Версія сайту для людей з вадами зору

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Вільшанського району

 

Директор: Галунга Валентина Дмитрівна

 

Адреса: 26 600, Кіровоградська область, Вільшанський район,

смт. Вільшанка, вул. Центральна, будинок № 19

Електронна пошта: rtc@vl.kr-admin.gov.ua

Контактний телефон: 9-79-08; 9-71-10

Телефон-факс: 9-76-01

Прийомні години: 8.00 – 17.00

 

Завдання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району

 

Соціальні послуги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району

 

      

Новини терцентру

 

Звіт про результати проведеної внутрішньої оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Вільшанського району за 2020 рік

Оцінка якості соціальних послуг – це процедура, яка має на меті визначити, як забезпечуються встановлені показники якості, чи відповідає послуга своєму призначенню, чи має вона позитивний вплив на отримувача.

На виконання наказу директора територіального центру від 18.01.2018 року №10 у територіальному центрі соціального обслуговування протягом січня – вересня поточного року проведено моніторинг та внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг «допомога вдома». Цим наказом затверджено план проведення моніторингу та внутрішньої оцінки надання соціальних послуг, склад відповідної комісії та призначено відповідальних за організацію і проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг.

Під час проведення моніторингу застосовувалися такі методи оцінки:

1.   Анкетування отримувачів соціальних послуг.

2.   Проведення консультацій (співбесід) з отримувачами соціальної послуги.

3.   Спостереження за процесом надання соціальної послуги.

4.   Самооцінка персоналу, що надає соціальну послугу.

5.   Анкетування працівників, що надають соціальну послугу.

6.   Вивчення відповідної документації.

Для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома комісією з моніторингу застосовувалися показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома.

У січні-вересні 2020 року відділенням соціальної допомоги вдома надано послуги 301 особі, або 100 % від виявлених .

Отримувачі послуги догляду вдома отримують послуги відповідно до визначених потреб 2,3,5 разів на тиждень.

Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома проведено анкетування та опитування 68 отримувачів соціальної послуги догляду вдома, що склало 23% від всіх отримувачів. Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома.

Комісія провела аналіз звернень отримувачів соціальних послуг, охвачених внутрішньою оцінкою якості щодо скарг. Були переглянуті та проаналізовані «Журнал звернень громадян», Акти перевірки якості обслуговування, опитувальники щодо вивчення рівня задоволення отримувачів послуг. Скарг щодо надання соціальних послуг не надходило..

Щомісяця на нарадах з працівниками терцентру проводиться аналіз щодо якості надання соціальних послуг. Спостереження за процесом надання соціальних послуг відбувається при планових перевірках, які фіксуються в Актах перевірки.

Таким чином оцінка результатів аналізу опитування і спостереження отримувачів соціальної послуги догляду вдома показує позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

При проведенні внутрішньої оцінки якості та моніторингу надання соціальних послуг догляд вдома, застосовуються показники якості соціальних послуг такі як:

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (100%). Комісією перевірено особові справи отримувачів соціальних послуг. Всі особові справи, в наявності, містять карти визначення індивідуальних потреб, у кожній справі є діючий індивідуальний план.

Індивідуальні плани надання соціальних послуг відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів послуг, з урахування групи рухомої активності. Індивідуальний план складений за формою, відповідно до Державних стандартів у двох примірниках (один примірник знаходиться у отримувача послуги, другий залишається в особовій справі отримувача послуги).

Результативність: згідно проведених опитувань рівень задоволеності соціальними послугами становить 100%. Для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг розроблений опитувальник. Комісія з оцінки якості здійснювала опитування отримувачів соціальних послуг або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг. Усі отримувачі задоволені якістю та періодичністю надання послуг.

Під час опитування отримувачів соціальних послуг виявлено покращення емоційного, психологічного стану порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались.

Комісією встановлено, що оцінка якості надання соціальних послуг персоналом (самооцінка) здійснюється постійно. При перевірці якості обслуговування директором терцентра, завідувачем відділення проводиться спостереження за процесом надання послуг. Пропозиції по удосконаленню роботи вносяться щомісяця на нарадах з працівниками терцентру.

Своєчасність: - Коефіцієнт ефективності роботи терцентру 100%. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника та з урахуванням рівня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги . Складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника. Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги. Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: при аналізі критеріїв, що регламентують доступність з’ясовано, що приміщення територіального центру є доступним для відвідувачів при вході в приміщення розміщено кнопку виклику, саме приміщення відповідає санітарним вимогам.

В приміщенні розміщено стенди з інформацією про права підопічних, про зміст, порядок та умови надання соціальних послуг.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: 100%

Під час проведення опитування отримувачів соціальних послуг щодо ставлення до них працівників терцентру комісією недоліків не виявлено. Усі отримувачі послуг задоволені ставленням до себе.

Працівники, які надають соціальні послуги, відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальних послуг та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них, дотримуються професійних та етичних норм і принципів у роботі. Скарг або виявлених фактів негуманних чи дискримінаційних дій до отримувачів соціальної послуги не було.

Професійність.

Штатний розпис по територіальному центрі сформовано відповідно до законодавства. Розроблені та затвердженні посадові інструкції. В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка) та інші необхідні документи. 

Загалом роботу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2020 рік по підсумках проведеного моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг присвоєно узагальнений статус «Добре».

Засідання Комісії оформлено протоколом:

Протокол проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома від 21.09.2019 року та складено Звіт внутрішньої оцінки якості послуги догляду вдома.

Заплановані заходи для покращення роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

-   в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників засобами захисту;

-   продовжувати своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

-   покращити взаємодію між відділеннями територіального центру та активізувати роботу мультидисциплінарної команди;

-   активніше вивчати потреби підопічних та залучати відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги для організації надання необхідних послуг;

-   з метою інформування населення про роботу територіального центру більш активно співпрацювати з місцевими засобами масової інформації;

Директор територіального центру соціального обслуговування Валентина ГАЛУНГА

 

 

Прибирання власної та прилеглої територій

20 серпня 2020 року, працівниками територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району було проведено прибирання власної і прилеглої територій, а також було скошено траву у внутрішньому дворі та за будівлею терцентру.

