Prometeus, Сoursera чи іншій освітній платформ) і як це допомогло у Вашій роботі. Перелік набутих знань доповніть родзинкою: напишіть, чому бажаєте навчитись, які  нові компетенції отримати на новій роботі.

5.               Розкрийте свою особистість. Нікого не беруть на роботу за красиву душу, але усі хочуть бачити працівника, який віддається роботі з душею. Зараз усі компанії (особливо великі гравці) роблять наголос на цінностях. Хтозна, можливо ваші хобі розкажуть про вас більше, аніж ваш трудовий шлях. Не бійтеся розповідати про свої інтереси. І,  можливо, тоді серед працівників з рівною кваліфікацією перевагу віддадуть Вам. Адже саме Ви вмієте зацікавити. 

Ніколи не «зациклюйтеся» лише на власних дипломах.  Імовірно, Ви володієте безліччю інших компетенцій, про котрі Ви навіть не розмірковували як про такі, що дадуть вам бонус у роботі, абож шанс спробувати себе у зовсім іншій сфері. У вас є авто? Можливо, Вас зацікавить логістика. Ви вмієте гарно готувати солодощі дітям? Чому б не спробувати виготовляти смаколики з доставкою? Ви вмієте шити? Наразі є значний попит на маски для обличчя. 

Напевно, усі вже розуміють, що коли завершиться карантин і ми повернемось до звичного ритму життя, світ вже буде іншим. І шукати собі місце в цій новій реальності потрібно вже зараз.

 

 

На Кіровоградщині вакантні понад 300 посад з медичним страхуванням

У центрах зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 2363 одиниць вакансій. Серед усього загалу представлені також 335 посад на різних підприємствах та установах області, у яких роботодавці серед умов соціальної сфери пропонують медичне страхування.

Вакантими є посади за 43-ма професіями:

· бетоняр;

· бригадир на дільницях основного виробництва;

· водій автотранспортних засобів;

· гальванік;

· дефектоскопіст з газового та рідинного контролю;

· електрогазозварник;

· електрозварник ручного зварювання;

· електромонтажник-схемник;

· електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

· електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування;

· електромеханік;

· електромонтер контактної мережі;

· електромонтер тягової підстанції;

· енергодиспетчер;

· інженер з безпеки руху;

· інспектор;

· Інспектор (пенітенціарна система);

· інженер з безпеки руху;

· майстер;

· машиніст екскаватора;

· монтер колії;

· оглядач вагонів;

· оглядач-ремонтник вагонів;

· оператор електрозв'язку;

· помічник машиніста електровоза;

· помічник машиніста тепловоза;

· прибиральник службових приміщень;

· регулювальник швидкості руху вагонів;

· роздавальник нафтопродуктів;

· слюсар з механоскладальних робіт;

· слюсар з ремонту рухомого складу;

· слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування;

· слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;

· складач поїздів;

· слюсар-інструментальник;

· слюсар-ремонтник;

· слюсар-сантехнік;

· столяр;

· терміст на установках  СВЧ;

· тесляр;

· токар;

· черговий по залізничній станції;

· юрисконсульт.

Заробітна плата: від 4723 до 13572 гривень. Вакансія юрисконсульта передбачає зайнятість на 0,5 ставки з відповідною оплатою у 2 362 грн.

Актуальними є вакансії, у яких надається медичне страхування у Долинському, Знам’янському, Маловисківському, Олександрівському та Петрівському Устинівському районах Кіровоградської області. Крім того, бригадири на дільницях основного виробництва та монтери колії потрібні для виконання робіт у Одеській області.

 

 

Від чого залежить розмір виплати допомоги по безробіттю?

Розмір виплати допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.

Умови, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю визначений статтями 22 та 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III (зі змінами).

Відповідно до Закону застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:

 • до 2 років – 50  відсотків;
 • від 2 до 6 років – 55 відсотків;
 • від 6 до 10 років – 60 відсотків;
 • понад 10 років – 70 відсотків.

Мінімальна сума допомоги по безробіттю в Україні в 2020 році складає 650 гривень (Постанова Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття № 211 від 31.01.2020). У мінімальному розмірі допомога виплачується непрацюючим громадянам, які за останній календарний рік мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останньої роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 статей 40, 41 і 45 КЗпП, а також переселенцям, випускникам навчальних закладів (без досвіду роботи) і демобілізованим зі служби в армії.

Безробітним, страховий стаж яких за останні 12 місяців до реєстрації у центрі зайнятості перевищує півроку або які мають перерву в роботі з поважних причин (строкова військова служба, навчання, догляд за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років або пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду) розмір виплат по безробіттю розраховується у відсотковому співвідношенні до їх середнього доходу (зарплати) в залежності від страхового стажу, але не менше мінімального розміру допомоги по безробіттю, встановленого для цієї категорії (1800 грн).

Максимальна сума допомоги по безробіттю на 2020 рік:

 • з 01.01.2020 – 8408 гривень;
 • з 01.07.2020 – 8788 гривень;
 • з 01.12.2020 – 9080 гривень;

Сума грошових виплат безробітним зменшується, у залежності від тривалості відсутності офіційного працевлаштування. Так, в перші 90 днів безробітний отримує 100% призначеної йому грошової допомоги, наступні 3 місяці – 80%, а в період, що залишився, виплати становлять 70%.

Зверніть увагу, що максимальний розмір фінансової допомоги з безробіття на може перевищувати 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

 

 

Робота під час карантину: представників якої професії роботодавці Кіровоградщини потребують найбільше?

Карантин вносить свої корективи у функціонування ринку праці як Кіровоградщини, так і України загалом. Проте існує ряд професій, на які традиційно спостерігається підвищений попит.

Так, за інформацією Кіровоградського обласного центру зайнятості в області найзатребуванішими є трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. Станом на початок квітня за даною професією зареєстровано 151 вакансію.

Роботодавці Кіровоградщини готові водіям платити за роботу від «мінімалки» (4723 грн) до 10000 гривень, саме таку заробітну плату вони вказують під час подання вакансій. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня працівника та його навичок керування сільськогосподарськими машинами (тракторами) різного класу,  а також вимогами до стажу роботи.

Актуальними є вакансії для водіїв практично у всіх районах Кіровоградської області: 20 вакансій відкрито в Устинівському районі, 18 у Новгородківському,  по 17 вакансій у Новоукраїнському та Онуфріївському районах, 15 у Новомиргородському, 12 у Маловисківському,  10 у Бобринецькому, по 8 у Голованівському та Добровеличківському районах, 7 у Олександрівському, по 2 у Кропивницькому та Олександрійському районах та по 1 у Вільшанському, Знам’янському, Новоархангельському, Петрівському та Світловодському районах. Також шукачам роботи пропонується  по 1 вакансії тракториста у  фермерських господарствах Дніпропетрівщини та Полтавщини.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Допомога по безробіттю дистанційно: зразки заяв та покрокова інструкція дій

Із 31 березня 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України МУ 29 березня 2020 року № 244 «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», на період карантину, встановлені нові умови реєстрації, перереєстрації безробітних, надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

Для реєстрації незайняті громадяни подають до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості заяви за наступними формами.

Кіровоградський обласний центр зайнятості надає форми таких заяв:

- заява про призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю;

- заява про надання/поновлення статусу безробітного.

У період карантину повідомити службу зайнятості про свій намір зареєструватись як безробітний можна двома із способів:

1)               направити скановані копії документів: паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, документа про освіту, трудової книжки, заяви про надання/поновлення статусу безробітного та призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю, на електронну адресу центру зайнятості/філії, який знаходиться територіально за вашим місцем перебування;

2)               особисто надати ксерокопії вищезазначених документів, завірених особистим підписом, та заяву до центру зайнятості/філії через скриньку, розташовану перед центром зайнятості.

Для узгодження всіх подальших дій безробітного необхідно вказати діючий номер мобільного або домашнього телефону. Після отримання документів одним із вищеперелічених способів, фахівець центру зайнятості/філії зв'яжеться з вами для підтвердження або уточнення наданої інформації.

На час карантину, не обов'язково відвідувати центр зайнятості безробітним не рідше ніж один раз на 30 календарних днів. Всі дії щодо відвідування центру зайнятості в період карантину, клієнт узгоджує особисто з фахівцем центру зайнятості засобами телефонного зв’язку.

Проте, після завершення карантину безробітний зобов'язаний протягом 10 робочих днів особисто подати до центру зайнятості весь перелік документів (оригінали), яким вимагають для надання статусу безробітного.

 

 

Державною службою зайнятості створено покрокову інструкцію щодо електронного подання документів

До уваги клієнтів служби зайнятості!

Завітайте до рубрики «Електронне подання документів» інтернет-ресурсу Державного центру зайнятості у рубрики «Електронне подання документів». У вищезазначеній рубриці розміщенні роз’яснення щодо:

·   Особливостей реєстрації та обслуговування безробітних у період карантину (https://www.dcz.gov.ua/storinka/osoblyvosti-reyestraciyi-ta-obslugovuvannya-bezrobitnyh-u-period-karantynu)

·   Покрокової інструкції щодо реєстрації осіб як безробітних в державній службі зайнятості (https://www.dcz.gov.ua/storinka/pokrokova-instrukciya-shchodo-reyestraciyi-osib-yak-bezrobitnyh-v-derzhavniy-sluzhbi)

·   Переліку документів, необхідних для реєстрації у державній службі зайнятості (https://www.dcz.gov.ua/storinka/perelik-dokumentiv-neobhidnyh-dlya-reyestraciyi-u-derzhavniy-sluzhbi-zaynyatosti)

·   Бланку заяви про надання/поновлення статусу безробітного (https://www.dcz.gov.ua/storinka/blank-zayavy-pro-nadannyaponovlennya-statusu-bezrobitnogo)

·   Бланку заяви про призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю (https://www.dcz.gov.ua/node/3248)

·   Електронних поштових скриньок центрів зайнятості (https://www.dcz.gov.ua/storinka/elektronni-poshtovi-skrynky-centriv-zaynyatosti)

·   Правил взаємодії безробітних із центром зайнятості у період карантину (https://www.dcz.gov.ua/node/3272)

 

 

Безробітні зможуть стати ІТ-фахівцями за сприяння служби зайнятості

Український ІТ-ринок потребує близько 40 тисяч нових фахівців. Тому Мінцифри, Державний центр зайнятості, Асоціація «IT Ukraine» та ІТ-академії запустили в Києві пілотний проєкт, що допоможе будь-кому оцінити свій потенціал як ІТ-фахівця, обрати та здобути спеціальність.

Відповідний Меморандум про співпрацю підписали Міністерство цифрової трансформації України, Державний центр зайнятості України, Асоціація «IT Ukraine», Комп'ютерна Школа Hillel, Комп'ютерна Академія ШАГ, Асоціація освітніх ініціатив ITEC та Академія навчання ІТ-ITEA.

Як проєкт допоможе у підготовці ІТ-фахівців?

Перший етап – це тест Pathfinder, створений ITEA за підтримки Мінцифри та навчальних IT-центрів. На основі інформації, яку надає людина, штучний інтелект у Pathfinder підбирає найбільш близьку їй професію з переліку актуальних IT-напрямків (попередньо учасники проєкту зібрали інформацію, яких саме фахівців потребують українські ІТ-компанії).

Після проходження тесту людина отримає на вибір кілька напрямків, у яких вона могла б розвиватися, та їх короткий опис.

Тестування можна пройти на Освітньому Порталі ДСЗ за посиланням: https://is.gd/hwCjSI

Під час другого етапу учасники проєкту повинні будуть пройти наступне тестування. Воно визначить загальні здібності та потенціал кандидатів. За результатами цього тесту будуть визначені найкращі.

Ці люди матимуть змогу пройти навчання в ІТ-академіях, що беруть участь у проєкті. Навчання буде оплачено Державним центром зайнятості коштами, які виділяє держава на такі цілі.

Після закінчення навчання Мінцифри та Асоціація «IT Ukraine» сприятимуть працевлаштуванню кандидатів у провідні ІТ-компанії. У разі, якщо пілотний проєкт виявиться вдалим, уже з вересня цього року така схема навчання запрацює на всю країну.

 

 

Запитуєте – відповідаємо: як під час карантину зареєструватися в службі зайнятості

Якщо Ви маєте намір зареєструватися як безробітні – зверніться до центру зайнятості за місцем Вашого перебування.

Відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 року № 792, реєстрація в центрі зайнятості як безробітного проводиться за умови пред’явлення:

- паспорта громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-облікової картки платника податків;

-трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості);

-документів про освіту.

Разом з тим повідомляємо, що у зв’язку із введенням карантину в центрах зайнятості області з 18.03.2020 р. встановлений наступний тимчасовий порядок обслуговування клієнтів:

- прийом документів, що фіксують намір щодо реєстрації як безробітного, здійснюється засобами електронного зв’язку або наданням до скриньок для кореспонденції, розміщених біля входу в приміщення центрів зайнятості/філій;

- усі консультації, пов’язані з набуттям статусу зареєстрованого безробітного та пошуку роботи, будуть здійснюватися за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

У разі виникнення питань щодо обслуговування клієнтів в центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості у період карантину їх можна задати за телефонами «гарячої лінії» або надіславши повідомлення на електронні скриньки

Телефон (0250) 9-70-47

 електронна адреса Вільшанської філії Кіровоградського обласного центру зайнятості 1113@rcz.kocz.gov.ua

Окрім того, для самостійного пошуку підходящої роботи Ви можете скористатися сайтом Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості».

 

 

Призначення житлових субсидій для безробітних: окремі питання та механізми

Житлові субсидії для безробітних: роз'яснюємо законодавство

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 247 (набрала чинності 01 квітня 2020 року) визначено особливості надання житлових субсидій в період карантину. Зокрема, пунктом 3 зазначеної постанови встановлено, що при розрахунку житлових субсидій для безробітних буде враховуватись розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування сум отриманої заробітної плати (за період роботи до звільнення)..

Звертаємо увагу, що вказане стосується тільки осіб, звільнених з роботи в період карантину за умови, якщо трудовий договір припинено по пункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників).

 

 

Керівникам приватних агентств зайнятості: нагадуємо про звітність

До уваги керівників приватних агентств зайнятості:наближається термін подачі звітності

Відповідно до статті 36 Закону України «Про зайнятість населення» суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єкти господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, зобов’язані подавати територіальним органам державної служби зайнятості відомості про чисельність працевлаштованих ними осіб.

Форма звітності № 1-ПА (квартальна) «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та порядок її подання затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 03.06.2019 № 851, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.07.2019 за № 717/33688. З текстом наказу № 851 є можливість ознайомитись на Інтернет-сторінці Державної служби зайнятості. Для цього необхідно перейти за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/storinka/normatyvna-baza.

Нагадуємо, що звіт за I квартал 2020 року необхідно подати не пізніше 15 квітня 2020 року. У звязку із запровадженням карантину, рекомендуємо направляти звіт поштою.

 

 

Увага! Змінено номери «гарячої лінії» Кіровоградського обласного центру зайнятості

З метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19, центри зайнятості Кіровоградщини тимчасово обмежили особистий прийом громадян.

У разі виникнення питань щодо обслуговування в центрах зайнятості/філій Кіровоградської області у період карантину телефонуйте за номерами «гарячих ліній», або пишіть на електронну скриньку:

(0522) 32 28 41 prof@kocz.gov.ua

(0522) 32 17 68 empl@kocz.gov.ua

З метою оперативного вирішення нагальних питань зайнятості зверніться до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем Вашого перебування. Телефони та електронні адреси центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості 

Більше корисної інформації з питань зайнятості можна знайти за посиланнями:

Web-портал: https://kid.dcz.gov.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/kocz.gov.ua

Звертайтеся! Спеціалісти служби зайнятості Кіровоградщини нададуть Вам фахову консультацію.

 

 

Топ-10 вакансій з найвищою заробітною платою на Кіровоградщиніі

Станом на 01 квітня 2020 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості Кіровоградської області, становила 2363 одиниць.

У розрізі вказаної у вакансіях заробітної плати, найвищий рівень оплати пропонується у таких вакантних посадах:

• Прохідник – 30000 грн (15 вакансій);

• машиніст бурової установки – 25000 грн (26 вакансій);

• гірник очисного забою – 23000 грн (24 вакансій);

• начальник станції (організація робіт по перевезенню вантажів залізничним транспортом) – 22000 грн (1 вакансія);

• начальник відділу мікро-, малого та середнього бізнесу – 21527 грн (1 вакансія);

• гірник очисного забою – 21472 грн (12 вакансій);

• керуючий відділенням (банківська справа) – 19000 грн (12 вакансій);

• головний бухгалтер – 18900 грн (1 вакансія);

• інженер-конструктор (електроніка) – 18170 грн (1 вакансія);

• електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 18010 грн (2 вакансії);

Якщо Вас зацікавили представлені вакансії – звертайтеся до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Шановні роботодавці!

Служба зайнятості Кіровоградської області у період карантину продовжує працювати та надавати послуги як шукачам роботи, так і роботодавцям. Роботодавцям сприяє в укомплектуванні вакантних посад, шукачам роботи – у працевлаштуванні на актуальні вакансії.

