Версія сайту для людей з вадами зору

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації


п/п
Найменування посади
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон

1

Начальник відділу

Дульдієр Яна Данилівна

9-75-00

2

Головний спеціаліст

Васильковська Наталія Сергіївна

9-75-00

2

Головний спеціаліст

Вакансія

9-75-00

  

Основними завданнями Відділу є забезпечення реалізації в районі:

 

державної  політики  економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності;

державної політики у сфері торгівлі та побутового обслуговування;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності;

державної політики у сферах промисловості, паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту, зв’язку та інформатизації, енергоефективності та надрокористування.

 

 

Відділ відповідно до повноважень виконує такі завдання:

 

1) організовує, у межах компетенції відділу, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, наказів та листів департамента економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамента інфраструктури та промисловості обласної державної адміністрації, рішень обласної та районної рад та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки району, розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку, дорожнього господарства, безпеки дорожнього руху, сфер енергозбереження та надрокористування та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків їх подальшого розвитку;

 

4) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

 

5) готує пропозиції департаменту інфраструктури та промисловості обласної державної адміністрації щодо об’єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які потребують ремонту;

 

6) бере участь у розроблені проектів обласних програм економічного, соціального розвитку, інших цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

 

7) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

 

8) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програм її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

 

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

10) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг;

 

11) організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату у різних галузях та сферах економіки району;

 

12) розробляє проекти місцевих програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

 

13) бере участь у розроблені пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, визначення потреби у транспортних перевезеннях;

 

14) забезпечує подання звітності про хід реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

 

15) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових заходах;

 

16) готує самостійно або з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

 

17) здійснює заходи щодо:

 

проведення конкурсів на визначення перевізників пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах;

 

сприяння впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, впровадженню нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;

 

ефективного використання корисних копалин району;

 

сприяння розвитку, формуванню та удосконалення автотранспортної мережі, ринку транспортних послуг, окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів у межах району;

 

сприяння у забезпечені сталого функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

 

18) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

19) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

 

20) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

 

21) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

 

22) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

 

23) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

24) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення;

 

25) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

_______