   

   

 

 

22 вересня 2020 року Валентина ГАЛУНГА – директор тер центру та Олена СТОЯНОВА – завідувач відділенням соціальної допомоги вдома, відвідали підопічних територіального центру – відділення соціальної допомоги вдома в с. Станкувате.

Напередодні Міжнародного Дня людини похилого віку, Корносу Василю Гнатовичу - інваліду 1 групи надано в користування інвалідний візок.

   

 

 

Мультидисціплінарна команда надала послуги підопічним в селі Коритно-Забузьке

08 жовтня 2020 року, мультидисциплінарна команда територіального центру, в складі завідувача відділення соціальної допомоги вдома Олени Стоянової, сестри медичної територіального центру Любові Будугай, перукаря Тамари Живіцької та психолога Ірини Маковської-Михайлової здійснила виїзд в село Коритно-Забузьке для надання соціальних послуг підопічним терцентру.

Перукар надала таку необхідну послугу, як жіноча та чоловіча стрижки; медичною сестрою вимірювався артеріальний тиск непрацездатним особам, психолог Ірина Маковська-Михайлова провела психологічні бесіди, надала консультації щодо шляхів покращення психоемоційного стану в осінньо-зимовий період та надала консультації психолога з різних життєвих питань.

Під час виїзду проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо послуг, які надає територіальний центр.

Виїздна робота мультидисциплінарної команди продовжується, та максимально спрямована на задоволення потреб самотніх громадян та незахищених верств населення.

Працівники територіального центру та жителі сіл дотримуються карантинних норм (вимірюється температура, дотримуються дистанції, носять захисні маски).

     

 

 

Мультидисциплінарна команда територіального центру надала соціальні послуги підопічним села Залізничне

18 серпня 2020 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району відвідали село Залізничне, для надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, громадянам які перебувають у складних життєвих ситуаціях.

Підопічні територіального центру отримали вдома такі необхідні їм соціальні послуги як: вимірювання артеріального тиску, бесіда, консультування, рубка дров, за що були дуже вдячні працівникам територіального центру.

       

 

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у селі Дорожинка

31 серпня 2020 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району

Лентина Галунга разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Оленою Стояновою та фахівцем із соціальної допомоги вдома Людмилою Величко провели планову перевірку роботи соціального робітника Лариси Котик- село Дорожинка, дільниця №15, яка надає послугу догляд вдома громадянам за місцем їх проживання.

Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, надає підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволені. Також підопічні територіального центру отримали такі послуги як вимірювання артеріального тиску та бесіду.

   

 

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у селі Березова Балка

01 вересня 2020 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району  Валентина Галунга разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Оленою Стояновою та фахівцем із соціальної допомоги  вдома  Людмилою Величко провели перевірку  якості  надання  соціальних послуг на дільниці № 29 с. Березова Балка - соціальний  робітник Вікторія Цуркан.

Було перевірено роботу соціального робітника, щодо виконання нею її  функціональних обов’язків. Роботою підопічні задоволені. Соціальний робітник виконує весь обсяг послуг відповідно рухової активності. Підопічні були дуже вдячні, що отримали вдома послуги, як вимірювання тиску та бесіда.

     

   

 

 

У територіальному центрі функціонують два відділення:

відділення соціальної допомоги вдома та відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

30 вересня 2020 року працівники територіального центру надавали підопічним гуманітарну допомогу у вигляді одягу б/в. Одяг надходить до тер центру завдяки небайдужим мешканцям Вільшанки які приносять непотрібний їм одяг та взуття.

Також соціальні робітники надають підопічним різні види послуг: придбання, доставка продуктів харчування, промислових товарів, доставка преси, медикаментів, води, приготування їжі, виклик лікаря, допомога в здійсненні комунальних платежів та інші послуги за дорученням підопічного.

Відділенням соціальної допомоги вдома здійснюється обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

В період карантину соціальні працівники територіального центру надають соціальну допомогу громадянам в повному обсязі згідно з умовами договору. Усі вони забезпечені засобами індивідуального захисту та проінструктовані щодо виявлення симптомів захворювання на коронавірус в підопічних.

З метою забезпечення доступності соціальних послуг, охоплення більшої чисельності осіб, задоволення їх потреб, а також потреб тих осіб, які проживають у віддалених населених пунктах здійснюються виїзди мультидисциплінарної команди за місцем проживання осіб, які потребують надання соціальних послуг. Працівниками центру надаються психологічні послуги, перукарські послуги, послуги швачки, рубка дров; обкошування присадибних ділянок, надання консультацій фахівцем з соціальної допомоги, послуги психолога та сестри медичної, гуманітарна допомога у вигляді одягу б/в та взуття б/в.

       

 

 

 

Якщо ваші бабуся або дідусь нудьгують вдома, університет третього віку — саме те, що їм потрібно

25 вересня 2020 року відбулося відкриття нового навчального року для слухачів Університету третього віку. Темою сьогодняшнього заняття булла: «Депресія та шляхи її подолання». Психолог Ірина МАКОВСЬКА-МИХАЙЛОВА провела з слухачами вправу на релаксацію. Соціальний працівник Інна БАЛАН разом зі слухачами провела гру на розвиток мислення.

Вільшанський  університет третього віку працює із 2012 року. Він не є вишем у звичному сенсі слова і працює на базі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району. Тут пенсіонери можуть бути соціально активними, опановувати нові знання та навички і піклуватися про власне здоров’я.

Хоча наразі в університеті навчаються 18 пенсіонерів, охочих є набагато більше.

Заняття проводять психолог Ірина МАКОВСЬКА-МИХАЙЛОВА та соціальний працівник Інна БАЛАН,  іноді викладають і самі студенти і студентки. Ті, що колись були викладачами або мають досвід у певній сфері, можуть проводити лекції та практичні заняття для своїх одногрупників. Ця схема ефективна, оскільки кожна людина може зробити свій унікальний внесок у розвиток і діяльність університету.