Задля задоволення кадрової потреби юридичних та  фізичних осіб, які використовують найману працю, роботодавець має подати до служби зайнятості звіт за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», не пізніше ніж через 3 робочі дні з дати відкриття вакансії.

В умовах сьогодення, означену інформацію можна подати як засобами електронного чи поштового зв’язку, так і через скриньки для кореспонденції, що розміщені біля входу в приміщення центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Сьогодні, служба зайнятості пропонує роботодавцям скористатися  сучасним електронним сервісом «Електронний кабінет роботодавця», який зорієнтований на підвищення комфорту співпраці центру зайнятості з роботодавцем та економії часу, у т.ч. й подання звітів.

Створивши власний «Електронний кабінет» кожен роботодавець має можливість спілкуватись з центром зайнятості в он-лайн режимі зі свого комп’ютера чи мобільного телефона.  Тож, для створення такого кабінету роботодавцю необхідно звернутись до служби зайнятості, повідомити адресу електронної пошти, сформувати логін та пароль, за допомогою яких авторизуватися та отримати доступ до послуги на сайті Державної служби зайнятості  dcz.gov.ua

Працюючи під гаслом «Доступність, співпраця та зручність» і використовуючи сучасні методи роботи, фахівцями служби зайнятості буде досягнута головна мета – щоб кожен українець мав достойну роботу з гідною заробітною платою. А кожен роботодавець був забезпечений кваліфікованими кадрами.

Щиро сподіваємося на плідну співпрацю.

 

 

Затребувані професії. На кого вчитися, щоб бути успішним у майбутньому?

Вибір професії в умовах стрімких змін – це складний і відповідальний крок. Якщо в минулому столітті професія була на все життя, то сьогодні не варто фокусуватися на одній професії, а одразу розглянути декілька і обрати спеціалізацію на перехресті галузей, бо за цим – майбутнє.

Ми продовжуємо нашу подорож у світ професій найближчого майбутнього.

Тож яку кваліфікацію здобувати сьогодні, щоб стати найбільш затребуваним, наприклад, в аграрному секторі завтра?

У найближчому майбутньому  престиж сільськогосподарських професій буде зростати. З розвитком технологій з’являться і нові професії. Багато з них будуть об’єднувати звичайні навички та нові вміння, інші ж поки не мають аналогів і стануть справжнім відкриттям для аграрної галузі. 

В майбутньому десятиріччі будуть дуже затребувані: агрономи-генетики, селекціонери, фахівці з генної інженерії, сільськогосподарські екологи, агрокібернетики, зоотехніки, агроінженери тощо.

Екологія

Одним із трендів на ринку праці буде попит на професіоналів у сфері екології. Зростання шкідливих викидів в атмосферу ставлять проблеми екології на одне з перших місць в майбутньому глобальному світі. В екологічному секторі головну роль гратимуть контроль за змінами навколишнього середовища, розвиток технологій переробки відходів в більшості галузей і планування проектів та програм з урахуванням технологій повного циклу. Професії майбутнього у екологічному секторі: еколог, екоаудитор, рециклінг-технолог, екопроповідник, парковий еколог, ековожатий.

У деяких регіонах є навчальні заклади, що готують фахівців за напрямами «екологія» та «агротехнології». Професії у даних сферах передбачають наявність знань з навчальних дисциплін: біології, екології, хімії, фізики, географії, економіки, іноземних мов, навички роботи з комп’ютером.

Якщо ти прагнеш у майбутньому бути успішним, розвивайся та будь відкритим до знань!

 

 

Надання послуг службою зайнятості Кіровоградської області військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил)

З початку року понад 30 учасників АТО (ООС) працевлаштувались за сприяння служби зайнятості

Більшість зареєстрованих у службі зайнятості Кіровоградщини атовців – молодь до 35 років

У січні-лютому 2020 року послугами служби зайнятості області скористалися 554 безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (далі – АТО (ООС)), з них 38 осіб з інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримували 520 учасників АТО (ООС).

Серед учасників АТО (ООС), зареєстрованих у службі зайнятості області, 54,0% – особи віком до 35 років, 27,9% – особи від 35 до 45 років, 18,1% – старше 45 років.

Розподіл за освітою безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО (ООС) є наступним: особи з професійно-технічною освітою становлять 42,0%; з вищою – 30,8% та з початковою і середньою – 27,2%.

У січні-лютому 2020 року всього отримали роботу 33 учасника АТО (ООС), з них 2 особи з інвалідністю.

Структура робочих місць, на які були працевлаштовані учасники АТО (ООС) є наступною. За розділами класифікацій професій: 36,8% учасників АТО (ООС) працевлаштувалися на місця робітників з обслуговування, експлуатації, складання устаткування та машин; 26,3% – на місця працівників сфери торгівлі та послуг; 15,7% – на місця службовців, керівників, менеджерів; по 5,3% – на місця кваліфікованих робітників з інструментом; на місця, що не потребують спеціальної підготовки; на місця професіоналів та на місця кваліфікованих робітників сільського господарства, тощо.

За видами економічної діяльності: по 21,1% були працевлаштовані у переробній промисловості та у сільському, лісовому та рибному господарстві; по 10,5% – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів; у державному управлінні й обороні; та у діяльності у сфері адміністративного обслуговування; тощо.

У січні-лютому 2020 року до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 24 учасника АТО (ООС).

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання за направленням державної служби зайнятості проходили 22 учасника АТО (ООС).

Станом на 1 березня 2020 року статус безробітного мали 452 особи з числа учасників АТО (ООС), з них 422 особи отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 5737 грн., що на 1028 грн. більше, ніж станом на 1 березня 2020 року.

 

 

Карантинні заходи: які права працівників Кіровоградщини?

Права працівників Кіровоградщини під час карантину

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державна служба України з питань праці у зв’язку із затвердженням 11.03.2020 Кабінетом Міністрів України заходів, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID 19)» Київської міською державною адміністрацією (протокол № 9) від 11.03.2020 щодо забезпечення недопущення до роботи працівників підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання, інформує про таке.

Частиною першою статті 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Частиною першою статті 2 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП)  визначено, зокрема, що право громадян України на працю, – тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою.

З метою правильного застосування законодавства про працю під час дії карантинних заходів, звертаємо увагу на наступне.

Статтею 46 КЗпП визначено, що відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством. Таким чином випадки відсторонення працівника від роботи чітко визначені законодавством.

Водночас, абзацом другим частини першої статті 14 Закону України «Про охорону праці» визначено, що працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. Частиною другою даної статті визначено, що працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених в частині першій вимог.

З огляду на зазначене та з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження життя, здоров’я та забезпечення безпеки працівників та оточуючих людей, у випадку виявлення у працівника первинних ознак захворювання, роботодавцям рекомендується негайно забезпечити направлення такого працівника для медичного огляду та встановлення відповідного діагнозу.

Крім цього звертаємо увагу, що відсутність працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, хворобою, що підтверджується відповідними документами, не може бути підставою для звільнення чи відсторонення такого працівника. А надання працівником виданого у встановленому порядку листка непрацездатності є підставою для призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до статей 22 – 24, 30-34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Разом з тим пропонуємо роботодавцям, за можливості, максимально забезпечити використання дистанційної форми праці та (або) гнучкого режиму робочого часу (в т.ч. і для зменшення скупчення людей у “часи пік”), запроваджувати режим роботи на умовах, скороченого та неповного робочого часу з урахуванням вимог, визначених законодавством, а також максимально сприяти реалізації права працівників на отримання, за їх проханням, оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати, що надаються працівникам в обов’язковому порядку, та відпустки без збереження заробітної плати, якi надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством.

Поряд з цим, рекомендуємо забезпечити працівників антисептичними та дезінфікуючими засобами та проінформувати працівників про профілактичні заходи, розміщенні на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України (https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov).

 

 

Як стати на облік у центрі зайнятості під час карантину?

Якщо Ви маєте намір зареєструватися у центрі зайнятості як безробітний, Вам необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем перебування.

Відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 року № 792, реєстрація в центрі зайнятості як безробітного проводиться за умови пред’явлення:

- паспорта громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- облікової картки платника податків;

- трудової книжки (цивільно-правового договору  чи документа, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості);

- документа про освіту.

Разом з тим повідомляємо, що у зв’язку із введенням карантину в центрах зайнятості області з 18.03.2020 р. встановлений наступний тимчасовий порядок обслуговування клієнтів:

- прийом документів, що фіксують намір щодо реєстрації як безробітного, здійснюється через засоби електронного зв’язку або скриньок для кореспонденції, розміщених біля входу в приміщення центрів зайнятості/філії;

- всі консультації, пов’язані з набуттям статусу зареєстрованого безробітного та пошуку роботи, будуть здійснюватися за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

У разі виникнення питань щодо обслуговування клієнтів, в центрах зайнятості області у період карантину є телефон «гарячої лінії» та електронна скринька (телефон гарячої лінії та електронна пошта Кіровоградського обласного центру зайнятості: (0522) 32 17 68  empl@kocz.gov.ua).

Також повідомляємо, що на сайті Державної служби зайнятості (https://dcz.gov.ua/), Ви можете знайти електронну адресу та контактні телефони центру зайнятості, де Ви бажаєте зареєструватися.

 

 

На Кіровоградщині зареєстровано понад 600 безробітних осіб з інвалідністюю

Службою зайнятості Кіровоградщини за 2 місяці працевлаштовано 40 безробітних осіб з інвалідністю

Протягом січня-лютого 2020 року послуги міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості отримували 775 безробітних осіб з інвалідністю.

Кількість осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за сприянням служби зайнятості області, становила 40 осіб, що на 66,7% більше, ніж у січні-лютому 2019 року. На нові робочі місця з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску працевлаштовано 1 особу з інвалідністю.

Кількість осіб з інвалідністю, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру становила 15 осіб, що на 31,8% менше, ніж у січні-лютому 2019 року.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з інвалідністю, професійне навчання за направленням міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості у січні-лютому 2020 року проходили 10 безробітних осіб, що на 16,7% менше, ніж у січні-лютому 2019 року.

Профорієнтація є важливою умовою для професійного самовизначення осіб з інвалідністю. Спеціалісти з профорієнтації здійснюють консультування щодо вибору чи зміни професії, надають рекомендації щодо професійного вибору з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, професійних інтересів, нахилів та здібностей. Профорієнтаційні послуги отримали 720 безробітних осіб з інвалідністю, що на 20,6% більше, ніж у січні-лютому 2019 року.

Станом на 1 березня 2020 року кількість безробітних осіб з інвалідністю становила 617 осіб. Кількість вакансій, на які могли бути працевлаштовані особи з інвалідністю (за інформацією роботодавців), становила 154 одиниці, що на 6,9% більше ніж за аналогічний період минулого року.

 

 

На Кіровоградщини відкритими є близько 150 вакансій із зарплатою понад 15 тисяччч

У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості існує ряд професій, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам 10 тисяч гривень на місяць і більше. Наразі у службі зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 223 вакансії із заробітною платою від 10000 до 15000 грн та 142 вакансія із заробітною платою.

Доволі високим залишається попит на працівників водіїв, представників будівельних  та сільськогосподарських професій, а також майстрів швейної справи.

Що ж до розподілу за районами Кіровоградщини, то у Кропивницькому районі представлено 174 вакансії із зарплатою понад 10 тисяч, 86 вакансій у  Маловисківському, 57 у Долинському, 17 у Світловодському, 8 у Олександрійському, 6 у Знам’янському, 5 у Голованівському, по 2 вакансії у Благовіщенському та Новоукраїнському районах та по 1 вакансії у Гайворонському, Новоархангельському, Новомиргородському та Петрівському районах нашої області.

Це вакансії за такими професіями як тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, головний інженер, лікар загальної практики-сімейний лікар, майстер гірничий підземної дільниці, електрогазозварник, механік, контролер-касир, головний бухгалтер, геолог та ін.

Якщо Вас зацікавили запропоновані вакансії  – звертайтесь до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Професії майбутнього: подорожуємо разом із службою зайнятості

Ти готовий до викликів часу?

Стрімкий розвиток техніки і технологій на початку XXI століття, зумовлює суттєві зміни в організації виробництва товарів, надання послуг, появу нових сфер діяльності. Ринок праці стрімко змінюється.

 Медичний маркетолог, молекулярний дієтолог, сіті-фермер, дизайнер віртуальних світів. Всі ці слова  – це не фантастика, а цілком реальні професії найближчого майбутнього.

Якщо ти  – амбіційний, цілеспрямований і дійсно прагнеш випередити свій час, пропонуємо тобі подорож у світ професій майбутнього. І почнемо її з найбільш актуальних галузей-чемпіонів.

Біотехнології. Саме з розвитком біотехнологій пов’язують вирішення глобальних проблем людства  – ліквідацію нестачі продовольства, енергії, поліпшення стану охорони здоров’я і якості навколишнього середовища. У найближчі 10 років дана галузь не лише розвиватиметься сама, а й поступово змінюватиме такі галузі як медицина, енергетика, міське та сільське господарство. Професії майбутнього у біотехнологіях: урбаніст-еколог, архітектор живих систем, системний біотехнолог, біофармаколог, фахівець з генної інженерії, сіті-фермер тощо.

Медицина – це чи не найбільш перспективна галузь у контексті змін. Майбутня медицина принесе з собою найточнішу діагностику, можливість прогнозування хвороб, комп’ютерне моделювання прогнозу та лікування, високоточну автоматизовану мікрохірургію, вирощення органів та тканин тощо. Професії майбутнього у медицині: ІТ-медик, архітектор медичного обладнання, біоетик (спеціаліст із нормативно-правових та етичних аспектів), генетичний консультант, медичний маркетолог, консультант із здорового старіння та інші.

Подорожуючи ринком праці  майбутнього, ти дізнався про зміни, що відбудуться через 10-30 років у таких галузях як біотехнології та медицина. Це лише початок нашої подорожі.

 Запам’ятай,  для того, щоб бути успішним у професійній діяльності, тобі необхідно: вірно визначити професію, напрям своєї зайнятості, бути професіоналом своєї справи, фінансово грамотною особистістю, формувати навички майбутнього.

 

 

Зайнятість та безробіття населення у сільській місцевості Кіровоградщини

Міста та села: де на Кіровоградщині більше безробітних

Протягом січня-лютого 2020 року послуги базових центрів зайнятості отримали 20,4 тис. зареєстрованих безробітних, у тому числі 53,0% (10,8 тис. осіб) мешканці сільської місцевості та 47,0 % (9,6 тис. осіб) жителі міських поселень.

Чисельність працевлаштованих за сприянням державної служби зайнятості становила 2168 осіб, зокрема 39,4% (855 осіб) мешкали у сільській місцевості та 60,6% (1313 осіб) проживали у міських поселеннях.

Для профілактики безробіття та пом’якшення дисбалансу на ринку праці державною службою зайнятості здійснюється професійна орієнтація громадян.

У січні-лютому 2020 року профорієнтаційними послугами було охоплено 16,5 тис. осіб, які мали статус безробітного, зокрема 53,7% (8,9 тис. осіб) з числа сільських мешканців та 46,3% (7,6 тис. осіб) проживають у місті.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня безробітних вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості протягом січня-лютого 2020 року професійне навчання проходили 995 безробітних, з яких 67,4% (671 особа) мешканці сільської місцевості та решта (324 особи) жителі міських поселень.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру у січні-лютому 2020 року взяли участь 1990 осіб, з них 70,2% (1397 осіб) мешканці сільської місцевості та 29,8% (593 особи) жителі міста.

Станом на 1 березня 2020 року статус безробітного мали 17,3 тис. осіб, зокрема 55,2% (9,5 тис. осіб) сільські мешканці та 44,8% (7,8 тис. осіб) мешканці міських поселень.

 

 

З початку року за сприяння служби зайнятості понад 700 молодих мешканців Кіровоградщини знайшли роботу

Кіровоградщина: надання послуг особам з числа молоді

Протягом січня-лютого 2020 року статус безробітного мали 6164 особи з числа молоді (30,2% загальної кількості безробітних), допомогу по безробіттю отримували 4771 молода особа.

Серед безробітних у віці до 35 років, 82,3% до реєстрації у службі зайнятості мали професійний досвід. Решта громадян з різних причин не була зайнята більше 1 року або відносилась до випускників навчальних закладів різних типів, що не мали професійного досвіду.

Протягом січня-лютого 2020 року кількість випускників, що отримували послуги державної служби зайнятості становила 119 осіб (у т. ч. 71 випускник вищих навчальних закладів та 48 випускників професійно-технічних навчальних закладів).

Серед випускників ВНЗ 25,4% навчалися у галузі соціальних наук, бізнесу та права.

Серед випускників ПТНЗ 33,3% кваліфіковані робітники з інструментом.

За сприяння державної служби зайнятості у січні-лютому 2020 року знайшли роботу 757 молодих громадянина, зокрема, 57,1% з них були працевлаштовані оперативно до набуття статусу безробітного.

