Версія сайту для людей з вадами зору

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

Інформація Головного управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Інноваційна активність промислових підприємств Кіровоградської області у 2017 році        

Промислові підприємства області у 2017р. витратили на інновації 504,2 млн.грн, у т.ч. на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 390,4 млн.грн (77,4% витрат), на внутрішні науково-дослідні розробки – 55,8 млн.грн (11,1%), решта – на придбання науково-дослідних розробок від інших підприємств або організацій та іншу інноваційну діяльність.

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств – 395,8 млн.грн (78,5% загального обсягу витрат на інновації), решта – кошти вітчизняних інвесторів та інших джерел.

Підприємства області у 2017р. реалізували інноваційну продукцію на суму 405,6 млн.грн, з неї за межі України – на 150,9 млн.грн (37,2%).

Серед видів економічної діяльності найбільш інноваційно активними були підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв і машинобудування.

У 2017р. в області впроваджено 16 нових технологічних процесів, 36 інноваційних видів продукції та придбано 16 нових технологій (технічних досягнень).

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ВІЛЬШАНСЬКОГО РАЙОНУ у січні–березні 2018 року

Населення. На 1 березня 2018р. в районі проживало 12,4 тис. осіб. За січень–лютий 2018р. чисельність населення скоротилася на 45 осіб.

Ринок праці. За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2018р. становила 431 особу.

Сільське господарство. За січень–березень 2018р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2017р. склав 110,6%.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–березні 2018р. перевезено 1,2 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–березні 2017р., вантажооборот збільшився на 27,9% і склав 0,2 млн.ткм.

Навколишнє середовище. Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2017р. склали 4,5 т, що на 1,3% більше ніж у 2016р.

 

 

 Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–березень 2018 року

(за даними Головного управління статистики у Кіровоградській області)

 

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила 954,6 тис. осіб.

Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність населення зменшилася на 1658 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (1586 осіб) та міграційного (72 особи) скорочення. Порівняно із січнем–лютим 2017р. обсяг природного скорочення зменшився на 116 осіб.

Природний рух населення у січні–лютому 2018р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 44 живонароджених.

 

Ринок праці

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2018р. становила 18 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 75,1%.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2018р. становив 3,11% населення працездатного віку, в сільській місцевості – 4,68%, в міських поселеннях – 2,22%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в березні 2018р., становила 14,5 тис. осіб, середній розмір допомоги по безробіттю – 2540 грн, що становило 68,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, в березні 2018р. порівняно з лютим п.р. збільшилася на 47,9% і на кінець місяця становила 4,5 тис. одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області зменшилось з 6 осіб на кінець лютого до 4 осіб на кінець березня 2018р.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець березня 2018р. спостерігалася серед робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (39,3% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед технічних службовців (2,3%).

 

Доходи населення

За січень–березень 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 6414 грн, що на 25,2% вище ніж за січень–березень 2017р.

Рівень заробітної плати в області становив 80,4% середнього рівня в Україні.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–березні 2018р. були працівники транспорту, фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,4–2,2 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, будівництві, адміністративного та допоміжного обслуговування, сільському господарстві, охороні здоров’я, сфері інформацій та телекомунікацій, освіті, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сфері наукових досліджень та розробок. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 56,8%–92%.

У січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 10,3% (у січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. – на 29,3%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня–березня 2018р. збільшилася на 9,2% і на 1 квітня 2018р. становила 11,6 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив один відсоток фонду оплати праці, нарахованого за березень 2018р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–березня 2018р. збільшилася на 54% і на 1 квітня 2018р. становила 6,3 млн.грн або 54,1% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня–березня 2018р. кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 23,6% і на 1 квітня 2018р. становила 0,6 тис. осіб або 0,3% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 10,4 тис.грн, що в 1,6 раза більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за березень 2018р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 квітня 2018р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 18,7% і на 1 квітня 2018р. становила 5,3 млн.грн або 45,9% загальної суми боргу по області.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2015–2017рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 квітня 2018р. відсутня.

 

Соціальний захист

У лютому 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 170,6 тис. домогосподарств.

У січні–лютому 2018р. призначено субсидії 15,2 тис. домогоспо-дарствам, з них у міських поселеннях – 10,3 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 4,9 тис. домогосподарствам.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–лютому 2018р. становила 11,8 млн.грн, у міських поселеннях – 10,2 млн.грн, сільській місцевості – 1,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому п.р. становив 469,8 грн.

Крім того, у січні–лютому 2018р. 7,3 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,6 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 3,7 тис. домогосподарств.

За січень–лютий 2018р. сума призначених субсидій становила 23,5 млн.грн, у міських поселеннях – 11,9 млн.грн, сільській місцевості – 11,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної у лютому п.р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3250,7 грн.

У січні–лютому 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 14 млн.грн.

У лютому п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 130,2 млн.грн (75,7% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 70,9 млн.грн.

На кінець лютого 2018р. заборгованість населення за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 154,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 37,5 млн.грн, постачання природного газу – 26,7 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2,3 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послугу з централізованого постачання холодної води та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець лютого 2018р. відсутня.

 

Правопорушення

(за даними прокуратури області)

За повідомленням прокуратури області, упродовж січня–березня 2018р. обліковано 4406 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції (внутрішніх справ), органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 49,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

Упродовж січня–березня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 17, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 19 та одне зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 2823, шахрайств – 216, грабежів – 80, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 77, незаконного заволодіння транспортним засобом – 50, хабарництва – 34, незаконного обігу зброї – 31, розбоїв – 21.

У загальній кількості злочинів 73,6% становили злочини проти власності, 7,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,6% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів та по 1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та злочини проти правосуддя.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 15 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп (злочинних організацій)); закінчено 3 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–березні 2018р. становила 3471 особу, з числа яких 1219 – жінки, 333 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 28 – неповнолітні та 22 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (75,5%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35,3% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 16 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 48 осіб, із числа яких 29,2% було умисно вбито; 10,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень; 8,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 589, з них жінок – 77, неповнолітніх – 30. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 33,8% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 46,7% мали незняту або непогашену судимість), 8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 5,9% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 76,7%, безробітних – 8,8%.

 

Ціни

Індекс споживчих цін в області у березні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,3%, з початку року – 103,5%.

На споживчому ринку в березні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше (на 4,1%) подорожчали фрукти. На 3,7–0,5% підвищилися ціни на харчовий лід і морозиво, кондитерські вироби з цукру, рибу та продукти з риби, овочі, безалкогольні напої, хліб, інші продукти харчування, м’ясо та м’ясопродукти, шоколад, олію оливкову, рис, кондитерські вироби з борошна, маргарин, цукор, макаронні вироби, сметану. Водночас на 2,7–0,3% знизились ціни на мед, сало, продукти переробки зернових, молоко, яйця, сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,7% відбулося головним чином за рахунок здорожчання оренди житла на 4,1%, кам’яного вугілля – на 1,9%, утримання та ремонту житла – на 1,6%.

У цілому на транспорт ціни не змінилися. Водночас паливо та мастила подешевшали на 2,4%, а проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 3,6% та 1,2% відповідно.

Одяг і взуття подорожчали на 7,2%, зокрема одяг – на 6,7%, взуття – на 7,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,6%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 0,8% та фармацевтичну продукцію – на 0,7%.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 0,9% в основному через подорожчання туристичних послуг на 12,4%.

Підвищення цін на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла на 0,4% пов’язано з подорожчанням меблів та предметів обстановки на 1,8%, домашнього текстилю – на 1,5%, товарів для щоденної підтримки будинків – на 1%.

 

Промисловість

У березні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2017р. індекс виробництва продукції становив відповідно 92,8% та 85,8%, за підсумками січня–березня 2018р. – 101%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–березнем 2017р. індекс промислової продукції становив 111,2%, переробній – 94,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 114%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–березні 2018р. випуск продукції збільшився на 11,2%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 19,4%. Водночас у добуванні каменю, піску та глини обсяг виробництва продукції зменшився на 32,1%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 94,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–березні 2018р. індекс промислової продукції становив 98,5% (у січні–лютому п.р. – 102,2%), у т.ч. у виробництві молочних продуктів – 76,3% (98,3%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 91,4% (92,2%), олії та тваринних жирів – 97,7% (101,5%), готових кормів для тварин – 98% (93,9%). Водночас у виробництві напоїв обсяги виробництва продукції збільшились в 1,9 раза, м’яса та м’ясних продуктів – на 3,4%, інших харчових продуктів – на 3,2%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 0,2%.

У січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. спостерігалося збільшення виробництва олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 6,2 тис.т, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 699 т, олії соняшникової та її фракцій, рафінованих (крім хімічно модифікованих) – на 660 т, кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для свиней – на 184 т, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 133 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 61 т, ковбас напівкопчених – на 44 т, ковбас варено-копчених, напівсухих, сиров’ялених, сирокопчених (уключаючи “салямі”) – на 33 т, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 4 т.

Водночас зменшилось виробництво олії соняшникової нерафінованої та її фракцій на 11,7 тис.т, кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для великої рогатої худоби – на 571 т, зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених – на 378 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 228 т, виробів ковбасних варених, сосисок, сардельок – на 183 т, виробів кондитерських з цукру, інших – на 178 т, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 63 т, горіхів, приготовлених чи консервованих (крім арахісу); насіння іншого та сумішей – на 10 т, яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 1 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів проти січня–березня 2017р. випуск промислової продукції збільшився на 15,7%, у т.ч. у текстильному виробництві – на 14,7%, виробництві одягу – на 14,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності за підсумками січня–березня 2018р. індекс промислової продукції становив 114,8%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – 125,6%, у виробництві паперу та паперових виробів – 59,2%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 94,7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–березні 2018р. індекс промислової продукції становив 90,2%, у т.ч. у виробництві іншої хімічної продукції – 17,7%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 93,6%. При цьому на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах виробництво зросло в 1,9 раза.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–березні 2018р. індекс промислової продукції становив 72%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 145,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 58,6%. Зростання обсягів випуску промислової продукції спостерігалося у виробництві гумових виробів (у 2,3 раза), пластмасових виробів (на 44,4%), скла та виробів зі скла (на 16,6%). Скорочення випуску продукції спостерігалося у виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу на 24,9%, виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 20%, будівельних матеріалів із глини – на 10,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання випуск промислової продукції у січні–березні 2018р. зменшився на 6,1%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 30,7%. Поряд із цим у виробництві будівельних металевих конструкцій і виробів випуск продукції збільшився на 42%, литті металів – на 9,6%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. зменшився на 17%, у т.ч. у виробництві машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 53,9%, машин і устатковання загального призначення – на 8,2%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 2,3%. Разом із цим, на підприємствах із виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів випуск промислової продукції збільшився у 4,9 раза, електричного устатковання – на 28,4%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 16,3%.

 

Сільське господарство

У січні–березні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–березнем 2017р. становив 101,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 104,5%, господарствах населення – 100,8%.

Тваринництво. Обсяг виробництва м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) господарствами усіх категорій у січні–березні 2018р. склав 16,8 тис.т та порівняно з січнем–березнем 2017р. зменшився на 0,1 тис.т або на 0,6%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 82,7% (у січні–березні 2017р. – 85,9%), великої рогатої худоби – 17% (13,7%), овець і кіз – 0,2% (0,3%), птиці свійської – 0,1% (0,1%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–березні 2018р. становив 5,4 тис.т, що на 1,1% більше ніж у січні–березні 2017р., у т.ч. свиней – 4,5 тис.т (на 0,6% більше), великої рогатої худоби – 0,9 тис.т (на 4,6% більше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 109,1% (у січні–березні 2017р. – 103,2%).

У січні–березні 2018р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–березнем 2017р. збільшилося на 1,8% і склало 57 тис.т, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 12,2% (14,7 тис.т), у господарствах населення – зменшилося на 1,4% (42,3 тис.т).

Порівняно з січнем–березнем 2017р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2018р., збільшився на 114 кг (на 8,5%) і становив 1450 кг.

У січні–березні 2018р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–березнем 2017р. зросло на 4% і склало 78,8 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 1,8 раза (1,1 млн.шт), господарствах населення – на 3,3% (77,7 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 4 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби на 1 квітня 2018р. становила 111,8 тис. голів (на 5,2% менше ніж на 1 квітня 2017р.), у т.ч. корів – 54,6 тис. голів (на 4,5% менше), свиней – 229,4 тис. голів (на 5,4% менше), овець та кіз – 50,2 тис. голів (на 2,1% менше), птиці свійської – 3629 тис. голів (на 0,7% більше).

Порівняно з показниками на 1 квітня 2017р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 1,9%, свиней – на 2,3%, овець та кіз – на 8,4%, кількість корів – збільшилася на 1,1%, птиці свійської – на 6,7%.

На початок квітня 2018р. населенням утримувалося 75,7% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 квітня 2017р. – 76,5%), у т.ч. корів – 80,8% (81,8%), свиней – 42,6% (44,4%), овець і кіз – 88% (87,1%), птиці свійської – 98,4% (98,5%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. зросли на 12,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 7,7%, тваринництва – на 26,6%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику. На 1 квітня 2018р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання і перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 781,2 тис.т зерна (на 10,6% менше проти 1 квітня 2017р.), у т.ч. 221,5 тис.т пшениці (на 23,5% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 411,6 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 111,4 тис.т пшениці, 239,9 тис.т кукурудзи на зерно, 37,8 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 369,6 тис.т зерна (на 8,3% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 290,7 тис.т (на 28% менше ніж на 1 квітня 2017р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 144,9 тис.т (на 27,4% менше), на підприємствах, що здійснюють його зберігання та перероблення, – 145,8 тис.т (на 28,6% менше).

 

Мисливство. Площа мисливських угідь Кіровоградської області, наданих у користування, на кінець 2017 року склала 1960 тис.га.

Мисливський фонд області включав 6,8 тис. голів копитних тварин та порівняно з 2016р. зменшився на 9,4%, 92,1 тис. голів хутрових звірів (на 2,5%), 929,6 тис. голів пернатої дичини (на 2,4%).

Порівняно з 2016р. загальні витрати на ведення мисливського господарства збільшилися на 16,8% та становили 8 млн.грн, у т.ч. на охорону, відтворення, облік диких тварин, упорядкування мисливських угідь – на 3,9% (2,2 млн.грн).

У 2017р. добуто (відстріляно) 229 голів копитних тварин, 13,5 тис. голів хутрових звірів та 289,8 тис. голів пернатої дичини, що відповідно на 19,9%, 9,5% та 3,9% менше порівняно з 2016р.

 

Лісове господарство. У 2017р. обсяги продукції (робіт, послуг) лісового господарства (у фактичних цінах) по Кіровоградській області склали 180,1 млн.грн, що на 2,1% більше ніж у 2016р.

Обсяг заготовленої ліквідної деревини у 2017р. становив 167,9 тис.м3, що на 25,4% менше порівняно з 2016р., у т.ч. ділової деревини – 38,3 тис.м3, дров’яної деревини для технологічних потреб – 123,3 тис.м3, дров для опалення – 6,3 тис.м3.

Протягом 2017р. відтворення лісів проведено на 832 га земель лісового фонду, що на 11,3% менше ніж у 2016р., у т.ч. садіння і висівання лісу – на 749 га, природне поновлення – на 83 га.

 

Навколишнє середовище. Протягом 2017р. у повітряний басейн області від стаціонарних джерел забруднення надійшло 12,2 тис.т викидів забруднюючих речовин, що на 3,3% більше ніж у 2016р. У розрахунку на 1 км2 припало 496,3 кг викидів забруднюючих речовин, на одну особу населення – 12,7 кг.

Серед небезпечних речовин, викинутих в атмосферу підприємствами області, викиди метану становили 2,1 тис.т, діоксиду азоту 1,4 тис.т, що відповідно на 0,1 тис.т та 0,2 тис.т більше ніж у 2016р. Крім того, в атмосферу надійшло 1081,4 тис.т діоксиду вуглецю, що на 64,1 тис.т більше ніж у 2016р.

У 2017р. найбільше викидів в атмосферне повітря надійшло від підприємств переробної промисловості, частка яких склала 48% загального обсягу викидів по області, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 24,1%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів 13,7%.

 

Будівництво

У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 177,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. становив 87,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 67,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 23,5% та 9,3% відповідно.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–лютому 2018р. обсяг експорту товарів становив 61,8 млн.дол. США, імпорту – 32 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2017р. експорт товарів збільшився на 0,4%, імпорт скоротився на 3,1%. Позитивне сальдо становило 29,8 млн.дол. (у січні–лютому 2017р. – 28,5 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (23,5 млн.дол.), зернові культури (9,1 млн.дол.), механічні машини (4 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (3,5 млн.дол.), руди, шлак і зола (2,4 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–лютому 2018р. становив 1,93 (у січні–лютому 2017р. – 1,86).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами 93 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 81 країни світу.

У січні–лютому 2018р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 11,6 млн.дол. (18,8% загального обсягу експорту) та зменшився на 9,2% порівняно з січнем–лютим 2017р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Польщі, Італії, серед інших країн – до Йорданії, Лівану, Китаю, Індії. Водночас зменшилися поставки до Ізраїлю, Іспанії, Ісламської Республіки Іран, Єгипту.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 22,7% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 11,4% (механічні машини), Білорусі – 5,1% (залишки і відходи харчової промисловості, механічні машини), Китаю – 4% (руди, шлак і зола).

У січні–лютому 2018р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 23,5 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 12,4 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 11,7 млн.дол., готових харчових продуктів – на 5,8 млн.дол.

Обсяг імпорту товарів у січні–лютому 2018р. здійснювався з 54 країн-партнерів. Обсяг імпорту товарів з країн ЄС становив 10,6 млн.дол. (33,2% загального обсягу) та зменшився на 4,9% проти січня–лютого 2017р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–лютим 2017р. зросли з Республіки Кореї, Словенії, Російської Федерації, Бразілії, скоротилися – з Китаю, Німеччини.

Найбільші надходження товарів здійснювались із США – 13% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Російської Федерації – 10,6% (засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості), Узбекистану – 10,4% (продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості), Німеччини – 10,2% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Китаю – 9,9% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання).

У січні–лютому 2018р. до області надійшло засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів на суму 9,8 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 8,7 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 5,8 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 1,9 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 1,4 млн.дол.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2018р. становив 3869,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6% більше обсягу січня–березня 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2018р. становив 2670,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,9% більше обсягу січня–березня 2017р.

 

Транспорт

У січні–березні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 4756,3 тис.т вантажів, що на 1% більше ніж у січні–березні 2017р., вантажооборот зменшився на 3% і становив 6553,8 млн.ткм.

Залізницею у січні–березні 2018р. перевезено 1505,5 тис.т вантажів, що на 13,1% менше ніж у січні–березні 2017р. Перевезення брухту чорних металів збільшилося на 23,6%, разом з цим перевезення хімічних і мінеральних добрив зменшилося на 66,7%, зерна і продуктів перемолу – на 31,3%, будівельних матеріалів – на 11,3%, нафти і нафтопродуктів – на 4,3%. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зменшився на 3,5% і становив 6343,5 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2018р. перевезено 3250,3 тис.т вантажів, що на 9,1% більше порівняно з січнем–березнем 2017р., вантажооборот зріс на 16,8% і становив 210 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–березні 2018р. перевезено 0,5 тис.т вантажів, що на 40% менше порівняно з січнем–березнем 2017р., вантажооборот зменшився на 34% і становив 0,3 млн.ткм.

 

У січні–березні 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 16,8 млн. пасажирів, що на 5,5% більше ніж у січні–березні 2017р., пасажирооборот збільшився на 3,6% і становив 541,5 млн.пас.км.

Залізницею у січні–березні 2018р. перевезено 527,2 тис. пасажирів, що на 54,8% менше ніж у січні–березні 2017р., пасажирооборот збільшився на 12,7% і становив 351,2 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2018р. перевезено 11,9 млн. пасажирів, що на 5,8% більше порівняно з січнем–березнем 2017р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 12,7% і становив 162,5 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами–підприємцями, у січні–березні 2018р. зменшились на 27,1% та становили 2,3 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–березні 2018р. перевезено 8,2 тис. пасажирів, що на 47,1% менше порівняно з січнем–березнем 2017р., пасажирооборот зменшився на 28,1% і становив 4,6 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–березні 2018р. перевезено 4,4 млн. пасажирів, що на 25,2% більше ніж у січні–березні 2017р.

 

Наука, технології та інновації

У 2017р. інноваційною діяльністю займалося 24 промислових підприємства або 22,6% їх загальної кількості.

Серед видів економічної діяльності найбільш активними до нововведень були підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв і машинобудування.

Протягом 2017р. на інновації підприємства області витратили 504,2 млн.грн, у т.ч. на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 390,4 млн.грн (77,4% витрат), на внутрішні науково-дослідні розробки – 55,8 млн.грн (11,1%), решта – на придбання науково-дослідних розробок від інших підприємств або організацій та іншу інноваційну діяльність (уключаючи дизайн, навчання, маркетинг та інші витрати). Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств – 395,8 млн.грн (або 78,5% загального обсягу витрат на інновації), решта – кошти вітчизняних інвесторів та інших джерел.

У 2017р. підприємства області реалізували інноваційної продукції на суму 405,6 млн.грн, з неї за межі України – на 150,9 млн.грн (37,2%).

У 2017р. в області впроваджено 16 нових технологічних процесів, 36 інноваційних видів продукції та придбано 16 нових технологій (технічних досягнень).

 

 

Реалізація промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у січні–березні 2018 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–березні 2018р. реалізовано промислової продукції на суму майже 7 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – на 4,3 млрд.грн або 62,2% загальнообласного обсягу. Частка промислової продукції, реалізованої за межі України, становила 19,3%.

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв становила 34,3% на суму 2,4 млрд.грн, з них найбільше – олії та тваринних жирів – на 1,5 млрд.грн, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,3 млрд.грн.

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 2,2 млрд.грн або 31,2% загальнообласного обсягу.

 

 

Доходи та витрати населення Кіровоградської області у 2017 році

За попередніми даними у 2017р. номінальні доходи населення Кіровоградської області порівняно з 2016р. зросли на 25,4% і становили 50706 млн.грн, що складає 2% загального обсягу доходів населення України.

Основними джерелами формування доходів населення області є заробітна плата та соціальні допомоги, на які припадає 55,1% загального обсягу. Обсяг заробітної плати порівняно з 2016р. зріс на 32,5%. Прибуток та змішаний дохід зріс порівняно з 2016р. на 16,9%, питома вага якого у структурі доходів становила 20,9%.

У 2017р. наявний дохід населення склав 37079 млн.грн, що на 22,1% більше ніж у 2016р. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 38583,8 грн, що на 23,2% більше ніж у 2016р. Реальний наявний дохід, визначений з урахуванням впливу цін, становив 106,2%.

Витрати населення у 2017р. становили 55464 млн.грн, що на 27,6% більше ніж у 2016р. Витрати на придбання товарів та послуг зросли на 27,7% і становили 50849 млн.грн. Населенням області сплачено 4566 млн.грн поточних податків на доходи, майно та інші поточні трансферти, що становило 8,2% загальної суми витрачених населенням коштів.

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 квітня 2018 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж березня 2018р. зменшилася на 3,5% і на 1 квітня 2018р. становила 11,6 млн.грн або 0,5% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок квітня 2018р. становив 1% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2018р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств впродовж березня 2018р. зменшилася 6,4% і на 1 квітня 2018р. становила 6,3 млн.грн або 54,1% загальної суми боргу по області.

На початок квітня 2018р. вчасно не отримали заробітну плату 602 працівника, кожному з яких не виплачено в середньому по 10,4 тис.грн.

 

 

Заробітна плата у березні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2018р. становила 6654 грн, що у 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Порівняно з березнем 2017р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 22,3%.

Рівень заробітної плати в області у березні 2018р. становив 79,4% середнього рівня в Україні (8382 грн).

Індекс реальної заробітної плати у березні 2018р. порівняно з лютим 2018р. становив 103,2%, з березнем 2017р. – 108,1%.

 

 

Використання палива у Кіровоградській області у березні 2018 року

У березні 2018р. підприємствами та організаціями Кіровоградської області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 69,3 млн.м3, вугілля кам’яного – 19,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 4,7 тис.т, бензину моторного – 1 тис.т.

Порівняно з березнем 2017р. використання газу природного збільшилось на 48,2%, вугілля кам’яного – на 35,7%. Водночас скоротилося використання газойлів (палива дизельного) на 44,2%, бензину моторного – на 14,6%.

 

 

До Дня охорони праці

За ініціативою Міжнародної організації праці (МОП) для привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці щорічно, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці.

Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання, її реалізація потребує узгодженого комплексного підходу до популяризації культури профілактики безпеки і гігієни праці.

Одним із девізів Дня охорони праці є запобігання професійним захворюванням, які зумовлені впливом на працівника шкідливих факторів виробничого середовища.

Один раз на два роки органи державної статистики проводять статистичне обстеження стану умов праці на підприємствах промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, сфери інформації та телекомунікацій Кіровоградської області. Наприкінці 2017р. на цих підприємствах було зайнято 60,8 тис. осіб, з яких 12,8 тис. осіб (21%) працювали у несприятливих умовах.

Найвища питома вага працівників, які були зайняті в умовах, що не відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам, зосереджена на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів.

Найбільш розповсюдженими серед небезпечних факторів виробничого середовища були важкість праці, підвищений рівень виробничого шуму, інфразвуку, ультразвуку та мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря). Під дією цих факторів працювало 19,2 тис. осіб, або 31,6% облікової кількості штатних працівників.

Відповідно до чинного законодавства працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, надавались пільги та компенсації у вигляді додаткових відпусток, скороченого робочого тижня, доплат за умови праці, безкоштовного лікувально-профілактичного харчування та видачі молока або інших рівноцінних продуктів харчування, права на пенсію на пільгових умовах. Кількість працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій, у 2017р. становила 15,7 тис. осіб, або 25,8% облікової кількості штатних працівників.