Навчання триває із жовтня по травень. Але люди нерідко навчаються кілька років. Постійно з’являються нові цікаві предмети.

Звичайно, навчання не дає прямого виходу на працевлаштування, але студенти використовують отримані знання у повсякденному житті.

По закінченні університету третього віку випускникам видаємо сертифікати. Це не є документ державного зразка, а швидше моральна втіха, що дозволяє студентам повірити в себе і свої сили.

З роками у людей знижується самооцінка, втрачається сенс життя, зв’язки з родичами і близькими слабшають, тому виникає така собі егоцентрична потреба. За допомогою навчання старші люди переконуються у власній значущості. Досягнення у навчанні додають упевненості в собі. Що люди старшого віку прагнуть навчатися навіть не заради знання, а заради пізнання як форми активності. Так вони почуваються більш діяльними.

       

 

 

Надані послуги підопічним

24 вересня 2020 року працівниками відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру, соціальним працівником Інною БАЛАН та сестрою медичною Любов’ю БУДУГАЙ надані послуги підопічним територіального центру, які мешкають по вулиці Волонтерська, смт.Вільшанка.

Підопічним сестра медична надала медичні послуги, виміряла артеріальний тиск та  рівень цукру в крові, провела бесіди та надала медичні поради.

 

 

 

Мультидисциплінарна команда надала підопічним послуги вдома

24 веренся 2020 року мультидисциплінарна команда в складі працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Вільшанського району побували з робочим виїздом для надання підопічним послуг вдома.

Під час виїзду обслужені  непрацездатні громадяни із числа осіб, котрі перебувають на обліку у відділеннях територіального центру. Сестрою медичною територіального центру Будугай Л.І. надано медична послуга вимірювання тиску, надані медичні поради.

Психолог територіального центру Маковська-Михайлова І.С. провела бесіди з підопічними та надала консультації.

Соціальний працівник Медведенко О.Г. поновила Акти обстеження матеріально-побутових умов проживання підопічних.

       

 

 

Старість - повинна бути щаслива та безтурботна

23 вересня 2020 року - на передодні Міжнародного Дня людини похилого віку працівники територіального центру надали гуманітарну допомогу у вигляді одягу бувшого у використанні, підопічним які перебувають на обліку у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру.

При відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру діє «банк» вживаного одягу, взуття та засобів пересування (інвалідні візки, милиці, ходунки). Усі речі, які знаходяться у «банку» вживаного одягу надходять до тер центру від людей, які вирішили звільнитись від непотребу.

Працівники територіального центру докладають максимум зусиль для задоволення потреб одиноких, не здатних до самообслуговування громадян, незахищених верств населення та охоплення більшої чисельності осіб, які проживають у віддалених селах району.

Соціальні робітники дбають про літніх людей, ветеранів та інвалідів Вільшанського району. Завдяки їхній турботі літні люди отримують надію на майбутнє, відчувають себе повноцінними і повноправними членами суспільства. Щодня соціальні робітники приходять на допомогу людям. Проявляють співчуття і терпіння, розділяють біль, деколи забуваючи про власні проблеми. Незважаючи на складнощі в роботі, знаходять в собі робітники бажання і можливість бути корисними. Сили для усмішки і для ласкавого слова, щоб вселити в людину віру в завтрашній день, подарувати душевне тепло, якого не вистачає.

Щотижня директор терцентру Валентина ГАЛУНГА проводить наради з працівниками терцентру на яких постійно заслуховується питання про дотримання прав підопічних та якості надання їм соціальних послуг.

Ми готові дослухатись до кожного та допомогти у вирішені проблем.

Ця праця – особлива. Але тільки ті, хто наодинці з своїми думками доживає віку в самоті, можуть по-справжньому це розуміти і оцінити.

       

 

 

Шановні наші ветерани праці, підопічні!

Дозвольте вам подякувати, Ви є тими, хто працював і розбудовував наш Вільшанський район. Сьогодні ми, беремо приклад із вас, стараємося зробити Вільшанку та села Вільшанського району хоч трішки кращими. Співпрацюючи спільно з вами, ми бачимо, що ветерани і люди поважного віку – це люди із активною життєвою позицією, великим життєвим досвідом. До нас приходить дуже багато з вас та підказують, як нам працювати, звертають увагу на ті проблеми, які ми можемо не помітити. І ми щиро дякуємо вам за те, що ви є активними, вболіваєте за мешканців ваших сіл та селища, які є пенсійного віку, спілкуєтесь з нами і передаєте свою мудрість.

Ми, працівники територіального центру завжди намагаємося зробити все від нас залежне, щоби підтримати громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, не лише з нагоди Міжнародного Дня людини похилого віку, а й щоденно надаючи їм соціальне обслуговування і підтримку. Створюємо  такі умови, щоб люди відчували себе в нашому суспільстві захищеними.

Дорогі ветерани! Бажаємо вам міцного здоров’я й активного довголіття, добра і щастя, бадьорості духу і здійснення усіх життєвих планів. Миру вам, оптимізму і благополуччя в родинах!

З повагою, Директор територіального центру соціального обслуговування Валентина ГАЛУНГА

 

 

До Дня людей поважного віку територіальний центр спільно з працівниками Вільшанської районної бібліотеки за підтримки Вільшанської районної державної адміністрації організував святкову зустріч з головами ветеранських первинних організацій Вільшанського району.

01 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день людей похилого віку – свято, яке покликане звернути увагу на потреби старшого покоління. Повага до старших – одна з головних цінностей людської моралі. Цей день – не лише можливість нагадати всім про людський обов’язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини людства.

Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району вважають, що турбота про громадян похилого віку - необхідна кожної хвилини не як відзначення святкової дати, а як повага до людей, які своєю багаторічною працею заслуговують на глибоку пошану нащадків.