Профорієнтаційними послугами у січні-лютому 2020 року було охоплено 4940 безробітних з числа молоді.

З метою максимального наближення професійних навичок громадян, які шукають роботу до потреб роботодавців, розширення їх компетенцій та підвищення конкурентності, службою зайнятості області протягом січня-лютого 2020 року здійснено професійне навчання на замовлення роботодавців 277 безробітних у віці до 35 років.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 436 осіб з числа молоді (22,0% загальної кількості залучених безробітних).

Станом на 1 березня 2020 року кількість осіб з числа молоді, які мали статус безробітного становила 5020 осіб, що на 127 осіб (2,5%) менше, ніж на відповідну дату минулого року. Допомогу по безробіттю отримували 3814 осіб, що на 84 особи (2,3%) більше, ніж на відповідну дату минулого року.

 

 

Як відбувається в центрах зайнятості прийом громадян у період карантину?

На період карантину віддається перевага взаємодії з кар’єрним радником без відвідування центру, тобто в дистанційному режимі - телефоном чи електронною поштою.

Нагадуємо, телефон вашого кар’єрного радника вказаний у Вашому плані індивідуального працевлаштування.

Телефони гарячих ліній центрів зайнятості можна переглянути тут

https://kid.dcz.gov.ua/novyna/uvaga-vazhlyva-informaciya-dlya-vidviduvachiv-sluzhby-zaynyatosti

Вільшанська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

 

 

 

Увага! Виплати допомоги по безробіттю на період карантину не скасовуються

Кіровоградський обласний центр зайнятості інформує, що фінансові зобов’язання служби зайнятості перед безробітними виконуються відповідно до чинного законодавства.

Вільшанська районна філія Кіровоградського ОЦЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найзатребуваніші: представники якої професії користуються попитом у роботодавців Кіровоградщини?

Яка професія є найзатребуванішою на ринку праці Кіровоградщини

На ринку праці тісно переплітаються інтереси роботодавців і найманих працівників при визначенні ціни праці й умов її функціонування. На ньому відображаються практично всі соціально-економічні процеси, які відбуваються в суспільстві.

Так, за інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає професійних трактористів.

Роботодавці області потребують 152 працівника за професією «тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

Найзатребуванішим фахівцям аграрної сфери роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки»  (4723 грн) до 10 тисяч гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини.

Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня працівника, вміння керувати різними видами (моделями) техніки, стажем роботи та необхідністю самостійно здійснювати поточний ремонт трактора.

Актуальними є вакансії для трактористів у  Устинівському (47 вакансій), Олександрійському (33 вакансії), по 12 у Долинському та Новомиргородському районах, 10 у Маловисківському, 8 у Знамянському, 6 вакансій у Гайворонському, 5 у Компаніївському, по 4 у Голованівському та Вільшанському районах, 3 у Новгородківському, по 2 у Новоукраїнському, Онуфріївському та Петрівському районах та 1 у Новоархангельському районах Кіровоградської області.

Також мешканців Кіровоградщини запрошують працевлаштуватися трактористами у Черкксах та Кременчуку.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

За сприяння служби зайнятості  безробітні громадяни опановують англійську мову

Чимало роботодавців області прагнуть укомплектувати своє підприємство працівниками, які володіють англійською мовою незалежно від інтенсивності її використання  в роботі.

«Віднедавна служба зайнятості, завдяки соціальному проекту з вивчення іноземних мов «Skills Academy», надає всім охочим безробітним  можливість безкоштовно вивчити англійську мову», – зазначила Вікторія Бернікова, начальник відділу організації профнавчання обласного центру зайнятості.

Нагадаємо, що Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) та ГО «Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Українська студентська спілка» укладено меморандум про співробітництво, у рамках якого реалізовується соціальний проект «Lingva Skills». Цей проект дає можливість шукачам роботи, зареєстрованим в службі зайнятості, вивчити англійську мову.

Онлайн-курс включає інтерактивну гейміфіковану веб-програму для тренування мовних навичок та інших аспектів вивчення мови, а також форму зворотного зв'язку з викладачем і базу поширених запитань для спрощення процесу навчання. Зазначений курс враховує особливості менталітету українців, адаптований до реалій країни і особливостей рідної мови.

В. Бернікова розповідає: «Сьогодні вивчення іноземних мов – це ще один з важливих кроків служби зайнятості у підвищенні конкурентоспроможності безробітних громадян на ринку праці. За минулий рік та січень-лютий цього року більше 200 безробітних громадян виявили бажання покращити свої знання англійської мови».

Громадяни, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, та мають бажання пройти безкоштовне онлайн навчання англійській мові, можуть звертатися до центрів зайнятості за місцем перебування.

 

 

Кіровоградських безробітних запрошують стати електрогазозварниками

Безробітних Кіровоградщини запрошують стати затребуваними фахівцями

Електрогазозварник – одна із професій, що користується широким попитом на регіональному ринку праці. Більш того, потреба в робітниках цієї професії має тенденцію до зростання. На сьогодні роботодавці області потребують близько 40 електрогазозварників.

У сучасних умовах розвитку промисловості робота електрогазозварника – високовиробничий процес, який широко використовується при виготовленні металургійного, хімічного, ковальського, енергетичного обладнання, а також  у машинобудівній та будівельній галузях.

6 березня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян за професією «Електрогазозварник». Курс навчання триватиме 5,5 міс.

Умовами до направлення на навчання є:

·         повна  або базова загальна середня  освіта,

·          вік особи не менше 18 років,

·          медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou

Вільшанська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Яка процедура отримання в центрі зайнятості коштів для провадження підприємницької діяльності?

Зареєстрований безробітний, що є застрахованою особою і який отримує допомогу по безробіттю, має право на її одноразове отримання для організації підприємницької діяльності.

Проте, існує декілька обмежень щодо виплат для організації підприємницької діяльності. А саме, допомога одноразово не виплачується:

• особам, яким ще не виповнилося 18 років;

• безробітним, яким тривалість її виплати скорочувалась за певні порушення;

• особам, які протягом 24 місяців до початку безробіття були зареєстровані як ФОП.

Протягом місяця після реєстрації безробітного в центрі зайнятості розглядається питання про пропонування особі підходящої роботи.

Тільки за її відсутності, з урахуванням озвучених інших застережень, розглядається питання про можливість отримання коштів одноразово.

Безробітний готує бізнес-план і разом із заявою подає його до центру зайнятості.

Центр зайнятості може залучати безробітних, за їх бажанням, до семінарів або організувати навчання з питань підприємництва. Під час такого навчання безробітних, серед іншого, навчають як написати бізнес-план.

Попередній розгляд питання про виплату коштів здійснюється відповідною комісією.

На підставі висновку комісії приймається рішення про виплату коштів.

Ознайомившись з таким рішенням безробітний реєструється як фізична особа підприємець або ним утворюється юридична особа. Після таких дій на рахунок особи перераховуються відповідні кошти.

Розмір одноразової виплати залежить від розміру допомоги по безробіттю конкретної особи та залишку тривалості виплати такої допомоги в межах 360 календарних днів загальної тривалості її виплати.

Якщо безробітний вже 4 місяці отримує допомогу, то йому одноразово будуть виплачені кошти за 8 місяців. Якщо щомісячний розмір допомоги складає, наприклад, 3 тисячі грн, то одноразова виплата складе 24 тисячі грн.

 

 

Якщо підприємець створив нове робоче місце і здійснює добір працівника, але не може знайти особу з необхідними професійними вміннями, чи може державна служба зайнятості допомогти в такому доборі??

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» одним із видів соціальних послуг, що надається зареєстрованим безробітним, є професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується центрами зайнятості на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях.

Одним із видів професійно-технічних навчальних закладів є Центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Їх в службі одинадцять. Професійне навчання, головним чином, здійснюється на замовлення роботодавців. Різновидом профнавчання є стажування безробітних. Цей вид навчання є надзвичайно поширеним в нашій області.

Стажування передбачає допуск працівника на робоче місце для того, щоб додатково пересвідчитись в його вміннях і головне, щоб претендент на роботу освоїв особливості виконання певної роботи.

Ще одним із видів професійної підготовки є видача ваучерів громадянам. Ваучером є документ, що підтверджує зобов’язання Державної служби зайнятості оплатити навчання особи у навчальних закладах, які особа обирає самостійно. Ваучер не видається зареєстрованим безробітним, для них організовується стандартне навчання. Ваучером можуть скористатись, наприклад, працюючі громадяни, яким потрібно оволодіти новими знаннями для виконання своїх трудових обов’язків.

Для отримання детальних консультацій з питань професійного навчання та щодо ваучерів, рекомендуємо звертатись  до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

В чому полягає участь центрів зайнятості у реалізації проєкту «Доступні кредити 5-7-9%»?

Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва в рамках проєкту «Доступні кредити 5-7-9%» визначено постановою КМУ від 24.01.2020 № 28, яка набрала чинності 29.01.2020.

Підтримка надається суб’єктам підприємництва, середня кількість працівників у яких не перевищує 50 осіб та річний дохід не перевищує 50 млн грн. Підтримка надається суб’єктам строк державної реєстрації яких перевищує 12 місяців та новоствореному бізнесу – так званим стартапам. Надання підтримки здійснюється Фондом розвитку підприємництва.

Державна підтримка надається через банки, що відповідають визначеним критеріям. Підтримка надається у вигляді часткової компенсації процентних ставок за кредитами, що надаються для реалізації інвестиційних проєктів суб’єктів підприємництва. Розмір компенсаційної процентної ставки ставить 5, 7 або 9%, в залежності від розміру річного доходу та прирісту робочих місць.

Крім того, Фондом надаються гарантії банкам на забезпечення виконання зобов’язань за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва.

Фінансова підтримка надається з метою сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України.

Представники Офісу розвитку малого та середнього підприємництва при Мінекономіки проводять по країні регіональні навчальні і консультаційні семінари щодо проєкту, до яких також долучаються представники центрів зайнятості

 

 

Чи є можливість в центрі зайнятості отримати інформацію з питань запровадження підприємницької діяльності??

При кожному базовому центрі зайнятості та філії обласного центру зайнятості діють консультаційні пункти з підтримки підприємництва. До таких пунктів можуть звертатися як особи, які бажають відкрити власну справу, так і особи, які вже зареєстровані як підприємці.

Консультації надаються з питань:

• законодавства щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання;

• ліцензування, патентування та сертифікації підприємницької діяльності;

• податкового законодавства;

• відкриття рахунків у банківських установах;

• пошуку, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин;

• оформлення документів щодо купівлі (оренди) земельних ділянок, приміщень для провадження підприємницької діяльності;

• отримання банківських кредитів, іншої фінансової допомоги;

• з інших питань, що стосуються організації та провадження підприємницької діяльності.

Для надання кваліфікованих консультацій до роботи пунктів залучаються представники державної фіскальної служби, пенсійного фонду, інших державних установ, організацій підприємців.

Для отримання інформації з питань підприємницької діяльності слід звертатись до відділу організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості за номером 22-15-41. З питань застосування іноземної робочої сили слід телефонувати за номером 24-64-18.

 

 

Чи надаються фінансові преференції підприємцям, які створюють нові робочі місця?

Існує декілька різних програм підтримки підприємців, які створюють нові робочі місця, зокрема і новий державний проєкт «Доступні кредити 5-7-9%».

Найбільш дієвою програмою, що реалізується службою тривалий час, є компенсація витрат на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У разі працевлаштування за сприянням Державної служби зайнятості зареєстрованого безробітного на новостворене робоче місце до роботодавця, який вже застосовує найману працю хоч би одного працівника, такому роботодавцю центром зайнятості можуть компенсуватися витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом року.

Існує декілька обов’язкових умов для компенсації витрат на сплату єдиного внеску, зокрема:

1.               Новостворене робоче місце повинно відповідати терміну, викладеному у Законі України «Про зайнятість населення».

2.               Компенсація не надається окремим категоріям роботодавців. Наприклад, не можуть претендувати на компенсацію підприємці, які мають заборгованість зі сплати єдиного внеску або визнані банкрутами.

3.               Компенсація надається суб’єктам малого підприємництва, які провадять діяльність у визначених пріоритетних сферах господарської діяльності. Або компенсація надається роботодавцям, які працевлаштовують громадян квотних категорій.

Ще однією умовою для надання компенсації є те, що роботодавець має гарантувати застосування праці найманої особи на строк не менше ніж на 2 роки. Таке гарантування забезпечується ознайомленням роботодавця з необхідністю повернення коштів у разі звільнення працівника. Мова не йде про звільнення з будь-якої підстави. Наприклад, працівник може звільнитись за власним бажання. Кошти в цьому разі не повертаються і розглядається питання про прийом іншої особи на таке робоче місце.

А от якщо звільнення відбувається за згодою сторін або з ініціативи роботодавця, то кошти повертаються.

Для отримання права на компенсацію роботодавець може протягом двох місяців з дати прийому на роботу працівника подати до центру зайнятості заяву довільної форми, до якої додається інформація встановленого зразка.

На підставі цих документів, інформації, наявної в центрі зайнятості, протягом 5 робочих днів приймається рішення про виплату компенсації.

Детальну інформацію з зазначених питань є можливість отримати шляхом звернення до найближчого центру зайнятості або на Інтернет-сторінках Державної служби зайнятості. Консультації надаються також працівниками відділу організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості за телефоном 22-15-41.

  

 

Чи передбачені додаткові фінансові стимули для підприємців, які створюють нові робочі місця для окремих категорій громадян, наприклад внутрішньо переміщених осіб?

Законодавство передбачає додаткові механізми стимулювання підприємців до створення нових робочих місць для внутрішньо переміщених осіб.

Передбачена компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування безробітних на умовах строкових трудових договорів.

Компенсація виплачується в розмірі фактичних витрат на оплату праці осіб, але не вище середнього розміру заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць.

Зазначені витрати включають основну, додаткову заробітну плату, суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахованого на такі виплати.

Компенсуються витрати роботодавця протягом 6 місяців, за умови, що для внутрішньо переміщеної особи буде гарантоване робоче місце на період у 2 рази довший. Компенсація проводиться за кожен непарний місяць роботи протягом першого року роботи переселенця.

Компенсація не здійснюється у разі, якщо роботодавець:

·         має заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

·         визнаний в установленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

У разі працевлаштування особи, за яку така компенсація вже була виплачена, компенсація також не здійснюється.

Період компенсації може бути збільшений до 12 місяців за рішенням обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

Це стосується тих внутрішньо переміщених осіб, які належать до квотних категорій громадян. А це, серед іншого, особи передпенсійного віку, молодь, що вперше шукає роботу та деякі інші категорії громадян.

 

 

Чи стимулюється державною створення підприємцями нових робочих місць з гідним розміром заробітної плати?

Відповідно до норм Закону України «Про зайнятість населення» роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і упродовж цього періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку особу щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

Відповідною постановою кабінету Міністрів України затверджено Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Виплата компенсації здійснюється на підставі звіту щомісяця протягом 12 календарних місяців після завершення аналогічного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце.

Право на компенсацію зберігається за роботодавцем також у разі, коли трудовий договір з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, розірвано та укладено з іншою особою, працевлаштованою на це робоче місце, за умови, що рівень заробітної плати в одному календарному місяці становив не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску сумарно за такими трудовими договорами.

Період, за який роботодавцю виплачується компенсація, обліковується у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування як період, за який сплачено єдиний внесок у повному обсязі.

 

 

Державна служба зайнятості продовжує опитування роботодавців щодо задоволеності надання послуг

Анкетування роботодавців: служба зайнятості продовжує опитування щодо задоволеності наданням послуг

Чи задоволені Ви послугами служби зайнятості?

Проводиться анкетування роботодавців

Державна служба зайнятості постійно змінюється та покращує сервіси не лише для безробітних та шукачів роботи, але і для роботодавців. З цією метою цьогоріч продовжується анкетування роботодавців щодо задоволеності надання послуг службою зайнятості. Опитування триватиме до кінця поточного року.

Для участі в опитуванні необхідно завітати на інтернет-сторінку Державної служби зайнятості чи Кіровоградського обласного центру зайнятості до розділу «Опитувальник роботодавця» та заповнити анкету. Доступ до сторінки можливий з персональних комп’ютерів та мобільних телефонів.

Пропонуємо роботодавцям поділитися досвідом співпраці зі службою зайнятості, висловитися щодо послуг, якими користувалися, а також надати пропозиції щодо очікуваного вдосконалення послуг ДСЗ. Одним із пунктів анкети є повідомлення про рівень задоволеності заходами, що проводяться центрами зайнятості, у тому числі онлайн-співбесідами та презентаціями роботодавців.

Звертаємо увагу, що сервіс доступний для роботодавців, які мають логін і пароль для входу в персональний кабінет, та пройшли авторизацію у службі зайнятості. Для створення кабінету необхідно  звернутися до найближчого центру зайнятості.

 

 

Запроваджено новий сервіс – інститут консультанта роботодавця

У службі зайнятості стартував новий проект - інститут консультанта роботодавця. Основна мета новацій полягає у розширенні підходів до надання послуг роботодавцям з урахуванням специфіки підприємницької активності регіону, особливостей розвитку регіонального ринку праці та загального балансу між попитом і пропозицією робочої сили.

