Версія сайту для людей з вадами зору

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору серед представників

громадських об'єднань до складу конкурсних комісій на зайняття

вакантних посад державної служби категорій"Б" і "В"

Вільшанської районної державної адміністрації

 

Відповідно до абзацу третього частини першої статті27 Закону України "Про державну службу", пунктів 2-4 Порядку обрання представників громадських об'єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2016 року № 76 Вільшанська районна державна адміністрація оголошує проведення конкурсного відбору серед представників громадських об'єднань до складу конкурсних комісій на зайняття  вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" Вільшанської районної  державної адміністрації (далі – Конкурсна комісія).

 

1. Вимоги до громадських об'єднань, які можуть висувати кандидатів для включення до складу Конкурсної комісії:

Право висувати кандидатів до складу Конкурсної комісії мають громадські об’єднання, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 7 Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державних службовців, затвердженого наказом Національного  агентства України з питань державної служби від 12 квітня2016 року №76, а саме:

наявність державної реєстрації громадського об’єднання не пізніше ніж за 12 місяців до дня оприлюднення повідомлення про проведення відбору представників громадських об'єднань до складу Конкурсної комісії;

наявність статусу юридичної особи;

провадження статутної діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління(у тому числі у сфері, що пов’язана із  діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню  принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви.

 

2. Вимоги до кандидата від громадського об’єднання:

наявність громадянства України;

наявність вищої освіти за освітнім ступенем магістра;

наявність загального стажу роботи не менше семи років;

наявність досвіду роботи на посадах державної служби та/або в органах місцевого самоврядування та/або досвіду роботи на керівних посадах в організаціях, установах і на підприємствах незалежно від організаційно-правової форми та форми власності не менш трьох років та/або володіння фаховими  знаннями у сфері державної служби, державного управління(у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами;

володіння державною мовою;

здатність представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену та професійну роботу Конкурсної комісії.

 

Не може бути кандидатом особа, яка:

визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

згідно із вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом останнього року до дня подання документів;

є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування;

є членом політичної партії;

є народним депутатом України або депутатом місцевої ради.

 

3. Строк подання громадськими об’єднаннями заяв про наміри висувати кандидатів та документів щодо кандидатів – з 18 серпня по 26 серпня 2016 року.

 

4. Перелік документів, що додаються громадськими об’єднаннями до заяви:

підписана керівником громадського об’єднання заява;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, статуту, підписані керівником та скріплені печаткою (у разі наявності) такого громадського об’єднання;

інформація про досвід діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління(у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви;

документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи у сфері розвитку державної служби, державного управління(у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування протягом не менш як 12 місяців.

Відповідність досвіду роботи громадського об'єднання зазначеним вимогам не може доводитися лише свідченнями (лист, довідка тощо) третіх осіб про наявність такого досвіду.

 

5. Перелік документів, які подаються громадським об’єднанням щодо кандидата:

рішення керівного органу про висування кандидата до складу Конкурсної комісії;

заява кандидата про згоду на участь у роботі Конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

копія паспорта громадянина України кандидата;

автобіографія кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), число, місяць, рік народження, громадянство,

відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську діяльність(у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості,

контактний номер телефону та адреса електронної пошти;

копія (копії) документа (документів) про освіту;

мотиваційний лист кандидата, в якому зазначаються особисті підстави для участі у роботі Конкурсної комісії, а також повідомляється адреса електронної пошти для надсилання повідомлень  районною державною адміністрацією.

 

6. Поштова адреса та адреса електронної пошти, на які надсилаються документи громадських об’єднань та їх кандидатів.

Поштова адреса: Вільшанська районна державна адміністрація, вулиця Центральна, 40, смт Вільшанка Кіровоградська область, 26600

Адреса електронної пошти: e-mail: inbox1@vl.kr-admin.gov.ua

 

7. Прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади, адреса електронної пошти та номер телефону відповідальної особи Вільшанської районної державної адміністрації, яка надає додаткову інформацію з питань проведення відбору:

Мельник Вікторія Сергіївна – заступник керівника апарату, начальник відділу управління персоналом апарату Вільшанської районної державної адміністрації,

тел.: (0522) 9-74-41.

 

8. Дата та місце проведення відбору: 13 вересня 2016 року, приміщення районної державної адміністрації, вулиця Центральна, 40, смт Вільшанка, Кіровоградської області.

 

________________________________

     
Сайт Президента України Урядовий портал