 

 

Будівельна діяльність підприємств Кіровоградської області у січні–березні 2018 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–березні 2018р. виконано будівельних робіт на суму 177,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2017р. склав 87,4%.

У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 67,2%, капітальний ремонт – 23,5%, поточний ремонт – 9,3%.

 

 

Промислове виробництво у Кіровоградській області у січні–березні 2018 року

Випуск промислової продукції у Кіровоградській області у січні–березні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 1%, найбільше – у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 15,7%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 14,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 14%, добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 11,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги виробництва скоротились на 1,5%, зокрема у виробництві молочних продуктів – на 23,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 8,6%, олії та тваринних жирів – на 2,3%, готових кормів для тварин – на 2%. Водночас збільшились обсяги виробництва напоїв у 1,9 раза, м’яса та м’ясних продуктів – на 3,4%, інших харчових продуктів – на 3,2%.

 

 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу на території Кіровоградської області через АЗС у березні 2018 року

У березні 2018р. на території Кіровоградської області продаж світлих нафтопродуктів та газу здійснювали 197 автозаправних станцій, з яких 15 – належать фізичним особам-підприємцям.

Загальний обсяг продажу світлих нафтопродуктів та газу становив 147,4 млн.грн, у якому найбільша частка (48%) припадала на реалізацію бензину моторного.

Найбільшим попитом користувався бензин марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі реалізованого бензину моторного, становила 67,8%, найменшим – А–80.

 

 

Робота підприємств транспортного комплексу Кіровоградської області у січні–березні 2018 року

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської області у січні–березні 2018р. становив 4,8 млн.т, що на 1% більше обсягу січня–березня 2017р. У загальному обсязі перевезень вантажів на автомобільний транспорт припало 68,3%, на залізничний – 31,7%.

Вантажооборот у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. зменшився на 3% і становив 6,6 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–березні 2018р. скористалися 16,8 млн. пасажирів, що на 5,5% більше обсягу січня–березня 2017р., з них 70,8% пасажирів скористалися автомобільним транспортом, 26% – електротранспортом, решта – залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообороту збільшився на 3,6% і становив 541,5 млн.пас.км обсягу січня–березня 2017р.

 

 

Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні–лютому 2018 року

Станом на 1 березня 2018р. в області, за оцінкою, проживало 954,6 тис. осіб. Частка міського населення складала 63,1%.

У січні–лютому 2018р. чисельність населення області зменшилася на 1658 осіб внаслідок природного (1586 осіб) та міграційного (72 особи) скорочення населення.                           

Упродовж січня–лютого 2018р. народилося 1223 дитини, що на 91 дитину або на 6,9% менше ніж у січні–лютому 2017р. При цьому рівень народжуваності становив 7,9 особи на 1000 жителів. У 13 районах цей показник був вищий ніж середній по області. Найвищий – у Бобринецькому районі (11,4 особи на 1000 жителів).

З початку 2018р. в області померло 2809 осіб, що на 207 осіб або на 6,9% менше ніж у січні–лютому 2017р. Рівень смертності становив 18,2 особи на 1000 жителів. У 8 районах області рівень смертності був нижчим за середній. Найнижчий показник смертності зафіксовано у Бобринецькому районі та на території міськради м.Кропивницького (14,8 особи на 1000 жителів).

Кількість прибулих в область у січні–лютому 2018р. становила 1981 особу, вибулих за її межі – 2053 особи. У розрахунку на 1000 жителів зафіксовано міграційне скорочення населення – 0,46 особи.

 

 

Робота автомобільного транспорту Вільшанського району у січні–березні 2018 року

Фізичними особами–підприємцями Вільшанського району у січні–березні 2018р. перевезено 1,2 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–березні 2017р., вантажооборот збільшився на 27,9% і становив 185,7 тис.ткм.

 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні–березні 2018 року

Сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні–березні поточного року реалізовано пшениці 105,4 тис.т, що на 0,9% більше ніж у січні–березні 2017р., насіння соняшнику – 124,6 тис.т (на 30,6% більше), тварин сільськогосподарських (у живій масі) – 4,8 тис.т (в 1,7 раза більше), молока – 12,4 тис.т (на 8,6% більше). Водночас культур зернових та зернобобових реалізовано 365,4 тис.т (на 13,8% менше), ячменю – 7,3 тис.т (в 3,1 раза менше), кукурудзи на зерно – 249,6 тис.т (на 12,7% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. зросли на 12,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 7,7%, тваринництва – на 26,6%.

 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб у Кіровоградській області у січні–березні 2018 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб у Кіровоградській області у січні–березні 2018р. становив 2670,6 млн.грн, що на 7,9% більше обсягу січня–березня 2017р.

Частка обсягу роздрібного товарообороту підприємств області у загальному обсязі роздрібного товарообороту підприємств України становила 1,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одного мешканця області в середньому за місяць становив 931 грн, по Україні – 1187,7 грн.

 

 

Оборот роздрібної торгівлі у Кіровоградській області у січні–березні 2018 року

Оборот роздрібної торгівлі у Кіровоградській області у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. збільшився на 6% і становив 3869,2 млн.грн.

Частка обсягу роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб у загальному обсязі обороту роздрібної торгівлі становила 69%, підприємців-фізичних осіб – 31%.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1348,8 грн, абсолютний приріст до січня–березня 2017р. становив 203,3 грн.

 

 

Про надання населенню субсидій у березні 2018 року

У березні 2018р. майже 45% домогосподарств області (187,8 тис.) отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–березні 2018р. становила 16,5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2018р. становив 215,6 грн.

У січні–березні 2018р. призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 26 тис. домогосподарств на суму 82,4 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у березні 2018р. становив 3138,1 грн. Сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами у січні–березні 2018р., становила 35,5 млн.грн.

 

 

Експорт товарів Кіровоградської області у січні–лютому 2018 року

Обсяг експорту товарів з області у січні–лютому 2018 року становив 61,8 млн.дол. США та порівняно з січнем–лютим 2017р. збільшився на 0,4%.

Експорт товарів з області здійснювався до 81 країни світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Російської Федерації, Білорусі, Китаю.

Частка області в експорті товарів України у січні–лютому 2018р. становила 0,8%.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.

 

 

Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у січні–лютому 2018 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–лютому п.р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшився на 9,2% і становив 11,6 млн.дол. США, імпорту – на 4,9% та 10,6 млн.дол. відповідно.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 26 країнами Європейського Союзу.

Частка експорту товарів до країн ЄС становила 18,8% загального обсягу експорту по області.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, деревини і виробів з деревини, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали.

 

 

Ведення мисливського господарства в Кіровоградській області

Площа мисливських угідь Кіровоградської області, наданих у користування, на кінець 2017 року склала 1960 тис.га.

Мисливський фонд області включав 6,8 тис. голів копитних тварин та порівняно з 2016р. зменшився на 9,4%, 92,1 тис. голів хутрових звірів (на 2,5%), 929,6 тис. голів пернатої дичини (на 2,4%).

Порівняно з 2016р. загальні витрати на ведення мисливського господарства збільшилися на 16,8% та становили 8 млн.грн, у тому числі на охорону, відтворення, облік диких тварин, упорядкування мисливських угідь –  на 3,9% (2,2 млн.грн).

У 2017р. добуто (відстріляно) 229 голів копитних тварин, 13,5 тис. голів хутрових звірів та 289,8 тис. голів пернатої дичини, що відповідно на 19,9%, 9,5% та 3,9% менше порівняно з 2016р.

 

 

Стан тваринництва в Кіровоградській області у січні–березні 2018 року

 У сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення Кіровоградської області на 1 квітня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 111,8 тис. голів, що на 5,2% менше ніж на 1 квітня 2017р., у т.ч. корів – 54,6 тис. голів (на 4,5% менше), свиней – 229,4 тис.голів (на 5,4% менше), овець та кіз – 50,2 тис. голів (на 2,1% менше). Водночас кількість птиці збільшилась на 0,7% і становила 3629 тис. голів.

У січні–березні 2018р. загальне виробництво м’яса (у живій масі) порівняно з січнем–березнем 2017р. зменшилося на 0,6% і склало 16,8 тис.т, молока – збільшилося на 1,8% (57 тис.т), яєць від птиці свійської усіх видів – на 4% (78,8 млн.шт).

 

 

Роздрібна торгівля Кіровоградської області у 2017 році

Підприємствами-юридичними особами області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017р. реалізовано споживчих товарів на суму 10423,5 млн.грн, що на 4% більше, ніж у 2016р.

Питома вага продажу продовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту становила 44,9%, непродовольчих – 55,1%.

Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі займали напої алкогольні, вироби кондитерські, м’ясопродукти, вироби тютюнові, чай, кава, какао та прянощі, молоко та продукти молочні; серед непродовольчих товарів – товари фармацевтичні, бензин моторний, газ стиснений та скраплений для автомобілів, газойлі (паливо дизельне), автомобілі та автотовари.

Частка продажу товарів, що вироблені на території України, становила 66,3% усіх реалізованих товарів у торговій мережі підприємств області.

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ВІЛЬШАНСЬКОГО РАЙОНУ

у січні–лютому 2018 року

 

Населення. На 1 лютого 2018р. в районі проживало 12,4 тис. осіб. За січень 2018р. чисельність населення скоротилася на 25 осіб.

Ринок праці. За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2018р. становила 474 особи.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі у 2017р. становив 59,7 млн.грн, що на 5,9% більше ніж у 2016р.

Сільське господарство. За січень–лютий 2018р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2017р. склав 115%.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–лютому 2018р. перевезено 0,7 тис.т вантажів, що на 40% більше ніж у січні–лютому 2017р., вантажооборот збільшився на 24,8% і склав 0,1 млн.ткм.

 

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–лютий 2018 року

(за даними Головного управління статистики у Кіровоградській області)

 

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 955,3 тис. осіб. Упродовж січня 2018р. чисельність населення зменшилася на 972 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (912 осіб) та міграційного (60 осіб) скорочення.

Порівняно із січнем 2017р. обсяг природного скорочення зменшився на 86 осіб.

Природний рух населення у січні 2018р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 42 живонароджених.

 

Ринок праці

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2018р. становила 19,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 76,1%.

Із загальної кількості безробітних майже половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2018р. становив 3,29% населення працездатного віку, в сільській місцевості – 5,07%, в міських поселеннях – 2,29%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в лютому 2018р., становила 15,4 тис. осіб, середній розмір допомоги по безробіттю – 2362 грн, що дорівнювало 63,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, в лютому 2018р. порівняно з січнем п.р. збільшилася на 49,5% і на кінець місяця становила 3 тис. одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області зменшилось з 9 осіб на кінець січня 2018р. до 6 осіб на кінець лютого п.р.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець лютого 2018р. спостерігалася серед робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин  (31,2% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед технічних службовців (3%).

 

Доходи населення

За січень–лютий 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 6293 грн, що на 26,9% вище ніж за січень–лютий 2017р.

Рівень заробітної плати в області становив 81% середнього рівня в Україні.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–лютому 2018р. були працівники державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,4–1,8 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництві, сільському господарстві, охороні здоров’я, сфері інформацій та телекомунікацій, освіті, сфері наукових досліджень та розробок, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 55,1%–93,7%.

У січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 11,4% (у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. – на 29,4%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня–лютого 2018р. збільшилася  на 13,2% і на 1 березня 2018р. становила 12 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2018р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–лютого 2018р. збільшилася на 64,6% і на 1 березня 2018р. становила 6,7 млн.грн або 55,8% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня–лютого 2018р. кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 566% і на 1 березня 2018р. становила 0,8 тис. осіб або 0,4% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 8,8 тис.грн, що на 38,5% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за лютий 2018р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 березня 2018р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 18,8% і на 1 березня 2018р. становила 5,3 млн.грн або 44,2% загальної суми боргу по області.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2015–2017рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2018р. відсутня.

 

Соціальний захист

 У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 159299 домогосподарств.

У січні 2018р. призначено субсидії 5633 домогосподарствам, з них у міських поселеннях – 4794, сільській місцевості – 839 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні п.р. становила 7303 тис.грн, з неї у міських  поселеннях – 6596,9 тис.грн, у сільській місцевості – 706,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні п.р. становив 1296,5 грн (у грудні 2017р. – 968,1 грн).

Крім того, у січні 2018р. 130 домогосподарствам області було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 51 домогосподарству, у сільській місцевості – 79 домогосподарствам.

За січень п.р. сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 278 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 107 тис.грн, у сільській місцевості – 171 тис.грн.

Середній розмір призначеної у січні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2138,5 грн (у грудні 2017р. – 2717,3 грн).

У січні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогоспо-дарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 10351,5 тис.грн.

У січні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 110,8 млн.грн, що становило 59,8% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – 67,6 млн.грн.

На кінець січня 2018р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 131,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій –  37 млн.грн, за постачання природного газу – 9,9 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 2,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 58,6 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послугу з централізованого постачання холодної води та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець січня 2018р. відсутня.

 

Правопорушення

(за даними прокуратури області)

За повідомленням прокуратури, упродовж січня–лютого 2018р. обліковано 3300 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції (внутрішніх справ), органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 45,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

Упродовж січня–лютого 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 11, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 15 та одне зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 2084, шахрайств – 162, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ­– 67, грабежів – 58, незаконного заволодіння транспортним засобом – 34, хабарництва – 26, незаконного обігу зброї – 22, розбоїв – 13.

У загальній кількості злочинів 72,9% становили злочини проти власності, 8,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 1,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,4% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини проти правосуддя.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 7 осіб, які скоїли злочини у складі однієї організованої групи (злочинної організації).

Кількість потерпілих від злочинів у січні–лютому 2018р. становила 2604 особи, з числа яких 910 – жінки, 238 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 22 – неповнолітні та 10 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,8%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35,5% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 28 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 40 осіб, із числа яких 25% було умисно вбито; 17,5% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 12,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 320, з них жінок – 50, неповнолітніх – 16. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний третій мав незняту або непогашену судимість, 9,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 2,5% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 74,4%, безробітних – 11,3%.

 

Ціни

Індекс споживчих цін в області у лютому 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,7%.

На споживчому ринку в лютому 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1%. Найбільше (на 8% та 7,2%) подорожчали фрукти та олія оливкова. На 4,3–0,5% зросли ціни на яловичину, харчовий лід і морозиво, овочі, сири, сметану, рибу та продукти з риби, мед, кисломолочну продукцію, масло, безалкогольні напої, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, молоко, кондитерські вироби з борошна, хліб. Водночас на 3,9–0,2% знизились ціни на сало, свинину, яйця, продукти переробки зернових, маргарин.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 0,3%, що пов’язано зі здешевленням алкогольних напоїв на 2,8%. У той же час ціни на тютюнові вироби зросли на 1,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 8,1%, плати за оренду житла – на 3%, утримання та ремонт житла – на 2,6%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,4% спричинено подорожчанням палива та мастил на 1,4%, проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,2% та 0,7% відповідно.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 1,9% в основному через подорожчання туристичних послуг на 20,8%, послуг відпочинку та спорту – на 6,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,9%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 3,8%. Крім того на 1,4% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 2,8%, що повязано з подорожчанням меблів та предметів обстановки на 4,7%, електроінструментів – на 3,9%, побутової техніки – на 2,4%.

 

Промисловість

У лютому 2018р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2017р. індекс виробництва продукції становив відповідно 108,2% та 110,4%, за підсумками січня–лютого 2018р. – 110,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно з січнем–лютим 2017р. обсяги виробництва збільшилися на 37%, переробній промисловості – на 1,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. обсяг виробництва продукції збільшився на 37%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 46,2%. Водночас у добуванні каменю, піску та глини індекс виробництва продукції становив 72,9%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. виробництво промислової продукції зросло на 1,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–лютим 2017р. збільшився на 2,2%, у т.ч. у виробництві напоїв – у 5 разів, інших харчових продуктів – на 5,3%, м’яса та м’ясних продуктів – на 1,9%, олії та тваринних жирів – на 1,5%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 9,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 7,8%, готових кормів для тварин – на 6,1%, молочних продуктів – на 1,7%.

У січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. спостерігалося збільшення виробництва олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 4069 т, виробів кондитерських з цукру, інших – на 140 т, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 98 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 56 т, зерен зернових культур плющених, перероблених у пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених – на 49 т, яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 21 т, ковбас варено-копчених, напівсухих, сиров’ялених, сирокопчених (уключаючи “салямі”) – на 18 т, горіхів, приготовлених чи консервованих (крім арахісу); насіння іншого та сумішей – на 17 т, ковбас напівкопчених – на 9 т.

Водночас зменшилось виробництво борошна пшеничного чи пшенично-житнього на 548 т, кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для великої рогатої худоби – на 424 т, олії соняшникової нерафінованої та її фракцій – на 279 т, виробів ковбасних варених, сосисок, сардельок – на 133 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 121 т, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 22 т, кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для свиней – на 12 т, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) та виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 2 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції збільшились на 8,5%, у т.ч. у текстильному виробництві – на 18,5%, виробництві одягу – на 4,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–лютому 2018р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 36,8%, у т.ч. у виготовленні виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння – в 1,9 раза. Разом з цим у виготовленні виробів з паперу та картону зменшення випуску становило 18,6%, лісопильному та стругальному виробництві – 10,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–лютому 2018р. скорочення випуску продукції становило 8,4%, у т.ч. у виробництві іншої хімічної продукції – 80,1%. При цьому на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах виробництво зросло у 2,3 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 2,6%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–лютому 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 15,9%, у т.ч. у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей – у 3 рази, гумових і пластмасових виробів – у 1,9 раза. Водночас у виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу випуск продукції зменшився на 19,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання випуск промислової продукції у січні–лютому 2018р. зменшився на 12,4%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 58,6%. Поряд із цим у виробництві будівельних металевих конструкцій і виробів випуск продукції збільшився у 1,6 раза, литті металів – на 31,9%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. зменшився на 11,6%, у т.ч. у виробництві машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 50,2%, машин і устатковання загального призначення – на 21,1%. Разом із цим, на підприємствах з виробництва електричного устатковання випуск промислової продукції збільшився на 38,9%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 21,3%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – на 3,5%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 9,1%.

 

Сільське господарство

У січні–лютому 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–лютим 2017р. становив 102%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 105,2%, господарствах населення – 100,7%.

Тваринництво. Виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні–лютому 2018р. склало 10,8 тис.т та порівняно з січнем–лютим 2017р. збільшилося на 0,1 тис.т або на 0,9%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 81,8% (у січні–лютому 2017р. – 87%), великої рогатої худоби – 17,9% (12,8%), овець і кіз – 0,2% (0,1%), птиці свійської – 0,1% (0,1%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–лютому 2018р. становив 3,6 тис.т, що на 1,9% більше ніж у січні–лютому 2017р., у т.ч. свиней – 3 тис.т (на 0,3% більше), великої рогатої худоби – 0,6 тис.т (на 12,5% більше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 112,7% (у січні–лютому 2017р. – 109,9%).

У січні–лютому 2018р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–лютим 2017р. збільшилося на 2,2% і склало 32,2 тис.т, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 13,3% (9,4 тис.т), у господарствах населення – зменшилося на 1,7% (22,8 тис.т).

Порівняно з січнем–лютим 2017р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2018р., збільшився на 79 кг (на 9,3%) і становив 922 кг

У січні–лютому 2018р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–лютим 2017р. зросло на 4,7% і склало 42,6 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 1,8 раза (0,7 млн.шт), господарствах населення – на 4% (41,9 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 4 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби на 1 березня 2018р. становила 102,3 тис. голів (на 6% менше ніж на 1 березня 2017р.), у т.ч. корів – 53,6 тис. голів (на 5% менше), свиней – 224,1 тис. голів (на 5,4% менше), овець та кіз – 42,3 тис. голів (на 3% менше), птиці свійської – 3733,9 тис. голів (на 1,3% більше).

Порівняно з показниками на 1 березня 2017р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 2,3%, свиней – на 2,6%, овець та кіз – на 13,1%, кількість корів – збільшилася на 0,1%, птиці свійської – на 29,6%.

На початок березня 2018р. населенням утримувалося 73,8% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 березня 2017р. – 74,7%), у т.ч. корів – 80,6% (81,6%), свиней – 41,5% (43,2%), овець і кіз – 86,5% (85,1%), птиці свійської – 99,2% (99,3%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. зросли на 12,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 7%, тваринництва – на 29,3%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику. На 1 березня 2018р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися їх зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 959,8 тис.т зерна (на 20,3% менше проти 1 березня 2017р.), у т.ч. 280,2 тис.т пшениці (на 23% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 500,9 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 154,7 тис.т пшениці, 279,7 тис.т кукурудзи на зерно, 43,8 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 458,9 тис.т зерна (на 14% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 375 тис.т (на 23,1% менше ніж на 1 березня 2017р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 185,8 тис.т (на 22,5% менше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою 189,2 тис.т (на 23,6% менше).

 

Будівництво

 У січні–лютому 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 119 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 110,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 69,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 22,5% та 8,1% відповідно.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні 2018р. обсяг експорту товарів становив 30,6 млн.дол. США, імпорту – 14,1 млн.дол. Порівняно з січнем 2017р. експорт товарів скоротився на 9,7%, імпорт збільшився на 14,2%. Позитивне сальдо становило 16,5 млн.дол. (у січні 2017р. – 21,5 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (12,2 млн.дол.), зернові культури (4,8 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (1,9 млн.дол.), механічні машини (1,2 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні 2018р. становив 2,16 (у січні 2017р. – 2,74).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами 83 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 69 країн світу.

У січні 2018р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 5,1 млн.дол. (16,5% загального обсягу експорту) та зменшився на 28,1% порівняно з січнем 2017р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Польщі, Німеччини, серед інших країн – до Лівану, Індії, Туреччини, Китаю. Водночас зменшилися поставки до Єгипту, Іспанії, Російської Федерації.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 29,7% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 10,1% (механічні машини), Білорусі – 5,1% (механічні машини, залишки і відходи харчової промисловості), Єгипту та Лівану – по 3,7% (продукти рослинного походження).

У січні 2018р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 12,2 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 6,2 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 5,5 млн.дол., готових харчових продуктів – на 3,2 млн.дол.

Обсяг імпорту товарів у січні 2018р. здійснювався з 45 країн-партнерів. Обсяг імпорту товарів з країн ЄС становив 4,5 млн.дол. (31,5% загального обсягу) та збільшився на 28,8% проти січня 2017р.

Імпортні поставки порівняно з січнем 2017р. зросли з Узбекистану, Кореї, Республіки, Російської Федерації, Словенії, скоротилися – з Китаю, Туреччини, США.

Найбільші надходження товарів здійснювались з Російської Федерації – 16,6% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби), Узбекистану – 15,9% (продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості), Китаю – 10,2% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Німеччини – 9,9% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), США – 7,9% (механічні машини).

У січні 2018р. до області надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 4,3 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 3,4 млн.дол., засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 3,2 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 1,1 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – 0,8 млн.дол.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2018р. становив 2513,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6% більше обсягу січня–лютого 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2018р. становив 1735 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,9% більше обсягу січня–лютого 2017р.

 

Транспорт

У січні–лютому 2018р. підприємствами транспорту перевезено 3259,2 тис.т вантажів, що у 2,1 раза більше ніж у січні–лютому 2017р., вантажооборот збільшився на 3,1% і становив 4277,1 млн.ткм.

Залізницею у січні–лютому  2018р. перевезено 1014,2 тис.т вантажів, що на 1,5% більше ніж у січні–лютому 2017р. Збільшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив у 7 разів, брухту чорних металів – в 1,9 раза, нафти і нафтопродуктів – на 30%, будівельних матеріалів – на 16,7%. Разом з цим зменшилося на 32,9% перевезення зерна і продуктів перемолу. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 2,6% і становив 4142,4 млн.ткм.

Автомобільним транспортом ((з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2018р. перевезено 2244,7 тис.т вантажів, що у 3,8 раза більше порівняно з січнем–лютим 2017р., вантажооборот зріс на 20,9% і становив 134,5 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–лютому 2018р. перевезено 0,3 тис.т вантажів, що на 38,3% менше порівняно з січнем–лютим 2017р., вантажооборот зменшився на 32,6% і становив 0,2 млн.ткм.

У січні–лютому 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 10,8 млн. пасажирів, що на 11,6% більше ніж у січні–лютому 2017р., пасажирооборот зменшився на 0,9% і становив 326,7 млн.пас.км.

Залізницею у січні–лютому 2018р. перевезено 329,1 тис. пасажирів, що на 38,8% менше ніж у січні–лютому 2017р., пасажирооборот збільшився на 2,9% і становив 202,5 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2018р. перевезено 7,7 млн. пасажирів, що на 5,9% більше порівняно з січнем–лютим 2017р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 11,4% і становив 105,5 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами–підприємцями, у січні–лютому 2018р. зменшились на 26,6% та становили 1,5 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–лютому 2018р. перевезено 6,6 тис. пасажирів, що на 29% менше порівняно з січнем–лютим 2017р., пасажирооборот збільшився на 2,6% і становив 4 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–лютому 2018р. перевезено 2,8 млн. пасажирів, що в 1,5 раза більше ніж у січні–лютому 2017р.

 

 

Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні 2018 року

Станом на 1 лютого 2018р. в області, за оцінкою, проживало 955,3 тис. осіб. Частка міського населення складала 63,1%.

У січні 2018р. чисельність населення області зменшилася на 972 особи внаслідок природного (912 осіб) та міграційного (60 осіб) скорочення населення.

Упродовж січня 2018р. народилося 650 дітей, що на 14 дітей або на 2,1% менше ніж у січні 2017р. При цьому рівень народжуваності становив 8 осіб на 1000 жителів. У 12 районах цей показник був вищий ніж середній по області. Найвищий – у Кіровоградському районі (11,8 особи на 1000 жителів).

З початку 2018р. в області померло 1562 особи, що на 100 осіб або на 6% менше ніж у січні 2017р. Рівень смертності становив 19,2 особи на 1000 жителів. У 9 районах області рівень смертності був нижчим за середній. Найнижчий показник смертності зафіксовано у Бобринецькому районі (13 осіб на 1000 жителів).

