Версія сайту для людей з вадами зору

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

       

 

 

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації
 

Заступники голови та керівник апарату районної державної адміністрації:

 

1. Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови районної державної адміністрації, реалізацію рішень, що належать до компетенції районної державної адміністрації за відповідними напрямками діяльності, спрямовують, координують та контролюють діяльність відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації; територіальних органів міністерств та відомств України в районі, інших органів виконавчої влади, а також компаній, корпорацій, концернів державної форми власності щодо:

формування і виконання районного бюджету;

розроблення програм розвитку економіки району, її окремих галузей і сфер діяльності;

розроблення та виконання галузевих, міжгалузевих, міжнародних програм і угод з питань економічного та соціального розвитку району;

розвитку міжнародних і зовнішніх економічних зв'язків у відповідних галузях та сферах діяльності;

контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах діяльності;

реалізації в районі заходів проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти);

виконання заходів регіональних галузевих програм та ініціатив відповідно до функціональних повноважень;

виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

підготовки нарад та засідань колегії районної державної адміністрації;

вирішення інших питань діяльності окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі, інших місцевих органів виконавчої влади відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2.   Вносять голові районної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, координації діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації.

3.   Забезпечують взаємодію районної державної адміністрації з районною радою.

4.   Відповідають за підготовку питань для розгляду на нарадах та засіданнях колегії районної державної адміністрації, беруть участь у нарадах та засіданнях колегії районної державної адміністрації, роботі колегій структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5.   Розглядають і візують проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації та рішень районної ради, що вносяться головою районної державної адміністрації, відповідно до своїх повноважень.

6.   Здійснюють контроль за виконанням доручень голови районної державної адміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами в районі, іншими місцевими органами виконавчої влади.

7.   Розглядають звернення, документи та інші матеріали, внесені на розгляд в установленому порядку.

8.   Сприяють роботі відповідних громадських організацій.

9.   Відповідно до наданих повноважень вносять голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів в районі, відділів та секторів апарату районної державної адміністрації, а також пропозиції щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; погоджують вирішення кадрових питань стосовно керівників структурних підрозділів, відділів та секторів апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

10. Здійснюють за дорученням голови районної державної адміністрації керівництво відповідними колегіальними органами (комісії, ради тощо).

11. Мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації
 

Голова районної державної адміністрації

 

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань і здійснення нею своїх функцій;

представляє районну державну адміністрацію у відносинах з районною радою, іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами як в районі, так і за його межами;

очолює роботу з розроблення та реалізації програми соціально-економічного розвитку району, спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників місцевих органів виконавчої влади;

здійснює повноваження, передбачені Законом України «Про місцеві державні адміністрації»;

координує роботу щодо охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю;

здійснює, у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій передбачені законодавством заходи, пов'язані з підтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

оголошує, у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій, зони надзвичайної ситуації;

контролює виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;

забезпечує оперативний розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, які надходять на гарячу лінію голови районної державної адміністрації та через мережу Інтернет, контролює стан цієї роботи;

контролює роботу з виконання заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії);

здійснює контроль за виконанням законів України «Про державну службу», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

 

Контролює і спрямовує діяльність:

юридичного відділу апарату районної державної адміністрації (з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції); 

сектору мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації;

у межах своїх повноважень координує та контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади.

 

Взаємодіє з керівництвом:

Вільшанського відділення Голованівського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області;

міжрайонного підрозділу Служби безпеки України в Кіровоградській області;

Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області;

Вільшанського районного суду Кіровоградської області;

Вільшанського районного військового комісаріату.

 

Здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці в районі.

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Заміщує голову районної державної адміністрації у разі його відсутності, діючи у межах, що визначаються його окремими дорученнями;

координує роботу заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації;

за дорученням голови районної державної адміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями в районі та за його межами;

здійснює підготовку матеріалів, пов'язаних з робочими поїздками голови облдержадміністрації та його заступників в район, забезпечує реалізацію рішень, прийнятих за їх наслідками.