Новий підхід має переорієнтувати роботу спеціалістів по взаємодії з роботодавцями з формальної реалізації визначених законом функцій на задоволення індивідуальних потреб кожного клієнта. «Варто зазначити, що ми хочемо, щоб наші фахівці були обізнані у тих галузях економіки, в яких представлені роботодавці. Це важливо. Насамперед для того, щоб прогнозувати потребу в робочій силі, що значно скоротить час для підбору спеціалістів», - повідомила начальник відділу організації надання послуг роботодавцями обласного центру зайнятості Наталія Борисова.

Впровадження державною службою зайнятості інституту консультанта роботодавця дозволить: ефективно вирішити проблему «кадрового голоду»; підвищити зацікавленість громадян працювати легально на українських підприємствах; налагодити комунікацію з роботодавцями за допомогою зручних електронних сервісів; підвищити швидкість закриття вакансій; оперативно налагоджувати співпрацю з новоствореними підприємствами; надавати спеціалізовані послуги роботодавцям за цільовими групами; удосконалити систему підбору та професійного навчання безробітних для результативного працевлаштування та ін.

 

 

Роботодавцям: Ваш надійний онлайн - помічник - персональний кабінет

Для підвищення рівня взаємодії з державною службою зайнятості, на Інтернет-сторінці служби працює «Електронний кабінет роботодавця» (персональний кабінет). Підприємці, керівники підприємств чи працівники кадрових служб мають можливість створити такий кабінет і спілкуватись з центром зайнятості в он-лайн режимі зі свого комп’ютера чи мобільного телефона (з доступом до мережі Інтернет). Кабінет не замінює безпосереднє спілкування з працівниками центру зайнятості, проте значно підвищує його оперативність та інформаційну складову.

Консультації щодо створення кабінету та роботи в ньому можна отримати у відділі організації надання послуг роботодавцями обласного центру зайнятості (тел. 0(522) 22-15-41).

 

 

Легалізація трудових відносин: фахівці служби зайнятості відвідали понад 1000 підприємств Кіровоградщини

Соціальна відповідальність: служба зайнятості Кіровоградщини проводить інформаційну роботу щодо легальної зайнятості

 Легалізація трудових відносин і заробітної плати, викорінення прихованої зайнятості – один з ключових напрямків роботи усіх державних органів.

Центри зайнятості області та філії Кіровоградського обласного центру зайнятості спільно з представниками Державної служби України з питань праці проводить інформаційну роботу з роботодавцями щодо ведення соціально-відповідального бізнесу.

Мета відповідних заходів – насамперед, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. Так, наприклад, упродовж лютого цього року фахівцями центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості проведено близько 200 інформаційних семінарів, засідань круглих столів, нарад та зустрічей, до участі в яких залучено 358 роботодавців. Під час цих заходів піднімається питання дотримання норм трудового законодавства, забезпечення соціальних гарантій найманих працівників, соціальні та економічні переваги від використання легальної праці та легальної виплати заробітної плати найманим працівникам.

З метою розширення кола роботодавців, які співпрацюють із службою зайнятості з питання підбору персоналу, проведення випереджувальних заходів щодо викорінення випадків незадекларованої праці та покращення умов праці найманих працівників, упродовж лютого фахівці центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості відвідали понад 1000 суб'єктів господарювання різних форм власності. Під час зустрічей обговорювалися шляхи та перспективи співпраці щодо вирішення кадрових потреб роботодавців, підвищення конкурентоспроможності підприємств, нові можливості та сервіси служби зайнятості, що допоможуть роботодавцям.

«Роботодавці завжди є і клієнтами служби зайнятості, і її соціальними партнерами у реалізації державної політики зайнятості населення. Саме тому служба зайнятості намагається побудувати ефективні методи та нові рівні гармонійної взаємодії з роботодавцями у вирішенні їх кадрових потреб. Соціально відповідальний роботодавець має неухильно дотримуватись законодавчих вимог щодо обов'язковості укладання трудового договору з найманим працівником, своєчасно інформувати центри зайнятості про потребу в працівниках, а служба зайнятості має для цього всі можливості», – зазначає заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості Богдан Стоян.

Робота щодо легалізації зайнятості проводиться службою зайнятості й з шукачами роботи: регулярно організовуються заходи, спрямовані на підвищення рівня поінформованості та усвідомлення громадянами важливості легальної зайнятості, що є гарантією соціальної захищеності.

 

 

Алгоритм дій: що необхідно зробити безробітному, аби безкоштовно вивчити англійську?

Що ж необхідно зробити безробітному, аби безкоштовно вивчити англійську?

Насамперед, слід звернутися до центру зайнятості чи філії обласного центру зайнятості за місцем перебування безробітного з проханням залучення до програми безкоштовного навчання за проектом «LingvaSkills», надати фахівцю свою адресу електронної пошти будь-якого українського провайдера. Координатори проекту виконають необхідні технічні операції, і кар’єрний радник центру зайнятості повідомить шукачу роботи персональний пароль для входу в систему. Після цього безробітний може з власного комп’ютера розпочинати навчання.

Онлайн-курс включає в себе інтерактивну гейміфіковану веб-програму для тренування мовних навичок та інших аспектів вивчення мови, а також форму зворотного зв'язку з викладачем і базу поширених запитань для спрощення процесу навчання.

Переваги навчання на платформі LingvaSkills:

• гнучкий графік занять (кожний користувач сам вибирає час і тривалість виконання вправ);

• можливість навчання з нульового рівня (навчання адаптоване для різного рівня знань);

• зворотній зв’язок (цілодобовий контакт із користувачами завдяки онлайн чату, що передбачено даною технологією);

• достатньо лише 15-30 хвилин на день для помітного результату вже через 30 днів;

• навчання безкоштовне.

Громадяни, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, та прагнуть стати конкурентоспроможним на ринку праці, успішно знайти роботу своєї мрії, можуть скористатися унікальним шансом освоїти або поглибити знання найбільш поширеної у світі іноземної мови.

 

 

Що робити, аби максимально оперативно знайти потрібного спеціаліста?

Правильно, звернутися до рекрутера служби зайнятості!

Державна служба зайнятості гарантує: у співпраці з фахівцями-рекрутерами роботодавець без зайвих клопотів, безкоштовно і максимально швидко знайде собі кваліфікованого працівника.

• Такі спеціалісти є у кожному центрі зайнятості. Вони знайдуть претендента на робоче місце не лише у базі даних офіційно зареєстрованих безробітних, а й серед іншого незайнятого населення на відкритому ринку.

• Ще одна перевага: роботодавцю не потрібно витрачати час на відбір кандидатів із великої кількості охочих, адже попередню співбесіду рекрутери проведуть самі.

• За вашим бажанням служба зайнятості організує скайп-співбесіду з потенційними кандидатами на посаду.

До того ж фахівці служби зайнятості постійно формують базу клієнтів - шукачів роботи, і як тільки з’являється бажана вакансія, обов’язково повідомляють про неї претендента.

Чекаємо вас у  Вільшанській районній філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

На Кіровоградщині потрібні близько 20 сантехників

Санітарно-технічні комунікації – це «кровоносні судини» кожного приміщення, яким проходить вода, газ, тепло. Прокладають, встановлюють і ремонтують водяні, опалювальні, каналізаційні і газові системи, спостерігають за її експлуатацією саме слюсарі-сантехніки.

Кваліфіковані слюсарі-сантехніки завжди мають роботу, оскільки важко уявити собі сучасну житлову або адміністративну будову без чітко налагодженої та відрегульованої системи санітарно-технічного обладнання.

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у професійних сантехніках.

Так, роботодавці області зареєстрували 16 вакансій для майстрів сантехнічних робіт.

Що ж до рівня заробітної плати, то своїм фахівцям роботодавці Кіровоградщини готові платити від 4723 до 9924 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до працівника та його розряду, стажу та досвіду роботи кандидата на посаду та графіком роботи.

На Кропивниччині потрібні 11 слюсарів-сантехніків, по 1 вакансії відкриті У Долинському, Знам’янському, Маловисківському, Олександрівському та Світловодському районах Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Близько 50 шукачів роботи Кіровоградщини торік здобули вищу освіту за сприяння служби зайнятості

Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути вищу освіту за понад 50-ма спеціальностями

Однією із дієвих послуг служби зайнятості щодо сприяння підвищенню конкурентоспроможності громадян на ринку праці є видача ваучерів на навчання. Це реальний шанс, який надається громадянам певних категорій, здобути новий фах чи підвищити кваліфікацію за вже набутою професією. Для роботодавців – це можливість мати необхідний кваліфікований персонал.

Фахівчиня територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Соколівської об'єднаної територіальної громади пані Лариса отримала у Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості ваучер на навчання і, у вересні минулого року, розпочала навчання у ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Соціальна робота». Жінка зазначає, що людина повинна навчатися протягом усього життя: «Якщо ми втрачаємо бажання засвоювати нове, ми не зможемо нарівні конкурувати з тими, хто постійно вчиться і збагачує свій обсяг знань. Оволодіння новими навички та вміннями у соціальній роботі – це вимога сьогоднішнього дня».

Цієї ж думки притримується і її однокурсниця, пані Олена, яка працює в обласному краєзнавчому музеї завідувачем квиткового бюро. Вона вважає, що така послуга служби зайнятості, як проходження професійного навчання шляхом отримання ваучера – це реальний шанс здобути вищу освіту за рахунок держави та бути затребуваним на ринку праці. Пані Олена впевнена, що здобуття спеціальності «Соціальна робота» допоможе їй розкрити свій потенціал та значно розширити перспективи у професійній сфері.

Слід відмітити, що на сьогодні перелік професій, за якими можна отримати ваучер на навчання та які користуються попитом на ринку праці, налічує 53 професії та спеціальності. За ваучерами можна навчатися на фахівців різних галузей економічної діяльності. Так, шукачі роботи Кіровоградщини можуть стати професіоналами у сфері сільського господарства, будівництва, харчових технологій, транспорту, інформаційних технологій та ін.

Загалом, у минулому році правом на отримання ваучера за сприяння центрів зайнятості області скористалися 48 громадян, які мають роботу, але прагнули розширити свої професійні можливості для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Фахівці обласного центру зайнятості запрошують тих, хто зацікавився цією послугою служби зайнятості звертатися до до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості, або завітати на інтернет-ресурс обласного центру зайнятості, де можна отримати корисну інформацію щодо організації професійного навчання та інших послуг служби зайнятості. 

 

На Кіровоградщині потрібні понад 30 кухарів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у професійних кухарях.

Так, роботодавці області зареєстрували 31 вакансію для майстрів смачних страв.

Що ж до рівня заробітної плати, то своїм фахівцям роботодавці Кіровоградщини готові платити від 4723 до 10000 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до працівника, стажу та досвіду роботи кандидата на посаду та графіком роботи. Крім того, в Олександрії відкрита 1 вакансія кухаря з оплатою праці 2 363 грн (працювати з 06.30 до 12.00 год.).

На Кропивниччині потрібні 21 кухар, по 3 вакансії відкриті на Олександрійщині та  Знам’янщині, 2 на Благовіщенщині та 1 на Бобринеччині.

Крім того вакантними є 2 посади кухонних робітників (у Смоліному Маловисківського району та Новоукраїнці). За обома вакансіями роботодавці пропонують 4723 гривень на місяць.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно вивчитись у Одесі на операторів котельнь

Центри професійно-технічної освіти ДСЗ запрошують на навчання за професією «Оператор котельні»

Оператор котельні – професія широко розповсюджена та затребувана на при експлуатації опалювальних систем.

Такі фахівці користуються величезним попитом на ринку праці. Ймовірність працевлаштування за професією оператор котельні досить висока. У переважній більшості ці фахівці без особливих ускладнень знаходять роботу на будівництві, житлово-експлуатаційних конторах, а також на кожному великому підприємстві та в установі.

У лютому, на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості стартує навчання за професією «Оператор котельні». Курс навчання триватиме 4,5 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

·                повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

·                повноліття (не менше 18 років);

·                медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou

 

 

На Кіровоградщині вакантними є близько 300 робочих місць у сфері залізничного транспорту

Якісний підбір персоналу є однією з найважливіших складових успіху діяльності будь-якого підприємства, установи, організації. Можна навести чимало прикладів, коли вирішальне значення для реалізації планів і проектів підприємства мають вдало підібрані кадри.

За інформацією обласного центру зайнятості, наразі підприємства залізничної сфери Кіровоградщині потребують 284 працівника.

Так, на сьогодні є потреба у фахівцях за 38-ма професіями: акумуляторниках (6 вакансій), водіях автотранспортних засобів (9 вакансій),  гальваніках (2 вакансії), дефектоскопістах з газового та рідинного контролю (6 вакансій), електрогазозварниках (6 вакансій), Електрозварник ручного зварювання

Електрозварник ручного зварювання

Електрозварник ручного зварювання

ееееелектрозварниках ручного зварювання (2 вакансії), електромеханік

електромеханік

електромеханік

електромеханік

електромеханік

електромеханіках (10 вакансій), електромонтажниках-схемниках (2 вакансії), електромонтерах з ремонту та обслуговування електроустаткування (6 вакансій), електромонтерах контактної мережі (12 вакансій), електромонтерах тягової підстанції (3 вакансії), інженер з безпеки руху

інженер з безпеки руху

інженер з безпеки руху

інженер з безпеки руху

інженерах з безпеки руху (2 вакансії), майстрах (14 вакансій), малярах (2 вакансії), машиністах екскаватора (1 вакансія), мийниках-прибиральниках рухомого складу (2 вакансії), Монтер колії

Монтер колії

монтерах колії (28 вакансій), оглядачах вагонів (5 вакансій), оглядачах-ремонтниках вагонів (21 вакансія), помічниках машиніста електровоза (30 вакансій), помічниках машиніста тепловоза (14 вакансій), прибиральник службових приміщень

прибиральник службових приміщень

прибиральник територій

прибиральник територій

прибиральник службових приміщень (4 вакансії), прибиральниках територій (2 вакансії), регулювальник швидкості руху вагонів (2 вакансії), роздавальниках нафтопродуктів (2 вакансії), сигналістах (1 вакансія), складач поїздів

складач поїздів

складач поїздів

складач поїздів (1 вакансія), слюсарях з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) (2 вакансії), слюсарях з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування (16 вакансій),  слюсарях з ремонту рухомого складу (15 вакансій), слюсарях-електриках з ремонту електроустаткування (29 вакансій), слюсарях-інструментальниках (2 вакансії), слюсарях-ремонтниках (4 вакансії), столярах (1 вакансія), термістах на установках  СВЧ (2 вакансії), теслярях (6 вакансій),технік

техніках (2 вакансії) та токарях (10 вакансій).

Рівень заробітної плати: від 4 723 грн до 9 750 грн.

Актуальними є вакансії у Добровеличківському, Долинському та Знам’янському районах Кіровоградщини.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Безробітних Кіровоградщини запрошують безкоштовно стати озеленювачами

Навчись професійно озеленювати довкілля за підтримки служби зайнятості

Озеленювач – це працівник, який займається озелененням територій будинків, вулиць та міст, створює красу в парках за допомогою квітників, клумб, газонів, охайно доглянутих дерев та квітучих кущів. Без них місто би поросло бур’янами, а клумби перетворилися на занедбані ділянки. Від їхніх умінь та працьовитих рук залежить чи будуть клумби, газони, кущі та дерева доглянутими.

Основними завданнями озеленювача є підготовка ґрунту, посадкового матеріалу, добрив; здійснення догляду за зеленими насадженнями за допомогою простих інструментів і пристосувань; виконання складних робіт із застосуванням машин та механізмів; виконання особливо складних робіт, пов'язані з вирощуванням рослин на гідропоніку їх вегетативним розмноженням.

У лютому на базі Донецького центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання за професією «Озеленювач», курс навчання триватиме 4 місяці. Фактична адреса освітнього закладу – м. Краматорськ.

Умовами до направлення на навчання є:

·                Повна або базова загальна середня освіта;

·                повноліття (не менше 18 років);

·                медична довідка з допуском до професії,

·                особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou

 

 

Безробітних Кіровоградщини запрошують здобути одну з найромантичніших професій

Кухар судновий – одна з найромантичніших професій сьогодення, але водночас одна з найважчих. Кулінарія – це давнє мистецтво. Тільки кухар знає, як правильно зберігати продукти, готує різні страви за рецептами та вміє «смачно» подавати приготоване до столу. 

У лютому поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості стартує навчання за професією «кухар судновий». Курс навчання триватиме 5 місяців.

Відповідно до навчального плану майбутні кухарі повинні засвоїти технологію приготування усіх видів страв та кулінарних виробів, особливості приготування національних, фірмових страв та страв іноземних кухонь, правила оформлення та подачі порційних страв, а також устрій судна та організацію служби, техніку особистого виживання, протипожежну безпеку, першу медичну допомогу тощо.

Умовами до направлення на навчання є:

·        професійно-технічна освіта («кухар» 3 розряду),

·        без вимог до стажу роботи,

·        медична довідка, особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou

 

 

Кому на Кіровоградщині пропонують найвищу заробітну плату?