Кількість прибулих в область у 2017р. становила 994 особи, вибулих за її межі – 1054 особи. У розрахунку на 1000 жителів зафіксовано міграційне скорочення населення – 0,73 особи.

 

Робота підприємств транспортного комплексу Кіровоградської області у січні–лютому 2018 року

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської області у січні–лютому 2018р. становив 3,3 млн.т, що в 2,1 раза більше обсягу січня–лютого 2017р.

У загальному обсязі перевезень вантажів на автомобільний транспорт припало 68,9%, на залізничний – 31,1%. Вантажооборот порівняно з січнем–лютим 2017р. збільшився на 3,1% і становив 4,3 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–лютому 2018р. скористалися 10,8 млн. пасажирів, що на 11,6% більше обсягу січня–лютого 2017р., з них 71,2% пасажирів скористалися автомобільним транспортом, 25,7% – електротранспортом, решта – залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообороту становив 326,7 млн.пас.км або 99,1% обсягу січня–лютого 2017р.

 

Експорт товарів Кіровоградської області у січні 2018 року

Обсяг експорту товарів з області у січні 2018 року становив 30,6 млн.дол. США та порівняно з січнем 2017р. зменшився на 9,7%.

Експорт товарів з області здійснювався до 69 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Російської Федерації, Білорусі, Єгипту, Лівану.

Частка області в експорті товарів України у січні 2018р. становила 0,8%.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.

 

Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у січні 2018 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні 2018р. становив 5,1 млн.дол. США, що на 28,1% менше січня 2017р., імпорту – 4,5 млн.дол., на 28,8% більше.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 25 країнами Європейського Союзу.

Частка експорту товарів до країн ЄС становила 16,5% загального обсягу експорту по області.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, машин, обладнань та механізмів; електротехнічного обладнання, деревини і виробів з деревини, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінних металів та виробів з них.

 

Чи варто курити?

Здоров’я кожної людини, в значній мірі, залежить від способу її життя, наявності шкідливих звичок, зокрема тютюнокуріння.

За даними вибіркового опитування членів домогосподарств, які приймали участь у 2017 році в обстеженні умов їхнього життя, шкідливу звичку курити, мало незалежно від рівня матеріальної забезпеченості, 24% населення у віці 12 років і старшому, більше ніж двоє з п’яти осіб, які мають цю звичку, курять понад 20 років.

Серед осіб, які курять, 38% у середньому викурюють за добу від 16 до 20 сигарет, майже третина – від 6 до 10 сигарет.

Загальновідомо, що тютюнокуріння в значній мірі призводить до злоякісних новоутворень органів дихання. За попередніми даними від злоякісних новоутворень гортані, трахеї, бронхів, легенів та інших органів дихання та грудної клітини у 2017 році в області померло 397 осіб або 41,3 особи на 100 тисяч наявного населення.

 

Народжуваність дітей жінками Кіровоградщини у 2017 році

Програмою тематичного вибіркового опитування членів домогосподарства, які приймали участь в обстеженні умов їхнього життя щодо стану їх здоров’я, у жовтні 2017р. було передбачено вивчення питання народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому.

Підсумки дослідження свідчать, що за своє життя народжували дітей 88% жінок відповідного віку.

Найчастіше першу дитину жінки народжували у віці 20–24 років (57% матерів). У віці 15-19 років та у віці 25-29 років первістка народила майже кожна п’ята жінка; у віці 30-34 років народили вперше 5% жінок, які народжували дітей.

Із загальної кількості жінок, які народжували дітей, 33% жінок повідомили, що народили одну дитину, 55% – двох дітей, і лише 12% народили трьох і більше дітей.

За попередніми даними демографічної статистики у 2017р. в області зареєстровано 7845 новонароджених дітей, з них 4058 хлопчиків та 3787 дівчаток. Середній вік матері при народженні дитини становив 27,6 року.

 

Стан здоров’я населення Кіровоградщини у 2017 році

З метою дослідження питань, пов’язаних із доступністю для населення послуг охорони здоров’я та лікарських препаратів, а також отримання інформації щодо самооцінки та рівня захворюваності, органами державної статистики у жовтні 2017 року проведено щорічне вибіркове опитування членів домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов їхнього життя.

Підсумки опитування, розповсюджені на всі домогосподарства області, свідчать, що 54% (у 2016р. – 53%) оцінювало стан свого здоров’я як “добрий”, 40% осіб (37%) уважали стан свого здоров’я “задовільним”, 6% (10%) – “поганим”.

Більше ніж три чверті осіб, які перенесли захворювання, зазначили їхні негативні довготермінові наслідки: зокрема 6% осіб відчули вплив на повсякденну працездатність (у 2016р. – 8%), 85% (89%) – на життєву активність, тобто можливість займатися фізичною працею, відвідувати культурні заклади, вести активний спосіб життя.

Із загальної кількості опитаних осіб 37% (у 2016р.– 39%) мали хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям. Найбільш поширеними були гіпертонія, серцеві захворювання, артроз або артрит (у т.ч. ревматоїдний) та остеохондроз. Про наявність однієї з цих хвороб повідомили відповідно 47%, 22%, 20% та 18% осіб, які мають хронічні захворювання. Серед осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, по 11% хворіють на хронічний бронхіт, емфізему легенів та інші захворювання, 8% – на хронічний гепатит, жовчокам’яну хворобу, холецистит, холангіт, цироз печінки, по 6% – алергію (за винятком алергічної астми) та діабет, по 5% – виразку шлунка або 12-палої кишки та мігрень або частий головний біль.

За даними опитування частка домогосподарств, у яких хто-небудь потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя, як і в 2016р., становила майже 100%. Повідомили, що протягом 2017р. зверталися за медичною допомогою, як і у 2016р. 72% опитаних осіб. Серед них 93% зазначили, що зверталися до поліклініки (крім стоматолога), 12% – до стоматолога у державній медичній установі, 5% – до приватного стоматолога, по 4% – до швидкої медичної допомоги та практикуючого лікаря (крім стоматолога).

 

Індекси споживчих цін у лютому 2018 року

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем у Кіровоградській області становив 100,7%, в Україні – 100,9%.

 

Прийняття в експлуатацію житла, об’єктів соціальної сфери та виробничих потужностей

у Кіровоградській області у 2017 році

У Кіровоградській області у 2017р. прийнято в експлуатацію 51,1 тис.м2 загальної площі житла, що на 4,7% менше ніж у 2016р. Три чверті загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, решта – у будинках із двома й більше квартирами.

Найбільший обсяг житла збудовано у м.Кропивницькому (58,3% загальнообласного обсягу).

Обсяги прийнятого житла порівняно з 2016р. зросли у м.Кропивницькому, Маловисківському, Знамянському, Бобринецькому, Долинському, Олександрійському та Добровеличківському районах.

Серед інших об’єктів соціальної сфери у Компаніївському районі прийнято в експлуатацію дошкільний навчальний заклад на 20 місць, м.Кропивницькому – медико-діагностичний центр на 45 відвідувань за зміну та фізкультурно-оздоровчий комплекс на 25 місць, м.Олександрії – центр реабілітації на 24 ліжка, Добровеличківському та Олександрівському районі – спортивні майданчики площею, відповідно, 924 м2 та 360 м2.

Завершено будівництво й введено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких сонячні електростанції, потужності з виробництва виробів з м’яса, олії нерафінованої та рафінованої, хлібобулочних виробів, пластмасових виробів, пінополіуретану, елеватори, зерносклади, млини, комбікормові цехи та інші.

 

Соціально-економічне становище Вільшанського району у січні 2018 року

Населення. На 1 січня 2018р. в районі проживало 12,4 тис. осіб. За 2017р. чисельність населення скоротилася на 132 особи.

Ринок праці. За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2018р. становила 455 осіб.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у VI кварталі 2017р. становила 5655 грн, що на 10,5% менше середнього рівня по області.

Капітальні інвестиції. За 2017р. підприємствами та організаціями району освоєно 29,7 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 0,4% від загальнообласного обсягу.

Сільське господарство. За січень 2018р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2017р. склав 116,6%.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні 2018р. перевезено 0,3 тис.т вантажів, що на 62,5% менше ніж у січні 2017р., вантажооборот зменшився на 67%.

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень 2018 року

(за даними Головного управління статистики у Кіровоградській області)

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 956,3 тис. осіб.

Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилася на 9506 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (7849 осіб) та міграційного (1657 осіб) скорочення.

Порівняно із 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 431 особу.

Природний рух населення у 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 50 живонароджених.

Ринок праці

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2018р. становила 18,8 тис. з них допомогу по безробіттю отримували 76,1%.

Із загальної кількості безробітних майже половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець січня 2018р. становив 3,26% населення працездатного віку, в сільській місцевості – 5,02%, в міських поселеннях – 2,26%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в січні 2018р., становила 13,3 тис. осіб, середній розмір допомоги по безробіттю – 2509 грн, що дорівнювало 67,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, в січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. збільшилася на 3,5% і на кінець місяця становила 2 тис. одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області порівняно з груднем 2017р. не змінилося і на кінець січня 2018р. становило 9 осіб.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець січня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (26,4% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,9%).

Доходи населення

За січень 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 6221 грн, що на 26,5% вище ніж за січень 2017р.

Рівень заробітної плати в області становив 80,7% середнього рівня в Україні.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні 2018р. були працівники державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності, транспорту, лісового господарства та лісозаготівлі, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата у 1,5–1,6 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництві, сільському господарстві, охороні здоров’я, сфері інформацій та телекомунікацій, освіті, сфері наукових досліджень та розробок, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 54,2–94,2%.

У січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 11% (у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. –на 30,9%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня 2018р. збільшилася на 17,9% і на 1 лютого 2018р. становила 12,5 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2018р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня 2018р. збільшилася на 46,6% і на 1 лютого 2018р. становила 6 млн.грн. або 47,7% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня 2018р. кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 62,2% і на 1 лютого 2018р. становила 0,8 тис. осіб або 0,5% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 7,6 тис.грн, що на 21,4% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за січень 2018р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 лютого 2018р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, збільшилася на 0,1% і на 1 лютого 2018р. становила 6,5 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2015–2017рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2018р. відсутня.

Соціальний захист

У січні–грудні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 293,7 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 214,5 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 79,2 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у грудні 2017р., становила 50,5% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 43,2% – домогосподарства з однієї особи, 30,6% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–грудні 2017р. становила 122,8 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 98,3 млн.грн, у сільській місцевості – 24,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017р. становив 968,1 грн (у листопаді – 491,5 грн).

Крім того, у січні–грудні 2017р. 56,2 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в тому числі у міських поселеннях – 19,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 36,5 тис.

За січень–грудень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 159,7 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 58,7 млн.грн, у сільській місцевості – 101 млн.грн.

Середній розмір призначеної у грудні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2717,3 грн (у листопаді – 2739,9 грн).

У січні–грудні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 163,8 млн.грн.

У січні–грудні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 944,5 млн.грн (93,9% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 661,3 млн.грн.

На кінець грудня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 99,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 36,5 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2,3 млн.грн, за електроенергію – 51,1 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання та централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець грудня 2017р. відсутня.

Правопорушення

За повідомленням прокуратури області, протягом січня 2018р. обліковано 1638 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції (внутрішніх справ), органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 42,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня 2018р. обліковано 4 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство та 8 умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість випадків крадіжок становила 1000, шахрайств – 88, грабежів – 32, хабарництва – 11, розбоїв – 4; привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 46; незаконного заволодіння транспортним засобом – 22; незаконного обігу зброї – 11.

У загальній кількості злочинів 72,1% становили злочини проти власності, 11,5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 2,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення і злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,5% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 0,9% – злочини проти громадської безпеки.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 7 осіб, які скоїли злочини у складі однієї організованої групи (злочинної організацій); закінчено одне кримінальне провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні 2018р. становила 1267 осіб, з числа яких 415 – жінки, 120 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 12 – неповнолітні та 7 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72,9%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 33,4% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 12 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 14 осіб, із числа яких 28,6% – умисно вбито; 7,1% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 14,3% – загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 99, з них жінок – 16, неповнолітніх – 6. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 18,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 6,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 4% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 76,8%, безробітних – 8,1%.

Ціни

Індекс споживчих цін в області у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. становив 101,5%.

На споживчому ринку в січні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше (на 13,9% та 7,6%) подорожчали овочі та фрукти. На 3,7–0,5% зросли ціни на олію оливкову, сири, молоко, рибу та продукти з риби, масло, маргарин, хліб, мясо та мясопродукти, яйця, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з борошна. Водночас на 4,5–0,4% знизились ціни на сало, цукор, морозиво, кондитерські вироби з цукру, рис, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 1,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2%, алкогольні напої – на 1,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося за рахунок підвищення вартості оренди житла на 3,1%, утримання та ремонту житла – на 1,1%. Разом з тим відбулося зниження тарифів на водопостачання та каналізацію на 1,1%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,9% відбулося в основному за рахунок подорожчання палива та мастил на 4,8%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 0,7%.

Послуги освіти подорожчали на 3,7% головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 20,7%.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 1,2% в основному через подорожчання послуг кабельного телебачення на 11,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 4%. Крім того на 0,7% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 25% та місцевого телефонного зв’язку – на 8,2%.

Промисловість

У січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. випуск промислової продукції збільшився на 9,6%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 26,6%, переробній промисловості – на 4,6%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 4,3%.

Індекс промислової продукції у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. становив 89,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. обсяг виробництва продукції збільшився на 26,6%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 27,5%, каменю, піску та глини – на 14,3%.

На підприємствах переробної промисловості у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. виробництво промислової продукції зросло на 4,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем 2017р. збільшився на 7,8%, у т.ч. у виробництві напоїв – у 5,1 раза, олії та тваринних жирів – на 10,3%, м’яса та м’ясних продуктів – на 2,9%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 20,9%, молочних продуктів – на 18,2%, інших харчових продуктів – на 6,4%, готових кормів для тварин – на 3,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,2%.

У січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій на 7520 тис.т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 2087 т, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 45 т, виробів кондитерських з цукру, інших – на 43 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 39 т, горіхів, приготовлених чи консервованих (крім арахісу); насіння іншого та сумішей – на 12 т, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 11 т, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі – на 6 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зменшились на 11,2%, у т.ч. у виробництві одягу – на 16,8%. При цьому у текстильному виробництві випуск продукції збільшився на 42,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні 2018р. спостерігалося збільшення випуску продукції у 1,7 раза, у т.ч. у виготовленні виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння – у 2,4 раза. Разом з цим у виготовленні виробів з паперу та картону зменшення випуску становило 9,9%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні 2018р. скорочення випуску продукції становило 31,2%, у т.ч. у виробництві іншої хімічної продукції – 79,6%. При цьому на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах виробництво зросло у 2,3 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 4,8%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. збільшився на 15%, у т.ч. у виробництві іншої продукції з фарфору та кераміки – у 2,1 раза, пластмасових виробів – у 1,8 раза. Водночас у виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу випуск продукції зменшився на 19,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск промислової продукції у січні 2018р. збільшився на 2,6%, у т.ч. у виробництві будівельних металевих конструкцій і виробів – у 1,6 раза, литті металів – на 19,2%. Поряд із цим, у виробництві чавуну, сталі та феросплавів зменшення випуску продукції становило 12,9%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. зменшився на 19,5%, у т.ч. у виробництві електричного устатковання – на 47,6%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 44,8%, машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 43,7%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – на 18,6%. Разом із цим, на підприємствах з виробництва гідравлічного та пневматичного устатковання випуск промислової продукції збільшився на 36,3%, інших машин і устатковання загального призначення – на 2%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 9,4%.

Сільське господарство

У січні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем 2017р. становив 102,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 108,8%, господарствах населення – 100,2%.

Тваринництво. Виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні 2018р. склало 5,4 тис.т та порівняно з січнем 2017р. збільшилося на 0,1 тис.т або на 1,9%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 78,6% (у січні 2017р. – 89,5%), великої рогатої худоби – 21,1% (10,2%), птиці свійської – 0,1% (0,1%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні 2018р. становив 1,9 тис.т, що на 7,6% більше ніж у січні 2017р., у т.ч. свиней – 1,6 тис.т (на 2,6% більше), великої рогатої худоби – 0,3 тис.т (на 38,6% більше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 125,3% (у січні 2017р. – 118,7%).

У січні 2018р. загальне виробництво молока порівняно з січнем 2017р. збільшилося на 2,8% і склало 14,9 тис.т, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 14,3% (4,8 тис.т), у господарствах населення – зменшилося на 1,9% (10,1 тис.т).

Порівняно з січнем 2017р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2018р., збільшився на 59 кг (на 14,4%) і становив 470 кг.

У січні 2018р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем 2017р. зросло на 5,4% і склало 19,4 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 2 рази (0,4 млн.шт), господарствах населення – на 4,4% (19 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 4 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби на 1 лютого 2018р. становила 95,8 тис. голів (на 6,5% менше ніж на 1 лютого 2017р.), у т.ч. корів – 52,9 тис. голів (на 4,9% менше), свиней – 225 тис. голів (на 5,1% менше), овець та кіз – 38,5 тис. голів (на 3,5% менше), птиці свійської – 4114,7 тис. голів (на 1,6% більше).

Порівняно з показниками на 1 лютого 2017р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 2,9%, свиней – на 2,2%, овець та кіз – на 15,3%, кількість корів – збільшилася на 0,3%, птиці свійської – на 4,6%.

На початок лютого 2018р. населенням утримувалося 72,4% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 лютого 2017р. – 73,5%), у т.ч. корів – 80,5% (81,5%), свиней – 41,7% (43,5%), овець і кіз – 86% (84,2%), птиці свійської – 99,3% (99,4%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. зросли на 13,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,8%, тваринництва – на 31,2%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику. На 1 січня 2018р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися їхнім зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 1295,2 тис.т зерна (на 18,5% менше порівняно з 1 січня 2017р.), у т.ч. 361,5 тис.т пшениці, 62,2 тис.т ячменю, 832 тис.т кукурудзи, 1,7 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 638,1 тис.т культур зернових та зернобобових (на 23,8% менше порівняно з 1 січня 2017р.), у т.ч. 204,6 тис.т пшениці, 50,7 тис.т ячменю, 358,2 тис.т кукурудзи. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових мали в наявності 657,1 тис.т зерна (на 12,7% менше).

Запаси насіння соняшнику на 1 січня 2018р становили 544,7 тис.т (на 15,5% менше ніж на початок 2017р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 260,8 тис.т (на 16,7% менше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою – 283,9 тис.т (на 14,5% менше).

На 1 лютого 2018р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися їхнім зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 1131,4 тис.т зерна (на 17,8% менше проти 1 лютого 2017р.), у т.ч. 333,4 тис.т пшениці (на 14,5% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 565,6 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 184,1 тис.т пшениці, 309,2 тис.т кукурудзи на зерно, 46,7 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 565,8 тис.т зерна (на 9,5% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 432,3 тис.т (на 16,7% менше ніж на 1 лютого 2017р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 224,6 тис.т (на 17,3% менше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою 207,7 тис.т (на 16% менше).

Будівництво

У січні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 51,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. становив 117,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 69,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 20,4% та 9,8% відповідно.

У 2017р. прийнято в експлуатацію 493 квартири. Середній розмір квартири становив 101,8 м2 загальної площі, при цьому в міських поселеннях – 99,5 м2, у сільській місцевості – 112 м2 загальної площі.

Крім цього, прийнято в експлуатацію 0,8 тис.м2 дачних та садових будинків, що на 44,8% більше ніж у 2016р.

Серед інших об’єктів соціальної сфери реконструйовано та прийнято в експлуатацію дошкільний навчальний заклад на 20 місць, з яких 17 місць – за рахунок коштів державного бюджету.

Також прийнято в експлуатацію медико-діагностичний центр
на 45 відвідувань за зміну та фізкультурно-оздоровчий комплекс на 25 місць центр реабілітації на 24 ліжка та 2 спортивні майданчики.

У 2017р. завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких сонячні електростанції потужністю 15,49 тис.кВт, лінії електропередачі протяжністю 4,82 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 21,95 км, місцеві водопровідні мережі – 9,23 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 1,4 км, залізничні колії промислових підприємств – 0,36 км, потужності з виробництва: виробів з м’яса – 1,1 тис.т, олії нерафінованої – 65,2 тис.т, олії рафінованої – 129,2 тис.т, хлібобулочних виробів – 3,6 тис.т, пластмасових виробів – 10,5 млн.шт, пінополіуретану – 2,4 тис.т, потужності з розфасовки олії рафінованої – 59,8 тис.т, автостанція, склади, млин, готель, магазини, виставковий павільйон, кафе, станція технічного обслуговування автомобілів, автозаправні станції, адміністративні будівлі, гаражі, церкви, котельні та інші.

Прийнято в експлуатацію також будівлі для потреб сільського господарства, зокрема: елеватори та елеватори для зберігання оліє-насіння на 92 тис.т та 20 тис.т одночасного зберігання відповідно, силосні споруди – на 0,38 тис.м3, зерносклади механізовані – на 58,93 тис.т одночасного зберігання, зерноочисні, зерноочисно-сушильні пункти та будівлі для зберігання зерна – на 3,2 тис.т та 3 тис.т відповідно, комбікормові цехи – на 50 т комбікормів на добу, гаражі, сараї та навіси для зберігання сільськогосподарських машин – на 4,5 тис.м2 загальної площі та інші.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2017р. обсяг експорту товарів становив 415,7 млн.дол. США, імпорту – 236,1 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт товарів скоротився на 2,7%, імпорт збільшився на 28,3%. Позитивне сальдо становило 179,6 млн.дол. (у 2016р. – 243,4 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами 114 країн світу.

У 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 95,3 млн.дол. (22,9% загального обсягу експорту) та зменшився на 18,5% порівняно з 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Чехії, Німеччини, Іспанії, серед інших країн – до США, Китаю, Білорусі, Ізраїлю, Російської Федерації. Водночас зменшилися поставки до Італії, Ірану, Ісламської Республіки, Грузії, Єгипту.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 13,4% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 11,9% (механічні машини), Китаю – 8,7% (жири та олії тваринного або рослинного походження), США – 4,3% (руди, шлак і зола), Білорусі – 4,2% (механічні машини, залишки і відходи харчової промисловості).

У 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 133,3 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 106,8 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 70,9 млн.дол., готових харчових продуктів – на 33 млн.дол.

Обсяг імпорту товарів у 2017р. здійснювався з 72 країн-партнерів. Обсяг імпорту товарів з країн ЄС становив 107,5 млн.дол. (45,5% загального обсягу) та збільшився на 42,8% проти 2016р.

Імпортні поставки порівняно з 2016р. зросли з Білорусі, Німеччини, Великої Британії, Польщі, Бельґії, Російської Федерації, скоротилися – з Словаччини, Франції.

Найбільші надходження товарів здійснювались з Китаю – 15,9% загального обсягу імпорту (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, взуття), Німеччини та США – по 14,1% (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Білорусі – 6,6% (мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Туреччини – 5,8% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини).

У 2017р. до області надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 96,8 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 48,2 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 17,6 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 15 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів та полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – по 11,5 млн.дол.

У 2017р. експорт послуг становив 22,9 млн.дол. США, імпорт – 14,7 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт послуг зменшився на 15,2%, імпорт – на 32,7%. Позитивне сальдо становило 8,2 млн.дол. (у 2016р. – 5,1 млн.дол.).

Підприємства та організації області у 2017р. здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 81 країни світу.

У 2017р. обсяг експорту послуг з країнами ЄС порівняно з 2016р. збільшився на 0,5% і становив 4,7 млн.дол. (20,7% загального обсягу експорту). Імпорт послуг з цих країн зменшився на 55,8% і склав 4,1 млн.дол. (27,6% загального обсягу імпорту).

Найбільшою країною-партнером у зовнішній торгівлі послугами були США. Обсяг одержаних цією країною послуг становив 59,5% загального обсягу експорту, обсяг наданих послуг – 22,2% загального обсягу імпорту.

Серед партнерів-країн ЄС найбільшими споживачами послуг стали Німеччина (9,5% загального обсягу експорту), Польща (2,4%), Франція (2,3%). Основними країнами ЄС, які здійснювали імпорт послуг до Кіровоградської області, були Німеччина (6,1% загального обсягу імпорту), Велика Британія (2,7%), Чехія (2%).

У 2017р. найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які займали 61,7% загального обсягу експорту, ділові послуги – 16,5%, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 11,8%.

Основу структури імпорту послуг у 2017р. складали ділові послуги (46,5% загального обсягу імпорту), транспорті послуги (15%), послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (12,9%), послуги, пов’язані з подорожами (11,8%).

Порівняно з 2016р. у загальному обсязі імпорту збільшилась частка послуг, пов’язаних з подорожами, – з 6% до 11,8%, натомість зменшилась частка ділових послуг з 55,8% до 46,5%, транспортних послуг – з 22,9% до 15%.

У 2017р. в економіку області іноземними інвесторами унесено 8,9 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у 2016р. – 10,1 млн.дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку області з початку інвестування, на 31 грудня 2017р. склав 68,3 млн.дол. США, що на 16% більше обсягів інвестицій на початок 2017р., та у розрахунку на одну особу населення склав 71,6 доларів.

З країн ЄС унесено 42,4 млн.дол. інвестицій (62,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 25,9 млн.дол. (37,9%).

Інвестиції надійшли з 35 країн світу, з них 16 – країни Європейського Союзу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 82,6% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 20,9 млн.дол., Кіпр – 13 млн.дол., Російська Федерація – 10,4 млн.дол., Сейшельські Острови – 8,5 млн.дол. та Нідерланди – 3,7 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 31 грудня 2017р. становив 82,4 млн.дол.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2018р. становив 1302,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,4% більше обсягу січня 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2018р. становив 899 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,3% більше обсягу січня 2017р.