Тому терцентр турбується про таких людей, і до Міжнародного Дня людей похилого віку та дня ветерана провів спільний захід «Роки людині до лиця». Працівники бібліотеки гостинно прийняли гостей в стінах своєї установи та провели захід.

Присутніх голів первинних ветеранських організацій привітав заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації Сергій Дерев'янко та вручив Подяки Вільшанської райдержадміністрації активістам ветеранського руху. Привітала присутніх Валентина Галунга - директор територіального центру та завдячуючи небайдужим людям-благодійникам, які завжди підтримують і допомагають тер центру, саме голови СФГ «Зоря» Юрію Крейтору, подарувала кожному з голів первинних ветеранських організацій подарунки з нагоди свята.

Наталія Бударецька – начальник управління соціального захисту населення привітала присутніх та проінформувала щодо доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 року № 261 "Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної "допомоги на догляд", також надала відповіді на інші питання.

Валентина Тодорова – голова ради ветеранів Вільшанського району нагородила відзнакою Організації ветеранів України «Почесний ветеран» активістів ветеранського руху.

На святі виступила чоловіча вокальна група Вільшанського районного будинку культури, художнім керівником якого є Раїса Іванова.

Гості свята поринули в справжню атмосферу турботи, підтримки та любові осіб старшого віку до родинного затишку та життя.

      

 

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у селі Березова Балка

01 вересня 2020 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Валентина Галунга разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Оленою Стояновою та фахівцем із соціальної допомоги вдома Людмилою Величко провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці № 29 с. Березова Балка - соціальний робітник Вікторія Цуркан.

Було перевірено роботу соціального робітника, щодо виконання нею її функціональних обов’язків. Роботою підопічні задоволені. Соціальний робітник виконує весь обсяг послуг відповідно рухової активності. Підопічні були дуже вдячні, що отримали вдома послуги, як вимірювання тиску та бесіда

         

 

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у селі Дорожинка

31 серпня 2020 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району

Лентина Галунга разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Оленою Стояновою та фахівцем із соціальної допомоги вдома Людмилою Величко провели планову перевірку роботи соціального робітника Лариси Котик- село Дорожинка, дільниця №15, яка надає послугу догляд вдома громадянам за місцем їх проживання.

Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, надає підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволені. Також підопічні територіального центру отримали такі послуги як вимірювання артеріального тиску та бесіду.

   

 

 

Мультидисциплінарна команда територіального центру надала соціальні послуги підопічним села Залізничне

18 серпня 2020 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району відвідали село Залізничне, для надання  соціальних послуг особам  похилого віку, інвалідам,  громадянам які перебувають у складних  життєвих ситуаціях.

Підопічні територіального центру отримали вдома такі необхідні їм соціальні послуги як: вимірювання артеріального  тиску, бесіда, консультування, рубка дров, за що були дуже вдячні працівникам територіального центру

     

 

 

 

Мультидисциплінарна команда територіального центру надала соціальні послуги підопічним села Йосипівка

14 серпня 2020 року, мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району відвідали село Йосипівка, для надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, громадянам які перебувають у складних життєвих ситуаціях.

Підопічні територіального центру отримали вдома такі необхідні їм соціальні послуги як: вимірювання тиску, бесіда, консультування, косіння трави, за що були дуже вдячні працівникам територіального центру.

         

 

 

Перевірка якості надання соціальних послуг соціальним робітником в селі Добре

Для покращення соціального обслуговування та забезпечення якісних умов життя, незалежно від місця проживання, територіальний центр проводить активну роботу, виїжджаючи в села району.

Основна мета виїздів – зустріч з літніми мешканцями, які перебувають у важких життєвих обставинах та потребують постійної сторонньої допомоги.

21 липня 2020 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та соціальним працівником Танасовою Т.А. здійснено планову перевірку роботи соціального робітника Головко О.А. в с. Добре, дільниця № 34, яка надає послугу догляд вдома громадянам за місцем їх проживання.

В ході відвідування підопічних, проведено обстеження умов їх проживання та опитування щодо якості отриманої послуги догляду вдома.

Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, надає підопічним послуги відповідно до рухомої активності, а саме: доставка продуктів, ліків, води, прибирання житла, приготування їжі, прасування та інше. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволенні, нарікань та скарг не має. Також підопічні, за бажанням, отримали вдома послуги психолога та сестри медичної територіального центру.

     

 

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у селах Станкувате та Мала Вільшанка

14 липня 2020 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та соціальним працівником Танасовою Т.А. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях № 21 соціальний робітник Будурова Н.І. - село Станкувате, № 30 соціальний робітник Ротару А.І. - село Мала - Вільшанка.

Було перевірено роботу соціальних робітників, щодо виконання ними їх функціональних обов’язків.

Роботою підопічні задоволені. Соціальні робітники виконують весь обсяг послуг відповідно рухової активності. Підопічні були дуже вдячні, що отримали вдома такі їм необхідні послуги, як вимірювання тиску та бесіда з психологом.

   

 

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у селі Добрянка

09 липня 2020 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та соціальним працівником Танасовою Т.А. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях № 35 - соціальний робітник Дурнєва Л. І., № 37 соціальний робітник - Наливайська Л.І. с. Добрянка. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Скарг та нарікань не надійшло. Також з підопічним провела змістовну бесіду та надала консультації психолог територіального центру Маковська-Михайлова І.С.

     

 

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у смт Вільшанка

10 липня 2020 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та соціальним працівником Танасовою Т.А. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях № 3 соціальний робітник Владова І.О., № 4 соціальний робітник Кульова Л.І. смт Вільшанка. Було перевірено роботу соціальних робітників, щодо виконання ними їх функціональних обов’язків. Зауважень від підопічних не має. Соціальні робітники відвідують підопічних згідно графіку та надають послуги відповідно рухової активності.

   

 

 

Територіальний центр привітав Піскову Віру Семенівну з 90-річчям

Сьогодні 11 червня 2020 року свій 90-річний ювілей відзначає ветеран праці, підопічна територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району - Віра Семенівна Піскова, знана та шанована людина у Вільшанці.