 

Забезпечує реалізацію державної політики у галузях:

економічної та фінансово-бюджетної політики, сфери закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, розвитку підприємництва, торговельного та побутового обслуговування населення, надання платних послуг населенню;

промисловості, транспорту, зв'язку, розвитку інфраструктури, надрокористування, сфері дорожнього будівництва;

охорони здоров'я, освіти, науки, молоді, спорту, культури, мистецтв та туризму;

соціального захисту населення;

праці та зайнятості населення;

соціальної підтримки сімей;

захисту прав та інтересів неповнолітніх;

міграційної та демографічної політики;

міжнародного (у тому числі технічного) співробітництва та інтеграції до Європейського Союзу.

державної інформаційної та мовної політики.

 

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та попередження надзвичайних ситуацій, надання допомоги військовим підрозділам, підрозділам органів Національної поліції України та Національної гвардії України, розташованих на території району; координує діяльність районної призовної комісії.

 

Організовує та координує:

роботу щодо впровадження програм та заходів з енергоефективності та енергозбереження, нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

роботу з розробки та виконання прогнозів і програм економічного і соціального розвитку району, проектів галузевих, міжгалузевих, регіональних програм, відповідних розділів проектів і прогнозів державної програми економічного і соціального розвитку України, заходів щодо її реалізації;

роботу щодо аналізу стану соціально-економічного розвитку селища та сіл району, розробки рейтингової оцінки економічного і соціального розвитку району та заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи, контролює їх виконання;

заходи з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;

заходи щодо удосконалення порядку регулювання цін в окремих галузях та регулювання цін на продукцію монопольних утворень на районному ринку;

роботу щодо формування проекту районного бюджету і подання його на розгляд районної ради, фінансового забезпечення заходів соціально- економічного розвитку, удосконалення методів фінансового і бюджетного планування, виконання бюджетів усіх рівнів на території району, координації діяльності учасників бюджетного процесу, розвитку районного бюджету;

розробки і контролю за реалізацією заходів, пов'язаних з розвитком ринку цінних паперів;

контроль за використанням коштів цільових, резервних фондів;

діяльність місцевих органів виконавчої влади, пов'язану з розробленням та реалізацією заходів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розвитку системи надання адміністративних послуг, економічної конкуренції та обмеження монополізму;

розроблення стратегії і механізмів реалізації державної інвестиційної політики, розвитку інвестиційного співробітництва;

розробку програм та заходів, спрямованих на залучення інвестицій, кредитних ресурсів для розвитку інвестиційної інфраструктури району;

реалізацію державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу, розробку програм розвитку малого підприємництва в районі, контролює їх виконання;

заходи зі сприяння формуванню системи фінансово-кредитної, консультативної та інформаційної підтримки підприємництва в районі, ефективного використання бюджетних коштів для реалізації затверджених програм розвитку підприємництва;

проведення в районі заходів щодо забезпечення контролю за якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення;

розробку та виконання програм приватизації майна;

впровадження заходів, спрямованих на збільшення обсягів промислового виробництва, у тому числі товарів народного споживання;

вирішення питань розвитку мережі закладів освіти, у тому числі вищої, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму, молодіжної політики, підвищення якості послуг, які ними надаються; вносить відповідні пропозиції до програм економічного і соціального розвитку;

здійснення контролю за станом надання медичної допомоги населенню, діяльності органів медико-соціальної експертизи;

додержання правил санітарної охорони, вживає заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям;

реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення, пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких матерів, багатодітних сімей та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, загальнообов'язкового державного соціального страхування, зайнятості, праці та заробітної плати;

розроблення та реалізацію районних програм у закріплених відповідно до функціональних повноважень галузях і сферах діяльності, проекту угоди між районною державною адміністрацією, профспілковими об'єднаннями і об'єднаннями роботодавців (міністерствами);

вирішення питань надання допомоги вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції;

роботу із забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей;

реалізацію державної політики щодо захисту прав сім'ї, дітей, розвитку ґендерної рівності в суспільстві;

розроблення і виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності (від безробіття) різних груп населення;

вирішення питань опіки і піклування;

роботу районної спостережної комісії;

вирішення питань про надання у межах повноважень районної державної адміністрації пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей, субсидій та інших компенсаційних заходів соціального захисту;

реалізацію заходів з розвитку зовнішніх економічних зв'язків, державної політики у сфері залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

роботу місцевих органів виконавчої влади з питань інтеграції України до ЄС, розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва;

реалізацію заходів щодо розробки і впровадження інвестиційно- інноваційних проектів державного та регіонального значення; забезпечує підготовку висновків щодо створення нових (високотехнологічних) інноваційних виробництв та організаційно-правових форм інноваційного підприємництва, аналізує стан реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, стимулювання інноваційної діяльності, впровадження інноваційних технологій;

роботу з питань енергетики, розвитку освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму, молодіжної політики;

контроль за дотриманням режиму секретності під час виконання робіт, пов'язаних з державною таємницею в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування;

координацію виконання заходів Державної програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

 

Здійснює інші повноваження, що надаються головою районної державної адміністрації.