Реалізація послуг. У ІV кварталі 2017р. підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 1935,9 млн.грн.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності значну частку (71,1%) займали послуги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Частка послуг, наданих підприємствами сфери інформації та телекомунікацій, склала 14,5%, професійної, наукової та технічної діяльності – 3,4%, адміністративного та допоміжного обслуговування та підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, – по 2,9%, установ освіти – 2,2% та охорони здоров’я – 2%.

Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі реалізованих послуг склала 18%.

Транспорт

У січні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 1621,9 тис.т вантажів, що у 2,2 раза більше ніж у січні 2017р., вантажооборот збільшився на 6,2% і становив 2172,8 млн.ткм.

Залізницею у січні 2018р. перевезено 488,6 тис.т вантажів, що на 7,1% більше ніж у січні 2017р. Збільшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив у 5 разів, брухту чорних металів – в 1,6 раза, будівельних матеріалів – на 26,3%. Разом з цим зменшилося на 32% перевезення зерна і продуктів перемолу. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 5,9% і становив 2107,8 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні 2018р. перевезено 1133,1 тис.т вантажів, що у 3,9 раза більше порівняно з січнем 2017р., вантажооборот зріс на 18,6% і становив 64,9 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні 2018р. перевезено 0,2 тис.т вантажів, що на 43,8% менше порівняно з січнем 2017р., вантажооборот зменшився на 38,8% і становив 0,1 млн.ткм.

У січні 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 5392,5 тис. пасажирів, що на 11,1% більше ніж у січні 2017р., пасажирооборот зменшився на 2,7% і становив 156,1 млн.пас.км.

Залізницею у січні 2018р. перевезено 165 тис. пасажирів, що на 54,8% менше ніж у січні 2017р., пасажирооборот залишився на рівні січня 2017р. і становив 93 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні 2018р. перевезено 3,9 млн. пасажирів, що на 4,1% більше порівняно з січнем 2017р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 11,9% і становив 53,9 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами–підприємцями у січні 2018р. зменшились на 26,6% та становили 0,8 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні 2018р. перевезено 4,8 тис. пасажирів, що на 7,7% менше порівняно з січнем 2017р., пасажирооборот зменшився на 9,1% і становив 2 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні 2018р. перевезено 1,4 млн. пасажирів, що в 1,8 раза більше ніж у січні 2017р.

 

Реалізація промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у січні 2018 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні 2018р. реалізовано промислової продукції на суму більше 2 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – майже на 1,2 млрд.грн або 59,2% загальнообласного обсягу. Частка промислової продукції, реалізованої за межі України, становила 19,6%.

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв становила 32,1% на суму 644,3 млн.грн, з них найбільше – олії та тваринних жирів – на 403,9 млн.грн, м’яса та м’ясних продуктів – на 95,1 млн.грн.

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 723,5 млн.грн або 36% загальнообласного обсягу.

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2018 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 лютого 2018р. становила 12,5 млн.грн або 0,5% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок лютого 2018р. становив 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2018р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 лютого 2018р. становила 6 млн.грн або 47,7% загальної суми боргу по області.

На початок лютого 2018р. вчасно не отримали заробітну плату 790 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 7,6 тис.грн.

 

Заробітна плата у січні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні  2018р. становила 6221 грн, що у 1,7 раза  вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Порівняно з січнем 2017р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 26,5%.

Рівень заробітної плати в області у січні 2018р. становив 80,7% середнього рівня в Україні (7711 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. становив 90,2%, з січнем 2017р. – 111%.

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами

Кіровоградської області у 2017 роціці

Сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у 2017 році реалізовано 1699,2 тис.т культур зернових та зернобобових, що на 11,3% менше ніж у 2016р., пшениці – 598,4 тис.т (на 2,4%), кукурудзи на зерно – 891,9 тис.т (на 16,2%), ячменю – 155,3 тис.т (на 16,8%).

Водночас збільшилася на 6,7% реалізація насіння соняшнику і склала 649,3 тис.т, насіння ріпаку й кользи – на 35,1% (72,8 тис.т), тварин сільськогосподарських (у живій масі) – на 17,1% (20,3 тис.т), молока – на 10,1% (4,1 тис.т).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації у 2017р. порівняно з 2016р. зросли на 8,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 6,9%, тваринництва – на 42,1%.

 

Заробітна плата по Вільшанському району за ІV квартал 2017 року

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику Вільшанського району, по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за ІV квартал 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зросла на 45,4% і становила 5655 грн, що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Рівень заробітної плати по району становив 89,5% середнього рівня по Кіровоградській області.

 

Інвестиційна активність підприємств Кіровоградської області у 2017 році

Підприємствами та організаціями області у 2017р. за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6689,5 млн.грн капітальних інвестицій, що на 10,5% більше ніж у 2016р.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,6% усіх капіталовкладень.

На кожного мешканця області в середньому припало 6946 грн капітальних інвестицій.

Підприємствами м.Кропивницького освоєно 38,6% загальнообласного обсягу.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (49,2%), промисловості (22,8%).

 

Інвестиційна активність підприємств Вільшанського району у 2017 році

У 2017р. підприємствами та організаціями Вільшанського району освоєно 29,7 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,4% загальнообласного обсягу.

На кожного мешканця району в середньому припало 2364 грн капітальних інвестицій, мешканця області – 6946 грн.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Кіровоградської області у 2017 році

Іноземними інвесторами в економіку Кіровоградської області у 2017р. вкладено 8,9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них 31,1% – з країн Європейського Союзу.

Станом на 31 грудня 2017р. загальний обсяг прямих інвестицій, вкладених в економіку області, становив 68,3 млн.дол.

Інвестори 35 країн світу, серед яких провідні партнери: Велика Британія, Кіпр, Російська Федерація, Сейшельські Острови та Нідерланди, вклали капітал в економіку області.

 Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були підприємства міст Кропивницького (39% загального обсягу прямих іноземних інвестицій області), Олександрії (15,8%) та Маловисківського району (15,3%).

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості; будівництва; організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном.

 

Промислове виробництво у Кіровоградській області у січні 2018 року

Випуск промислової продукції в Кіровоградській області у січні 2018р. порівняно з січнем попереднього року збільшився на 9,6%, найбільше – у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – у 1,7 раза, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 15%, харчових продуктів та напоїв – на 7,8%.

Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості випуск продукції збільшився у виробництві напоїв – у 5,1 раза, олії та тваринних жирів – на 10,3%, м’яса та м’ясних продуктів – на 2,9%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 20,9%, молочних продуктів – на 18,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,2%.

 

Діяльність підприємств сфери послуг Кіровоградської області у І кварталі 2017 року

Підприємствами сфери нефінансових послуг Кіровоградської області у ІV кварталі 2017р. реалізовано послуг на суму майже 1936 млн.грн, з них населенню – 348 млн.грн або 18%.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу частку займали послуги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 71,1% та підприємств сфери інформації та телекомунікацій – 14,5%.

Обсяг реалізованих послуг населенню у розрахунку на одну особу у ІV кварталі 2017р. склав 362 грн.

  

Будівельна діяльність підприємств Кіровоградської області у січні 2018 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні 2018р. виконано будівельних робіт на суму 51,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2017р. склав 117,2%.

У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 69,8%, капітальний
ремонт – 20,4%, поточний ремонт – 9,8%.

 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу на території Кіровоградської області через АЗС у січні 2018 року

У січні 2018р. на території Кіровоградської області продаж світлих нафтопродуктів та газу здійснювали 199 автозаправних станцій, у січні 2017р. – 214.

Загальний обсяг продажу світлих нафтопродуктів та газу становив 156,5 млн.грн, у якому найбільша частка (49,8%) припадала на реалізацію бензину моторного.

Найбільшим попитом користувався бензин марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі реалізованого бензину моторного, становила 66,7%, найменшим – А–80.

 

Використання палива у Кіровоградській області у січні 2018 року

У січні 2018р. підприємствами та організаціями Кіровоградської області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 72 млн.м3, вугілля кам’яного 16,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,7 тис.т.

Порівняно з січнем 2017р. використання газойлів (палива дизельного) збільшилось – на 25%. Водночас скоротилося використання газу природного на 12,6%, вугілля кам’яного – на 11,8%.

 

Експорт товарів Кіровоградської області у 2017 році

Обсяг експорту товарів з області у 2017 році становив 415,7 млн.дол. США та порівняно з 2016р. зменшився на 2,7%.

Експорт товарів з області здійснювався до 106 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Російської Федерації, Китаю, США, Білорусі.

Частка області в експорті товарів України у 2017р. становила 1%.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.

 

Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у 2017 році

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у 2017р. становив 95,3 млн.дол. США, що на 18,5% менше 2016р., імпорту – 107,5 млн.дол., на 42,8% більше.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського Союзу.

Частка експорту товарів до країн ЄС становила 23% загального обсягу експорту по області.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов'язаних
з нею галузей промисловості.

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні 2018 року

Сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні поточного року реалізовано 74,2 тис.т культур зернових та зернобобових, що на 6,7% більше ніж у січні 2017р., пшениці – 18,4 тис.т (на 40,1%), кукурудзи на зерно – 53,2 тис.т (на 0,7%), насіння соняшнику – 24,9 тис.т (на 32,2%), тварин сільськогосподарських (у живій масі) – 1,5 тис.т (в 1,9 раза більше), молока – 4,1 тис.т (на 10,1%), водночас ячменю реалізовано 1,6 тис.т (на 23,4% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. зросли на 13,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,8%, тваринництва – на 31,2%.

 

Діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку Кіровоградської області у 2017 році

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку у 2017р. склав майже 911 млн.грн, у тому числі населенню – 654 млн.грн. або 71,8%.

Обсяг доходів, отриманих від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку, склав 632 млн.грн або 69,4% загального обсягу доходів, Інтернет-послуг – 103,9 млн.грн або 11,4%, фіксованого телефонного зв’язку – 76,3 млн.грн або 8,4%.

Станом на 1 січня 2018р. кількість абонентів мережі Інтернет порівняно з початком 2017р. зросла в 1,8 раза, рухомого (мобільного) зв’язку – на 1,3% і становила 407,9 тис. та 1192,4 тис. абонентів відповідно. Водночас кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку скоротилась на 17,5%, кабельного телебачення – на 1,9% і становила 100,9 тис. та 38,9 тис. абонентів відповідно.

 

Про надання населенню субсидій у січні 2018 року

У січні 2018р. 38% домогосподарств області отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Сума субсидій цього виду послуг, призначених домогосподарствам, становила 7303 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2018р. становив  1296,5 грн.

У січні 2018р. призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 130 домогосподарствам на суму 278 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство у січні 2018р. становив 2138,5 грн. Сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами, становила 10351,5 тис.грн.

 

Індекси споживчих цін у січні 2018 року

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем у Кіровоградській області та Україні становив 101,5%.

 

Попередні підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур сільськогосподарськими підприємствами Вільшанського району за 2017 рік

Сільськогосподарськими підприємствами Вільшанського району культури зернові та зернобобові зібрано на площі 20,7 тис.га, намолочено 52,5 тис.т зерна у вазі після доробки. Середня врожайність культур зернових та зернобобових становила 25,3 ц з 1 га.

Соняшнику на зерно зібрано на площі 8,8 тис.га, намолочено 17 тис.т при середній врожайності 19,3 ц з 1 га.

 

Попередні підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур у Кіровоградській області за 2017 рік

За попередніми підсумками, у 2017р. сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення Кіровоградської області одержано 2848,2 тис.т зерна. Порівняно з 2016р. виробництво зерна зменшилось на 23,6%, що обумовлено зменшенням урожайності на 24,1% (з 46,1 ц з 1 гектара у 2016р. до 35 ц з 1 гектара у 2017р.).

За рахунок скорочення площі збирання на 44,4 тис.га та урожайності на 12,1%, валовий збір соняшнику зменшився на 15,7%. Так, усіма категоріями господарств у 2017р. зібрано 1091 тис.т соняшнику при середній врожайності 19,7 ц з 1 гектара.

Обсяг виробництва картоплі становив 559,9 тис.т і зменшився на 7,2%, що обумовлено зменшенням врожайності на 13,5% (з 148 ц з 1 гектара у 2016р. до 128 ц з 1 гектара у 2017р.)

За рахунок збільшення площ збирання на 1,4 тис.га зросло виробництво культур овочевих на 4% проти обсягу 2016р. і становило 243,2 тис.т.

Господарства населення забезпечили майже 100% виробництва картоплі в області, 98,4% – культур плодових та ягідних, 97% – культур овочевих.

 

На що витрачали кошти домогосподарства Кіровоградщини у ІІІ кварталі 2017 року

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться Головним управлінням статистики, щомісяця кожне домогосподарство Кіровоградщини у ІІI кварталі 2017 року витрачало 5130 грн, з них на продукти харчування, безалкогольні напої та харчування поза домом – 2516 грн (49%), алкогольні напої та тютюнові вироби – 240 грн (5%), непродовольчі товари – 1583 грн (31%), послуги – 791 грн (15%).

Одна особа витрачала на харчування у середньому за місяць 1324 грн або 43 грн на добу.

 

Соціально-економічне становище Вільшанського району у 2017 році

Населення. На 1 грудня 2017р. в районі проживало 12,4 тис. осіб. За січень–листопад 2017р. чисельність населення скоротилася на 116 осіб.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017р. становила 413 осіб.

Сільське господарство. За попередніми даними, у 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з 2016р.  склав 66,9%.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у 2017р. перевезено 4,3 тис.т вантажів, що на 59,4% менше ніж у 2016р., вантажооборот зменшився на 65,2% і склав 0,8 млн.ткм.

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за 2017 рік

(за даними Головного управління статистики у Кіровоградській області)

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 957,1 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2017р. чисельність населення зменшилася на 8699 осіб.

Порівняно із січнем–листопадом 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 530 осіб.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2017р. становила 7,2 тис. осіб, померлих – 14,4 тис. осіб.

Ринок праці

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017р. становила 17,4 тис.осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 73,5%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з листопадом збільшився на 0,59 в.п. і на кінець грудня 2017р. становив 3% населення працездатного віку, в сільській місцевості – 4,54%, в міських поселеннях – 2,13%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в грудні 2017р. склала 9,2 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 2099 грн, що дорівнює 65,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, в грудні 2017р. порівняно з листопадом 2017р. зменшилася на 26,3% і на кінець місяця становила 2 тис.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області збільшилося з 5 осіб на кінець листопада до 9 осіб на кінець грудня 2017р.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець грудня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (30,3% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший –на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,7%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) по області збільшилося з 5 осіб на кінець листопада до 9 осіб на кінець грудня.

Доходи населення

За остаточними даними у 2016р. номінальні доходи населення області порівняно з 2015р. зросли на 16,9% і становили 40427 млн.грн, що складає 2% загального обсягу доходів населення України.

Наявний дохід, який може бути використаний населенням а придбання товарів та послуг збільшився на 16,7%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору – на 2,9%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу у 2016р. становив 31322,3 грн, що на 17,6% більше ніж у 2015р.

Витрати населення області у 2016р. становили 43469 млн.грн, що на 21,2% більше ніж у 2015р.

За 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5792 грн., що на 45,8% вище ніж за 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, транспорту, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,2 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, рибному господарстві, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, інформації та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сільському господарстві. Співвідношення рівня оплати праці у зазначених видах діяльності до середнього по області становило 51,9–95,1%.

У 2017р. порівняно з 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 25,6% (у 2016р. порівняно з 2015р. – на 7,1%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж 2017р. зменшилася на 64,5% і на 1 січня 2018р. становила 10,6 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж 2017р. зменшилася на 36,2% і на 1 січня 2018р. становила 4,1 млн.грн або 38,4% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 січня 2018р. становила 0,5 тис. осіб або 0,3% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 8,4 тис.грн, що на 23% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за грудень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 січня 2018р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 72,2% і на 1 січня 2018р. становила 6,5 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2018р. відсутня.

Соціальний захист

У січні–листопаді 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 285,4 тис. домогоспо-дарств, з них у міських поселеннях – 208,3 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 77,1 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2017р. становила 114,7 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 91,8 млн.грн, у сільській місцевості – 22,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2017р. становив 491,5 грн (у жовтні – 233,7 грн).

Крім того, у січні–листопаді 2017р. 54,8 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в тому числі у міських поселеннях – 19,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 35,4 тис.

Середній розмір призначеної у листопаді 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2739,9 грн (у жовтні – 2770,3 грн).

У січні–листопаді 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 147,8 млн.грн.

У січні–листопаді 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 835,2 млн.грн (93,6% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 600,2 млн.грн.

На кінець листопада 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 94,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 38,1 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2,3 млн.грн, за електроенергію – 51,2 млн.грн.

Правопорушення

За повідомленням прокуратури області, протягом 2017р. обліковано 16711 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 49,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом 2017р. обліковано 64 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство, 63 умисні тяжкі тілесні ушкодження та 4 зґвалтування і замахи на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 10534, шахрайств – 820, грабежів – 436, розбоїв – 86, хабарництва – 57.

У загальній кількості злочинів 74,5% становили злочини проти власності, 7,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,1% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,5% – злочини проти громадської безпеки.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 40 осіб, які скоїли злочини у складі 8 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у 2017р. становила 13136 осіб, з числа яких 4763 – жінки, 1221 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 90 – неповнолітні та 43 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (74,3%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,2% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 210 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 174 особи, із числа яких 31% – умисно вбито; 29,9% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 12,6% – загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 3558 з них жінок – 345, неповнолітніх – 189. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 10,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,7% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,3%, безробітних – 10,8%.

Ціни

Індекс споживчих цін у грудні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 113,8%.

На споживчому ринку в грудні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше (на 9%) подорожчали яйця. На 5,1–0,7% зросли ціни на олію оливкову, овочі, хліб, молоко, маргарин, сметану, макаронні вироби, інші продукти харчування, сири, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з борошна, олію соняшникову. Водночас на 4,9–0,5% подешевшали цукор, сало, мед, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових, фрукти, масло.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,1% відбулося за рахунок підвищення вартості оренди житла на 5,2%, утримання та ремонту житла – на 3,8%, тарифів на опалення – на 1,8%. Разом з тим відбулося зниження тарифів на водопостачання та каналізацію на 1,1%.

Ціни на транспорт підвищились на 2,4%. На 6,5% зросла вартість обслуговування та ремонту власних транспортних засобів; на 3–1,7% подорожчали автомобілі, паливо та мастила, проїзд в автодорожньому транспорті.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% спричинено подорожчанням амбулаторних послуг на 3,3% та фармацевтичної продукції – на 1,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,5%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 1,5%.

Промисловість

У 2017р. порівняно з 2016р. індекс промислової продукції становив 104,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у 2017р. порівняно з 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився на 12,3%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 10,9%, каменю піску та глини – на 10,6%.

На підприємствах переробної промисловості у 2017р. порівняно з 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 2,5%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції за підсумками 2017р. збільшився на 11,9% у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 28,8%, олії та тваринних жирів – на 15,3%, напоїв – на 12,2%, інших харчових продуктів – на 6,5%, готових кормів для тварин – на 1%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 20%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 6,3%.

У 2017р. порівняно з 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 112,5 тис.т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, – на 607 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 506 т, печива солодкого і вафель – на 60 т, сирів сичужних та плавлених – на 51 т, виробів здобних – на 40 т. Водночас зменшилось виробництво борошна на 5753 т, круп – на 2153 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 2082 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1582 т, виробів ковбасних – на 1564 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 826 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 330 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 307 т, м’яса свиней замороженого – на 147 т, горіхів, арахісу та насіння, смаженого, соленого чи приготованого в інший спосіб – на 143 т, напоїв безалкогольних – на 139,6 тис.дал.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зросли на 3,6%, у т.ч. у виробництві одягу – на 21,5%, текстильному виробництві – на 1,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 9,8%, у т.ч. у виготовленні виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння – у 1,5 раза, виробів з паперу та картону – на 15,1%. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві випуск продукції зменшився на 26,8%, поліграфічній діяльності і наданні пов’язаних з нею послуг – на 16,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з 2016р. випуск продукції зріс на 31,1%, у т.ч. на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – у 1,8 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 9,9%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у 2017р. порівняно з 2016р. збільшився на 29,9%, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – у 3,2 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 37,8%, виробництва пластмасових виробів – на 5,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання випуск промислової продукції за підсумками 2017р. зменшився на 5,9%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 9,3%, виробництві будівельних металевих конструкцій і виробів – на 8,3%. Поряд із цим у литті металів приріст продукції становив 25,1%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання випуск промислової продукції у 2017р. порівняно з 2016р. зменшився на 32,7%, у т.ч. у виробництві електричного устатковання на 82,3%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 78,2%, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – на 23,8%. Разом із цим, на підприємствах з виробництва гідравлічного та пневматичного устатковання випуск промислової продукції збільшився на 13,3%, інших машин і устатковання загального призначення – на 11,8%, машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 6,3%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 0,5%.

Сільське господарство

За попередніми даними, у 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2016р. склав 86,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 79,7%, господарствах населення – 96,3%. Індекс продукції рослинництва становив 83,6%, продукції тваринництва – 98,6%,

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) господарствами усіх категорій у 2017р. склало 70,8 тис.т та порівняно з 2016р. зменшилося на 1,1 тис.т або на 1,5%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 83,6% (у 2016р. – 81,9%), великої рогатої худоби – 15,8% (15,6%), овець та кіз – 0,4% (0,2%), птиці свійської – 0,1% (2,2%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у 2017р. становив 21,3 тис.т, що на 5% менше ніж у 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 3,4 тис.т (на 2,5% менше), свиней – 17,7 тис.т (на 5,4% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 101,5% (у 2016р. – 100,6%).

У 2017р. загальне виробництво молока порівняно з 2016р. зменшилося на 0,8% і склало 305,2 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,4% (247,9 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 1,8% (57,3 тис.т).

Порівняно з 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., збільшився на 60 кг (на 1%) і становив 5824 кг.

У 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з 2016р. зменшилося на 3,4% і склало 440,1 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 12,8 раза (3,2 млн.шт), господарствах населення – зросло на 5,4% (436,9 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби станом на 1 січня 2018р. становила 100,9 тис. голів (на 0,4% більше ніж на 1 січня 2017р.), у т.ч. корів – 55,5 тис. голів (на 0,2% більше), свиней – 228,6 тис. голів (на 4,6% менше), овець і кіз – 39,8 тис. голів (на 0,3% більше) та птиці свійської – 4832 тис. голів (на 2,2% більше).

Порівняно з показниками на 1 січня 2017р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 2,5%, корів – на 0,9%, свиней – на 4,9%, овець і кіз – на 15,7%, птиці свійської – на 9,5%.

На початок січня 2018р. населенням утримувалося 74,1% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 січня 2017р. – 73,3%), у т.ч. корів – 81,6% (81,4%), свиней – 43,4% (43,7%), овець і кіз – 87,4% (85,1%), птиці свійської – 99,5% (99,4%).

Будівництво

У 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1432,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2017р. порівняно з 2016р. становив 153,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 68,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 23,1% та 8,8% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–листопаді 2017р. експорт товарів становив 389,9 млн.дол. США, імпорту – 205,4 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2016р. експорт збільшився на 3,1%, імпорт – на 23,6%. Позитивне сальдо становило 184,5 млн.дол. (у січні–листопаді 2016р. – 212 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (126,1 млн.дол.), зернові культури (85,1 млн.дол.), руди, шлак і зола (24,9 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (16,8 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–листопаді 2017р. становив 1,90 (у січні–листопаді 2016р. – 2,28).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 109 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 102 країн світу.

У січні–листопаді 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 92,9 млн.дол. (23,8% загального обсягу експорту) та зменшився на 14,6% порівняно з січнем–листопадом 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Чехії, Німеччини, Іспанії, серед інших країн – до США, Китаю, Ізраїлю, Білорусі, Індії, Російської Федерації. Водночас зменшилися поставки до Італії, Ірану, Ісламської Республіки, Єгипту.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 14,4% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 11,8% (механічні машини), Китаю – 8,7% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Нідерландів – 4,2% (продукти рослинного походження), Іспанії – 4,1% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури).

У січні–листопаді 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 126,1 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 102,7 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 65 млн.дол., готових харчових продуктів – на 30,4 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 70 країн-партнерів. У січні–листопаді 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 101 млн.дол. (49,2% загального обсягу) та збільшився на 48% проти січня–листопада 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–листопадом 2016р. зросли з Великої Британії, Білорусі, Німеччини, Польщі, Бельґії, скоротилися – з Південної Африки, Словаччини, Туреччини, Франції. Найбільші надходження здійснювались з США – 15,6% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Німеччини – 15,4% (механічні машини), Китаю – 12,1% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, взуття), Білорусі – 7,1% (мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Великої Британії – 6% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини).

У січні–листопаді 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 88 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 46,1 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 13,5 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 13 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 9,5 млн.дол., мінеральних продуктів – на 9,3 млн.дол.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017р. становив 15417,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 3,9% більше обсягу 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017р. становив 10452,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4,3% більше обсягу 2016р. У грудні 2017р. роздрібний товарооборот становив 1169 млн.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2017р. збільшився на 21,3%, проти грудня 2016р. – на 16,8%.

Транспорт

У 2017р. підприємствами транспорту перевезено 20501,9 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у 2016р., вантажооборот збільшився на 5,1% і становив 26446,8 млн.ткм.

Залізницею у 2017р. перевезено 7822,7 тис.т вантажів, що на 1,6% більше ніж у 2016р. Збільшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив у 1,5 раза, кам’яного вугілля – на 40%, нафти і нафтопродуктів – на 39,8%, брухту чорних металів – на 14%, будівельних матеріалів – на 8,2%. Разом з цим зменшилося перевезення лісових вантажів на 25%, зерна і продуктів перемолу – на 16%. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 5,1% і становив 25603,5 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у 2017р. перевезено 12677 тис.т вантажів, що у 2,9 раза більше порівняно з 2016р., вантажооборот зріс на 4,7% і становив 842,2 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у 2017р. перевезено 2,2 тис.т вантажів, що на 52,2% менше порівняно з 2016р., вантажооборот зменшився на 47,9% і становив 1,1 млн.ткм.