Привітати Віру Семенівну з днем народженням завітала директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В. Д..

Валентина Дмитрівна привітала ювілярку з 90-річчям квітами, подарунком та побажала міцного здоров’я, радості, щастя.

Не зважаючи на вік, іменинниця дужа активна, усміхнена, привітна і хазяйновита. Це енергійна людина, котра з оптимізмом дивиться на життєву дорогу, з гумором розповідає історії з життя, які складає у вірші.

   

 

 

Подяка працівникам терцентру

Міністерство соціальної політики України спільно з Національною мережею продуктових магазинів АТБ з початку квітня розпочали проект із забезпечення вразливих верств населення продуктами харчування. На даний час фахівці та соціальні робітники територіального центру соціального обслуговування забезпечили у нашому районі доставку по домівках 2 500 продуктових наборів.

Вільшанська районна державна адміністрація висловлює щиру подяку директору та всім працівникам територіального центру за проведену роботу та підтримку вразливих верств населення.

 

 

Терцентр дякує своїм друзям за допомогу і підтримку

14 квітня 2020 року територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району отримав від національної мережі продуктових магазинів АТБ продуктові набори в кількості 2500 штук, для надання допомоги найбільш вразливим верствам населення Вільшанського району, а саме: громадянам понад 80 років, громадянам похилого віку, які потребують догляду та особам з інвалідністю які проживають в районі та не працюють. Організацію отримання та видачи покладено на територіальний центр соціального обслуговування.

Дякуючи Димову Олександру Петровичу – депутату Вільшанської районної ради, керівнику ПСП ім..Ватутіна, який  допоміг нам з доставкою продуктових наборів, ця немала кількість наборів доставлена з м. Кропивницький одним транжем в район.

Щиро дякує адміністрація територіального центру – керівництву Вільшанської районної державної адміністрації, начальнику управління соціального захисту населення райдержадміністрації, начальнику відділу освіти райдержадміністрації  та всім сільським головам, за допомогу та їх видачу.

Дякуємо чоловікам, представникам всіх установ, які допомагали нам під час розвантаження продуктових наборів.

Дуже вдячні старенькі за такі подарунки в період карантину, адже в них найнеобхідніші продукти харчування: олія, крупи, цукор, сіль, чай, печиво та інше.

Станом на 27 квітня 2020 року, всі пакунки роздані

Разом ми зробили добру справу, разом ми сила!

 

   

 

 

Підопічні терцентру не залишаються без уваги в ці нелегкі дні.

Доброти і турботи ніколи не буває багато, а тим більше в ці дні карантину, коли підопічні терцентру, особливо ті, кому за 80 і старше, з нетерпінням виглядають – соціальних робітників. А вони, незважаючи на карантинні заходи, сумлінно виконують свою роботу, забезпечують літніх людей всім необхідним, підтримують морально.

У ці дні до них доєдналися сільські голови, і разом розносять і розвозять своїм вісімдесятирічним і старше людям продуктові набори, які благодійно виділила мережа магазинів АТБ.

 

   

 

 

ЗУПИНИМО ПАНДЕМІЮ:

Безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя

 ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення Дня охорони праці в Україні у 2020 році

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 щороку 28 квітня в Україні відзначають День охорони праці. Цьогоріч Україна вкотре долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці та мала намір провести заходи до Всесвітнього дня охорони праці за тематикою, що присвячена вирішенню проблеми насильства і домагань у сфері праці.

Однак запланованому завадила надзвичайна подія – спалах коронавірусної інфекції COVID-19, яка розпочалася в Китаї, згодом охопила Південну Корею, Іран, країни західної Європи, а сьогодні вже панує у всьому світі. Тож темою Всесвітнього дня охорони праці-2020 стала боротьба з пандемією смертельно небезпечної недуги.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

У процесі підготовки до відзначення Дня охорони праці в Україні, яка фактично збіглася в часі з першими проявами «коронакризи», стало зрозумілим, що перед усім українським суспільством постав досі нечуваний виклик, який вимагає особливих заходів та зусиль.

Перші випадки захворювання було зафіксовано у грудні 2019 року, а вже 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію через спалах коронавірусної інфекції. Зокрема генеральний директор ВООЗ Тедрос Адхан Гебреісус заявив: «Це не просто криза охорони здоров’я, це криза, яка торкнеться кожного сектору. Тому кожен сектор і кожна людина повинні бути залучені в боротьбу». Того ж дня постановою КМУ від 11.03.2020 № 211 в Україні було запроваджено карантинні заходи, які в подальшому уряд подовжив і посилив.

Ухвалені на законодавчому рівні заходи спрямовані передусім на протидію поширенню коронавірусної інфекції та передбачають обмеження на проведення масових заходів, заборону діяльності закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів соціально-культурної сфери, запровадження карантину в навчальних закладах усіх рівнів, обмеження функціонування громадського транспорту та пасажирських перевезень.

Щоб стримати поширення COVID-19 і зберегти життя та здоров’я людей, зазначені рішення, безумовно, були правильними та потрібними. Але разом з тим, як наслідок їх впровадження, ми можемо спостерігати невтішну картину економічного спаду в країні: у всіх галузях та сферах. Такий стан справ породжує серйозні загрози, які за своєю суттю – справжнісінька криза, що впливає не тільки на виробництво товарів і послуг, споживання та інвестиції, а й може спричинити «шок» на ринку праці, який ми вже фактично маємо.

Першочергові оцінки Міжнародної організації праці вказують на потенційну загрозу неабиякого зростання безробіття і неповної зайнятості, скорочення робочого часу, суттєвого зниження заробітної плати та доходів працівників тощо.

Це нові виклики як для держави, так і для всіх тих, хто відповідає за найманих працівників у країні. На сьогодні від соціальної свідомості роботодавців залежить не тільки життя і здоров’я всіх громадян України, а й стійкість та цілісність нашої держави.