Відповідно до функціональних повноважень та доручень голови районної державної адміністрації координує роботу дорадчих та колегіальних органів (комісій, рад тощо).

 

Контролює і спрямовує діяльність:

фінансового управління райдержадміністрації;

управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації;

відділу освіти райдержадміністрації;

відділу культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації;

служби у справах дітей райдержадміністрації;

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації.

 

Забезпечує взаємодію з:

районним відділом управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Кіровоградської області;

управлінням Державної казначейської служби України у Вільшанському районі Кіровоградської області;

Вільшанським відділенням Голованівської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області;

Голованівською міжрайонною державною фінансовою інспекцією;

районним споживчим товариством;

Добровеличківським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області;

районним центром зайнятості;

центральною районною лікарнею;

комунальним закладом «Вільшанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району;

районною лабораторією відділення ВСП Новоархангельського міжрайонного відділу ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

районним сектором управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області;

відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України Новоукраїнського району.

 

Заступник голови районної державної адміністрації

 

За дорученням голови районної державної адміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями в районі та за його межами.

 

Забезпечує реалізацію державної політики у галузях:

сільськогосподарського виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та у сфері розвитку соціальної сфери на селі;

охорони навколишнього природного середовища, у тому числі в частині підготовки переліку об'єктів та заходів, що фінансуються з районного фонду охорони навколишнього природного середовища; здійснює контроль їх фінансування;

у сфері регіонального розвитку, зокрема проведенні децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи та реформування місцевого самоврядування, у тому числі в розрізі галузевих напрямків;

у галузях будівництва, архітектури та регіонального розвитку.

 

Організовує та координує:

виконання заходів у сфері промислової безпеки, охорони праці, виробничого та невиробничого травматизму, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр; діяльності місцевих та територіальних органів влади з питань безпечної життєдіяльності населення;

розробку і виконання заходів щодо забезпечення формування державних продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення у продуктах рослинництва і тваринництва, надання послуг матеріально-технічного і сервісного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників;

впровадження передового наукового і технологічного досвіду у галузі аграрного виробництва, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій і установ агропромислового комплексу, забезпечення продовольчої безпеки району;

виконання заходів з ефективного використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, дотримання чинного законодавства з питань землекористування та землевідведення;

внесення голові районної державної адміністрації пропозицій щодо реформування агропромислового комплексу;

роботу щодо організації та проведення сільськогосподарських та промислових виставок та ярмарків;

стан практичного виконання в області вимог Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»;

надання методичної допомоги з питань діяльності об'єднаних територіальних громад району та співробітництва громад з органами виконавчої влади;

роботу щодо проведення в районі інформаційно-консультативної роботи щодо реформування системи місцевого самоврядування, утворення об'єднаних територіальних громад, проведення широкої інформаційної кампанії, експертного аналізу проблем місцевого самоврядування та шляхів їх розв'язання, вивчення міжнародного досвіду реформування місцевого самоврядування;

роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі в частині здійснення заходів в рамках децентралізації влади;

реалізацію заходів з реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, децентралізації влади;

підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів України з питань децентралізації влади, функціонування дієздатних територіальних громад;

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за додержанням будівельних норм і правил проектними і будівельними організаціями району;

роботу із сприяння підвищенню технічного рівня і конкуренто-спроможності продукції підприємств будівельної галузі;

виконання заходів щодо державного замовлення, введення в експлуатацію об'єктів соціально-культурного призначення;

виконання заходів щодо газифікації населених пунктів району.

 

Контролює і спрямовує діяльність:

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

сектору регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;

сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації (з питань екології).

 

Здійснює інші повноваження, що надаються головою районної державної адміністрації.