У 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 59,8 млн. пасажирів, що на 2,2% більше ніж у 2016р., пасажирооборот зменшився на 0,7% і становив 2413,1 млн.пас.км.

Залізницею у 2017р. перевезено 2,3 млн. пасажирів, що на 52,1% менше ніж у 2016р., пасажирооборот зріс на 6,4% і становив 1627 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у 2017р. перевезено 41,8 млн. пасажирів, що на 11,1% менше порівняно з 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 18% і становив 679,3 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами–підприємцями у 2017р. зменшились на 20,1% та становили 11,4 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у 2017р. перевезено 61,6 тис. пасажирів, що на 26,1% менше порівняно з 2016р., пасажирооборот зменшився на 40% і становив 24,1 млн.пас.км.

Тролейбусами у 2017р. перевезено 15,6 млн. пасажирів, що у 2,3 раза більше ніж у 2016р.

 

Реалізація промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у 2017 році

Підприємствами Кіровоградської області у 2017р. реалізовано промислової продукції на суму 25,4 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – майже на 18 млрд.грн або 70,6% загальнообласного обсягу.

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв становила 33,7% на суму 8,6 млрд.грн, з них найбільше – олії та тваринних жирів – на 4,4 млрд.грн, м’яса та м’ясних продуктів – на 1,2 млрд.грн.

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 5,4 млрд.грн або 21,3% загальнообласного обсягу.

 

Заробітна плата у грудні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні  2017р. становила 6798 грн, що у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з листопадом 2017р. розмір номінальної заробітної плати збільшився  на 12,2%, з груднем 2016р. – на 38%.

Рівень заробітної плати в області у грудні 2017р. становив 77,5% середнього рівня в Україні (8777 грн).

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2017р. порівняно з листопадом 2017р. становив 111,2%, з груднем 2016р. – 120,8%.

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2018 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–грудня 2017р. зменшилася на 64,5% і на 1 січня 2018р. становила 10,6 млн.грн або 0,5% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок січня 2018р. становив 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств впродовж  грудня 2017р. зменшилася на 62% і на 1 січня 2018р. становила 4,1 млн.грн або 38,4% загальної суми боргу по області.

На початок січня 2018р. вчасно не отримали заробітну плату 487 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 8,4 тис.грн.

 

Використання палива у Кіровоградській області у грудні 2017 року

У грудні 2017р. підприємствами та організаціями Кіровоградської області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 57 млн.м3, вугілля кам’яного 25 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 6 тис.т.

Порівняно з груднем 2016р. використання вугілля кам’яного збільшилось – на 22%. Водночас скоротилося використання газу природного на 31%, газойлів (палива дизельного) – на 18%.

 

Промислове виробництво Кіровоградської області у 2017 році

Випуск промислової продукції в Кіровоградській області у 2017р. порівняно з 2016р. збільшився на 4,2%, найбільше – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 31,1%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 29,9%, харчових продуктів та напоїв – на 11,9%.

Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості випуск продукції збільшився у виробництві молочних продуктів на 28,8%, олії та тваринних жирів – на 15,3%, напоїв – на 12,2%, інших харчових продуктів – на 6,5%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 20%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 6,3%

 

Будівельна діяльність підприємств Кіровоградської області у 2017 році

Підприємствами Кіровоградської області у 2017р. виконано будівельних робіт на суму 1432,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2016р. склав 153,4%.

У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 68,1%, капітальний ремонт – 23,1%, поточний ремонт – 8,8%.

 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу на території Кіровоградської області через АЗС у грудні 2017 року

У грудні 2017р. на території Кіровоградської області продаж світлих нафтопродуктів та газу здійснювали 193 автозаправні станції, у грудні 2016р. – 217.

Загальний обсяг продажу світлих нафтопродуктів та газу становив 177 млн.грн, у якому найбільша частка (50,9%) припадала на реалізацію бензину моторного.

Найбільшим попитом користувався бензин марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі реалізованого бензину моторного, становила 68,1%, найменшим – А–80 і А–98.

 

Робота підприємств транспортного комплексу Кіровоградської області у 2017 році

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської області у 2017р. становив 20,5 млн.т, що в 1,7 раза більше обсягу 2016р. У загальних обсягах перевезень вантажів на автомобільний транспорт припало 61,8%, на залізничний – 38,2%. Вантажооборот порівняно з 2016р. збільшився на 5,1% і становив 26,4 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у 2017р. скористалися 59,8 млн. пасажирів, що на 2,2% більше обсягу 2016р., з них 70% пасажирів скористалися автомобільним транспортом, 26,1% – електротранспортом, решта – залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообороту становив 2413,1 млн.пас.км або 99,3% обсягу 2016р.   

Робота автомобільного транспорту Вільшанського району у 2017 році

Фізичними особами–підприємцями Вільшанського району у 2017р. перевезено 4,3 тис.т вантажів, що становило 40,6% рівня 2016р., вантажооборот склав 0,8 млн.ткм, що становило 34,8% рівня 2016р.

 

Оборот роздрібної торгівлі у Кіровоградській області у 2017 році

Оборот роздрібної торгівлі підприємств юридичних осіб та підприємців-фізичних осіб Кіровоградської області у 2017р. порівняно з 2016р. збільшився на 3,9% і становив 15417 млн.грн.

Частка обсягу роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб в обороті роздрібної торгівлі становила 67,8%, підприємців-фізичних осіб – 32,2%.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу у середньому за місяць становив 1330 грн, абсолютний приріст до попереднього року становив 519 грн.

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб у Кіровоградській області у 2017 році

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб Кіровоградської області у 2017р. становив 10452 млн.грн, що на 4,3% більше обсягу 2016р.

Частка обсягу роздрібного товарообороту підприємств області у 2017 році становила 1,8% (загального обсягу роздрібного товарообороту по Україні).

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу по області в середньому за місяць становив 902 грн, по Україні – 1150 грн.

 

Про надання населенню субсидій у грудні 2017 року

У грудні 2017р. 50,5% домогосподарств області отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума субсидій цього виду послуг, призначених домогосподарствам з початку року становила 122,8 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017р. становив  968,1 грн.

Із початку року 56,2 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 159,7 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017р. становив 2717,3 грн. Загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами з початку року, становила 163,8 млн.грн.

 

Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні-листопаді 2017 року

Станом на 1 грудня 2017р. в області, за оцінкою, проживало 957,1 тис. осіб. Частка міського населення складала  63%.

Від початку 2017р. чисельність населення області зменшилася на 8699  осіб внаслідок природного (7151 особу) та міграційного (1548 осіб) скорочення населення.

У січні–листопаді 2017р. народилося 7219 дітей, що на 970 дітей або на 11,8% менше ніж у січні–листопаді 2016р. При цьому рівень народжуваності становив 8,2  особи на 1000 жителів. У 13 районах цей показник був вищий ніж середній по області. Найвищий – у Новгородківському районі (10,2 особи на 1000 жителів).

За одинадцять місяців 2017р. в області померло 14370 осіб, що на 440 осіб або на 3% менше ніж у січні–листопаді 2016р. Рівень смертності становив 16,3 особи на 1000 жителів. У 8 районах області рівень смертності був нижчим за середній. Як і в попередні періоди найнижчий показник смертності зафіксованона території міської ради м.Кропивницького (14 осіб на 1000 жителів).

У січні–листопаді 2017р. рівень міграційного скорочення населення становив 1,76 особи на 1000 жителів, в той час, як у січні–листопаді 2016р. спостерігався міграційний приріст – 1,18 особи на 1000 жителів.

 

Експорт товарів Кіровоградської області у січні-листопаді 2017 року

Обсяг експорту товарів області у січні–листопаді 2017 року становив майже 390 млн.дол. США та порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 3,1%.

Область експортувала товари до 102 країн світу.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.

 

Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у січні–листопаді 2017 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні-листопаді 2017р. становив 93 млн.дол. США, що на 14,6% менше січня–листопада 2016р., імпорту – 101 млн.дол. або у 1,5 раза більше.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості.

 

Стан тваринництва в Кіровоградській області у 2017 році

За попередніми даними, у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення Кіровоградської області на 1 січня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 100,9 тис. голів, що на 0,4% більше ніж на 1 січня 2017р., у т.ч. корів – 55,5 тис. голів (на 0,2% більше), овець та кіз – 39,8 тис. голів (на 0,3% більше), птиці – 4832 тис. голів (на 2,2% більше). Водночас кількість свиней зменшилась на 4,6% і становила 228,6 тис. голів.

У 2017р. загальне виробництво м’яса (у живій масі) склало 70,8 тис.т та порівняно з 2016р. зменшилося на 1,5%, молока – 305,2 тис.т (на 0,8%), яєць від птиці свійської усіх видів – 440,1 млн.шт (на 3,4%).

 

Цінова ситуація в Кіровоградській області у 2017 році

Індекс споживчих цін в області у 2017р. становив 113,8% (в Україні – 113,7%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 16,8%. Найбільше подорожчали сало та фрукти (на 39,5% та 34,8% відповідно). На 28,4–4,3% зросли ціни на мясо та мясопродукти, молоко, яйця, хліб, сметану, масло, овочі, рис, сири, кисломолочну продукцію, харчовий лід і морозиво, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, інші продукти харчування, олію оливкову, кондитерські вироби з цукру, маргарин, олію соняшникову, безалкогольні напої. Водночас на 11–3,1% знизились ціни на цукор, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 18,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 36,5%, алкогольні напої – на 8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 14,4% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій в 1,8 раза, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 25,8%, водопостачання – на 13,2%; також зросла плата за оренду житла на 16%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 17,4% відбулося в основному за рахунок подорожчання транспортних послуг на 20,2%, палива та мастил – на 20%, а також автомобілів – на 9,9%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 8,5%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 18,2%. Крім того на 8,3% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.

У сфері зв’язку ціни зросли на 8,8%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг в 1,7 раза та мобільного зв’язку – на 15,5%.

Послуги освіти стали дорожчими на 17,9%, при цьому навчання в закладах вищої освіти – на 19,8%, середньої – на 12,7%, плата за утримання дітей у дошкільних закладах – на 6,7%.

 

Індекси споживчих цін у грудні 2017 року

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 2017 року, порівняно з попереднім місяцем, у Кіровоградській області становив 100,9%, в Україні – 101%, в цілому за 2017 рік – 113,8% та 113,7% відповідно.

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ВІЛЬШАНСЬКОГО РАЙОНУ у січні-листопаді 2017 року

Населення. На 1 листопада 2017р. в районі проживало 12,5 тис. осіб. За січень–жовтень 2017р. чисельність населення скоротилася на 92 особи.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2017р. становила 315 осіб.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі у січні–вересні 2017р. становив 42,3 млн.грн, що на 3,2% більше ніж у січні–вересні 2016р.

Сільське господарство. За січень–листопад 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 63,7%.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–листопад 2017р. перевезено 3,9 тис.т вантажів, що на 58,5% менше ніж за січень–листопад 2016р., вантажооборот зменшився на 64,8% і склав 0,8 млн.ткм.

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області у січні-листопаді 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2017р. становила 958,1 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення зменшилася на 7702 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (6441 особа) та міграційного (1261 особа) скорочення. Порівняно із січнем–жовтнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 484 особи.

Природний рух населення в січні–жовтні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 50 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні–жовтні 2017р., як і в січні–жовтні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–жовтні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 276,7 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 201,8 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 74,9 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у жовтні 2017р., становила 45,9% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 44,7% – домогосподарства з однієї особи, 30,6% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2017р. становила 110,5 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 88,6 млн.грн, у сільській місцевості – 21,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2017р. становив 233,7 грн (у вересні – 153,4 грн).

Крім того, у січні–жовтні 2017р. 53,2 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в тому числі у міських поселеннях – 18,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 34,3 тис.

За січень–жовтень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 151,6 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 56,5 млн.грн, у сільській місцевості – 95,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної у жовтні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2770,3 грн (у вересні – 2809,8 грн).

У січні–жовтні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 133,2 млн.грн.

У січні–жовтні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 757,3 млн.грн (95,5% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 540,9 млн.грн.

На кінець жовтня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 75 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 39,5 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 3,5 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2,5 млн.грн, за електроенергію – 51,2 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець жовтня 2017р. відсутня.

Доходи населення

За січень–листопад 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5702 грн., що на 46,6% вище ніж за січень–листопад 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–листопаді 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, рибному господарстві, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, професійної, наукової та технічної діяльності, інформації та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сільському господарстві. Співвідношення рівня оплати праці у зазначених видах діяльності до середнього по області становило 51,6–96,5%.

У січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 26,1% (у січні–листопаді 2016р. порівняно з січнем–листопадом 2015р. – на 7,2%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–листопада 2017р. зменшилася на 41,7% і на 1 грудня 2017р. становила 17,4 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,6% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–листопада 2017р. збільшилася на 67,9% і на 1 грудня 2017р. становила 10,7 млн.грн або 61,5% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 грудня 2017р. становила 1,3 тис. осіб або 0,8% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 8 тис.грн, що на 31,8% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за листопад 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 грудня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 71,5% і на 1 грудня 2017р. становила 6,7 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2017р. відсутня.

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець листопада 2017р. перебувало 14 тис. безробітних громадян області, що на 19,2% більше ніж на кінець жовтня.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець листопада 2017р. становив 2,41% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в листопаді 2017р. склала 7,8 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1835 грн, що дорівнює 57,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець місяця становила 2,7 тис.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області збільшилося з 4 осіб на кінець жовтня до 5 осіб на кінець листопада 2017р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–листопада 2017р. обліковано 17318 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 45,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–листопада 2017р. обліковано 58 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 65 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 4 зґвалтування і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 10935, шахрайств – 969, грабежів – 410, розбоїв – 73, хабарництва – 56.

У загальній кількості злочинів 75% становили злочини проти власності, 8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів і злочини проти громадського порядку та моральності, 1,4% – злочини проти громадської безпеки.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 40 осіб, які скоїли злочини у складі 8 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–листопаді 2017р. становила 13447 осіб, з числа яких 4971 – жінки, 1247 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 96 – неповнолітні та 46 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,8%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 198 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 156 осіб, із числа яких 31,4% – умисно вбито; 23,1% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 12,2% – загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 3262, з них жінок – 310, неповнолітніх – 169. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 10% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,9% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,5%, безробітних – 11%.

Діяльність підприємств

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) великих та середніх підприємств області у січні–вересні 2017р. склав 516,4 млн.грн прибутку проти 195,9 млн.грн прибутку у січні–вересні 2016р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 68,8%, отримано 1249,8 млн.грн прибутку до оподаткування, що на 36,4% більше ніж у січні–вересні 2016р. Найбільші обсяги прибутку одержали підприємства промисловості (74,9% загального прибутку по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (19%).

За видами промислової діяльності найбільші обсяги прибутку одержано підприємствами переробної промисловості (72,9% загального обсягу прибутку промисловості), добувної промисловості та розроблення кар’єрів (21,3%).

Частка збиткових підприємств області у січні–вересні 2017р. становила 31,2%, що на 8,3 в.п. менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Загальний обсяг збитків склав 733,4 млн.грн, що на 1,8% більше січня–вересня 2016р. Значних обсягів збитків зазнали підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (58,9% загальної суми збитків), промисловості (30,8%). Найбільший відсоток збиткових підприємств спостерігався у закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (66,7%), у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (50%).

Серед видів промислової діяльності найбільші обсяги збитків отримані підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (45% загальної суми збитків промисловості), переробної промисловості (35,9%).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 13692,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,6% більше обсягу січня–листопада 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 9283,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 3% більше обсягу січня–листопада 2016р.

Сільське господарство

У січні–листопаді 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 89,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 85,5%, господарствах населення – 95,9%.

Рослинництво. За січень–листопад п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 87,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 85%, господарствах населення – 93,7%.

Тваринництво. За січень–листопад п.р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 99%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 93,5%, господарствах населення – 100,6%.

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–листопаді 2017р. склало 66 тис.т та порівняно з січнем–листопадом 2016р. зменшилося на 1 тис.т або на 1,5%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 83,4% (у січні–листопаді 2016р. – 81,4%), великої рогатої худоби – 16% (15,9%), птиці свійської – 0,1% (2,4%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–листопаді 2017р. становив 19,5 тис.т, що на 4,5% менше ніж у січні–листопаді 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 3,1 тис.т (на 1,8% менше), свиней – 16,2 тис.т (на 4,9% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 102,4% (у січні–листопаді 2016р. – 100,4%).

У січні–листопаді 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–листопадом 2016р. зменшилося на 0,9% і склало 295,8 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,5% (243 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 1,7% (52,8 тис.т).

Порівняно з січнем–листопадом 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., збільшився на 51 кг (на 1%) і становив 5365 кг.

У січні–листопаді 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–листопадом 2016р. зменшилося на 3,9% і склало 421,3 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 14,1 раза (2,9 млн.шт), господарствах населення – зросло на 5,3% (418,4 млн.шт).

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 106,9 тис. голів (на 0,9% більше ніж на 1 грудня 2016р.), у т.ч. корів – 58,5 тис. голів (на 0,3% більше), свиней – 230,5 тис. голів (на 4,9% менше), овець і кіз – 45,1 тис. голів (на 1,3% більше) та птиці свійської – 5674,1 тис. голів (на 2,7% більше).

Порівняно з показниками на 1 грудня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 2,7%, свиней – на 4,8%, овець і кіз – на 3,5%, разом з цим збільшилася кількість корів на 0,5%, птиці свійської – на 24,5%.

На початок грудня 2017р. населенням утримувалося 75,5% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 грудня 2016р. – 74,6%), у т.ч. корів – 82,4% (82,5%), свиней – 42,5% (42,6%), овець і кіз – 87,4% (86,5%), птиці свійської – 99,5% (99,6%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. зросли на 9,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,9%, тваринництва – на 38,9%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.

На 1 грудня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 1485,8 тис.т зерна (на 23,2% менше проти 1 грудня 2016р.), у т.ч. 406,2 тис.т пшениці (на 23% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 754,5 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 233,8 тис.т пшениці, 424,7 тис.т кукурудзи, 60,3 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 731,3 тис.т зерна (на 15,2% менше).

Запаси соняшнику становили 628,5 тис.т (на 15,7% менше проти 1 грудня 2016р.), із них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 301,5 тис.т, на підприємствах, що займалися його зберіганням та переробкою – 327 тис.т.

 

Промисловість

У листопаді 2017р. порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2016р. обсяги виробництва продукції зросли на 9,6% та 3,9% відповідно, за підсумками 11 місяців 2017р. – на 6,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився на 18,1%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 18,7%, каменю піску та глини – на 8,7%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 3,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшився на 14,6%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 27,1%, олії та тваринних жирів – на 18%, напоїв – на 14,1%, інших харчових продуктів – на 10,4%, готових кормів для тварин – на 1,7%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 21%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,7%.

У січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 119,4 тис.т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, – на 923 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 480 т, печива солодкого і вафель – на 67 т, виробів здобних – на 39 т, сирів сичужних та плавлених – на 30 т, напоїв безалкогольних – на 23,2 тис.дал. Водночас зменшилось виробництво борошна на 6325 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 3694 т, круп – на 1840 т, виробів ковбасних – на 1512 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1393 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 838 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 339 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 309 т, горіхів, арахісу та насіння, смаженого, соленого чи приготованого в інший спосіб – на 149 т, м’яса свиней замороженого – на 119 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зросли на 4,3%, у т.ч. у виробництві одягу – на 24%, текстильному виробництві – на 3,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–листопаді 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 11,9%, у т.ч. у виготовленні виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння – у 1,6 раза, виробів з паперу та картону – на 12,5%. Разом з цим у поліграфічній діяльності і наданні пов’язаних з нею послуг випуск продукції зменшився на 32,8%, лісопильному та стругальному виробництві – на 23,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–листопаді 2017р. випуск продукції зріс на 33,3%, у т.ч. на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – у 1,8 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 14%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшився на 31,3%, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – у 3,2 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 39,7%, виробництва пластмасових виробів – на 8,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання випуск промислової продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зменшився на 7,6%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 13,2%, виробництві будівельних металевих конструкцій і виробів – на 7,8%. Поряд із цим у литті металів приріст продукції становив 25,2%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. зменшився на 33,7%, у т.ч. у виробництві проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв – на 96%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури – на 22,8%, інших машин і устатковання спеціального призначення – на 3,5%. Разом із цим, на підприємствах із виробництва машин і устатковання загального призначення випуск промислової продукції збільшився в 1,8 раза, машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 10,6%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 0,5%.

Будівництво

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1001,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 141,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 64,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 25,7% та 10,2% відповідно.

Транспорт

У січні–листопаді 2017р. підприємствами транспорту перевезено 18835,5 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–листопаді 2016р., вантажооборот збільшився на 5,2% і становив 24056,8 млн.ткм.

Залізницею у січні–листопаді 2017р. перевезено 7144,9 тис.т вантажів, що на 1% більше ніж у січні–листопаді 2016р. Збільшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив у 1,5 раза, нафти і нафтопродуктів – на 42,4%, кам’яного вугілля – на 20%, брухту чорних металів – на 15%, будівельних матеріалів – на 4,5%. Разом з цим зменшилося на 10,9% перевезення зерна і продуктів перемолу. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 5,3% і становив 23311,1 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2017р. перевезено 11688,5 тис.т вантажів, що у 3 рази більше порівняно з січнем–листопадом 2016р., вантажооборот зріс на 2,8% і становив 744,6 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–листопаді 2017р. перевезено 2,1 тис.т вантажів, що на 49% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р., вантажооборот зменшився на 44,6% і становив 1,1 млн.ткм.

У січні–листопаді 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 55,1 млн. пасажирів, що на 3,2% більше ніж у січні–листопаді 2016р., пасажирооборот зменшився на 1% і становив 2222,4 млн.пас.км.

Залізницею у січні–листопаді 2017р. перевезено 2,1 млн. пасажирів, що на 52% менше ніж у січні–листопаді 2016р., пасажирооборот зріс на 5,5% і становив 1495,2 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2017р. перевезено 38,7 млн. пасажирів, що на 9,8% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 16,8% і становив 629,9 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами –підприємцями у січні–листопаді 2017р. зменшились на 19,6% та становили 10,6 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–листопаді 2017р. перевезено 56,3 тис. пасажирів, що на 27,1% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р., пасажирооборот зменшився на 41,8% і становив 21,9 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–листопаді 2017р. перевезено 14,2 млн. пасажирів, що у 2,4 раза більше ніж у січні–листопаді 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2017р. обсяг експорту товарів становив 348,3 млн.дол. США, імпорту – 192,9 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт збільшився на 3,6%, імпорт – на 27,9%. Позитивне сальдо становило 155,4 млн.дол. (у січні–жовтні 2016р. – 185,3 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (110 млн.дол.), зернові культури (75,6 млн.дол.), руди, шлак і зола (24 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (14,4 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–жовтні 2017р. становив 1,81 (у січні– жовтні 2016р. – 2,23).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 109 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 101 країни світу.

У січні–жовтні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 83,4 млн.дол. (23,9% загального обсягу експорту) та зменшився на 14,7% порівняно з січнем–жовтнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Чехії, Іспанії, Німеччини, серед інших країн – до США, Китаю, Ізраїлю, Білорусі, Російської Федерації, Індії. Водночас зменшилися поставки до Італії, Грузії, Нідерландів, Ірану, Ісламської Республіки, Єгипту.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 13,5% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 12,2% (механічні машини), Китаю – 8,5% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Іспанії – 4,5% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Єгипту – 4,4% (зернові культури).

У січні–жовтні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 110,1 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 90,9 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 59,5 млн.дол., готових харчових продуктів – на 26,8 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 70 країн-партнерів. У січні–жовтні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 95,8 млн.дол. (49,7% загального обсягу) та збільшився в 1,5 раза проти січня–жовтня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зросли з Білорусі, Великої Британії, Німеччини, Бельґії, Польщі, скоротилися – з Південної Африки, Словаччини, Туреччини, Франції.

Найбільші надходження здійснювались з Німеччини та США – по 15,8% загального обсягу імпорту (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Китаю – 12% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, взуття), Білорусі – 7,1% (мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Великої Британії – 6,1% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини).

У січні–жовтні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 84,8 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 44,4 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості відповідно по 11,8 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 8,8 млн.дол., мінеральних продуктів – на 8,7 млн.дол.

У січні–вересні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами унесено 5,2 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у січні–вересні 2016р. – 2,2 млн.дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку області з початку інвестування, на 1 жовтня 2017р. склав 66,4 млн.дол. США, що на 12,7% більше обсягів інвестицій на початок 2017р., та у розрахунку на одну особу населення склав 69 дол. З країн ЄС унесено 41,9 млн.дол. інвестицій (63,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 24,5 млн.дол. (36,9%).

Інвестиції надійшли з 35 країн світу, з них 16 – країни Європейського Союзу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 84% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 21,2 млн.дол., Кіпр – 13,9 млн.дол., Російська Федерація – 10,4 млн.дол., Сейшельські Острови – 6,9 млн.дол. та Нідерланди – 3,5 млн.дол.

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості – 27,6 млн.дол. (41,6% загального обсягу), будівництва – 16,6 млн.дол. (25%), організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,6 млн.дол. (8,4%), організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 4,7 млн.дол. (7%), підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 3,8 млн.дол. (5,7%), підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 3,4 млн.дол. (5,2%).

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2017р. становила 14,1 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 жовтня 2017р. становив 80,5 млн.дол.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у листопаді 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 112,8%.