Зупинка економічної активності бізнесу, врешті-решт, обов’язково закінчиться, а збережений трудовий капітал стане для підприємств рушійною силою, яка забезпечить у подальшому відновлення економічного зростання.

Звертаємо увагу керівників підприємств, установ, організацій, де неможливо забезпечити дистанційний режим роботи під час карантину, на забезпечення нагальних профілактичних та протиепідемічних заходів для недопущення поширення випадків захворювання на COVID-19.

Особливу увагу потрібно приділити захисту лікарів та інших медичних працівників, що перебувають в епіцентрі складної ситуації, виконуючи професійні обов’язки з надання медичної допомоги пацієнтам, збереження їх здоров’я та життя.

Водночас, постановою КМУ від 25.03.2020 №  256 рекомендовано підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності на час встановлення карантину не звільняти працівників, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома, та працівників, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину, що також сприяє збереженню трудових прав працівників у цей непростий час.

Запровадження карантинних заходів змусило підприємства переглянути не тільки свої звичні плани, а й ставлення до профілактики виробничого травматизму, особливо до ймовірного зараження працівників новою невивченою формою інфекції. Тепер життя і здоров’я найманих працівників напряму залежить від ставлення роботодавців до своїх кадрів, до них особисто та їх сімей.

В умовах глобальної пандемії нового коронавірусу для запобігання поширенню інфекції, захисту здоров’я громадян та надання допомоги хворим, суспільство має об’єднати зусилля заради подолання наслідків епідемії.

Підсумовуючи зазначене, закликаємо всіх долучитися до відзначення Дня охорони праці в Україні та забезпечити широку інформаційну кампанію для захисту та збереження життя та здоров’я працівників.

Організаційний комітет

 

 

Найстарша жителька Вільшанського району відзначила свій 105-річний ювілей

Сьогодні, 09 квітня 2020 року, найстарішій жительці Вільшанського району Ніні Миколаївні Моял виповнилося 105 років.

Цього дня до оселі ювілярки завітала соціальний робітник територіального центру Наталія ДОБРОВА, яка привітала Ніну Миколаївну від імені керівництва територіального центру. Побажала їй міцного здоров’я, довголіття і радості від кожного прожитого дня.

Окрім щирих вітань, соціальний робітник подарувала ювілярці квіти і подарунок.

 

 

 

Адміністрацією територіального центру вживаються заходи для профілактики захворювання коронавірусу

У рамках заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19, Адміністрація територіального центру вживає заходи для профілактики захворювання серед працівників та підопічних.

Силами територіального центру пошиті маски, закуплені рукавички, придбаний антисептик, виготовлені пам’ятки-рекомендації: «Як запобігти захворюванню».

Територіальний центр працює в звичайному режимі, на час карантину доступ відвідувачів обмежений.

 

 

 

 

Мультидисциплінарна команда надає комплекс соціальних послуг

З метою покращення соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення та забезпечення якісних умов життя незалежно від місця проживання, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району своїй діяльності впроваджує різноманітні форми роботи. Так на базі територіального центру створена та працює мультидисциплінарна команда для надання комплексу соціальних послуг особам, які проживають у віддалених неселених пунктах району. Запровадження мультидисциплінарної команди дає змогу задовольнити потреби одиноких громадян.

12 березня, 13 березня та 16 березня 2020 року мультидисциплінарна команда здійснила виїзди в село Сухий Ташлий. Відвідавши домівки самотніх їм було надано ряд необхідних послуг, а саме: здійснена інформаційно - роз’яснювальна робота серед населення щодо послуг, які надаються терцентром, медсестра вимірювала артеріальний тиск та рівень глюкози в крові, пульс, надавала медичні рекомендації, перукар-стригла підопічних бажаючих отримати перукарськи послуги, соціальними робітниками надано послуги по прибиранню домівок.

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома Олена Стоянова, перевіріла як виконують работусоціальні робітники на дільницях № 25 соціальний робітник –Наталія Кузьмичева, №27 соціальний робітник – Оксана Мельничук, №28 соціальний робітник – Олена Мацола. В результаті перевірки скарг та нарікань на соціальних робітників не виявлено. Підопічні работою соціальних робітників задоволені.

Впровадження такого інноваційного підходу дає змогу задовольнити потреби одиноких осіб і тим самим розширити та підвищити якість надання соціальних послуг.

 

 

Година спілкування

В територіальному центрі 04 березня 2020 року відбулася година спілкування з Чабанюк Надією Володимирівною - фельдшером санітарним Вільшанського відділу Головного управління державної продслужби в Кіровоградській області.

На годину спілкування були запрошені працівники,соціальні робітники та підопічні територіального центру, голови первинних організацій ради ветеранів.

Тема лекція: « Як себе поводити при первинних ознаках вірусу «Ковіт-2019»». Надія Володимирівна розповіла як вберегтися від даного вірусу, про санітарні правила, методи лікування та профілактики. Всіх дуже зацікавила дана лекція, по ії закінченню ще довго дискутували, задавали питання та отримували відповіді від фельдшера.

 

 

Фольклорне свято «Масляна»

28 лютого 2020 року на площі селища, біля районного Будинку культури відбулося фольклорне свято «Масляна».

Підопічні територіального центру прийняли активну участь у святі. Художні колективи району вітали музиками, танцями. Всіх присутніх пригощали запашними млинцями та гарячим чаєм. Настрій у всіх учасників дійства був піднесений та весняний.

   

 

 

Перевірка роботи соціальних робітників.

20 лютого 2020 року працівниками територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району, а саме: директором територіального центру Галунгою В.Д. та завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В здійснено перевірку якості надання соціальних послуг в населеному пункті Плоско – Забузьке.

На обслуговуванні у соціальних робітників Семенець С.В. (дільниця №19), Чабанюк О.А., (дільниця №38).

Перевіркою встановлено, що соціальні  робітники  належно виконують свої функціональні обов’язки, нарікань від підопічних не має.

На даний час всі підопічні, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі забезпечені продуктами харчування, паливом та життєво необхідними речами.