Станом на 01 лютого 2020 року кількість вакансій зареєстрованих у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості становила 2234 одиниці.

Трійку лідерів за затребуваністю очолили робітничі професії: найбільший попит спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (26,5% усіх зареєстрованих вакансій), працівників сфери торгівлі і послуг (13,5%), робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (15,5%).

До ТОП-10 актуальних вакансій, у яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, увійшли:

  • Начальник гірничого відділу (32 864 грн);
  • Прохідник (гірничо-видобувні роботи) (30 000 грн);
  • Машиніст бурової установки (25 000 грн);
  • Гірник очисного забою (23 000 грн);
  • Начальник станції (на несамостійному балансі) (22 000 грн);
  • Начальник відділу (банківська сфера) (21 527 грн);
  • Начальник відділу (банківська сфера) (20 748 грн);
  • Головний економіст (20 000 грн);
  • Прохідник (гірничо-видобувні роботи) (19 400 грн);
  • Керуючий відділенням (банківська сфера) (19 000 грн).

 

 

На ринку праці Кіровоградщини серед безробітних переважають чоловіки

Службою зайнятості Кіровоградщини, з метою покращення ситуації на регіональному ринку праці, надаються соціальні послуг населенню та роботодавцям.

За статтю розподіл зареєстрованих безробітних станом на 01 лютого 2020 року виглядає так: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 8,9 тис. осіб (або 52,7%), жінки – 8,0 тис. осіб ( 47,3%).

За віковими групами: 29,0% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 28,3% – у віці від 35 до 45 років; 42,6% – у віці понад 45 років.

За освітою: 30,0% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 37,5% –професійно-технічну, 32,5% – загальну середню освіту.

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних  47,2% – у сільському, лісовому та рибному господарстві; 10,7% були зайняті у торгівлі та ремонті; 10,0% – у державному управлінні; 9,9% – у переробній промисловості; 4,4% – у транспорті; 3,3% – у охороні здоров’я тощо.

Розподіл зареєстрованих безробітних станом на 01 лютого 2020 року

 

 

На Кіровоградщині потрібні 12 компютерників

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у фахівцях, робота яких пов’язана з комп’ютерною технікою.

Так, роботодавці області потребують 2 адміністраторів системи (обидві вакансії у Кропивницькому), 7 операторів комп’ютерного набору (5 вакансій у Кропивницькому та по 1-й у Гайвороні та Світловодську), 2 інженерів-програмістів (обидві вакансії у Кропивницькому) та  одного оператора електронно-обчислювальних та обчислювальних машин (Кропивницький район).

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 4723 до 10130 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до працівника, стажу та досвіду роботи кандидата на посаду, специфікою роботи підприємства та графіком роботи. Крім того, у Кропивницькому відкрита 1 вакансія оператора комп’ютерного набору з неповною зайнятістю (працювати на 0,12 ставки за індивідуальним графіком).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Середній розмір зарплати у вакансіях на Кіровоградщині – 6606 гривень

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 24 лютого 2020 року становила 2007 одиниць.

Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях становив 6006 гривень.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так:

-         з мінімальною заробітною платою – 500 одиниць;

-         від мінімальної до 6000 грн – 936 одиниць;

-         від 6000 до 7000 грн  – 199 одиниць;

-         від 7000 до 10000 грн  – 420         одиниць;   

-         від 10000 до 15000 грн – 97          одиниць;   

-         понад 15000 грн – 82 одиниці.     

За професійними групами, найвищий рівень заробітної плати роботодавці Кіровоградщини пропонують у  вакансіях, які належать до банківської, гірничодобувної, залізничної, сільськогосподарської, технічної (інженерної, слюсарної) та транспортної сфер економічної діяльності.

 

 

ШАНОВНИЙ РОБОТОДАВЦЮ!

·                        Ви працевлаштовуєте на нові робочі місця строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу зареєстрованих безробітних з категорій громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці

·                        або, Ви є суб’єктом малого підприємництва та працевлаштовуєте зареєстрованих безробітних на нові робочі місця  в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу.

Ви за певних умов отримаєте компенсацію фактичних витрат на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за кожну працевлаштовану особу! (ст. 26, ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення»)

Компенсація виплачується роботодавцю протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, якщо він не є бюджетною установою, не визнаний у встановленому порядку банкрутом або, не має заборгованості із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

За більш детальною інформацією Ви можете звернутися до Вільшанської районної філії Кіровоградського ОЦЗ, контактний номер телефону 9-70-47

 

 

У 2020 році продовжується програма служби зайнятості щодо підтримки конкурентоспроможності громадян на ринку праці шляхом видачі ваучерів для осіб вікової категорії 45+, які мають 15 років страхового стажу

·                        На підставі ваучера здійснюється перепідготовка і підвищення кваліфікації за професіями,  спеціалізація та підвищення кваліфікації за спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.

·                        Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

(з 1 січня 2020 року – 21020 грн).

·                        Ваучер видається одноразово. Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, особа або роботодавець може оплатити різницю.

Ваучер на навчання видається особам, які не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, мають професійно-технічну освіту, не проходили протягом останніх 3-х років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та відповідають певним вимогам, а саме:

·                        особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення ними пенсійного віку;

·                        особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію;

·                        особи, звільнені з військової служби після участі в АТО, з числа інвалідів до отримання права на пенсію;

·                        внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності роботи.

ПЕРЕЛІК професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер  та  Перелік навчальних закладів, які мають право здійснювати діяльність у сфері вищої освіти та професійно-технічної освіти, для навчання в яких може бути виданий ваучер можна знайти на сайті www.dcz.gov.ua у розділі «Навчання» закладці «Ваучери».

За більш детальною інформацією Ви можете звернутися до Вільшанської районної філії Кіровоградського ОЦЗ, контактний номер телефону 9-70-47

 

 

Роботодавці Кіровоградщини можуть позмагатися за звання найкращого

Увага, конкурс!

На Кіровоградщині стартує конкурс на звання «Кращий роботодавець року»

З метою заохочення роботодавців до збереження діючих та створення нових робочих місць, збільшення кількості працюючих, підвищення ефективності використання робочої сили та виробництва в цілому, виробництва конкурентоспроможної продукції, робіт (послуг), а також зменшення напруженості на ринку праці Кіровоградщини, у 2020 році проводиться конкурс на звання «Кращий роботодавець року».

Наразі розпочато підготовчий етап проведення конкурсу, активним учасником якого є Кіровоградський обласний центр зайнятості.

Участь у конкурсі можуть узяти великі, середні та малі підприємства, установи, організації усіх форм власності.

Переможці конкурсу визначаються за номінаціями серед суб'єктів господарювання з середньообліковою чисельністю працівників:

·        до 20 осіб;

·        від 21 до 100 осіб;

·        від 101 до 500 осіб;

·        від 501 до 1000 осіб.

Переможці конкурсу нагороджуються спеціальними дипломами та відзнаками.

Детальніше з основними критеріями визначення переможців конкурсу можна ознайомитись у Положенні про порядок проведення в області у 2020 році конкурсу на звання «Кращий роботодавець року».

 

 

На Кіровоградщині потрібні 8 техніків

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у техніках.

Роботодавці області потребують 8 техніків за професіями:

·        Технік (1 вакансія);

·        Технік-електрик (1 вакансія);

·        Технік-землевпорядник (3 вакансії);

·        Технік-будівельник (1 вакансія);

·        технік-метеоролог (1 вакансія);

·        технік-технолог (1 вакансія).

Зробітна плата: від 4723 до 8570 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до працівника, стажу та досвіду роботи кандидата на посаду, специфікою роботи підприємства  та графіком роботи.

Актуальними є вакансії для техніків у  Кропивницькому (3 вакансії), по 2 вакансії у Долинському та Новоукраїнському районах та 1 вакансія у Олександрійському районі Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Стати затребуваним за підтримки служби зайнятості: опануй кравецьку майстерність 

Незважаючи на різноманіття моделей та виробників одягу, сьогодні професія кравця актуальна як ніколи. Адже  оригінальні, ексклюзивні речі, пошиті на замовлення, цінують завжди і більш затребувані, аніж масовий пошив.

Якщо Ви бажаєте опанувати зазначену професію – 4 лютого поточного року, на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається професійне навчання. Термін навчання 9,2 місяців.

Кравець виготовляє по індивідуальних замовленнях швейні вироби різного призначення і для різних категорій населення. Проводить переробку виробів, бере участь в запуску нових моделей у виробництво. Всі роботи діляться на ручні і машинні.

Умовами до направлення на навчання є:

·                повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

·                повноліття (не менше 18 років);

·                медична довідка з допуском до професії.

Загалом, згідно статистичних даних, ймовірність працевлаштування після навчання за професією «кравець» складає близько 100%. Крім того, набуття даної професії дає можливість відкрити свою справу. 

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou

 

 

Патрульний, менеджер, вихователь: які вакансії пропонували кропивничанам на ярмарку вакансій

У Кропивницькому безробітним презентували вакансії патрульних, менеджерів та кухарів

У Кропивницькому відбувся багатогалузевий ярмарок вакансій

Днями у Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості відбувся багатогалузевий ярмарок вакансій.

Безпосереднє спілкування роботодавців з шукачами роботи дає ефективний результат, адже безробітні мають можливість зорієнтуватися на ринку праці та підібрати підходящу роботу, а роботодавці – знайти кваліфікованих працівників.

У заході взяли участь представники роботодавців, зокрема: АТ «Ельворті», Державна установа «Кропивницька виправна колонія (№ 6)», Управління патрульної поліції в Кіровоградській області, Філія – Кіровоградське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», дошкільний навчальний заклад № 52 «Казковий», ТОВ «Універсал-Плюс», ТОВ «Швейне виробництво «Мрія Є», Представництво «Кімакр АЕМ ЛТД», ТОВ «Фейсер» та ФОП Сологуб Віталій Володимирович, власник пекарні-кав’ярні «Baton house».

Роботодавці представили актуальні вакансії за такими посадами: вихователь, інструктор з фізкультури, менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку, поліцейський (інспектор) патрульної служби, інспектор, керуючий відділенням, начальник відділу. верстатник широкого профілю, кухар, пекар, продавець продовольчих товарів, швачка та ін.

Під час ярмарку вакансій роботодавці презентували свої підприємства, охарактеризували основні напрямки діяльності та надали шукачам роботи інформацію про вакансії, вимоги до претендентів, специфіку виконання робіт, інформацію про режим роботи, умови оплати праці, а також проводили співбесіди з претендентами на роботу.

У заході узяли участь 65 осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та шукають роботу. За результатами проведеного заходу 21 особа отримала направлення для можливого подальшого працевлаштування.

 

 

Гендерні аспекти ринку праці Кіровоградщини у 2019 році

Протягом 2019 року послуги служби зайнятості області отримали 40,2 тис. зареєстрованих безробітних, зокрема 49,0% (19,7 тис. осіб) жінок та 51,0% (20,5 тис. осіб) чоловіків.

За сприяння служби зайнятості протягом 2019 року отримали роботу 21,5 тис. осіб, у тому числі 41,1% (8,9 тис. осіб) жінок, а також 58,9% (12,7 тис. осіб) чоловіків.

Профорієнтаційними послугами було охоплено 38,1 тис. осіб, з них 48,7% (18,6 тис. осіб) безробітних жінок та 51,3% (19,5 тис. осіб) чоловіків.

Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці у січні-грудні 2019 року до професійного навчання за направленням служби зайнятості області було залучено 5,1 тис. безробітних, зокрема 32,1% (1,7 тис. осіб) безробітних жінок та 67,9% (3,5 тис. осіб) чоловіків.

Протягом 2019 року у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 9,3 тис. осіб, з них 54,6% (5,1 тис. осіб) жінок та 45,4% (4,2 тис. осіб) чоловіків.

 Станом на 1 січня 2020 року кількість зареєстрованих безробітних становила 15,0 тис. осіб, зокрема 49,0% (7,3 тис. осіб) жінок та 51,0% (7,7 тис. осіб) чоловіків.

 

 

У лютому безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути 29 професій

У лютому поточного року безробітні громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості, можуть безкоштовно пройти професійне навчання за 29 спеціальностями. Це професії перукаря, офіціанта, кравця, манікюрника, бджоляра та ін. Також шукачі роботи зможуть навчитися тонкощам ведення підприємницької діяльності.

Навчання здійснюється у  Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ)  – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. ЦПТО ДСЗ створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

До мережі ЦПТО ДСЗ входять 11 навчальних закладів, що розміщені у Дніпрі, Івано-Франковську, Краматорську, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Сєвєродонецьку, Сумах, Харкові та Херсоні.

Графік навчання у ЦПТО ДСЗ у лютому 2020 року:

03 лютого – перукар, кухар, офіціант, покоївка, бджоляр, плодоовочівник;

05 лютого – продавець непродовольчих товарів, фрезерувальник;

06 лютого – слюсар-ремонтник;

10 лютого – кухар, верстатник широкого профілю, обліковець з реєстрації

бухгалтерських даних, електрогазозварник судновий;

11 лютого – офіціант, касир торговельного залу, оператор котельні, адміністратор;

12 лютого – виноградар, продавець продовольчих товарів;

13 лютого – касир торговельний, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж;

17 лютого – оператор котельні, педикюрник, монтажник гіпсокартонних конструкцій, покоївка;

18 лютого – монтажник саніторно-технічних систем і устаткування;

19 лютого –манікюрник, продавець продовольчих товарів, педикюрник;

20 лютого – молодша медична сестра з догляду за хворими, перукар (перукар-модельєр);

21 лютого – кухар судновий;

24 лютого – озеленювач, швачка, підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу;

25 лютого – оператор котельні;

26 лютого – продавець непродовольчих товарів;

27 лютого – манікюрник.

Безпосередньо за направленням Кіровоградського обласного центру зайнятості, безробітні можуть здобути у лютому професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва (з проживанням). Навчання розпочинається 17 лютого та триватиме 6,8 місяця.

Умови направлення на навчання:

·        Повна або базова загальна середня освіта;

·        повноліття;

·        медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаними професіями, за більш детальною інформацією звертайтеся до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Співпраця та індивідуальний підхід:

у Кіровоградському обласному центрі зайнятості відбулась нарада директорів

Днями, у Кіровоградському обласному центрі зайнятості відбулася нарада директорів міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Розпочала нараду Лілія Колесник, директор обласного центру зайнятості, яка підвела підсумки роботи центрів зайнятості області у напрямку надання, упродовж минулого року, послуг населенню та роботодавцям, а також окреслила перспективи розвитку державної служби зайнятості, що були днями оприлюднені на нараді у Державному центрі зайнятості.

Директорка акцентувала увагу присутніх на активізації залучення безробітних громадян до активних програмах сприяння зайнятості. Наголошувалося також на посиленні роботи у напрямку забезпечення зайнятості учасників АТО/ООС, громадян з інвалідністю та з числа ВПО, а також інших категорій населення, які потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню. Крім того Л. Колесник коротко зупинилася на питанні організаційного, та господарського забезпечення діяльності центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

У свою чергу, заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян зупинився на питанні легалізації зайнятості населення. Він відмітив, що служба зайнятості вдосконалює свої підходи у напрямку забезпечення легального працевлаштування незайнятих громадян, і активно долучається до реалізації державних програм та заходів щодо детінізації зайнятості.

«Відповідно до доручення Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, на Кіровоградщині, які і по всій Україні, органами Держпраці здійснюються заходи щодо контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю та зайнятість населення у напрямку недопущення використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин, у тому числі шляхом безпосередніх візитів на підприємства. Служба зайнятості долучається до зазначених заходів і проводить широку інформаційно-роз'яснювальну роботу серед роботодавців та безробітних, що спрямована на недопущення порушень чинного законодавства про зайнятість населення, трудового законодавства та забезпечення легальної зайнятості безробітних громадян», – підкреслив Б. Стоян.

Учасники наради обговорили низку службових питань. Так, значна увага була приділена питанню удосконалення роботи, що спрямована на забезпечення якісного підбору персоналу на замовлення роботодавців та прискорення працевлаштування безробітних. Крім того, мова йшла і про ефективне використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та ін.

Також учасники засідання мали можливість обмінятися досвідом практичної роботи у напрямку підвищення якості надання послуг клієнтам служби зайнятості та поставити доповідачам ті питання, вирішення яких дасть можливість підвищити ефективність надання соціальних послуг клієнтам служби зайнятості.

«Кожен працівник служби зайнятості Кіровоградщини має дбати про найголовніше у нашій роботі – індивідуальний підхід до кожного клієнта, що значно покращить ситуацію на ринку праці не лише нашого регіону, але й України загалом», – наголосила наостанок Л. Колесник.

За результатами наради, директорам центрів зайнятості області були надані доручення щодо забезпечення якісного виконання основних завдань Державного центру зайнятості у напрямку реалізації державної політики зайнятості населення.