На споживчому ринку в листопаді 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 13,2%) подорожчали яйця. На 6,4–0,6% зросли ціни на молоко, сало, сметану, олію оливкову, сири, масло, кисломолочну продукцію, інші продукти харчування, рис, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, мед, кондитерські вироби з борошна, олію соняшникову. Водночас на 5,4–0,9% подешевшали цукор, фрукти, овочі, морозиво, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 0,3%, у т.ч. алкогольні напої – на 0,4%, тютюнові вироби – на 0,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2% відбулося за рахунок підвищення тарифів на опалення на 6,4%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,8% відбулося в основному за рахунок подорожчання палива та мастил на 3,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,7% спричинено підвищенням цін на фармацевтичну продукцію на 0,9%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного звязку на 2,2%.

 

Заробітна плата у листопаді 2017 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2017р. становила 6060 грн, що у 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з листопадом 2016р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 44,6%.

Рівень заробітної плати в області у листопаді 2017р. становив 81% середнього рівня в Україні (7479 грн).

Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. становив 98,4%, з листопадом 2016р. – 126,3%.

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2017 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–листопада 2017р. зменшилася на 41,7% і на 1 грудня 2017р. становила 17,4 млн.грн або 0,7% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок грудня 2017р. становив 1,6% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 грудня 2017р. становила 10,7 млн.грн або 61,5% загальної суми боргу по області.

На початок грудня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 1342 працівника, кожному з яких не виплачено в середньому по 8 тис.грн.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у січні-листопаді 2017 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–листопаді 2017р. реалізовано промислової продукції на суму 22,6 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – на 15,9 млрд.грн або 70,6% загальнообласного обсягу.

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв становила 33,9% на суму 7,7 млрд.грн, з них найбільше – олії та тваринних жирів – на 3,8 млрд.грн, м’яса та м’ясних продуктів – на 1,1 млрд.грн.

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 4,8 млрд.грн або 21,2% загальнообласного обсягу.

 

Про сівбу озимих культур під урожай 2018 року в господарствах Кіровоградської області

Сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення  Кіровоградської області культури озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) під урожай 2018р. посіяно на площі 398,7 тис.га, що на 9,5% більше ніж під урожай 2017р., у т.ч. культури зернові на зерно – на площі 355,6 тис.га (на 10,3% більше), ріпак на зерно – на площі 41,4 тис.га (на 2,2% більше).

У структурі площ культур зернових озимих на зерно частка посівних площ пшениці озимої становить 83,7% (торік – 82,5%), ячменю озимого – 16,1% (17,1%), жита озимого – 0,1% (0,3%).

Сільськогосподарськими підприємствами на 1 грудня поточного року зяблева оранка грунту проведена на площі 766,2 тис.га, що на 7,4% більше ніж на 1 грудня 2016р.

 

Промислове виробництво Кіровоградської області у січні-листопаді 2017 року

Випуск промислової продукції в Кіровоградській області у січні-листопаді п.р. збільшився на 6,3% порівняно з відповідним періодом 2016р., найбільше – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 33,3%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 31,3%, харчових продуктів та напоїв – на 14,6%.

Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості випуск продукції збільшився у виробництві молочних продуктів на 27,1%, олії та тваринних жирів – на 18%, напоїв – на 14,1%, інших харчових продуктів – на 10,4%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 21%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,7%.

 

Використання палива у Кіровоградській області у листопаді 2017 року

Підприємствами та організаціями Кіровоградської області у листопаді поточного року використання газу природного на виробничі, комунально-побутові потреби скоротилося на 16,2% порівняно з листопадом 2016р. та становило 58,5 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – на 23,1% (11 тис.т), вугілля кам’яного – на 19,3% (19,2 тис.т). Водночас збільшилося використання бензину моторного на 2,3% (1,5 тис.т).

 

Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області у січні-листопаді 2017 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–листопаді поточного року виконано будівельних робіт на суму 1001,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 141,3%.

У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 64,1%, капітальний ремонт – 25,7%, поточний ремонт – 10,2%.

 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу на території Кіровоградської області через АЗС у листопаді 2017 року

У листопаді 2017р. на території Кіровоградської області 196 автозаправних станцій забезпечили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму 192,6 млн.грн. У загальному обсязі продажу світлих нафтопродуктів та газу частка реалізованого бензину моторного становила 49,9%.

Найбільшим попитом користувався бензин марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі реалізованого бензину моторного, становила 68,7%, найменшим – А–80.

 

Оптова торгівля Кіровоградської області у січні-вересні 2017 року

Одним із каналів надходження товарів на споживчий ринок є оптова торгівля.

Обсяг оптового товарообороту підприємств Кіровоградської області у січні–вересні 2017р. становив 15,4 млрд.грн та збільшився на 23,9% проти січня–вересня 2016р.

На продаж непродовольчих товарів припадало 82,6% обсягу оптового товарообороту, решта – на продовольчі товари.

Серед непродовольчих товарів переважав продаж машин і устаткування сільськогосподарського, для добувної промисловості та будівництва, текстильного, швейного та трикотажного виробництва (на 42,3% більше ніж у січні–вересні 2016р.), добрив, агрохімічної продукції (на 18,8% більше), насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника (на 3% менше), газойлів (палива дизельного) (на 5,8% більше).

Серед продовольчих товарів переважав продаж олії рослинної (у 2,6 раза більше), м’яса та м’ясних продуктів (на 41,1%), продуктів молочних, масла та сирів (на 10,8%), шоколаду та виробів кондитерських цукрових (у 1,9 раза).

Основу оптового товарообороту області (58,8%) склала продукція, що вироблена в Україні, при цьому в обсязі оптової реалізації продовольчих  товарів становила 91,6%, непродовольчих – 51,8%.

Найбільша частка обсягу оптового товарообороту області (52,5%) припадала на підприємства м.Кропивницького.

 

Робота підприємств транспортного комплексу Кіровоградської області у січні-листопаді 2017 року

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської області у січні–листопаді 2017р становив 18,8 млн.т, що в 1,7 раза більше обсягу відповідного періоду 2016р. Із загального обсягу перевезених вантажів 62,1% перевезень припало на автомобільний транспорт, 37,9% – на залізничний. Вантажооборот порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшився на 5,2% і становив 24,1 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–листопаді 2017р. скористалися 55,1 млн. пасажирів, що на 3,2% більше обсягу відповідного періоду 2016р. Із загального обсягу перевезень 70,2% пасажирів скористалися автомобільним транспортом, 25,8% – електротранспортом, решта – залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообороту становив 2222,4 млн.пас.км, що менше обсягу січня–листопада 2016р. на 1%.

 

Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні–жовтні 2017 року

Станом на 1 листопада 2017р. в області, за оцінкою, проживало 958,1 тис. осіб. Частка міського населення складала 63%.

Від початку року чисельність населення області зменшилася на 7702 особи внаслідок природного (6441 особу) та міграційного (1261 особу) скорочення населення.

У січні–жовтні 2017р. народилося 6556 дітей, що на 891 дитину або на 12% менше ніж у січні–жовтні 2016р. При цьому рівень народжуваності становив 8,2 особи на 1000 жителів. У 12 районах цей показник був вищий ніж середній по області. Найвищий – у Новгородківському районі (10,3 особи на 1000 жителів).

За десять місяців в області померло 12997 осіб, що на 407 осіб або на 3% менше ніж у січні–жовтні 2016р. Рівень смертності становив 16,2 особи на 1000 жителів. У 8 районах області рівень смертності був нижчим за середній. Як і в попередні періоди найнижчий показник смертності зафіксованона території Кіровоградської міської ради (14 осіб на 1000 жителів).

У січні–жовтні 2017р. рівень міграційного скорочення населення становив 1,57 особи на 1000 жителів, в той час, як у січні–жовтні 2016р. спостерігався міграційний приріст – 1,08 особи на 1000 жителів.

 

Про надання населенню субсидій у листопаді 2017 року

У листопаді 2017р. 48,6% домогосподарств області отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума субсидій цього виду послуг, призначених домогосподарствам  з початку року становила 114,7 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді п.р. становив  491,5 грн.

Із початку року 54,8 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 156,1 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство у листопаді п.р. становив 2739,9 грн. Загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами з початку року, становила 147,8 млн.грн.

 

Експорт товарів Кіровоградської області у січні–жовтні 2017 року

Обсяг експорту товарів області у січні–жовтні 2017 року становив 348,3 млн.дол. США та порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 3,6%.

Область експортувала товари до 101 країни світу.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

 

Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у січні-жовтні 2017 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–жовтні 2017р. становив 83,4 млн.дол. США, що на 14,7% менше січня–жовтня 2016р., імпорту – 95,8 млн.дол. (у 1,5 раза більше).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості.

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні-листопаді 2017 року

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Кіровоградської області у січні-листопаді поточного року реалізовано 556,9 тис.т пшениці, що на 5,8% більше ніж у відповідному періоді минулого року, насіння соняшнику – 580,7 тис.т (на 19%), молока – 45,6 тис.т (на 0,8%).

Водночас реалізація культур зернових та зернобобових зменшилася

на 1,2% і склала 1502,9 тис.т, ячменю – на 11,3% (144,1 тис.т), кукурудзи

на зерно – на 3,4% (755,7 тис.т), тварин сільськогосподарських

(у живій масі) – на 28,8% (11,2 тис.т).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації порівняно

з січнем–листопадом 2016р. зросли на 9,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,9%, тваринництва – на 38,9%.

 

Роздрібна торгівля Кіровоградської області у січні–вересні 2017 року

Підприємствами-юридичними особами області у січні–вересні п.р. реалізовано споживчих товарів на суму 7394,5 млн.грн, що на 4,8% більше, ніж у січні–вересні 2016р. У загальному обсязі роздрібного товарообороту питома вага продажу продовольчих товарів становила 44,9%, непродовольчих – 55,1%.

Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі займали напої алкогольні, вироби кондитерські, вироби тютюнові, м’ясопродукти, чай, кава, какао та прянощі, молоко та продукти молочні, серед непродовольчих товарів – товари фармацевтичні, бензин моторний, газ стиснений та скраплений для автомобілів, газойлі (паливо дизельне), автомобілі та автотовари.

Частка продажу товарів, що вироблені на території України, становила 66,6% усіх реалізованих товарів у торговій мережі підприємств області.

 

Індекси споживчих цін у листопаді 2017 року

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2017 року порівняно з попереднім місяцем у Кіровоградській області та Україні становив 100,9%.

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області у січні-жовтні 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 959,3 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилася на 6495 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (5753 особи) та міграційного (742 особи) скорочення. Порівняно із січнем–вереснем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 492 особи.

Природний рух населення в січні–вересні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 51 живонароджений.

Серед причин смерті населення області в січні–вересні 2017р., як і в січні–вересні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–вересні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 268,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 196 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 72,4 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у вересні 2017р., становила 47,4% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 43,4% – домогосподарства з однієї особи, 30,5% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні 2017р. становила 108,5 млн.грн, у тому числі у міських  поселеннях – 87 млн.грн, у сільській місцевості – 21,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2017р. становив 153,4 грн (у серпні – 173,2 грн).

Крім того, у січні–вересні 2017р. 51,6 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в тому числі у міських поселеннях – 18,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 33 тис.

За січень–вересень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 147,2 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 55,6 млн.грн, у сільській місцевості – 91,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної у вересні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2809,8 грн.

У січні–вересні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 119,5 млн.грн.

У січні–вересні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 701,5 млн.грн (98% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 486,2 млн.грн.

На кінець вересня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 75,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 40 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 2,4 млн.грн, за електроенергію – 51,3 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець вересня 2017р. відсутня.

Доходи населення

За січень–жовтень 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5666 грн., що на 46,8% вище ніж за січень–жовтень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–жовтні 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, професійної, наукової та технічної діяльності, інформації та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сільському господарстві. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 51,2%–96,3%.

У січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 26,1% (у січні–жовтні 2016р. порівняно з січнем–жовтнем 2015р. – на 7,3%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–жовтня 2017р. зменшилася на 47,2% і на 1 листопада 2017р. становила 15,8 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–жовтня 2017р. збільшилася на 35,9% і на 1 листопада 2017р. становила 8,7 млн.грн або 55% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 листопада 2017р. становила 1,3 тис. осіб або 0,7% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 6,9 тис.грн, що на 12,8% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за жовтень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 листопада 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 69,8% і на 1 листопада 2017р. становила 7,1 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2017р. відсутня.

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець жовтня 2017р. перебувало 11,7 тис. безробітних громадян області, що на 4,5% менше ніж на кінець вересня.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець жовтня 2017р. становив 2,03% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в жовтні 2017р. склала 8,2 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1840 грн, що дорівнює 57,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець місяця становила 2,9 тис.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) по області порівняно з вереснем не змінилося і на кінець  жовтня п.р. становило 4 особи.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 16019 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 44,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 51 очевидне умисне вбивство і замах на вбивство, 59 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 4 зґвалтування і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 10141, шахрайств – 901, грабежів – 369, розбоїв – 71, хабарництва – 56.

У загальній кількості злочинів 75,1% становили злочини проти власності, 7,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,1% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,7% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,5% – злочини проти громадської безпеки.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 40 осіб, які скоїли злочини у складі 8 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–жовтні 2017р. становила 12416 осіб, з числа яких 4589 – жінки, 1152 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 89 – неповнолітні та 42 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,7%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 167 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 135 осіб, із числа яких 32,6% – умисно вбито; 22,2% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 11,9% – загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2959, з них жінок – 284, неповнолітніх – 151. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 10,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,1% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,4%, безробітних – 11,4%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. становив 12242,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,9% більше обсягу січня–жовтня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. становив 8299,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 3,3% більше обсягу січня–жовтня 2016р.

Реалізація послуг. У ІІІ кварталі 2017р. підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 1765,8 млн.грн.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності значну частку (69,5%) займали послуги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Частка послуг, наданих підприємствами сфери інформації та телекомунікацій, склала 14,5%, адміністративного та допоміжного обслуговування – 4,9%, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 3%, підприємствами сфери професійної, наукової та технічної діяльності – 2,9%, установами освіти – 2%.

Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі реалізованих послуг склала 19,1%.

Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4468,8 млн.грн капітальних інвестицій. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. обсяг освоєних капітальних інвестицій по області збільшився на 15,8%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–вересні 2017р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 81,4% усіх капіталовкладень. Частка цих коштів у загальному обсязі зменшилася порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 2,5 в.п.

Зменшилася частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок коштів населення на будівництво житла (на 1 в.п.), натомість збільшилася – за рахунок коштів місцевих бюджетів (на 4,3 в.п.), кредитів банків та інших позик (на 1,7 в.п.), державного бюджету (на 0,2 в.п.).

Найбільшу частку капітальних інвестицій у січні–вересні 2017р. освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (55,3%) і промисловості (23,3%).

Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 147,3 млн.грн або 3,3% загального обсягу капітальних інвестицій області (у січні–вересні 2016р. – 2,8%).

У січні–вересні 2017р. обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення області склав 4640,3 грн.

Сільське господарство

У січні–жовтні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 89%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 84,3%, господарствах населення – 95,8%.

Рослинництво. За січень–жовтень п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 87,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 83,8%, господарствах населення – 93,7%.

На 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 760,6 тис.га, що складає 92,8% площі посіву культур зернових та зернобобових, посіяних під урожай 2017 року (торік – 88,6% таких площ); виробництво зерна становило 2708,1 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 16,3% менше, ніж було одержано на початок листопада 2016р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 35,6 ц зерна (на 9,2 ц менше ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 36,5 ц (на 10,7 ц менше), господарствами населення – 32,9 ц (на 5,6 ц менше).

На початок листопада п.р. господарствами всіх категорій соняшник зібрано на площі 534,8 тис.га; виробництво становило 1086,9 тис.т, що на 12,7% менше, ніж торік; при середній врожайності з 1 га 20,3 ц (торік – 22,8 ц).

На початок листопада п.р. виробництво буряку цукрового фабричного (249,2 тис.т) було на 27,7% меншим, ніж торік (як за рахунок скорочення зібраної площі на 17,9%, так і зменшення урожайності на 12%).

Усіма категоріями господарств накопано 559,9 тис.т картоплі, що на 7,2% менше ніж на 1 листопада 2016р. при середній врожайності 128 ц з 1 га. Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту (240,7 тис.т) зросло проти минулорічного на 4,5%, середня врожайність склала 131,3 ц з 1 га.

Господарствами населення одержано майже 100% обсягу виробництва картоплі, 98,8% культур плодових та ягідних, 97,2% культур овочевих відкритого ґрунту.

Тваринництво. За січень–жовтень п.р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 99%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 92,6%, господарствах населення – 100,8%.

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–жовтні 2017р. склало 59 тис.т та порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зменшилося на 0,6 тис.т або на 1%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 83,2% (у січні–жовтні 2016р. – 80,9%), великої рогатої худоби – 16,3% (16,2%), птиці свійської – 0,1% (2,7%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–жовтні 2017р. становив 17,7 тис.т, що на 4,9% менше ніж у січні–жовтні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 2,9 тис.т (на 1,7% менше), свиней – 14,7 тис.т (на 5,5% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 102,2% (у січні–жовтні 2016р. – 101,9%).

У січні–жовтні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зменшилося на 1,2% і склало 274,9 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,7% (226,4 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 0,8% (48,5 тис.т).

Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., зменшився на 2 кг (на 0,1%) і становив 4926 кг.

У січні–жовтні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зменшилося на 4,8% і склало 397,8 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 16,2 раза (2,5 млн.шт), господарствах населення – зросло на 4,8% (395,3 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 113,8 тис. голів (на 0,9% більше ніж на 1 листопада 2016р.), у т.ч. корів – 58,5 тис. голів (на рівні 1 листопада 2016р.), свиней – 235,7 тис. голів (на 6% менше), овець і кіз – 47,4 тис. голів (на 1,1% більше) та птиці свійської – 6081,8 тис. голів (на 2,8% більше).

Порівняно з показниками на 1 листопада 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 1,9%, свиней – на 6,3%, овець і кіз – на 4,5%, птиці свійської – на 0,5%, разом з цим збільшилася кількість корів на 1,6%.

На початок листопада 2017р. населенням утримувалося 76,6% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 листопада 2016р. – 76%), у т.ч. корів – 82,4% (82,6%), свиней – 43% (42,8%), овець і кіз – 87,8% (87%), птиці свійської – 99,6% (99,6%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зросли на 11,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,6%, тваринництва – на 39,7%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.

На 1 листопада 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 1444,8 тис.т зерна (на 17,1% менше проти 1 листопада 2016р.), у т.ч. 445,9 тис.т пшениці (на 25,5% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 795,8 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 272,9 тис.т пшениці, 416,4 тис.т кукурудзи, 67,2 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 649 тис.т зерна (на 17,7% менше).

Запаси соняшнику становили 660,8 тис.т (на 9,8% менше проти 1 листопада 2016р.), із них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 352,4 тис.т, на підприємствах, що займалися його зберіганням та переробкою – 308,4 тис.т.

Промисловість

У жовтні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2016р. індекс промислового виробництва становив відповідно 130,9% та 96,4%, за підсумками січня–жовтня 2017р. –106,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні– жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився на 14,4%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 14,3%, каменю піску та глини – на 8%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 5,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшився на 17%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 25,3%, олії та тваринних жирів – на 21,3%, напоїв – на 11,5%, інших харчових продуктів – на 11%, готових кормів для тварин – на 1,5%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 20,6%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 6,5%.

У січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 124 тис.т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, – на 723 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 485 т, виробів здобних – на 35 т, печива солодкого і вафель – на 21 т, напоїв безалкогольних – на 8 тис.дал. Водночас зменшилось виробництво борошна на 5953 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 4504 т, круп – на 1443 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1316 т, виробів ковбасних – на 1310 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 807 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 292 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 240 т, горіхів, арахісу та насіння, смаженого, соленого чи приготованого в інший спосіб – на 149 т, м′яса свиней замороженого – на 85 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зросли на 6,2%, у т.ч. у виробництві одягу – на 27,6%, текстильному виробництві – на 4,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–жовтні 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 12,8%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 6,6%. Разом з цим у поліграфічній діяльності і наданні пов’язаних з нею послуг випуск продукції зменшився на 30,4%, лісопильному та стругальному виробництві – на 18,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–жовтні 2017р. випуск продукції зріс на 32%, у т.ч. на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – у 1,9 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 13,3%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшився на 35,7%, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – у 3,4 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 46,1%, виробництва пластмасових виробів – на 7,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання випуск промислової продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зменшився на 6,9%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 12%, виробництві будівельних металевих конструкцій і виробів – на 6,7%. Поряд із цим у виробництві іншої продукції первинного оброблення сталі приріст продукції становив 13,9%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зменшився на 32,6%, у т.ч. у виробництві проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв – на 95,9%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електро-розподільчої та контрольної апаратури – на 5,2%, інших машин і устатковання загального призначення – на 1,3%. Разом із цим, на підприємствах із виробництва машин і устатковання загального призначення випуск промислової продукції збільшився в 1,8 раза, машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 14,2%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 1,1%.

Будівництво

У січні–жовтні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 859 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 146,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 64,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 24,8% та 10,8% відповідно.

У січні–вересні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 32,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 9,4% менше ніж у січні–вересні 2016р.Переважну частину (74,2%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 25,8% – у будинках із двома й більше квартирами.

У січні–вересні 2017р. прийнято в експлуатацію 301 квартиру. Середній розмір квартири становив 105,7 м2 загальної площі, при цьому в міських поселеннях – 102,1 м2, у сільській місцевості – 121,1 м2 загальної площі.

Крім цього, прийнято в експлуатацію 0,4 тис.м2 дачних та садових будинків, що на 20,1% більше ніж у січні–вересні 2016р.

У січні–вересні 2017р. завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких сонячні електростанції потужністю 15 тис.кВт, лінії електропередачі протяжністю 2,52 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 1,8 км, місцеві водопровідні мережі – 6,9 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 0,88 км, залізничні колії промислових підприємств – 0,36 км, потужності з виробництва: виробів з м’яса – 1,1 тис.т, олії нерафінованої – 29,2 тис.т, пластмасових виробів – 10,5 млн.шт, потужності з розфасовки олії – 59,8 тис.т, автостанція, склади, готель, магазини, виставковий павільйон, кафе, станція технічного обслуговування автомобілів, гаражі, церква, котельні та інші.

Прийнято в експлуатацію також будівлі для потреб сільського господарства, зокрема: елеватори на 92 тис.т одночасного зберігання, елеватори для зберігання оліє-насіння – на 20 тис.т одночасного зберігання, силосні споруди – на 0,38 тис.м3, зерносклади механізовані – на 58,38 тис.т одночасного зберігання, зерноочисні, зерноочисно-сушильні пункти та будівлі для зберігання зерна – на 3,2 тис.т та 3 тис.т відповідно, гаражі, сараї та навіси для зберігання сільськогосподарських машин – на 3 тис.м2 загальної площі та інші.

Транспорт

У січні–жовтні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 17065,7 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–жовтні 2016р., вантажооборот збільшився на 4,9% і становив 21847,9 млн.ткм.

Залізницею у січні–жовтні 2017р. перевезено 6514,3 тис.т вантажів, що на 2,2% більше ніж у січні–жовтні 2016р. Збільшилося перевезення нафти і нафтопродуктів в 1,5 раза, хімічних і мінеральних добрив – на 35,7%, кам’яного вугілля – на 20%, брухту чорних металів – на 15,4%, будівельних матеріалів – на 3,2%. Разом з цим зменшилося на 3,6% перевезення зерна і продуктів перемолу. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 5% і становив 21184,3 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–жовтні 2017р. перевезено 10549,3 тис.т вантажів, що у 3 рази більше порівняно з січнем–жовтнем 2016р., вантажооборот зріс на 1% і становив 662,5 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–жовтні 2017р. перевезено 2,1 тис.т вантажів, що на 44,4% менше порівняно з січнем–жовтнем 2016р., вантажооборот зменшився на 40% і становив 1,1 млн.ткм.

У січні–жовтні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 52,5 млн. пасажирів, що на 8,6% більше ніж у січні–жовтні 2016р., пасажирооборот зменшився на 0,4% і становив 2035,7 млн.пас.км.

Залізницею у січні–жовтні 2017р. перевезено 4,1 млн. пасажирів, що залишилось на рівні січня–жовтня 2016р., пасажирооборот зріс на 5,6% і становив 1367,5 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–жовтні 2017р. перевезено 35,7 млн. пасажирів, що на 8,3% менше порівняно з січнем–жовтнем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 15,5% і становив 580,2 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами –підприємцями у січні–жовтні 2017р. зменшились на 19,3% та становили 9,7 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–жовтні 2017р. перевезено 51,9 тис. пасажирів, що на 25,2% менше порівняно з січнем–жовтнем 2016р., пасажирооборот зменшився на 40,9% і становив 20,5 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–жовтні 2017р. перевезено 12,7 млн. пасажи-рів, що у 2,4 раза більше ніж у січні–жовтні 2016р.

У січні–вересні 2017р. обсяги доходів від надання послуг пошти та зв’язку склали 670,2 млн.грн, у тому числі населенню – 482,1 млн.грн.

Найбільший обсяг доходів у січні–вересні 2017р., отримано від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку – 464,9 млн.грн, що становить 69,4% загального обсягу доходів. Частка доходів від надання Інтернет-послуг склала 11,5%, послуг фіксованого телефонного зв’язку – 8,6%, поштової та кур’єрської діяльності – 4,3%, трансляції теле- та радіопрограм, радіозв’язку – 2,9%.

Станом на 1 жовтня 2017р. кількість абонентів рухомого (мобільного) зв’язку порівняно з початком року зросла на 1,4% і становила 1192,6 тис. абонентів. Водночас кількість абонентів мережі Інтернет скоротилась на 25,8%, фіксованого телефонного зв’язку – на 12,8%, кабельного телебачення – на 1,5% і становила відповідно 164,8 тис., 106,7 тис. та 39,1 тис. абонентів.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2017р. обсяг експорту товарів становив 311,6 млн.дол. США, імпорту – 177,8 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт збільшився на 5,3%, імпорт – на 29%. Позитивне сальдо становило 133,8 млн.дол.