Також підопічні, за бажанням, отримали вдома послуги перукаря та медичної сестри територіального центру.

       

 

 

Вишивка, як антидепресант

07 лютого 2020 року на черговому занятті Університету третього віку, підопічна територіального центру, слухач Університету – Стрельбіцька В.С. представила присутнім свої вишивки, розповіла про історію кожної роботи, та про техніки, яки вона використала для кожної своїх вишивок.

Таке заняття було дуже цікавим та корисним для слухачів Університету, тому що всі присутні активно обговорювали роботи, цікавились техніками та матеріалом. Майстриня розповіла всім секрет – вишивання, це ефективний метод заспокоєння, який допомагає розслабитися нервовій системі, відволіктися від негараздів  та підняти настрій.

В кінці заняття підопічні пригощалися чаєм із солодощами, а психолог Маковська-Михайлова Ірина Сергіївна провела вправу на релаксацію.

 

 

У територіальному центрі соціального обслуговування підсумували результати роботи за січень

31 січня 2020 року відбулися загальні збори трудового колективу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району , розглянуті наступні питання:

1. Про роботу соціальних робітників за січень 2020 року .

2. Про якість звітів соціальних робітників.

3. Ознайомлення соціальних робітників територіального центру з Законом України «Про соціальні послуги» № 2671 –VIII від 17.01.2019 року.

4. Про дотримання графіку щорічних відпусток працівниками територіального центру.

5. Директор територіального центру проінформувала про виконання заходів, правил, інструкцій з охорони праці, дотримання правил електричної - та пожежної безпеки, недопущення випадків травматизму, як виробничого так і невиробничого характеру серед працівників та підопічних територіального центру.

6.Адміністрація та профспілковий комітет привітав січневих іменинників з днем народження.

 

 

29 січня 2020 року працівники територіального центру запросили своїх підопічних до Вільшанської районної бібліотеки на творчу зустріч-діалог «Моя доле, мене бережи» з Катериною Семів.

Катерина Анатоліївна Семів. Жінка талановита буквально у всьому - в творчості, роботі, дружбі, любові. В цій українській берегині вдало поєднались і врода, і вдача.

Гості зустрічі з задоволенням переглянули виступ нашої землячки та ще довго не відпускали зі сцени. Протягом усього виступу глядачі із задоволенням спостерігали за виконанням номерів.

На завершення подякували виконавицю бурхливими оплесками.

 

   

 

 

Велику увагу адміністрація територального центру приділяє  дотриманню в територіальному центрі безпечних умов праці.

Всім працюючим забезпечені здорові та безпечні умови праці згідно із Законом України «Про охорону праці» та Колективним договором.

Нещодавно адміністрація територіального центру забезпечила спеціальним одягом: рукавицями та жилетами – водія, соціальних робітників, перукаря, швачку, робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків, прибиральника службових приміщень.

 

 

 

Вік не перешкода: як університет третього віку змінює життя літніх людей та відкриває нові таланти

13 грудня 2019 року на заняття «Університету третього віку», була запрошена Валентина БОРОВСЬКА - майстриня з пошиття м’яких іграшок.

Майстриня провела майстер клас зі слухачами Університету та надала поради щодо пошиття  іграшок. Автор робіт презентувала багато іграшок, які були представлені увазі слухачів. Підопічні з задоволенням ставили питання і цікавилися нюансами виготовлення м’яких іграшок.

За допомогою Валентини БОРОВСЬКОЇ креслили  викройки найцікавіших варіантів іграшок – набули нових умінь та навичок. Цей творчий процес приніс задоволення і радість, тому що він був спільним. Саме залучення до спільної діяльності – було одним із завдань цього заходу. Тому сподіваємося, що вироби вийдуть дуже цікавими, яскравими, різноманітними.

Закінчилося чергове заняття за чашкою запашного чаю.

   

 

 

Звіт про результати проведеної внутрішньої оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району за 2019 рік

Оцінка якості соціальних послуг – це процедура, яка має на меті визначити, як забезпечуються встановлені показники якості, чи відповідає послуга своєму призначенню, чи має вона позитивний вплив на отримувача.

На виконання наказу директора територіального центру від 18.01.2018 року № 10 у територіальному центрі соціального обслуговування протягом січня – листопада поточного року проведено моніторинг та внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг «допомога вдома». Цим наказом затверджено план проведення моніторингу та внутрішньої оцінки надання соціальних послуг, склад відповідної комісії та призначено відповідальних за організацію і проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг.

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 27.12.2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», застосовувалися такі показники оцінки якості соціальних послуг:

-         адресність та індивідуальний підхід;

-         результативність;

-         своєчасність;

-         доступність та відкритість;

-         зручність для громадян;

-         повага до отримувачів соціальної послуги;

-         професійність працівників територіального центру.

Під час проведення моніторингу застосовувалися такі методи оцінки:

1.     Анкетування отримувачів соціальних послуг.

2.     Проведення консультацій (співбесід) з отримувачами соціальної послуги.

3.     Спостереження за процесом надання соціальної послуги.

4.     Самооцінка персоналу, що надає соціальну послугу.

5.     Анкетування працівників, що надають соціальну послугу.

6.     Вивчення відповідної документації.

В опитуванні взяли участь: 66 отримувачів соціальної послуги догляду вдома, що склало 22 % від всіх отримувачів.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено анкетування, проаналізовані отримані дані, за результатами були визначені заходи на покращення стану надання соціальних послуг.

Комісія провела аналіз звернень отримувачів соціальних послуг, охвачених внутрішньою оцінкою якості щодо скарг. Були переглянуті та проаналізовані «Журнал звернень громадян», Акти перевірки якості обслуговування, опитувальники щодо вивчення рівня задоволення отримувачів послуг. Скарг щодо надання соціальних послуг не надходило..

Щомісяця на нарадах з працівниками терцентру проводиться аналіз щодо якості надання соціальних послуг. Спостереження за процесом надання соціальних послуг відбувається при планових перевірках , які фіксуються в Актах перевірки.