 

 

Служба зайнятості запрошує освоїти робітничу спеціальність «Плодоовочівник»

Отримай аграрну спеціальність за підтримки служби зайнятості

Сучасний ринок агропромисловості диктує чіткі правила та висуває конкретні вимоги до своїх працівників. Агропідприємства приділяють особливу увагу практичним компетенціям своїх працівників та вимагають знання усіх тонкощів своєї справи. Слід зазначити, що останнім часом в Україні досить активно розвивається садівництво та ягідництво.  Саме тому, конкурентоздатний агроном на ринку праці повинен володіти широким та ґрунтовним спектром знань та навичок в агрономії.

Плодоовочівник – працівник сільського господарства, який займається вирощуванням овочів, плодів, ягід.

Безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості, мають бажання змінити професію або здобути нову, мають можливість безкоштовно пройти професійне навчання за професією «Плодоовочівник» на базі Херсонського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання стартує 3 лютого поточного року і триватиме 3,3 міс.

Умови направлення на навчання:

• повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

• повноліття (не менше 18 років);

• медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

На Кіровоградщині потрібні 10 лікарів ветеринарної медицини

Роботодавці області потребують 10 фахівців ветеринарної медицини за посадами начальника (директора, завідувача та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини (1 вакансія), лікаря ветеринарної медицини (7 вакансій) та фельдшера ветеринарної медицини (2 вакансії).

Своїм працівникам заклади ветеринарної медицини готові платити від 4723 до 8131 гривень. Серед вимог: відповідна (ветеринарна) освіта. Практично усі вакансії призначені для працевлаштування фахівців ветеринарної медицини без досвіду роботи.

Серед районів, у яких потрібні ветеринари – Кропивницький (4 вакансії), Долинський (3 вакансії), та по 1 вакансії у Знам’янському, Олександрійський та Петрівському районах Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Вільшанської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

 Які умови призначення допомоги по безробіттю для вивільнюваних осіб?

Розмір допомоги по безробіттю для вивільнених осіб по пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП залежить від тривалості страхового стажу за рік до реєстрації в ЦЗ, загальної тривалості страхового стажу та від розміру заробітної плати  особи.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю обмежується 360 календарними днями, а для осіб передпенсійного віку – 720 днями.

Розмір допомоги по безробіттю не може бути нижчим 610 грн та вищим 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Такий прожитковий мінімум з 01 січня складає 2102 грн, відповідно верхнє обмеження розміру допомоги по безробіттю складає 8408 грн.

Для осіб, які мають за рік до реєстрації не менше 6 місяців страхового стажу, розмір допомоги по безробіттю буде залежати від страхового стажу та розміру заробітної плати.

Дані про заробітну плату центри зайнятості отримують з відповідного державного реєстру. В окремих випадках безробітні подають довідку про розмір заробітної плати.

Тож, за наявності страхового стажу понад 10 років допомога по безробіттю призначається у розмірі 70% від розміру середньої заробітної плати.

Якщо відповідні дані відсутні з певних причин, то розмір допомоги по безробіттю не буде меншим 1630 грн. Після надходження даних, проводиться перерахунок допомоги по безробіттю.

Якщо внаслідок певних обставин вивільнений працівник не реєструється відразу після звільнення з роботи в ЦЗ і проходить значний час до такої реєстрації, то він може втратити право на допомогу по безробіттю в залежності від середньої заробітної плати і отримувати тільки 610 грн в місяць.

Необхідно також враховувати, що якщо вивільнений працівник реєструється в центрі зайнятості протягом місяця після дати звільнення, то виплата допомоги по безробіттю буде відкладена на період до одного місяця. Таке відкладення пов’язано з тим, що особі виплачується вихідна допомога і її виплата не має співпадати з виплатою допомоги по безробіттю.

 

 

Роботодавці Кіровоградщини пропонують близько 130 вакансій з наданням житла

У центрах зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 128 вакансій з наданням житла, можливістю проживання в гуртожитку або компенсацією коштів за оплату оренди житла. Більшість призначена для працевлаштування лікарів.

Серед районів Кіровоградщини, у яких зареєстровані такі вакансії Голованівський, Добровеличківський, Долинський, Знам'янський, Кропивницький, Компаніївський, Маловисківський, Новоукраїнський, Олександрівський, Петрівський та Світловодський райони.

Так, у Голованівську пропонують роботу та житло лікарю-онкологу, лікарю-кардіологу, лікарю-хірургу, лікарю-кардіологу, лікарю-інфекціоністу, лікарю-ендокринологу, лікарю-фтизіатру, лікарю-ендоскопісту.

На Добровеличківщині (м. Помічна) роботу та житло нададуть лікарю-педіатру та лікарю загальної практики-сімейному лікарю.

У Долинській пропонують роботу та житло двом слюсарям аварійно-відбудовних робіт.

Чотирьом лікарям загальної практики-сімейний лікар, лікарю-терапевту дільничному та монтерові колії пропонують роботу та житло у Знам’янці.

На Кропивниччині відкритими є 79 вакансій з наданням житла, можливістю проживання в гуртожитку або компенсацією коштів за оплату оренди житла. Це вакансії для майстрів будівельних та монтажних робіт, електриків дільниці, прохідників та гірників очисного забою, машиністів бурової установки та операторів агрегата оброблення відходів.

Лікареві-терапевту та лікарю загальної практики-сімейному лікарю пропонують роботу та житло у Компаніївці.

У Малій Висці актуальними є вакансії з наданням житла для робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, водія автотранспортних засобів, лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-отоларинголога, лікаря-уролога, лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-ендоскопіста, лікаря-анестезіолога, лікаря-педіатра-неонатолога, лікаря-хірурга, лікаря-офтальмолога, сестер медичних, акушерок та бухгалтера.

На Новоукраїнщині є вакансія з наявністю житла для електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій.

В Олександрівці є відкритою вакансія з наданням житла для адміністратора.

У Петровому житло та роботу пропонують підсобному робітникові.

Завідувачеві фельдшерського пункту та лікарю загальної практики-сімейному лікарю пропонують роботу та житло у Світловодську.

Якщо вас зацікавили представлені вакансії – звертайтеся за більш детальною інформацією до центрів зайнятості Кіровоградщини.

 

 

За якими професіями кількість вакансій на ринку праці Кіровоградщини найбільша?

У січні-вересні 2019 року роботодавці проінформували центри зайнятості області про наявність 27,8 тис. вакансій, що на 0,2% менше, ніж у січні-вересні  2018 року.

За видами економічної діяльності: 32% вакансій пропонується у сільському господарстві, на підприємствах переробної промисловості 14%, в оптовій та роздрібній торгівлі 12%.

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, представників найпростіших професій, кваліфікованих робітників з інструментом та працівників сфери торгівлі та послуг.

На 1 жовтня 2019 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості Кіровоградської області, у порівнянні з відповідною датою минулого року, знизилась на 23,5% та становила 3,0 тис. одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 0,7 тисячі пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників – це трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, водії, швачки, трактористи, слюсарі-ремонтники, оператори заправних станцій, електрогазозварники, машиністи (кочегари) котельної, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, оператори котельні, слюсарі з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування, електромонтери з експлуатації розподільних мереж, слюсарі-сантехніки та слюсарі з ремонту сільськогосподарських машин.

Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, охоронники, кухарі, молодші медичні сестри, соціальні робітники, помічники вихователя).

Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи – спеціалісти державної служби, бухгалтери, медичні сестри, фахівці, вчителі закладу загальної середньої освіти, вихователі, державні виконавці, інспектори, агрономи, економісти, електрики дільниці, інженери та механіки.

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, вантажники, прибиральники службових приміщень, сторожа, укладальники-пакувальники, двірники та комірники.

 

 

У яких галузях ринку праці Кіровоградщини найвища конкуренція?

Станом на жовтень 2019 року на одну вакансію в середньому по області претендувало 4 безробітних (станом на жовтень 2018 року – 3 особи).

Найбільше претендентів на одне вільне робоче місце спостерігалося у державному управлінні й обороні (9 осіб), а найменше – у переробній промисловості, постачанні електроенергії, газу; пари та кондиційованого повітря, освіті та мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку (1 особа).

За професійними групами, найбільше претендентів на одну вакансію – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарства (13 осіб), а найменше – серед кваліфікованих робітників з інструментом (1 особа).

 

 

Школярам Новгородківщини презентували послуги служби зайнятості

З метою розширення знань школярів про професійний світ, різноманітність професій та основні правила їх вибору, фахівцями Новгородківської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості проведено профорієнтаційний захід для учнів Вершино-Кам'янської філії КЗ «Новгородківський навчально-виховний комплекс» загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради Кіровоградської області».

Під час спілкування провідний фахівець з питань зайнятості Інна Чала ознайомила учнів з «формулою вибору професії».

І. Чала підкреслила, що молодим людям, які планують своє трудове життя, необхідно розуміти сучасні жорсткі вимоги ринку праці. Вимоги роботодавців до професійних компетенцій працівників постійно зростають. Щоб бути конкурентним на ринку праці, необхідно стати справжнім професіоналом своєї справи та бути гнучким в освоєнні нових видів діяльності.

Під час профорієнтаційного уроку старшокласники ознайомились із барометром професій району та області, опрацювали формулу правильного вибору професії. Спільно з учнями було визначено типові помилки при виборі професійного фаху та шляхи їх уникнення. Учасники уроку взяли активну участь у моделюванні стилю поведінки випускника при виборі професії.

За словами педагогічних працівників, така форма роботи зі школярами у напрямку вибору майбутньої професії дозволяє підвищити доступність та привабливість профорієнтаційних послуг, краще підготувати учнів до усвідомленого визначення майбутньої професійної діяльності.

 

 

У яких районах Кіровоградщини найвища заробітна плата?

У яких вакансіях на Кіровоградщини пропонується найвищий розмір оплати праці?

У жовтні середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 6,1 тис. грн (на відповідну дату 2018 року – 4,8 тис. грн), у 80% вакансій розмір заробітної плати – вище мінімальної.

Серед міст і районів області найбільшу заробітну плату пропонували роботодавці м. Кропивницького та Кропивницького району – 6,7 тис. грн, Маловисківського району – 6,6 тис. грн, м. Світловодська та Світловодського району – 6,5 тис. грн та Новомиргородського району – 6,5 тис. грн. В решті районів середній розмір оплати праці у вакансіях коливався від 4,2 тис. грн до 5,8 тис. гривень.

Найвищий розмір оплати праці пропонується у вакансіях для прохідника (30,0 тис. грн), машиніста бурової установки (22,9 тис. грн), гірника очисного забою (22,4 тис. грн), майстра гірничої підземної дільниці (19,0 тис. грн), машиніста підіймальної машини (15,1 тис. грн), гірничомонтажника (підземного) (14,7 тис. грн).

Також, високий рівень заробітної плати пропонується у вакансіях начальника зміни (промисловість) (19,0 тис. грн), начальника охорони (пожежної, страхової та ін.) (18,6 тис. грн), керуючого відділенням (17,9 тис. грн), начальника відділу (15,2 тис. грн).

 

 

У листопаді безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути близько 20 професій

У листопаді поточного року безробітні громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості, можуть безкоштовно пройти професійне навчання за 19 спеціальностями. Це професії перукаря, адміністратора, кравця, манікюрника, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення та ін.

Навчання здійснюється у  Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ)  – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. ЦПТО ДСЗ створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

До мережі ЦПТО ДСЗ входять 11 навчальних закладів, що розміщені у Дніпрі, Івано-Франковську, Краматорську, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Сєвєродонецьку, Сумах, Харкові та Херсоні.

04 листопада – оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;

05 листопада – манікюрник, перукар (перукар-модельєр), електромеханік торговельного та холодильного устаткування;

06 листопада – адміністратор, касир торговельного залу;

08 листопада – лицювальник-плиточник, продавець продовольчих товарів;

12 листопада – штукатур;

13 листопада – маляр, кухар судновий;

18 листопада – фермер;

19 листопада – оператор верстатів  з програмним керуванням;

21 листопада – кравець;

25 листопада – електрогазозварник судновий, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;

26       листопада – офісний службовець (бухгалтерія), водій тролейбуса.

Безпосередньо за направленням Кіровоградського обласного центру зайнятості, безробітні можуть у листопаді здобути професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва

та кухаря. Навчання розпочинається 14 та 20 листопада відповідно.

Умови направлення на навчання:

• повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

• повноліття (не менше 18 років);

• медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаними професіями, за більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

 

 

Найкраща реабілітація – це хороша робота: сприяємо зайнятості демобілізованих військовослужбовців

Протягом року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано кожного третього атовця

Протягом року за сприяння служби зайнятості 7 атовців Кіровоградщини відкрили власний бізнес

Серед послуг, які надає служба зайнятості є підбір роботи, у т.ч. тимчасової; організація професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації; надання безробітним, які виявили бажання розпочати підприємницьку діяльність, відповідної організаційної, правової та фінансової підтримки та ін.

«Сприяння адаптації демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО в сучасних умовах ринку праці є одним із основних напрямів роботи обласної служби зайнятості. Заходи, що в цьому плані здійснюються центрами зайнятості та філіями обласного центру зайнятості, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і вмінь учасників АТО, що є невід’ємною складовою адаптації до життя в мирних умовах, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання, а також надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг з цих питань», – зазначила Лілія Колесник, директор обласного центру зайнятості.

За оперативними даними упродовж січня-жовтня поточного року у міськрайонних центрах зайнятості, міськрайонних та районних філіях обласного центру зайнятості були зареєстровані як безробітні 973 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у проведенні АТО. З них 287 осіб – працевлаштовані на постійні робочі місця, 84 особи проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості, 7 осіб започаткували власний бізнес, 61– брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

 

 

Безробітних Кіровоградщини запрошують стати фахівцями в галузі сучасних інформаційних технологій

У листопаді поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити, на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, безробітних громадян за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Навчання розпочинається з 4 листопада поточного року, термін навчання – 8,5 місяців.

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення дотримується порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп'ютерної графіки тощо. Здійснює комп'ютерну верстку. Підтримує установлене системне та прикладне програмне забезпечення. Створює та підтримує відповідні бази даних. Обслуговує обладнання інформаційних систем відповідно до встановленого порядку. Встановлює, налагоджує та забезпечує роботу окремих компонентів та конфігурацій операційних систем. У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на комп'ютерному обладнанні та у локальних мережах.

Умовами до направлення на навчання є:

• повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

• повноліття (не менше 18 років);

• медична довідка з допуском до професії.

Звертаємо увагу, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

 

 

Понад 8 тисяч мешканців Кіровоградщини отримали тимчасову роботу цьогоріч

Однією із форм матеріальної підтримки безробітних, розширення можливості їхнього закріплення на робочому місці є громадські та інші роботи тимчасового характеру.

Значну користь від організації громадських робіт мають сільські територіальні громади, адже силами безробітних виконуються роботи з екологічного захисту навколишнього середовища, благоустрою населених пунктів, впорядкування придорожніх смуг, парків, кладовищ, меморіалів Слави, братських могил та військових поховань, проводяться ремонтні роботи на об’єктах соціальної сфери та роботи, пов’язані з відновленням та збереженням пам’яток культури ін. Організовувались також громадські роботи, які мають соціальне спрямування, а саме: супровід осіб з інвалідністю по зору; надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО

 Цього року тимчасовою зайнятістю було охоплено понад 8,4 тисячі безробітних громадян, що перебували на обліку у центрах зайнятості області.

Таким чином, громадські та інші роботи тимчасового характеру сприяють тимчасовій зайнятості місцевих мешканців, соціальному розвитку територіальних громад, а головне – збереженню мотивації безробітних до праці та є засобом переходу до постійної зайнятості.

 

 

На Кіровоградщині є вакантними 245 робочих місць у сфері залізничного транспорту

Якісний підбір персоналу є однією з найважливіших складових успіху діяльності будь-якого підприємства, установи, організації. Можна навести чимало прикладів, коли вирішальне значення для реалізації планів і проектів підприємства мають вдало підібрані кадри.

За інформацією обласного центру зайнятості, наразі на Кіровоградщині є потреба у 245 фахівцях залізничного транспорту. Так, наразі працівників потребують ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна філія «Одеська залізниця» служба сигналізації та зв'язку ВП «Помічнянська дистанція сигналізації та зв'язку», ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна філія «Одеська залізниця» служба локомотивного господарства ВП «Помічнянське локомотивне депо», Регіональна філія «Одеська залізниця» служба локомотивного господарства ВП «Локомотивне депо Знам’янка», ВП служби електропостачання АТ «Українська залізниця» «Долинська дистанція електропостачання», ВП «Знам'янська дистанція колії № 10» Одеської залізниці, ВП «Експлуатаційне вагонне депо Знам'янка» Регіональна філія «Одеська залізниця», Знам'янська дирекція залізничних перевезень, ВП «Знам’янський кар’єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця».

Підприємствам сфери залізничних перевезень Кіровоградщини потрібні складачі поїздів, оператори дефектоскопного візка, сигналісти, слюсарі з ремонту рухомого складу, оглядачі-ремонтники вагонів, експедитори та ін. Зокрема, Локомотивне депо Знам’янка потребує 100 працівників різних професій. Рівень заробітної плати: від 4 173 грн до 7 430 грн.