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (96 млн.дол.), зернові культури (70,4 млн.дол.), руди, шлак і зола (19,5 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (12,8 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–вересні 2017р. становив 1,75 (у січні–вересні 2016р. – 2,15).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 107 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 96 країн світу.

У січні–вересні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 78,1 млн.дол. (25,1% загального обсягу експорту) та зменшився на 10,1% порівняно з січнем–вереснем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Чехії, Іспанії, Німеччини, серед інших країн – до США, Ізраїлю, Китаю, Індії. Водночас зменшилися поставки до Об’єднаних Арабських Еміратів, Франції, Італії, Нідерландів, Грузії, Ірану, Ісламської Республіки.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 13,2% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 12,6% (механічні машини), Китаю – 8,2% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Іспанії – 5% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Єгипту – 4,3% (зернові культури).

У січні–вересні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 96 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 84,7 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 54,7 млн.дол., готових харчових продуктів – на 24 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 68 країн-партнерів. У січні–вересні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 90,1 млн.дол. (50,7% загального обсягу) та збільшився в 1,6 раза проти січня–вересня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–вереснем 2016р. зросли з Великої Британії, Білорусі, Бельґії, Німеччини, Польщі, США, скоротилися – з Південної Африки, Словаччини, Туреччини, Франції.

Найбільші надходження здійснювались з Німеччини – 15,7% загального обсягу імпорту (механічні машини), США – 15,6% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Китаю – 11,8% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Білорусі – 7,1% (мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Великої Британії – 6,3% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини).

У січні–вересні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 81 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 40,7 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 10,7 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 9,6 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 8,1 млн.дол., мінеральних продуктів – на 7,7 млн.дол.

 

У січні–вересні 2017р. експорт послуг становив 19,1 млн.дол. США, імпорт – 13,1 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт зменшився на 9%, імпорт – на 30,4%. Позитивне сальдо становило 6 млн.дол. (у січні–вересні 2016р. – 2,2 млн.дол.).

Підприємства та організації області у січні–вересні 2017р. здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 75 країн світу.

У січні–вересні 2017р. обсяг експорту послуг з країнами ЄС порівняно з відповідним періодом 2016р. зменшився на 1,1% і становив 3,4 млн.дол. (18% загального обсягу експорту). Імпорт послуг з цих країн зменшився на 63,2% і склав 3 млн.дол. (23,1% загального обсягу імпорту).

Найбільшою країною-партнером у зовнішній торгівлі послугами були США. Обсяг одержаних цією країною послуг становив 67,1% загального обсягу експорту, обсяг наданих послуг – 23,5% загального обсягу імпорту.

Серед партнерів-країн ЄС найбільшими споживачами послуг стали Німеччина (8,5% загального обсягу експорту), Франція (2,5%), Польща (2%). Серед імпортерів з країн ЄС – Німеччина (4,4% загального обсягу імпорту), Велика Британія (1,6%).

У січні–вересні 2017р. найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які займали 68,6% загального обсягу експорту, ділові послуги – 12,1%, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 10,1%.

Основу структури імпорту послуг у січні–вересні 2017р. складали ділові послуги, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, транспорті послуги, послуги, пов’язані з подорожами.

Порівняно з січнем–вереснем 2016р. у загальному обсязі імпорту збільшилась частка послуг, пов’язаних з подорожами, – з 5% до 10,8%, натомість зменшилась частка ділових послуг із 55,9% до 49,2%, транспортних послуг – із 23% до 12,1%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у жовтні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,2%, з початку року – 111,8%.

На споживчому ринку в жовтні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше (на 16,8% та 15,8%) подорожчали яйця та сало. На 6,6–1,2% зросли ціни на молоко, морозиво, масло, сметану, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з цукру, рис, сири, хліб, мясо та мясопродукти. Водночас на 6,8–0,5% подешевшали цукор, фрукти, олія оливкова, овочі, мед, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 0,4% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 3,1%, зокрема взуття – на 3,5%, одяг – на 2,9%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,7% відбулося в основному за рахунок подорожчання палива та мастил на 3,4%. Разом з тим відбулося здешевлення перевезень залізничним пасажирським транспортом на 5,6%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 6,7% та мобільних телефонів – на 1,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,1% спричинено підвищенням цін на фармацевтичну продукцію на 1,5%.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 1,3% в основному через подорожчання туристичних послуг на 12%.

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ВІЛЬШАНСЬКОГО РАЙОНУ

у січні–жовтні 2017 року

Населення. На 1 жовтня 2017р. в районі проживало 12,5 тис. осіб. За січень–вересень 2017р. чисельність населення скоротилася на 39 осіб.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017р. становила 250 осіб.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у III кварталі 2017р. становила 5248 грн, що на 13% менше середнього рівня по області.

Капітальні інвестиції. За січень–вересень 2017р. підприємствами та організаціями району освоєно 23,5 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 0,5% від загальнообласного обсягу.

Сільське господарство. За січень–жовтень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 63,6%.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–жовтень 2017р. перевезено 3,4 тис.т вантажів, що на 71,2% менше ніж за січень–жовтень 2016р., вантажооборот зменшився на 75,6% і склав 0,7 млн.ткм.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у січні-жовтні 2017 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–жовтні 2017р. реалізовано промислової продукції на суму 20,3 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – на 14,4 млрд.грн або 71,1% загальнообласного обсягу.

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв становила 34,2% на суму 6,9 млрд.грн, з них найбільше – олії та тваринних жирів – на 3,5 млрд.грн, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,9 млрд.грн.

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 4,2 млрд.грн або 20,8% загальнообласного обсягу.

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2017 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–жовтня 2017р. зменшилася на 47,2% і на 1 листопада 2017р. становила 15,8 млн.грн або 0,6% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок листопада 2017р. становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств впродовж жовтня 2017р. зменшилася на 2,1% і на 1 листопада 2017р. становила 8,7 млн.грн або 55% загальної суми боргу по області.

На початок листопада 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 1260 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 6,9 тис.грн.

 

Заробітна плата у жовтні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні  2017р. становила 6102 грн, що у 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з жовтнем 2016р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 48,9%.

Рівень заробітної плати в області у жовтні 2017р. становив 82,7% середнього рівня в Україні (7377 грн).

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2017р. порівняно з вереснем 2017р. становив 97,8%, з жовтнем 2016р. – 128,7%.

 

Заробітна плата по Вільшанському району за ІІІ квартал 2017 року

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику Вільшанського району, по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за ІІІ квартал 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зросла на 32,1% і становила 5248 грн, що в 1,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Рівень заробітної плати по району становив 87% середнього рівня по Кіровоградській області.

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Кіровоградської області у січні-вересні 2017 року

Іноземними інвесторами в економіку Кіровоградської області у січні–вересні 2017р. вкладено 5 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них 16% – з країн Європейського Союзу.

Станом на 1 жовтня 2017р. загальний обсяг прямих інвестицій, вкладених в економіку області, становив 66 млн.дол.

В економіку області вклали капітал інвестори 35 країн світу, серед яких провідні партнери: Велика Британія, Кіпр, Російська Федерація, Сейшельські Острови та Нідерланди.

Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були підприємства міст Кропивницького (37% загального обсягу прямих іноземних інвестицій області), Олександрії та Маловисківського району (по 16%).

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості; будівництва; організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; що здійснюють операції з нерухомим майном; підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

 

Промислове виробництво Кіровоградської області у січні-жовтні 2017 року

Випуск промислової продукції в Кіровоградській області у січні-жовтні п.р. збільшився на 7% порівняно з відповідним періодом 2016р., найбільше у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 36%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 32%, харчових продуктів та напоїв – на 17%.

Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості випуск продукції збільшився у виробництві молочних продуктів на 25%, олії та тваринних жирів – на 21%, напоїв – на 12%, інших харчових продуктів – на 11%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 21%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 7%.

 

Діяльність підприємств сфери послуг Кіровоградської області  у ІІІ кварталі 2017 року

Підприємствами сфери нефінансових послуг Кіровоградської області у ІІІ кварталі 2017р. реалізовано послуг на суму 1766 млн.грн, з них населенню – 337 млн.грн або 19% загального обсягу реалізованих послуг.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу частку займали послуги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 70% та підприємств сфери інформації та телекомунікацій – 15%.

Обсяг реалізованих послуг населенню у розрахунку на одну особу у ІІІ кварталі 2017р. склав 350 грн.

 

Фінансовий стан великих та середніх підприємств Кіровоградської області у січні–вересні 2017 року

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області у січні–вересні 2017р. склав 516,4 млн.грн прибутку та збільшився у 2,6 раза порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Прибутковими підприємствами області, частка яких склала 68,8% у загальній кількості підприємств та збільшилась на 8,3 в.п., отримано 1249,8 млн.грн прибутку. Вагомий внесок у загальний обсяг прибутку належить підприємствам промисловості, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Загальний обсяг збитку у січні–вересні 2017р. становив 733,4 млн.грн., що на 1,8% більше відповідного періоду минулого року. Найбільші збитки одержали підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. Частка збиткових великих та середніх підприємств області склала 31,2%. Найбільша питома вага збиткових підприємств спостерігалась серед підприємств охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (66,7%).

Рентабельність операційної діяльності підприємств області у січні–вересні 2017р. склала 5,5%. Найвищий рівень рентабельності отримали підприємства галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (31%).

 

Фінансовий стан великих та середніх промислових підприємств Кіровоградської області у січні-вересні 2017 року

 Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх промислових підприємств області у січні–вересні 2017р. склав 710,4 млн.грн прибутку, що майже у 17 разів більше ніж за відповідний період минулого року.

Прибутковими промисловими підприємствами області, частка яких склала 66% у загальній кількості підприємств та збільшилась порівняно з відповідним періодом попереднього року на 11,6 в.п., отримано 936,3 млн.грн прибутку. За видами промислової діяльності найбільш вагомий внесок у прибутковий результат належить підприємствам переробної промисловості, а саме підприємствам машинобудування та з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів.

Загальний обсяг збитку промислових підприємств області у січні–вересні 2017р. зменшився більш ніж у 2,5 рази порівняно з відповідним періодом минулого року, і становив 225,9 млн.грн. Значні обсяги збитку отримали підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Питома вага  збиткових промислових підприємств області склала 34%, що на 11,6 в.п.  менше відповідного періоду минулого року. Найбільша частка збиткових промислових підприємств області була серед підприємств водопостачання; каналізації, поводження з відходами.

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств області у січні–вересні 2017р. склала 5,4%. Найвищий рівень рентабельності спостерігався у підприємств добувної промисловості та розроблення кар’єрів.

 

Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області у січні-жовтні 2017 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–жовтні поточного року виконано будівельних робіт на суму 859 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 147%.

У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 64%, капітальний ремонт – 25%, поточний ремонт – 11%.

 

Використання палива у Кіровоградській області у жовтні 2017 року

Підприємствами та організаціями Кіровоградської області у жовтні поточного року використання газу природного на виробничі, комунально-побутові потреби скоротилося на 17% порівняно з жовтнем 2016р. та становило 36 млн.м3, вугілля кам’яного – на 7% та газойлів (палива дизельного) – на 10% (по 18 тис.т відповідно), бензину моторного – на 1% ( 2 тис.т).

 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу на території Кіровоградської області через АЗС у жовтні 2017 року

У жовтні 2017р. на території Кіровоградської області 196 автозаправних станцій забезпечили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму 212 млн.грн. У загальному обсязі продажу світлих нафтопродуктів та газу частка реалізованого бензину моторного становила 48%.

Найбільшим попитом користувався бензин марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі реалізованого бензину моторного, становила 69%, найменшим – А–80.

 

Прийняття в експлуатацію житла, об’єктів соціальної сфери та виробничих потужностей у Кіровоградській області у січні-вересні 2017 року

У Кіровоградській області у січні–вересні п.р. прийнято в експлуатацію 32 тис.м2 загальної площі житла, що на 9% менше ніж у січні-вересні 2016р.Три чверті загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, решта – у будинках із двома й більше квартирами.

За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів посів м.Кропивницький, де збудовано 61% загального обсягу житла.

Обсяги прийнятого житла зросли у м.Кропивницькому, Маловисківському, Знамянському, Гайворонському та Олександрійському районах.

Серед інших об’єктів соціальної сфери у Компаніївському районі прийнято в експлуатацію дошкільний навчальний заклад на 20 місць, м.Кропивницькому – медико-діагностичний центр на 45 відвідувань за зміну та фізкультурно-оздоровчий комплекс на 25 місць, м.Олександрії – центр реабілітації на 24 ліжка, Олександрівському районі – спортивний майданчик площею 360 м2.

Завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких сонячні електростанції, потужності з виробництва виробів з м’яса, олії нерафінованої та пластмасових виробів, цех з розфасовки олії, елеватори та інші.

 

Робота підприємств транспортного комплексу Кіровоградської області у січні-жовтні 2017 року 

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської області у січні-жовтні 2017р становив 17 млн.т, що в 1,7 раза більше обсягу відповідного періоду 2016р. Із загального обсягу перевезених вантажів 62% перевезень припало на автомобільний транспорт, 38% – на залізничний. Вантажооборот порівняно з січнем-жовтнем 2016р. збільшився на 5% і становив майже 22 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні-жовтні 2017р. скористалися 52,5 млн. пасажирів, що на 9% більше обсягу відповідного періоду 2016р. Із загального обсягу перевезень 68% пасажирів скористалися автомобільним транспортом, 24% – електротранспортом, решта – залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообороту становив 2036 млн.пас.км, що менше обсягу січня-жовтня 2016р. на 0,4%.

 

Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні-вересні 2017 року

Станом на 1 жовтня 2017р. в області, за оцінкою, проживало 959,3 тис. осіб. Частка міського населення складала 63%.

Від початку року чисельність населення області зменшилася на 6495 осіб внаслідок природного (5753 особи) та міграційного (742 особи) скорочення населення.

За цей період народилося 5887 дітей, що на 870 дітей або на 12,9% менше ніж у січні–вересні 2016р. При цьому рівень народжуваності становив 8,2 особи на 1000 жителів. У 12 районах цей показник був вищий ніж середній по області. Найвищий – у Новгородківському районі (10,4 особи на 1000 жителів).

За дев’ять місяців 2017р. в області померло 11640 осіб, що на 378 осіб або на 3,1% менше ніж у січні–вересні 2016р. Рівень смертності становив 16,2 особи на 1000 жителів. У 9 районах області рівень смертності був нижчим за середній. Як і в попередні періоди найнижчий показник зафіксовано на території Кіровоградської міської ради (13,9 особи на 1000 жителів).

З початку року міграційне скорочення населення складало 1,03 особи на 1000 жителів, в той час, як у січні–вересні 2016р. спостерігався міграційний приріст (0,76 особи на 1000 жителів).

 

Діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку Кіровоградської області у січні-вересні 2017 року

Доходи від надання послуг підприємств пошти та зв’язку Кіровоградської області у січні–вересні 2017р. склали 670 млн.грн, у тому числі від надання послуг населенню – 482 млн.грн або 72% доходів підприємств пошти та зв’язку.

Найбільший обсяг доходів отримано від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку – 465 млн.грн, що становить 69% загального обсягу доходів. Частка доходів від надання Інтернет-послуг склала 12%, послуг фіксованого телефонного зв’язку – 9%.

Станом на 1 жовтня 2017р. кількість абонентів рухомого (мобільного) зв’язку порівняно з початком року зросла на 1,4% і становила 1193 тис. абонентів.

 

Про надання населенню субсидій у жовтні 2017 року

У жовтні 2017р. 45,9% домогосподарств області отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума субсидій цього виду послуг, призначених домогосподарствам з початку року становила 110,5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні п.р. становив 233,7 грн.

Із початку року 53,2 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 151,6 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство у жовтні п.р. становив 2770,3 грн. Загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами з початку року, становила 133,2 млн.грн.

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні-жовтні 2017 року

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Кіровоградської області у січні-жовтні поточного року реалізовано 1316 тис.т зернових та зернобобових культур, що на 8% більше ніж у відповідному періоді минулого року, у тому числі пшениці – 516 тис.т (на 6%), кукурудзи на зерно – 625 тис.т (на 17%), насіння соняшнику – 509 тис.т (на 28%).

Водночас реалізація ячменю зменшилася на 8% і склала 138 тис.т, тварин сільськогосподарських (у живій масі) – на 30% (10 тис.т), молока – на 1% (42 тис.т).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зросли на 12%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11%, тваринництва – на 40%.

 

Експорт товарів Кіровоградської області за 9 місяців 2017 року

Обсяг експорту товарів області за 9 місяців 2017 року становив майже 312 млн.дол. США та порівняно з відповідним періодом 2016р.збільшився на 5%.

Область експортувала товари до 96 країн світу.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

 

Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС за 9 місяців 2017 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за 9 місяців 2017р. становив 78 млн.дол. США, що на 10% менше 9 місяців 2016р., імпорту – 90 млн.дол. (у 1,6 раза більше).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості.

 

Збирання урожаю сільськогосподарських культур господарствами Кіровоградської області станом на 1 листопада 2017 року

Сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення Кіровоградської області станом на 1 листопада поточного року скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 761 тис.га.

Виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі склало 2708 тис.т, що на 16% менше, ніж було на початок листопада 2016р. У середньому з 1 гектара обмолоченої площі одержано 35,6 ц зерна проти 44,8 ц торік, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 36,5 ц проти 47,2 ц, господарствами населення – 32,9 ц проти 38,5ц торік.

Насіння соняшнику зібрано на площі 535 тис.га; виробництво становило 1087 тис.т, при середній врожайності 20,3 ц з 1 гектара (торік – 22,8 ц з 1 гектара).

Виробництво картоплі всіма категоріями господарств становило майже 560 тис.т, при середній врожайності 128 ц з 1 гектара.

За рахунок збільшення площ збирання на 1,5 тис.га зросло виробництво культур овочевих відкритого ґрунту на 5% проти минулорічного обсягу і становило 241 тис.т, при середній врожайності 131,3 ц з 1 гектара.

Господарства населення забезпечили майже 100% виробництва картоплі в області, 99% – культур плодових та ягідних, 97% – культур овочевих відкритого ґрунту.

 

До Дня працівників сільського господарства

Працівники агропромислового комплексу щороку в третю неділю листопада відзначають своє професійне свято – День працівників сільського господарства. Аграрний сектор є ключовою галуззю економіки як Кіровоградської області, так і держави загалом.

Сільськогосподарські підприємства забезпечують понад 30% валової доданої вартості, яка створюється в області та понад 75% прибутку усіх суб'єктів господарювання області. 

Станом на 1 листопада 2017р. аграріями області одержано 2,7 млн.т культур зернових та зернобобових, 1,1 млн.т соняшнику. Урожайність культур зернових та зернобобових становила 35,6 ц з 1 гектара , соняшнику – 20,3 ц з 1 гектара.

Виробництво картоплі всіма категоріями господарств становило майже 560 тис.т, при середній врожайності 128 ц з 1 гектара.

За рахунок збільшення площ збирання на 1,5 тис.га зросло виробництво культур овочевих відкритого ґрунту на 5% проти минулорічного обсягу і становило 241 тис.т, при середній врожайності 131,3 ц з 1 гектара.

У січні-вересні 2017р. середньооблікова кількість штатних працівників у галузі сільського господарства становила 21,7 тис.осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника галузі зросла порівняно з січнем-вереснем 2016р. на 46% і становила 5359 грн.

Головне управління статистики вітає усіх аграріїв з професійним святом, бажає щастя, здоров’я, миру та достатку! Нехай на українських ланах  колосяться щедрі врожаї, а невичерпна енергія приносить успіх у всіх ваших починаннях!

 

До Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

9 листопада 2017р. відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, а також мільйонів шанувальників їхньої праці та творчості.

У сфері творчості, мистецтва та розваг, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури в області працює 3 тис. осіб.

Невід’ємною частиною культурного надбання суспільства є музеї, які сприяють відродженню національних культурних і духовних традицій, відіграють важливу роль у процесі розвитку вітчизняної культури, вихованні молоді.

На кінець 2016 року в області функціонували 30 музеїв (14 – історичні, 11 – комплексні, 2 – літературні, 2 – мистецькі та один художній). Основні фонди музеїв нараховували 206 тис. експонатів, які занесені до державної частини Музейного фонду України, у тому числі 63 – до Державного реєстру національного культурного надбання. У 2016 році музеї області відвідали 232 тис. осіб (з них 139 тис. учнів, слухачів та студентів).

Особливо варто сказати про театри області – вони мають різноманітний і захоплюючий репертуар та свою історію. Музично-драматичний театр ім. М.Кропивницького приваблює цікавим репертуаром, ляльковий театр залучає до мистецтва дітей. Загальна кількість відвідувачів театрів у 2016 році склала 118 тис.осіб.

Працівники органів державної статистики Кіровоградщини вітають усіх працівників культури з професійним святом. Бажаємо креативних ідей, творчих ініціатив та нових культурних проектів!

 

Індекси споживчих цін у жовтні 2017 року

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2017 року порівняно з попереднім місяцем у Кіровоградській області та Україні становив 101,2%.

 

До Дня студента

17 листопада в Україні відзначається День студента – свято авангарда української молоді, від знань, вмінь, креативних ідей та активної участі у суспільних перетвореннях яких великою мірою залежить майбутнє України. 

На початок 2016/2017 навчального року у Кіровоградській області підготовку фахівців з вищою освітою здійснювали 16 вищих навчальних закладів, зокрема 2 університети, 2 інститути, 2 технікуми, 3 училища та 7 коледжів. Упродовж минулого року вищу освіту здобули 4049 осіб. Серед них 2337 осіб отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 551 – бакалавра, 817 – спеціаліста та 344 – магістра. Крім того, у вищих навчальних закладах навчалось 143 іноземних громадянина, серед яких найбільше громадян Азейбарджану (49%).

Працівники Головного управління статистики у Кіровоградській області з теплотою вітають усіх студентів. Бажаємо вам досягти поставлених цілей, здобути бажану професію, а згодом – і гідну роботу, реалізувати здобутті знання і навички і, разом з тим, весело проводити вільний від навчання час. Нехай процес навчання приносить вам задоволення, кожна сесія символізуватиме перехід до нової сходинки в науково-освітній діяльності, а дипломна робота стане взірцем для наступних поколінь.

 

Витрати і ресурси домогосподарств Кіровоградської області у ІI кварталі 2017 року

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться Головним управлінням статистики, середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства Кіровоградщини у ІI кварталі 2017р. склали 6445 грн і зросли в 1,3 раза проти відповідного періоду 2016р.  

У середньому еквівалентні  загальні доходи одного мешканця області становили 3392 грн на місяць. Рівень середньомісячних загальних доходів однієї особи в 2,1 раза перевищив рівень законодавчо встановленого на цей період прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць (1597,33 грн).

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у ІI кварталі 2017р. склали 5792 грн, що на 27,9% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні  витрати становили 3049 грн.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у січні-вересні 2017 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–вересні 2017р. реалізовано промислової продукції на суму 18 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – на 13 млрд.грн (71%).

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв становила 35% на суму 6 млрд.грн, з них найбільше – олії та тваринних жирів – на 3 млрд.грн, м’яса та м’ясних продуктів – майже на 1 млрд.грн.

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 4 млрд.грн, або 21% загального обсягу реалізованої промислової продукції.

 

Соціально-економічне становище Вільшанського району у січні-вересні 2017 року

Населення. На 1 вересня 2017р. в районі проживало 12,5 тис. осіб. За січень–серпень 2017р. чисельність населення скоротилася на 7 осіб.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2017р. становила 278 осіб.

Сільське господарство. За січень–вересень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 69,5%.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–вересень 2017р. перевезено 1,5 тис.т вантажів, що на 85,7% менше ніж за січень–вересень 2016р., вантажооборот зменшився на 87,2% і склав 0,3 млн.ткм.

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області у січні-вересні 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 960,3 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення зменшилася на 5454 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (5256 осіб) та міграційного (198 осіб) скорочення. Порівняно із січнем–серпнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 319 осіб.

Природний рух населення в січні–серпні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 50 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні–серпні 2017р., як і в січні-серпні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–серпні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 258,2 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 188,6 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 69,6 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у серпні 2017р., становила 45,8% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 43,5% – домогосподарства з однієї особи, 30,6% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій  у січні–серпні 2017р. становила 106,9 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 85,6 млн.грн, у сільській місцевості – 21,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2017р. становив 173,2 грн (у липні – 150,9 грн).

Крім того, у січні–серпні 2017р. 49,2 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в тому числі у міських поселеннях – 18,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 31,1 тис.

За січень–серпень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка  призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 140,4 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 54,1 млн.грн, у сільській місцевості – 86,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної у серпні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2915,7 грн (у липні – 2912,5 грн).

У січні–серпні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 105,5 млн.грн.

У січні–серпні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 649,4 млн.грн (97,6% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 432,2 млн.грн.

На кінець серпня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 81 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 40,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 9,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 2,3 млн.грн, за електроенергію – 53,4 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець серпня 2017р. відсутня.

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установина кінець вересня 2017р. перебувало 12,3 тис. безробітних громадян області, що на 2,4% менше ніж на кінець серпня.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець вересня 2017р. становив 2,12% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні 2017р. склала 8,6 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1719 грн, що дорівнює 53,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець місяця становила 3,1 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) по області порівняно з серпнем не змінилося і на кінець  вересня п.р. становило 4 особи.

Доходи населення

За січень–вересень 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5617 грн., що на 46,4% вище ніж за січень–вересень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–вересні 2017р. були працівники державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,2 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сферах інформації та телекомунікацій, наукових досліджень та розробок, сільському господарстві, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 51–96,6%.