 

Відповідно до функціональних повноважень та доручень голови районної державної адміністрації координує роботу дорадчих та колегіальних органів (комісій, рад тощо).

 

Забезпечує взаємодію з:

відділом Держземагенства в районі;

управлінням Держпродспоживслужби у Вільшанському районі;

Вільшанським лісництвом Голованівського державного лісопромислового господарства;

Вільшанською ДРД Добровеличківського райавтодора ДП «Облавтодор»;

КП «Архітектурно-планувальне бюро»;

міжрайонним бюро технічної інвентаризації;

обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

За дорученням голови районної державної адміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями в районі та за його межами.

 

Забезпечує реалізацію державної політики щодо архівної справи.

 

Здійснює керівництво апаратом районної державної адміністрації.

 

Організовує та координує:

діяльність апарату райдержадміністрації з правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

організацію діловодства, виконання та доведення до виконавців законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

організаційно-технічне забезпечення колегій, нарад, зустрічей в районній державній адміністрації та інших заходів, які проводить голова районної державної адміністрації та його заступники, за погодженням з ними дає дозвіл на присутність засобів масової інформації та проведення кіно- фотозйомок і звукозапису в адмінприміщенні райдержадміністрації;

внесення подань голові районної державної адміністрації щодо призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації за погодженням із заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

подання пропозицій голові райдержадміністрації про переміщення, заохочення працівників апарату райдержадміністрації та накладення на них дисциплінарних стягнень;

внесення пропозицій голові районної державної адміністрації щодо структури і штатної чисельності структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації;

розподіл обов’язків між начальниками відділів, працівниками апарату районної державної адміністрації;

заходи з організації контролю за виконанням законів України «Про державну службу», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» в апараті райдержадміністрації;

внесення пропозицій голові районної державної адміністрації за погодженням із заступниками голови райдержадміністрації про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань та відзначення відомчими нагородами обласної та районної державної адміністрації;

підготовку положень про структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації, затверджує посадові інструкції працівників апарату;

роботу з дотримання вимог Закону України «Про захист суспільної моралі»;

взаємодію з управлінням будинками районної ради щодо розміщення апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в області;

видання наказів з питань діяльності апарату райдержадміністрації.

 

Забезпечує:

взаємодію структурних підрозділів апарату зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, районною, селищними, сільськими радами та їх виконавчими комітетами з питань, віднесених до компетенції райдержадміністрації;

формування, розміщення і виконання державного замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників апарату;

контроль за організацією розгляду звернень громадян в апараті райдержадміністрації, організовує перевірки цієї роботи відповідно до законодавства в органах місцевого самоврядування;

здійснення в межах чинного законодавства контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів державної виконавчої влади;

роботу щодо організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

Візує  всі проекти розпоряджень голови райдержадміністрації та підписує додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Повертає головним розробникам проекти розпоряджень та інших документів, підготовлених з порушенням законодавства або подані з порушенням установленого порядку їх підготовки  й унесення.

Забезпечує контроль за поданням  на реєстрацію  нормативно-правових актів райдержадміністрації.

На підставі пропозицій заступників голови районної державної адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних  підрозділів  міністерств, інших центральних органів  виконавчої влади забезпечує підготовку проектів планів роботи районної державної адміністрації, подає їх на розгляд і затвердження голові районної державної адміністрації. Затверджує плани роботи відділів апарату і контролює їх виконання.

Здійснює контроль за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання апарату районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції голові районної державної адміністрації  з питань чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання апарату  райдержадміністрації.

 

Здійснює інші повноваження, що надаються головою районної державної адміністрації.

 

Відповідно до функціональних повноважень та доручень голови районної державної адміністрації координує роботу дорадчих та колегіальних органів (комісій, рад тощо).

 

Очолює та організовує роботу:

експертної комісії районної державної адміністрації;

робочої групи з питань ведення Державного реєстру виборців.

 

Контролює і спрямовує діяльність:

апарату районної державної адміністрації в цілому;

архівного сектору райдержадміністрації.

 

Забезпечує взаємодію з:

комунальним підприємством «Редакція газети «Зорі над Синюхою»;

політичними партіями і громадськими організаціями, правозахисними громадськими організаціями, об’єднаннями громадян.

        

Сайт Президента України Урядовий портал