До топ-3 лідерів за рівнем заробітної плати входять:

• оглядач-ремонтник вагонів пункту технічного обслуговування вагонів ст. Знам'янка (Відокремлений структурний підрозділ «Експлуатаційне вагонне депо Знам'янка» Одеської залізниці) –10 839 грн;

• оглядач-ремонтник вагонів пункту технічного обслуговування вагонів ст. Чорноліська (Відокремлений структурний підрозділ «Експлуатаційне вагонне депо Знам'янка» Одеської залізниці) – 10 612 грн;

• майстер вагонного депо (Відокремлений структурний підрозділ «Експлуатаційне вагонне депо Знам'янка» Одеської залізниці) – 9 939 грн.

Актуальними є вакансії у Добровеличківському, Долинському та Знам’янському районах Кіровоградщини.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Заохочення для роботодавців: сприяємо у створенні нових робочих місць

В Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості проведено ділову зустріч, під час якої мова йшла про стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць з наданням роботодавцям компенсації витрат у розмірі єдиного внеску при працевлаштуванні безробітних.

У заході взяли участь підприємства регіону, які створили або планують створювати нові робочі місця в таких галузях, як торгівля, постачання інших готових  страв, виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, надання послуг перукарнями та салонами краси, діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, вирощування зернових культур, тощо.

 «У нашому регіоні є чимало позитивних прикладів розвитку виробництва та створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних громадян. Серед підприємств, які створили нові робочі місця, хотілося б відмітити ПП «Автоспец», ТОВ «Зернарі», ФОП Кулініч А.М. Ними створено понад  20 нових робочих місць», – повідомила  начальник відділу взаємодії з роботодавцями Наталія Фоміна.

Продовжуючи обговорення поставленого питання, Н. Фоміна акцентувала увагу присутніх й на тому, що необхідно не тільки створювати нові робочі місця, а й дбати про збереження вже існуючих: «Разом з тим, важливо знати, що використання праці найманих працівників та виплата їм заробітної плати мають бути легальними, і необхідно вживати ефективні заходи щодо детінізації трудових відносин».

Підсумовуючи, присутні висловили своє бачення проблем сьогодення та вирішили, що тільки злагоджена та зацікавлена співпраця сприятиме забезпеченню високого рівня зайнятості місцевого населення.

 

 

Безробітні Кіровоградщини можуть долучитись до індустрії краси

Індустрія краси невпинно розвивається. І професії фахівців, які працюють у цій сфері, завжди були затребуваними та цінувалися клієнтами. Адже, як кажуть в народі, додати краси зовнішньому вигляду людині можуть два майстри: один з них манікюрник, другий – перукар.

Сучасні перукар та манікюрник повинні бути не тільки майстрами своєї справи, але й трохи хіміками, тобто розбиратися в складі косметичних продуктів, які вони наноситимуть на волосся та нігті клієнта. Питання краси хвилює, хвилювало, й буде хвилювати людей у всі часи. Людина, яка задоволена своїм зовнішнім виглядом, завжди впевнено почувається у суспільстві, більш активна, енергійна та щаслива.

У листопаді поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Сумського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «манікюрник» та «перукар-модельєр», які є затребуваними на регіональному ринку праці. Навчання розпочинається з 5 листопада  поточного року та триватиме 4,5 міс. професією «манікюрник», й 4,8 міс. –  за професією «перукар-модельєр».

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо Вас зацікавили ці професії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, а також філій обласного центру зайнятості.

 

 

Понад 500 безробітних Кіровоградщини цьогоріч стали працівниками котелень

З метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства усіх форм власності до стабільної роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення роботодавців кваліфікованими кадрами, щороку служба зайнятості організовує курси підвищення кваліфікації для безробітних, які мають бути працевлаштовані на посади «оператор котельні» та «машиніст (кочегар) котельні».

Цей рік не став виключенням – під конкретні замовлення роботодавців Кіровоградщини, обласною службою зайнятості підготовлено майже 550 безробітних осіб.

«У зв’язку з використанням сучасної опалювальної техніки з кожним роком праця оператора котельні стає складнішою та вимагає від працівників зазначених професій постійного удосконалення і поглиблення знань з експлуатації котельних установок та іншого обладнання котелень, відновлення знань з теплотехніки, електротехніки, роботи контрольно-вимірювальних приладів котельних установок тощо. У свою чергу, роботодавці віддають перевагу тим шукачам роботи, які підвищили свою кваліфікацію та отримали допуск до виконання робіт з підвищеною небезпекою», – зазначила Вікторія Бернікова, начальник відділу профнавчання обласного центру зайнятості.

Під час навчання безробітні вивчали новітні технології та принципи роботи котелень, систем водяного опалення, газового устаткування, правила безпечної експлуатації котлів, охорони праці. Також у програмі навчання – ознайомлення з правилами пожежної безпеки, поводження з газом і обладнанням, яке знаходиться під напругою, призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, будови і режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станцій м’якої пари, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та ін. По закінченню курсів всі слухачі курсів працевлаштовані.

Зі слів слухачів курсів програма включає у себе необхідний обсяг матеріалу, який викладають досвідчені фахівці, дає можливість підвищити кваліфікацію та на практиці перевірити набуті знання.

Цього року курси підвищення кваліфікації безробітних за напрямками «Машиніст (кочегар) котельні (щорічна оцінка знань)», «Дотримання безпечних умов праці при виконанні робіт у котельнях на різних видах палива», «Навчання та перевірка знань з питань охорони праці», «Забезпечення вимог безпеки праці при обслуговуванні котельних агрегатів та установок, що працюють на різних паливах», «Дотримання безпечного ведення робіт при експлуатації парових і водогрійних котлів операторами котельні (машиністами (кочегарами) котельні)» проводилися на базі обласного комунального навчально-курсового комбінату «Аграрник», Піщанобрідського професійного аграрного ліцею, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області, Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Слід зазначити, що така організація професійного навчання безробітних громадян, як підвищення кваліфікації, насамперед забезпечує ринок праці кваліфікованими кадрами, озброєними сучасними знаннями, заощаджує кошти роботодавців на підвищення кваліфікації працівників, а саме головне дає можливість своєчасно розпочати опалювальний сезон в регіоні.

 

 

Ринок праці Кіровоградщини: затребувані професії та інтерактивна мапа вакансій

Сьогодні, 05 листопада, у Кіровоградському обласному центрі зайнятості відбулась презентація інтерактивної мапи вакансій з використанням «Google maps».

За словами провідного фахівця з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного зайнятості Ірини Майстерюк, мапа розроблена для зручності надання послуг незайнятим трудовою діяльність громадянам і надає можливість дистанційно, за допомогою ґаджетів чи персонального комп’ютера здійснювати пошук актуальних вакансій у містах та районах області, за посадою та заробітною платою.

Інтерактивна мапа вакансій доступна на веб-ресурсі Кіровоградського обласного центру зайнятості (рубрика «Громадянам» – підрубрика «Інтерактивна мапа вакансій»).

Заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості Богдан Стоян розповів про ситуацію на регіональному ринку праці та результати діяльності обласної служби зайнятості щодо надання соціальних послуг населенню та роботодавцям у поточному році.

Так, наразі актуальними є 2314 вакансій. У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників – це трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, водії, швачки, слюсарі-ремонтники, оператори заправних станцій, електрогазозварники, машиністи (кочегари) котельної, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування та ін.

Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, охоронники, кухарі, молодші медичні сестри, соціальні робітники, помічники вихователя).

Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи – спеціалісти державної служби, бухгалтери, медичні сестри, фахівці, вчителі закладу загальної середньої освіти, вихователі, державні виконавці, інспектори, агрономи, економісти, електрики дільниці, інженери та механіки.

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, вантажники, прибиральники службових приміщень, сторожа, укладальники-пакувальники, двірники та комірники.

Загалом, за сприяння служби зайнятості у 2019 році міськрайонними  центрами зайнятості, міськрайонними та районними філіями обласного центру зайнятості працевлаштовано майже 11,9 тисяч безробітних громадян.

 

 

ТОП-10 найвисокоплачуваніших професій Кіровоградщини: кому пропонують найбільше?

Представники яких професій у ТОПі з отримуваної заробітної плати на Кіровоградщині?

Яким працівникам роботодавці Кіровоградщини  обіцяють найвищу заробітну плату?

Протягом січня-жовтня 2019 року  до центрів зайнятості та філій Кіровоградщини від роботодавців регіону надійшло майже 30,0 тисячі вакансій.

Трійку лідерів очолили робітничі професії – 48,37%

Друге місце посіли службовці – 22,9% і 17,4% – це вакансії для осіб, які не мають кваліфікації.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так:

- з мінімальною заробітною платою – 18,2 %;

- від мінімальної до середньої заробітної плати в області – 77,7 %;

- від середньої заробітної плати – 7,1 %.

Серед вакансій, в яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату:

1.        прохідник (підземні роботи) (30,0 тис. грн).

2.        електромеханік підземної дільниці (26,6 тис. грн);

3.        головний бухгалтер (25,0 тис. грн);

4.        керуючий відділенням (24,7 тис. грн);

5.        електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, інженер-механік груповий (15,2 тис. грн);

6.        інженер-енергетик, менеджер (управитель) із збуту (14,9 тис. грн);

7.        інженер з охорони праці, агроном (13,0 тис. грн);

8.        формувальник залізобетонних виробів та конструкцій, машиніст екструдера (12,0 тис. грн);

9.        гірник підземний (10,8 тис. грн);

10.      апаратник комбікормового виробництва, вантажник (10,7 тис. грн);

 

 

Лицювальник-плиточник: інформація для тих, хто бажає змінити професію

Пройдіть навчання у Рівному й отримайте професію «лицювальник-плиточник»

Кіровоградський обласний центр зайнятості пропонує пройти навчання за професією «лицювальник-плиточник»

Лицювальник-плиточник – це покликання, нескінченна творчість й пошук нових професійних рішень, результати його праці будуть слугувати людям протягом десятиліть.

Лицювальник-плиточник виконує комплекс оздоблювальних робіт, що виконуються з метою підвищення довговічності будинків, споруд, надання їм естетичного вигляду. У процесі роботи лицювальник-плиточник застосовує різні механізми та інструменти: мозаїчно-шліфувальні машини, розчиномішалки, трамбівки, катки, скрабки, кельми, шпателі, рівні тощо.

Саме тому лицювальник-плиточник повинен знати види та основні властивості матеріалів, які застосовуються; cклад розчинів, мастик, способи та технології їх приготування та застосування; способи розбивки; норми та правила проведення та приймання оздоблювальних робіт.

Професію лицювальника-плиточника можна здобути за сприяння служби зайнятості на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання починається 7 листопада поточного року. Курс навчання триватиме 5 місяців.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Наразі у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 4 вакансії для лицювальників-плиточників. Діапазон заробітних плат – від 6 до 11 тисяч гривень.

Якщо вас зацікавили професія лицювальника-плиточника і ви бажаєте отримати більш детальну інформацію – звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

 

 

Ти зможеш все: Кіровоградський обласний центр зайнятості пропонує понад 2,3 тисячі актуальних вакансій

У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 2314 пропозицій від роботодавців.

Найбільші шанси працевлаштуватися у висококваліфікованих робітників – спеціалістів з роботи з інструментом:

• електрогазозварників;

• слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів;

• слюсарів з механоскладальних робіт;

• слюсарів-ремонтників;

• слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування;

• електромонтерів з експлуатації розподільних мереж;

• електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування;

• електромонтерів контактної мережі;

• столярів;

• швачок тощо.

А також робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин:

• токарів;

• водіїв автотранспортних засобів;

• машиністів екскаватора;

• трактористів тощо.

 

 

Які соціальні послуги можуть отримати в ЦЗ звільнені сезонні працівники?

Головною метою звернення громадян до ДСЗ має бути пошук роботи. Цей пошук може стосуватись як постійного робочого місця, так і тимчасового працевлаштування. При вирішенні питань працевлаштування, в залежності від наявної у безробітного професії, вмінь та навичок, особі може пропонуватись проходження професійної підготовки чи підвищення кваліфікації. Окрім того безробітним надається спектр послуг з професійної орієнтації.

Тому, навіть якщо звільнений сезонний працівник розраховує на те, що с/г роботодавець візьме його навесні на роботу, при зверненні до ЦЗ цій особі буде пропонуватись працевлаштування на наявні вакантні місця. При виборі підходящої роботи враховується місце проживання особи та транспортна доступність до інших населених пунктів.

Якщо в тому селі, де проживає сезонний працівник, не має інших роботодавців окрім с/г товаровиробників, йому буде пропонуватись робота в інших населених пунктах. Крім того безробітному буде пропонуватися взяти участь у громадських роботах.

Варто зазначити, що дві відмови від підходящої роботи є підставою для припинення реєстрації безробітного.

При цьому жодним чином не враховується той факт, що особа очікує повернення на сезонну роботу.

До того ж, а про це свідчить практика роботи, у роботодавця можуть і змінитись плани щодо прийому на роботу працівників, наприклад, внаслідок закупівлі нової техніки, яка дозволяє виконувати роботи з меншою кількістю робочих рук.

Для тих хто шукає роботу, на офіційному сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості у розділі «Громадянам» нещодавно створено новий сервіс – Інтерактивна мапа вакансій. Цей сервіс створений за допомогою гугл-мапи і дозволяє за територіальною ознакою переглядати наявні вакансії.

 

 

Чи призначається сезонним звільненим працівникам допомога по безробіттю?

Призначення допомоги по безробіттю для сезонних працівників залежить від декількох факторів.

Якщо особа вперше звертається до ДСЗ, допомога по безробіттю призначається строком до 360 календарних днів.

Якщо сезонний працівник вже звертався до ЦЗ і отримував допомогу по безробіттю, її призначення залежить від 2-річного періоду. Мова йде про те, що для особи 360 днів виплати обмежуються 2-ма роками. В межах цього періоду, в не залежності від кількості звернень, сумарно тривалість виплати не перевищить 360 днів.

Особа зареєструвалась у ЦЗ в жовтні 2016 року, отримувала допомоги по безробіттю 8 місяців, працевлаштувалась, звільнилась з роботи і в листопаді 2019 року реєструється в ЦЗ. В такому випадку дворічний цикл закінчився ще рік назад і особа отримує право на виплату допомоги по безробіттю на нові 360 днів.

Другий приклад. Особа зареєструвалась у ЦЗ в січні 2019 року, отримувала допомогу по безробіттю 4 місяці, працевлаштувалась, звільнилась з роботи і в листопаді 2019 року реєструється в ЦЗ. В такому випадку дворічний цикл виплати триває по січень 2021 року. Особа отримує право на виплату залишку допомоги по безробіттю на 8 місяців.

Третій приклад. Особа зареєструвалась у ЦЗ в січні 2018 року, отримувала допомогу по безробіттю 4 місяці, працевлаштувалась, звільнилась з роботи і в листопаді 2019 року реєструється в ЦЗ. В такому випадку особа отримує право на виплату залишку допомоги по безробіттю на 8 місяців. Але ці місяці будуть обмежені дворічним циклом, тому фактично виплата буде припинена в січні 2020 року.

Четвертий приклад. Особа зареєструвалась у ЦЗ в грудні 2017 року, отримувала допомогу по безробіттю 5 місяців, працевлаштувалась, звільнилась з роботи. В 2018 році зареєструвалась в ЦЗ, отримувала допомогу по безробіттю 7 місяців, працевлаштувалась, звільнилась і в листопаді 2019 року реєструється в ЦЗ. В такому випадку дворічний цикл закінчується у грудні 2019 року, але допомога по безробіттю не буде призначена, внаслідок того, що всі 360 днів її виплати вже пройшли.

Приклади наведені для тривалості виплати допомоги по безробіттю до 360 днів і для причини звільнення з роботи по закінченню строку дії договору.

Для осіб передпенсійного віку, тобто за 2 роки до досягнення такого віку, тривалість допомоги складає до 720 днів.

Треба також враховувати, що для осіб звільнених з роботи за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін тривалість виплати скорочується на 90 днів.

Таких умовних прикладів може бути ще декілька, тим більше для осіб передпенсійного віку.

Тому, радимо отримувати детальні консультації щодо призначення допомоги по безробіттю безпосередньо в ЦЗ.

 

 

Чи можуть фермери реєструватись як безробітні?

Під час реєстрації як безробітного в ЦЗ особа заповнює та подає відповідну заяву встановлено зразка. Серед іншого, в заяві зазначається чи є особа фермером чи ні.

Згідно норм чинного законодавства фермерське господарство  є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства.

Відповідно члени фермерського господарства  не можуть реєструватися як безробітні. І це стосується не тільки голів фермерського господарства, а всіх його членів.

А от членами фермерського господарства  можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства. При цьому фермерське господарство  може мати статус сімейного фермерського господарства. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа – підприємець.

На відміну від фермерів, наймані працівники, які працюють у фермерському господарстві і звільнились з роботи, можуть реєструватись як безробітні на загальних засадах.