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 25,8% (у січні– вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. – на 8,2%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–вересня 2017р. зменшилася на 44,4% і на 1 жовтня 2017р. становила 16,6 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–вересня 2017р. збільшилася на 38,7% і на 1 жовтня 2017р. становила 8,9 млн.грн або 53,3% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 жовтня 2017р. становила 1,1 тис. осіб або 0,6% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 7,9 тис.грн, що на 28,4% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за вересень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 жовтня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 67% і на 1 жовтня 2017р. становила 7,8 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2017р. відсутня.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 10868,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4% більше обсягу січня–вересня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 7368,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4,4% більше обсягу січня–вересня 2016р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–вересня 2017р. обліковано 14891 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 43,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–вересня 2017р. обліковано 46 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство та 52 умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість випадків крадіжок становила 9461, шахрайств – 838, грабежів – 347, розбоїв – 68, хабарництва – 51.

У загальній кількості злочинів 75,4% становили злочини проти власності, 7,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% –  злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,7% – злочини проти громадської безпеки, 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності.  

Правоохоронними органами за цей період виявлено 40 осіб, які скоїли злочини у складі 8 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–вересні 2017р. становила 11455 осіб, з числа яких 4265 – жінки, 1058 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 84 – неповнолітні та 35 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (74,1%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 131 особа.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 105 осіб, із числа яких 37,1% – умисно вбито; 12,4% – загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень; 13,3% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2641, з них жінок – 255, неповнолітніх – 136. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 10,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,4% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,2%, безробітних – 11,7%.

Сільське господарство

У січні–вересні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 91,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 82,6%, господарствах населення – 101,8%.

Рослинництво. За січень–вересень п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 89,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 81,8%, господарствах населення – 102,3%.

На 1 жовтня п.р. господарствами всіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 545,8 тис.га, що складає 66,6% площі посіву культур зернових та зернобобових, посіяних під урожай 2017 року (торік – 67,5% таких площ); виробництво зерна становило 1806,9 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 18,9% менше, ніж було одержано на початок жовтня 2016р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 33,1 ц зерна (на 7,4 ц менше ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 33,6 ц (на 8,8 ц менше), господарствами населення – 31,9 ц (на 3,8 ц менше).

На початок жовтня п.р. господарствами всіх категорій соняшник зібрано на площі 382,5 тис.га; виробництво становило 781,7 тис.т, що на 7,2% менше, ніж торік; при середній врожайності з 1 га 20,4 ц (торік – 23,1 ц).

Усіма категоріями господарств накопано 554,3 тис.т картоплі, що на 8,1% менше ніж на 1 жовтня 2016р. при середній врожайності 128 ц з 1 га. Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту (224 тис.т) зросло проти минулорічного на 16,9%, середня врожайність склала 130,4 ц з 1 га.

Господарствами населення одержано майже 100% обсягу виробництва картоплі, 98,8% культур плодових та ягідних, 98% культур овочевих відкритого ґрунту.

Тваринництво. За січень–вересень п.р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 98,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 91,9%, господарствах населення – 100,7%.

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–вересні 2017р. склало 52,2 тис.т та порівняно з січнем–вереснем 2016р. зменшилося на 0,6 тис.т або на 1,1%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 84,2% (у січні–вересні 2016р. – 80,9%), великої рогатої худоби – 15,3% (15,8%), птиці свійської – 0,1% (2,9%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–вересні 2017р. становив 16 тис.т, що на 4,8% менше ніж у січні–вересні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 2,6 тис.т (на 2,7% менше), свиней – 13,3 тис.т (на 5,1% менше). Співвідношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 103,7% (у січні–вересні 2016р. – 102%).

У січні–вересні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–вереснем 2016р. зменшилося на 1,5% і склало 247,3 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,8% (203,4 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 0,2% (43,9 тис.т).

Порівняно з січнем–вереснем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., зменшився на 34 кг (на 0,8%) і становив 4454 кг.

У січні–вересні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–вереснем 2016р. зменшилося на 6,1% і склало 368,3 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 18,4 раза (2,2 млн.шт), господарствах населення – зросло на 4,1% (366,1 млн.шт).

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 119,4 тис. голів (на 0,4% більше ніж на 1 жовтня 2016р.), у т.ч. корів – 58,7 тис. голів (на 0,5% менше), свиней – 240,6 тис. голів (на 7,2% менше), овець і кіз – 49,7 тис. голів (на 0,4% більше) та птиці свійської – 6466,4 тис. голів (на 3,2% більше).

Порівняно з показниками на 1 жовтня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 2,9%, свиней та овець і кіз – на 8%, разом з цим збільшилася кількість корів на 1,2%, птиці свійської – у 1,6 раза.

На початок жовтня 2017р. населенням утримувалося 77,5% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 жовтня 2016р. – 76,7%), у т.ч. корів – 82,5% (82,7%), свиней – 44,3% (43,9%), овець і кіз – 88,5% (87,5%), птиці свійської – 99,6% (99,7%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. зросли на 12,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11,5%, тваринництва – на 39,1%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику. На 1 жовтня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 991,2 тис.т зерна (в 2,3 раза менше проти 1 жовтня 2016р.), у т.ч. 542,2 тис.т пшениці (на 18,6% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 627,8 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 350,6 тис.т пшениці, 161 тис.т кукурудзи, 79,1 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 363,4 тис.т зерна (на 25,9% менше).

Запаси соняшнику становили 438,3 тис.т (на 9,2% менше проти 1 жовтня 2016р.), із них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 244,1 тис.т, на підприємствах, що займалися його зберіганням та переробкою – 194,2 тис.т.

Промисловість

У вересні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2016р. індекс промислового виробництва становив відповідно 137% та 91,6%, за підсумками січня–вересня 2017р. – 108,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився на 14,6%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 15,1%, каменю піску та глини – на 6%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 7,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–вереснем 2016р. збільшився на 20,6%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 28,5%, молочних продуктів – на 22,8%, інших харчових продуктів – на 1,8%, готових кормів для тварин – на 0,9%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 18%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,8%.

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 141,1 тис.т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, – на 401 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 178 т, печива солодкого і вафель – на 59 т, виробів здобних – на 41 т. Водночас зменшилось виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 5225 т, борошна – на 4813 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1215 т, виробів ковбасних – на 1177 т, круп – на 1070 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 880 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 257 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 223 т, горіхів, арахісу та насіння, смаженого, соленого чи приготованого в інший спосіб – на 142 т, м’яса свиней замороженого – на 50 т, напоїв безалкогольних – на 51,1 тис.дал.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зросли на 7,1%, у т.ч. у виробництві одягу – на 29,9%, текстильному виробництві – на 5,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–вересні 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 15%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 10,8%. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві випуск продукції зменшився на 13,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–вересні 2017р. випуск продукції зріс на 30,4%, у т.ч. на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – у 2,1 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 13,9%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. збільшився на 43,5%, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – у 3,6 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – у 1,5 раза, виробництва пластмасових виробів – на 3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 68,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 92,7%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 1,6%.

Будівництво

У січні–вересні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 743,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 156,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 64,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти 25,1% та 10,8% відповідно.

Транспорт

У січні–вересні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 15285,4 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–вересні 2016р., вантажооборот збільшився на 4,7% і становив 19590,1 млн.ткм.

Залізницею у січні–вересні 2017р. перевезено 5800,3 тис.т вантажів, що на 1,5% більше ніж у січні–вересні 2016р. Збільшилося перевезення нафти і нафтопродуктів у 1,5 раза, брухту чорних металів – на 14,1%, хімічних і мінеральних добрив – на 7,7%, зерна і продуктів перемолу – на 3,1%. Разом з цим зменшилося перевезення кам’яного вугілля на 50% та будівельних матеріалів – на 0,7%. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 4,8% і становив 19004 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2017р. перевезено 9483 тис.т вантажів, що у 3,1 раза більше порівняно з січнем–вереснем 2016р., вантажооборот зріс на 0,8% і становив 585 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–вересні 2017р. перевезено 2,1 тис.т вантажів, що на 40% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р., вантажооборот зменшився на 35,4% і становив 1,1 млн.ткм.

У січні–вересні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 45,3 млн. пасажирів, що на 4% більше ніж у січні–вересні 2016р., пасажирооборот збільшився на 0,3% і становив 1855,8 млн.пас.км.

Залізницею у січні–вересні 2017р. перевезено 1,8 млн. пасажирів, що на 51,6% менше ніж у січні–вересні 2016р., пасажирооборот зріс на 6,1% і становив 1252,3 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2017р. перевезено 32,2 млн. пасажирів, що на 8,3% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 14,8% і становив 524,9 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами –підприємцями у січні–вересні 2017р. зменшились на 18,9% та становили 8,8 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–вересні 2017р. перевезено 47,2 тис. пасажирів, що на 19,6% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р., пасажирооборот зменшився на 35,6% і становив 19 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–вересні 2017р. перевезено 11,2 млн. пасажирів, що у 2,4 раза більше ніж у січні–вересні 2016р.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–серпні 2017р. обсяг експорту товарів становив 278,3 млн.дол. США, імпорту – 160,6 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2016р. експорт збільшився на 6,1%, імпорт – на 31,5%. Позитивне сальдо становило 117,7 млн.дол.

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (87,6 млн.дол.), зернові культури (65,7 млн.дол.), руди, шлак і зола (18,7 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (10,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–серпні 2017р. становив 1,73. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 106 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 96 країн світу.

У січні–серпні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 69,8 млн.дол. (25,1% загального обсягу експорту) та зменшився на 13,4% порівняно з січнем–серпнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Іспанії, Чехії, серед інших країн – до США, Тунісу, Ізраїлю, Китаю, Індії. Водночас зменшилися поставки до Франції, Італії, Нідерландів, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ірану, Ісламської Республіки.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 14,4% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 12,7% (механічні машини), Китаю – 7,3% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Іспанії – 5,6% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Єгипту – 5,2% (зернові культури).

У січні–серпні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 87,6 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 74,7 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 48,6 млн.дол., готових харчових продуктів – на 21,3 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 67 країн-партнерів. У січні–серпні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 82 млн.дол. (51% загального обсягу) та збільшився в 1,6 раза проти січня–серпня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–серпнем 2016р. зросли з Білорусі, Великої Британії, Бельґії, Німеччини, Польщі, США, скоротилися – з Південної Африки, Словаччини, Туреччини, Франції.

Найбільші надходження здійснювались з США – 16,2% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Німеччини – 16,1% (механічні машини), Китаю – 10,9% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них), Білорусі – 7,3% (мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Бельґії – 6,7% (механічні машини).

У січні–серпні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 74,8 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 36,7 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 9,7 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 8,6 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 7,4 млн.дол., мінеральних продуктів – на 6,6 млн.дол.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у вересні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,9%, з початку року – 110,4%.

На споживчому ринку в вересні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше (на 32,3%) подорожчали яйця. На 9–1,3% зросли ціни на сало, маргарин, мясо та мясопродукти, кисломолочну продукцію, молоко, сметану, інші продукти харчування, масло, сири, рис, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, хліб. Водночас на 5,6–0,2% подешевшали овочі, продукти переробки зернових, олія оливкова, кондитерські вироби з цукру, мед, риба та продукти з риби, харчовий лід і морозиво.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 2,5%, у т.ч. алкогольні напої – на 2,7%, тютюнові вироби – на 2,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 6%, зокрема взуття – на 8,8%, одяг – на 4,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося за рахунок підвищення цін на оренду житла на 6,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,4%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,6% відбулося в основному за рахунок подорожчання палива та мастил на 4,2%.

Послуги освіти подорожчали на 16,5%, зокрема, вищої – на 19,8%, середньої – на 12,7%.

 

Заробітна плата у вересні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні  2017р. становила 6167 грн, що у 1,9 раза  вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з серпнем 2017р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 5,6%, з вереснем 2016р. – на 44,4%.

Рівень заробітної плати в області у вересні 2017р. становив 83,9% середнього рівня в Україні (7351 грн).

Індекс реальної заробітної плати у вересні 2017р. порівняно з серпнем 2017р. становив 103,5%, з вереснем 2016р. – 122,2%.

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2017 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 жовтня 2017р. становила 16,6 млн.грн або 0,7% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок жовтня 2017р. становив 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 жовтня 2017р. становила 8,9 млн.грн або 53,3% загальної суми боргу по області.

На початок жовтня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 1118 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 7,9 тис.грн.

 

Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області у січні-вересні 2017 рокуу

У січні-вересні п.р. підприємствами Кіровоградської області виконано будівельних робіт на суму 743 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 157%.

У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 64%, капітальний ремонт – 25%, поточний ремонт – 11%.

 

Промислове виробництво Кіровоградської області у січні-вересні 2017 року

Випуск промислової продукції в області у січні–вересні п.р. збільшився на 8% порівняно з відповідним періодом 2016р., найбільше – у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 44%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 30%, харчових продуктів та напоїв – на 21%.

Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості випуск продукції збільшився у виробництві олії та тваринних жирів на 29%, молочних продуктів – на 23%, інших харчових продуктів – на 2%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 18%, м’яса та м’ясних продуктів – на 11%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 6%.

 

Використання палива у Кіровоградській області у вересні 2017 року

Підприємствами та організаціями Кіровоградської області у вересні поточного року використання газу природного на виробничі, комунально-побутові потреби скоротилося на 24% порівняно з вереснем 2016р. та становило 9 млн.м3, вугілля кам’яного – на 18% (15 тис.т), газойлів (палива дизельного) – на 14% (16 тис.т), бензину моторного – на 3% (2 тис.т).

 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу на території Кіровоградської області через АЗС у вересні 2017 року

На території Кіровоградської області здійснювали продаж світлих нафтопродуктів та газу 204 автозаправні станції на суму 203 млн.грн. У загальному обсязі продажу світлих нафтопродуктів та газу частка реалізованого бензину моторного у вересні 2017р. становила 50%.

Найбільшим попитом користувався бензин марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі реалізованого бензину моторного, становила 68%, найменшим – А–80.

 

Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні-серпні 2017 року

Станом на 1 вересня 2017р. в області, за оцінкою, проживало 960,3 тис. осіб. Частка міського населення складала 63%.

Від початку року чисельність населення області скоротилася на 5454 особи. Зменшення чисельності населення області відбулось за рахунок природного (5256 осіб) та міграційного (198 осіб) скорочення населення. У той же час спостерігався приріст населення в Новомиргородському (на 20 осіб) та Устинівському районах (на 11 осіб).

Природний рух населення області у січні–серпні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–серпнем 2016р.

У січні–серпні 2017р. в області народилося 5249 дітей що на 668 дітей (або на 11,3%) менше порівняно з січнем–серпнем 2016р. У 12 районах рівень народжуваності був вищий ніж середній по області (8,2 особи на 1000 жителів). Найвищий – у Новгородківському районі (10 осіб на 1000 жителів).

За вісім місяців 2017р. в області померло 10505 осіб, що на 349 осіб (або на 3,2%) менше ніж у січні–вересні 2016р. У 6 районах рівень смертності був нижчим ніж середній по області (16,4 особи на 1000 жителів). Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міської ради (13,9 особи на 1000 жителів).

З початку року міграційне скорочення населення склало 0,31 особи на 1000 жителів, в той час, як у січні–серпні 2016р. спостерігався міграційний приріст населення (0,83 особи).

 

Робота підприємств транспортного комплексу Кіровоградської області у січні-вересні 2017 року

Вантажооборот підприємств транспорту Кіровоградської області у січні–вересні 2017р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 5% і становив майже 20 млрд.ткм. Обсяг перевезених вантажів становив 15 млн.т., що в 1,7 раза більше обсягів січня–вересня 2016р. Із загального обсягу перевезених вантажів 62% перевезень припадає на автомобільний транспорт, 38% – на залізничний.

Загальний обсяг пасажирообороту у січні–вересні 2017р. становив 1856 млн.пас.км, що більше обсягів відповідного періоду 2016р. на 0,3%. Послугами пасажирського транспорту скористалися 45,3 млн. пасажирів, що на 4% більше обсягу січня–вересня 2016р. Із загального обсягу перевезень 71,2% пасажирів скористалися автомобільним транспортом, 24,8% – електротранспортом, 3,9% – залізничним, 0,1% – авіаційним.

 

Робота автомобільного транспорту Вільшанського району у січні-вересні 2017 року

Фізичними особами–підприємцями Вільшанського району у січні–вересні 2017р. перевезено 1,5 тис.т вантажів, вантажооборот склав 0,3 млн.ткм, що становило відповідно 14% та 13% рівня відповідного періоду 2016р.

 

Про надання населенню субсидій у вересні 2017 року

У вересні 2017р. 47,1% домогосподарств області отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума субсидій цього виду послуг, призначених домогосподарствам з початку року становила 108,5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні п.р. становив  153,4 грн.

Із початку року 51,6 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 147,2 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство у вересні п.р. становив 2809,8 грн. Загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами з початку року, становила 119,5 млн.грн

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по Кіровоградській області у січні-вересні 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб Кіровоградської області у січні–вересні 2017р. становив 7369 млн.грн, що на 4% більше обсягу відповідного періоду 2016р.

Частка обсягу роздрібного товарообороту підприємств області у загальному обсязі роздрібного товарообороту України склала близько 2%.

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу по області в середньому за місяць склав 848 грн.

 

Експорт товарів Кіровоградської області у січні-серпні 2017 року

Обсяг експорту товарів області у січні–серпні 2017 року становив 278 млн.дол. США та порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 6%.

Область експортувала товари до 96 країн світу.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

 

Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у січні-серпні 2017 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–серпні поточного року становив майже 70 млн.дол. США, імпорту – 82 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості.

 

Збирання урожаю сільськогосподарських культур господарствами Кіровоградської області на 1 жовтня 2017 року

Сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення  Кіровоградської області на 1 жовтня поточного року скошено й обмолочено зернових та зернобобових культур на площі 546 тис.га.

Виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 1807 тис.т, що на 19% менше, ніж було на початок жовтня 2016р. У середньому з 1 гектара обмолоченої площі одержано 33,1 ц зерна проти 40,5 ц торік, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 33,6 ц проти 42,4 ц, господарствами населення – 31,9 ц проти 35,7ц торік.

Насіння соняшнику зібрано на площі 383 тис.га; виробництво становило 782 тис.т, що на 7% менше, ніж торік; при середній врожайності з 1 гектара 20,4 ц (торік – 23,1 ц).

Виробництво картоплі всіма категоріями господарств становило 554 тис.т та порівняно з початком жовтня 2016р. зменшилося на 8% за рахунок середньої врожайності культури з 1 гектара, яка зменшилася на 20 ц і становила 128 ц.

За рахунок збільшення площ збирання на 19% зросло виробництво культур овочевих відкритого ґрунту на 17% проти минулорічного обсягу і становило 224 тис.т, при середній врожайності 130,4 ц з 1 гектара.

Господарства населення забезпечили майже 100% виробництва картоплі в області, 99% – культур плодових та ягідних, 98% – культур овочевих відкритого ґрунту.

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні-вересні 2017 року

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Кіровоградської області у січні–вересні поточного року реалізовано 1118,3 тис.т зернових та зернобобових культур, що на 19,9% більше ніж у відповідному періоді минулого року, у тому числі пшениці – 460,9 тис.т (на 3,3%), кукурудзи на зерно – 496,6 тис.т (у 1,6 раза), насіння соняшнику – 397,6 тис.т (на 33%), молока – 37,8 тис.т (на 0,5%). Водночас ячменю реалізовано 128,3 тис.т (на 7,7% менше), тварин сільськогосподарських (у живій масі) – 9 тис.т (на 29,8%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації зросли на 12,7%, у тому числі продукції рослинництва – на 11,5%, тваринництва – на 39,1%.

 

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації у Кіровоградській області у січні-вересні 2017 року

Оборот роздрібної торгівлі підприємств юридичних осіб та підприємців-фізичних осіб Кіровоградської області у січні–вересні 2017р. збільшився на 4% порівняно з відповідним періодом 2016р. і становив 10869 млн.грн.

Частка обсягу роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб в обороті роздрібної торгівлі становила 68%, підприємців-фізичних осіб – 32%.

 

Основні показники роботи галузі тваринництва в Кіровоградській області у січні-вересні 2017 року

У сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення Кіровоградської області станом на 1 жовтня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 119,4 тис. голів, що на 0,4% більше ніж на 1 жовтня 2016р., у т.ч. корів – 58,7 тис. голів (на 0,5% менше), свиней – 240,6 тис. голів (на 7,2% менше), овець та кіз – 49,7 тис. голів (на 0,4% більше), птиці – 6466,4 тис. голів (на 3,2% більше).

У січні-вересні 2017р. загальне виробництво м’яса (у живій масі) склало 52,2 тис.т та порівняно з січнем-вереснем 2016р. зменшилося на 1,1%, молока – 247,3 тис.т (на 1,5%), яєць від птиці свійської усіх видів – 368,3 млн.шт (на 6,1%).

 

Індекси споживчих цін у вересні 2017 року

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2017 року порівняно з попереднім місяцем у Кіровоградській області становив 101,9%, в Україні – 102%.

 

Цінова ситуація в Кіровоградській області у cічні-вересні 2017 року

Індекс споживчих цін в області у січні–вересні 2017р. становив 110,4% (в Україні – 110,2%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 13,5%. Найбільше подорожчали фрукти (в 1,5 раза). На 27,3–3,4% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, сало, овочі, хліб, рис, масло, харчовий лід і морозиво, маргарин, кондитерські вироби з борошна, сметану, макаронні вироби, сири, кисломолочну продукцію, інші продукти харчування, цукор, молоко, олію соняшникову, кондитерські вироби з цукру, безалкогольні напої. Водночас суттєво (на 16,2%) знизились ціни на яйця; крім того подешевшали продукти переробки зернових (на 6,4%).

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 18,1%, у т.ч. тютюнові вироби – на 34%, алкогольні напої – на 8,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 10,9% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій в 1,8 раза, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 27,2%, водопостачання – на 14,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 10,7% відбулося в основному за рахунок подорожчання транспортних послуг на 18,9%, а також палива та мастил – на 9,3%, автомобілів – на 5,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 5,3%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 14,2%. Крім того на 4,6% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг в 1,7 раза та мобільного зв’язку – на 11,3%.

Послуги освіти стали дорожчими на 17,8%, при цьому навчання в закладах вищої освіти – на 19,8%, середньої – на 12,7%, плата за утримання дітей у дошкільних закладах – на 6,7%.

 

До Дня працівників харчової промисловості

У третю неділю жовтня в Україні відзначається професійне свято працівників харчової промисловості.

Виробництво харчових продуктів традиційно займає провідне місце у промисловому виробництві Кіровоградщини.

За підсумками січня–серпня 2017р. випуск продукції у виробництві харчових продуктів та напоїв порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 29%. За цей період вироблено олії соняшникової нерафінованої 531,5 тис.т, борошна – 17,6 тис.т, виробів ковбасних – 10,7 тис.т, виробів кондитерських цукрових (у т.ч. шоколаду білого), що не містять какао – 8 тис.т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 6,9 тис.т, м’яса, включаючи субпродукти – 4,2 тис.т, круп – 3,7 тис.т, печива солодкого і вафель – 1,9 тис.т, напоїв безалкогольних – 2,3 тис.дал.

У січні–серпні 2017р. обсяг реалізованої продукції харчової промисловості становив 5,9 млрд.грн або 36% загального обсягу реалізованої промислової продукції області.

Продукція харчовиків Кіровоградщини задовольняє потреби найвибагливіших споживачів та за багатьма показниками знаходиться на рівні світових стандартів. Поліпшення якості харчових продуктів відповідно потребує впровадження сучасних технологій, переоснащення та модернізації виробничих процесів. Так, у І півріччі 2017р. підприємствами з виробництва харчових продуктів та напоїв освоєно 238,1 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 43% загального обсягу інвестицій, освоєних промисловими підприємствами області.

З нагоди професійного свята Головне управління статистики щиро вітає всіх харчовиків Кіровоградщини, бажаємо міцного здоров’я, високих досягнень у праці, миру та добробуту!

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у січні-серпні 2017 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні-серпні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму більше 16 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – на суму майже 12 млрд.грн (71%)

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага  обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв становила 36% на суму майже 6 млрд.грн, з них найбільше – олії та тваринних жирів – на 3,1 млрд.грн (53%), м’яса та м’ясних продуктів – на 0,7 млрд.грн (13%).

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 3,5 млрд.грн (22%), машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 1,9 млрд.грн (12%), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – 1,7 млрд.грн (10%).

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

у січні–серпні 2017 року

 Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2017р. становила 960,7 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2017р. чисельність населення зменшилася на 5012 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (4777 осіб) та міграційного (235 осіб) скорочення. Порівняно із січнем–липнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 154 особи.

Природний рух населення в січні–липні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 49 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні–липні 2017р., як і в січні–липні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–липні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 246,2 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 178,9 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 67,3 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у липні 2017р., становила 43,8% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 43,9% – домогосподарства з однієї особи, 30,7% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–липні 2017р. становила 104,9 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 83,8 млн.грн, у сільській місцевості – 21,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2017р. становив 150,9 грн (у червні – 138,3 грн).

Крім того, у січні–липні 2017р. 47,1 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в тому числі у міських поселеннях – 17,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 29,7 тис.

За січень–липень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка  призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 134,3 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 52,3 млн.грн, у сільській місцевості – 82 млн.грн.

Середній розмір призначеної у липні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2912,5 грн (у червні – 2916,8 грн).

У січні–липні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 91,2 млн.грн.

У січні–липні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 597,9 млн.грн (97,8% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 379,8 млн.грн.

На кінець липня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 87 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 39,6 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 7,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 2,4 млн.грн, за електроенергію – 52,6 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець липня 2017р. відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи
на кінець серпня 2017р. перебувало 12,6 тис. безробітних громадян області, що на 2,4% менше ніж на кінець липня.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня 2017р. становив 2,17% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в серпні 2017р. склала 9 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1742 грн, що на 45,6% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець місяця становила 3,2 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) по області на кінець серпня 2017р. становило 4 особи.

 

Доходи населення

За січень–серпень 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5547 грн., що на 46,7% вище ніж за січень–серпень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–серпні 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сферах інформації та телекомунікацій, наукових досліджень та розробок, сільському господарстві, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 50,9–96,4%.

У січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 26,3% (у січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. – на 7,3%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділