Версія сайту для людей з вадами зору

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

Відділ  освіти Вільшанської райдержадміністрації


п/п

Найменування посади

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон

1

Начальник відділу

 

Драндалуш Віктор Васильович

 

9-71-80

2

Головний спеціаліст

 

Мотас Михайло Іванович

 

9-71-80

  

 Основними завданнями відділу є:


1) реалiзацiя державної полiтики в галузi освiти з урахуванням особливостей соцiально-культурного середовища району;


2) створення умов для реалiзацiї гарантованого Конституцiєю України права громадян на отримання повної загальної середньої освiти;


3) здiйснення управлiння навчальними закладами, що знаходяться в межах вiдповiдної територiї i належать до сфери управлiння державної адмiнiстрацiї, та координацiя дiяльностi цих навчальних закладiв;


4) змiцнення матерiальної бази навчальних закладiв;


5) аналiз стану освiти в районi, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освiти, органiзацiя виконання зазначеної програми;


6) органiзацiя навчально-методичного i кадрового забезпечення навчальних закладiв, пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;


7) контроль за дотриманням законодавства з питань освiти, державного стандарту загальноїє середньої освiти всiма загально-освiтнiми навчальними закладами, розташованими на територiї району;


8) участь у розробленнi та реалiзацiї варiативної складової змiсту загальної середньої освiти;


9) проведення лiцензування та атестацiї загальноосвiтнiх навчальних закладiв, розташованих на територiї району, оприлюднення результатiв лiцензування та атестацiї;


10) забезпечення соцiального захисту, охорони життя, здоров`я та захисту прав учасникiв навчально-виховного процесу у загальноосвiтнiх навчальних закладах.
 

Сайт Президента України Урядовий портал