Слід зазначити, що трудові відносини у фермерському господарстві  базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство  має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом). Залучення сімейним фермерським господарством  інших громадян до роботи як найманих працівників може здійснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань чи навичок.

З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна відпустка, форми оплати праці та її розміри тощо).

Видача трудових книжок членам фермерського господарства  і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором, та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства про працю.

 

 

Чи можуть громадяни, які сезонно працюють у сільськогосподарських підприємствах, після закінчення сезону, реєструватись у центрі зайнятості?

Значна частина сільськогосподарських підприємств застосовують найману працю основного складу робітників тільки під час сезону польових робіт. На «зиму» такі громадяни звільняються, як правило, по закінченню строку трудового договору.

За умови вирішення питань з віднесенням до категорії членів особистого селянського господарства, такі громадяни можуть реєструватись в ЦЗ.

Для надання статусу зареєстрованого безробітного, особа подає до ЦЗ заяву встановленого зразка та пред’являє паспорт, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, трудову книжку, документ про освіту.

Слід зазначити, що для громадян, які хочуть стати на облік в ЦЗ, на сайті ДСЗ є послуга «Електронна черга реєстрації громадян». Особливо це актуальним є зараз, адже в цей період відбувається реєстрація значної частини звільнених сезонних працівників.

Жодних обмежень щодо кількості реєстрацій як безробітного не має. Громадянин може зареєструватись в ЦЗ, знайти роботу і якщо трудовий договір припинено, знову зареєструватись як безробітний.

Для сезонних працівників, які раніше реєструвалися в ДСЗ і мають намір і в цьому році зареєструватись, звертаємо увагу, що діє новий порядок реєстрації, який, серед іншого, передбачає здійснення первинного та поглибленого профілювання шукачів роботи та безробітних для оцінки можливостей працевлаштування особи, яка шукає роботу, на основі її особистісних та професійних характеристик, складання індивідуальних планів надання послуг та працевлаштування.

 

 

Чи може набути статусу безробітного член особистого селянського господарства?

Для надання статусу безробітного особа подає до базового центру зайнятості чи філії обласного центру зайнятості заяву та пред’являє, визначені порядком реєстрації, документи. В заяві, серед іншого, зазначається є чи ні особа членом особистого селянського господарства.

За загальною нормою члени особистого селянського господарства не можуть бути визнані безробітними. Тільки колишні члени особистого селянського господарства можуть реєструватися в ЦЗ. При цьому вони подають довідку про припинення ведення господарства або про вихід з нього. Однак є декілька виключень із вказаного правила.

Так, довідка не потрібна членам особистого селянського господарства, у яких робота в господарстві не була основною. Під основною роботою мається на увазі випадок, коли особа протягом 12 місяців, що передують дню звернення до центру зайнятості, провадила лише діяльність в особистому господарстві чи одночасно перебувала у трудових відносинах, займалась підприємницькою діяльністю, працювала на умовах цивільно-правової угоди менше 6 місяців.

  Якщо особа працювала 6 і більше місяців, то ведення особистого селянського господарства не вважається основною роботою і особа реєструється як безробітна.

  Довідку не потрібно подавати внутрішньо переміщеним особам та громадянам, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

  Довідку не потрібно також подавати особам, які вперше шукають роботу і закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної та вищої освіти, звільнилися із строкової військової служби, у разі їх звернення до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення навчання чи звільнення зі служби.

  Відповідна довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки. Надання консультацій з питань видачі таких довідок не відноситься до компетенції державної служби зайнятості. Всі питання щодо припинення ведення селянського господарства необхідно вирішувати у сільських радах.

 

 

Чи впливає на можливість реєстрації як безробітного та отримання допомоги по безробіттю наявність у власності сільських мешканців земельних ділянок?

При вирішенні питань реєстрації громадян як безробітних суттєве значення має питання щодо наявності земель сільськогосподарського призначення. Інші категорії земель, як то землі житлової забудови, до вирішення цих питань відношення не мають.

Нормами Земельного кодексу України визначено, що громадяни можуть мати у власності або їм можуть передаватись у користування землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сіножаті та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства.

Щодо земель для садівництва, городництва, сіножаті та випасання худоби зазначу, що наявність таких земель не впливає на статус зайнятості.

До того ж, доходи від таких земельних ділянок, скоріш за все, не можуть забезпечити повноцінну зайнятість особи.

Питання впливу на статус зайнятості наявності земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в національному правовому полі повноцінно не вирішено. Землі товарного сільськогосподарського виробництва це офіційна назва так званих паїв.

Значна кількість не тільки сільських мешканців, а й міських, мають паї, які вони отримали особисто або у спадщину. Частина цих паїв передана в оренду с/г підприємствам.

Знову ж таки, як правило, річні доходи від орендної плати одного паю не дозволяють забезпечити можливість існування людини без працевлаштування.

Тому на статус зайнятості наявність паю, переданого в оренду, не впливає. Такі громадяни можуть реєструватися в ДСЗ та отримувати допомогу по безробіттю.

Інше питання – це питання самостійного обробітку сільськими мешканцями своїх паїв та, особливо, декількох паїв, переданих ним в оренду. Доволі часто таких громадян називають одноосібниками.

Необхідно враховувати, що якщо одноосібник приєднав до земель особистого селянського господарства землі товарного сільськогосподарського призначення, тобто «пай», то такі землі стають землями особистого селянського господарства.

Відносно цих громадян, які при цьому тривалий час не працювали, питання про можливість реєстрації як безробітного вирішується на підставі довідки сільської ради. А вже сільська рада визначається зі статусом особи.

Також слід враховувати, що при наданні статусу безробітного особа подає заяву, в якій зазначає, що через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, у тому числі не забезпечує себе роботою самостійно. Головною метою звернення громадян до ДСЗ має бути пошук роботи.

Тому цілком зрозуміло, що безробітним пропонується підходяща робота. Дворазова відмова від такої роботи є підставою для припинення реєстрації. Якщо людина самостійно зайнята обробітком декількох паїв, вона наряд чи зможе одночасно і працювати.

Але прямої законодавчої заборони на реєстрацію одноосібників як безробітних не має.

 

 

Від чого залежить розмір допомоги по безробіттю сезонним звільненим працівникам?

Тривалість виплати допомоги по безробіттю обмежується 360 календарними днями або 720 днями для осіб передпенсійного віку.

Безпосередній розмір допомоги по безробіттю залежить від причини звільнення з останнього місця роботи, тривалості страхового стажу за рік до реєстрації в ЦЗ, загальної тривалості страхового стажу та від розміру заробітної плати  особи.

В будь-якому випадку розмір допомоги по безробіттю не може бути нижчим 610 грн та вищим 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від причини звільнення. Наприклад, якщо особа звільнена за прогул, то в не залежності від інших факторів розмір допомоги буде 610 грн.

Для осіб, які тривалий час не працювали, або не мають за рік до реєстрації в ЦЗ 6 місяців страхового стажу, допомога виплачується  також у розмірі 610 грн.

Для осіб, які мають за рік до реєстрації не менше 6 місяців страхового стажу, розмір ДБ буде залежати від страхового стажу та розміру заробітної плати.

Всі ці данні ЦЗ отримують з відповідного державного реєстру.

В окремих випадках безробітні подають довідку про розмір заробітної плати.

Якщо відповідні дані відсутні з певних причин, то розмір допомоги по безробіттю не буде меншим 1630 грн.

Після надходження даних, проводиться перерахунок допомоги по безробіттю.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу.

Якщо цей стаж понад 10 років, допомога по безробіттю призначається у розмірі 70% від середньої заробітної плати. Для стажу від 6 до 10 років – 60%, від 2 до 6 років – 55%, до 2-х років – 50%.

Далі розмір допомоги по безробіттю визначається від конкретного розміру середньої заробітної плати безробітного.

Також необхідно враховувати, що протягом періоду виплати допомоги по безробіттю її розмір зменшується. Через 90 днів виплати від складатиме 80% від першого визначеного розміру, а через 180 днів – 70%.

 Детальні консультації щодо розміру допомоги по безробіттю рекомендуємо отримувати безпосередньо в ЦЗ.

 

 

Відтепер безробітні можуть скористатися інтерактивною мапою вакансій Кіровоградщинии

Фахівці Кіровоградської обласної служби зайнятості створили інтерактивну мапу вакансій з використанням «Google maps».

Ця мапа, розроблена для зручності надання послуг незайнятим трудовою діяльність громадянам, надасть можливість дистанційно за допомогою гаджетів чи персонального комп’ютера здійснювати пошук актуальних вакансій у містах та районах області, за посадою та заробітною платою.

Інтерактивна мапа вакансій доступна на веб ресурсі Кіровоградського обласного центру зайнятості за посиланням https://kid.dcz.gov.ua/storinka/interaktyvna-mapa-vakansiy (рубрика «Громадянам» - підрубрика «Інтерактивна мапа вакансій»).

 

 

На Кіровоградщині потрібні близько 100 працівників автомобільного транспорту

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає 91 працівника автомобільного транспорту і дорожнього господарства.

Так, роботодавці області потребують 74 працівників за професією «водій автотранспортних засобів» і готові платити на місяць від «мінімалки» (4173 грн) до 12 тисяч гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня та категорії працівника, дальністю здійснюваних поїздок, стажем роботи та матеріальною відповідальністю за вантаж. Актуальними є вакансії для водіїв практично у всіх районах Кіровоградської області.

Вільними також наразі є вакансії для водіїв навантажувачів: 2 вакансії у Кропивницькому (заробітна плата 7 000 грн) та одна у Малій Висці (заробітна плата 9 144 грн).

У Кропивницькому та Знамянці потрібні машиністи крана автомобільного із заробітною платою 6000 грн. У Олександрії та Світловодську необхідні машиністи автогрейдера (заробітна плата 6 886 грн та 6 115 грн відповідно). Крім того, у Кропивницькому потрібен машиніст автовишки та автогідропідіймача, якому роботодавець пропонує 9000 гривень на місяць.

Також на Кіровоградщині (Долинський, Кропивницький, Світловодський райони) потрібні 4 авторемонтники (заробітна плата від 4175 до 6500 гривень).

Крім того, на Кіровоградщині потрібні дорожні робітники. ДП «Кіровоградський облавтодор» потребує 4 працівників (заробітна плата від 6 до 8 тисяч гривень), а до Філії «Знам'янський райавтодор» потрібен 1 працівник (заробітна плата – 5710 грн).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

 

Який порядок отримання допомоги по безробіттю для колишніх військових?

Для призначення допомоги по безробіттю колишніми військовослужбовцями надаються довідки про розмір грошового забезпечення та про період проходження військової служби, що прирівнюється до страхового стажу.

Довідка про період проходження військової служби подається в не залежності від того має чи не має особа трудову книжку.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу та розміру грошового забезпечення. Наприклад, за наявності страхового стажу понад 10 років допомога по безробіттю призначається у розмірі 70% від розміру середнього грошового забезпечення. До страхового стажу включається період військової служби та періоди роботи до призову.

Розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо, з певних обставин відсутня інформація про грошове забезпечення військовослужбовця,  але його страховий стаж за останні 12 місяців складає не менше 6 місяців, допомога по безробіттю виплачується у розмірі 1630 грн. Якщо відсутня й інформація про страховий стаж, допомога призначається у розмірі 610 грн. Після надходження відповідної інформації, здійснюється перерахунок ДБ.

 

 

 

Які послуги надає кар’єрний радник учасникам бойових дій?

З 01.01.2019 діє новий порядок реєстрації безробітних, який передбачив, що соціальні послуги шукачам роботи надають працівники ЦЗ, які називаються кар’єрними радниками.

Це не тільки зміна назви посади, це зміна підходів до надання соціальних послуг.

І раніше і зараз, зрозуміло що послуги надаються як індивідуально так і в форматі різноманітних масових заходів.

З особами, які шукають роботу, укладається індивідуальний план надання послуг. З безробітними – індивідуальний план працевлаштування.

Такі плани формуються на підставі проведеного первинного та поглибленого профілювання осіб. Це оцінка можливостей працевлаштування особи на основі її особистісних та професійних характеристик. Оцінюється ступінь мотивації до праці особи, попит на її професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризик тривалого безробіття.

Профілювання відбувається шляхом анкетування особи.

За результатами профілювання особи умовно поділяються на 5 груп – в залежності від оцінки їх ступеня мотивації до праці (а їх три – високий, середній, низький) та можливостей працевлаштування. Ці можливості також поділяються на високі, середні та низькі.

Далі для кожної профільної групи визначається комплекс заходів та послуг щодо сприяння зайнятості.

Для всіх груп пропонується мінімальний базовий набір заходів та послуг, який включає:

інформування про наявні вакансії;

підбір роботи;

консультування щодо можливостей самостійного пошуку роботи;

участь у міні-ярмарках та ярмарках вакансій, презентаціях роботодавця, днях відкритих дверей;

участь у семінарі з загальних питань зайнятості та стану ринку праці.

В залежності від профільної групи пропонуються також:

послуги з профорієнтації;

послуги з профнавчання;

підбір громадських та інших робіт тимчасового характеру;

орієнтація на підприємництво;

соціальний супровід при працевлаштуванні;

семінари з техніки пошуку роботи;

ознайомлення з успішним досвідом інших безробітних у пошуку роботи;

засоби психологічної підтримки із залученням партнерських організацій, які надають соціальні психологічні послуги;

участь у мотиваційних заходах;

тренінги щодо побудови кар’єри та професійного розвитку.

Головна відмінність нового формату надання соціальних послуг полягає в тому, що служба переорієнтується з ситуативного працевлаштування шукача роботи на поступову побудову кар’єри особи.

 

 

 

В Одесі безробітні Кіровоградщини можуть здобути професію адміністратора

Сучасний ритм життя диктує свої правила. Практично жодна організація чи підприємство не обходиться без адміністратора. Саме тому, на сьогодні, професія адміністратора є однією з найпопулярніших на ринку праці.

Адміністратор – це кваліфікований фахівець, який керує людьми і виробничими процесами установи, а також розпоряджається власністю компанії в її інтересах. Основна мета роботи адміністратора – грамотно організувати діяльність певної установи, забезпечити ефективну роботу колективу та роботу з відвідувачами. Саме сфера діяльності установи диктує обов'язки, які виконує людина, що обіймає посаду.

В жовтні поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається  навчання. Курс навчання триватиме 7,5 міс.

Умовами до направлення на навчання є:

• повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

• повноліття (не менше 18 років);

• медична довідка з допуском до професії.

Громадяни,  яких зацікавили пропозиції щодо проходження професійного навчання, можуть звертатися до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем перебування.

Звертаємо увагу, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

 

 

Які документи потрібні для реєстрації в ЦЗ колишньому військовослужбовцю?

Окрім стандартного комплекту документів, серед яких паспорт, трудова книжка (за наявності), довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, документ про освіту, звільнені в запас військовослужбовці пред’являють військовий квиток. Учасники бойових дій надають документи, що підтверджують такий статус.

Члени особистих селянських господарств мають подати довідку про припинення ведення господарства або про вихід з нього.

Така довідка подається у разі коли робота в такому господарстві була основною для особи. Під основною роботою в господарстві мається на увазі випадок, коли особа протягом 12 місяців, що передують дню звернення до центру зайнятості, провадила лише діяльність в особистому господарстві чи проходила військову службу за контрактом менше 6 місяців. Це може бути, наприклад, в тому випадку коли особа реєструється в ЦЗ не відразу після звільнення зі служби, а через доволі великий проміжок часу.

Якщо особа служила 6 і більше місяців, то ведення особистого селянського господарства не вважається основною роботою і особа реєструється як безробітна без подання довідки про вихід із господарства.

Довідку не потрібно подавати громадянам, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та особам, які вперше шукають роботу і звільнилися із строкової військової служби, у разі їх звернення до центру зайнятості протягом шести місяців з дня звільнення зі служби.

Відповідна довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

 

 

 

Чи передбачені спеціальні програми фінансової підтримки роботодавців, які створюють нові робочі місця й працевлаштовують на них учасників бойових дій?

Існує декілька різних програм підтримки підприємців, які створюють нові робочі місця. Найбільш дієвою програмою, що реалізується службою, є компенсація витрат на сплату єдиного внеску на ЗДСС.

У разі працевлаштування за сприянням Держаної служби зайнятості зареєстрованого безробітного на нове робоче місце до роботодавця, який вже застосовує найману працю хоч би одного працівника, такому роботодавцю можуть компенсуватися центром зайнятості витрати на сплату єдиного внеску на ЗДСС протягом року.

При цьому існує декілька застережень. По перше, це має бути дійсно нове робоче місце в розумінні терміну, викладеного у Законі України «Про зайнятість населення».

По друге, компенсація не надається окремим категоріям роботодавців. Наприклад, не можуть претендувати на компенсацію підприємці, які мають заборгованість зі сплати єдиного внеску або визнані банкрутами.

По третє, компенсація надається суб’єктам малого підприємництва, які провадять діяльність у визначених пріоритетних сферах господарської діяльності. Або компенсація надається роботодавцям, які працевлаштовують громадян квотних категорій, у тому числі учасників бойових дій.