При проведенні внутрішньої оцінки якості та моніторингу надання соціальних послуг догляд вдома, застосовуються показники якості соціальних послуг такі як:

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (100%). Комісією перевірено особові справи отримувачів соціальних послуг. Всі особові справи, в наявності, містять карти визначення індивідуальних потреб, у кожній справі є діючий індивідуальний план.

Індивідуальні плани надання соціальних послуг відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів послуг, з урахування групи рухомої активності. Індивідуальний план складений за формою, відповідно до Державних стандартів у двох примірниках (один примірник знаходиться у отримувача послуги, другий залишається в особовій справі отримувача послуги).

Результативність: згідно проведених опитувань рівень задоволеності соціальними послугами становить 100%. Для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг розроблений опитувальник. Комісія з оцінки якості здійснювала опитування отримувачів соціальних послуг або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг. Усі отримувачі задоволені якістю та періодичністю надання послуг.

Під час опитування отримувачів соціальних послуг виявлено покращення емоційного, психологічного стану порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались.

Комісією встановлено, що оцінка якості надання соціальних послуг персоналом (самооцінка) здійснюється постійно. При перевірці якості обслуговування директором терцентра, завідувачем відділення проводиться спостереження за процесом надання послуг. Пропозиції по удосконаленню роботи вносяться щомісяця на нарадах з працівниками терцентру.

Своєчасність: - Коефіцієнт ефективності роботи терцентру 100%. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника та з урахуванням рівня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги . Складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника. Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги . Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: при аналізі критеріїв, що регламентують доступність з’ясовано, що приміщення територіального центру є доступним для відвідувачів при вході в приміщення розміщено кнопку виклику, саме приміщення відповідає санітарним вимогам.

В приміщенні розміщено стенди з інформацією про права підопічних, про зміст, порядок та умови надання соціальних послуг.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: 100%

Під час проведення опитування отримувачів соціальних послуг щодо ставлення до них працівників терцентру комісією недоліків не виявлено. Усі отримувачі послуг задоволені ставленням до себе.

Працівники, які надають соціальні послуги, відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальних послуг та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них, дотримуються професійних та етичних норм і принципів у роботі. Скарг або виявлених фактів негуманних чи дискримінаційних дій до отримувачів соціальної послуги не було.

Професійність.

Штатний розпис по територіальному центрі сформовано відповідно до законодавства. Розроблені та затвердженні посадові інструкції. В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка) та інші необхідні документи.

Загалом роботу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2019 рік по підсумках проведеного моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг присвоєно узагальнений статус «Добре».

Засідання Комісії оформлено протоколом:

Протокол проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома від 20.11.2019 року та складено Звіт внутрішньої оцінки якості послуги догляду вдома.

Заплановані заходи для покращення роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

-         продовжувати своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

-         покращити взаємодію між відділеннями територіального центру та активізувати роботу мультидисциплінарної команди;

-         активніше вивчати потреби підопічних та залучати відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги для організації надання необхідних послуг;

-         з метою інформування населення про роботу територіального центру більш активно співпрацювати з місцевими засобами масової інформації;

Директор територіального центру соціального обслуговування

Валентина ГАЛУНГА

 

 

Відбулась нарада з робітниками територіального центру.

29 листопада 2019 року Валентина Галунга директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району, провела нараду із соціальними робітниками територіального центру

На нараді розглядалися наступні питання:

1. Директор територіального центру Галунга Валентина Дмитрівна, проаналізувала роботу соціальних робітників за листопад 2019 року, наголосила про співпрацю соціальних робітників територіального центру з сільськими радами на території яких вони працюють, про дотримання правил внутрішнього розпорядку.

2. Представник Голованівського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, Анастасія Повар ознайомила колектив територіального центру з тим, що таке Бюро правової допомоги та послугами які можна отримати у Бюро.

3.Адміністрація та профспілковий комітет установи привітали працівників які відзначили свої дні народження у листопаді.

Багато інших питань розглянуто і вирішено у робочому порядку.

 

 

 

Перевірка роботи соціальних робітників у с. Калмазове

03 грудня 2019 року директор територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці№12 с. Калмазове соціальний робітник Швець В.М. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, надає підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволені. Також підопічні отримали послуги перукаря та медичної сестри.

 

 

 

Перевірка роботи соціальних робітників у с. Вівсяники

14 листопада 2019 року директор територіального центру соціального обслуговування  ( надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці№17 с. Вівсяники соціальний робітник Москаленко К.І. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, надає підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволені. Підопічні були дуже вдячні, що отримали вдома такі їм необхідні послуги, як вимірювання тиску, бесіда з психологом та перукарські послуги.

 

 

 

Відзначення 3 грудня – Дня людей з інвалідністю

У 1992 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 3 грудня Міжнародним днем людей з інвалідн0стюв. А в Резолюції Комісії з прав людини цю дату визначено днем рівних прав і можливостей.

03 грудня 2019 року територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району спільно з працівниками Вільшанської районної бібліотеки для дорослих провели годину духовності «Милосердя в нашому житті», присвячену Міжнародному дню людей з інвалідністю.

В заході прийняли участь люди з інвалідністю – підопічні територіального центру. Це люди з різними групами захворювання які користуються різноманітними видами соціальних послуг.

Ми не в змозі змінити долі людей, але можемо допомогти відчути повноту життя, і якщо допомога працівників територіального центру  приходить вчасно, людина вертається в суспільство і це є успішний результат – спільна радість.

Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою долею людей з вадами здоров’я і не тільки 3 грудня, а й протягом усього року не забувати про те, що поруч із нами живуть інваліди, а вони потребують допомоги та уваги.

Адже надання їм щоденної підтримки й допомоги – реальний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього.

На заході перед підопічними територіального центру виступив Народний колектив «Чисті криниці» під керівництвом Раїси Іванової, виконали задушевні українські пісні, які зворушили душі присутніх.

Була представлена виставка робіт-вишиванок, рушників, картин які  вишили люди з інвалідністю – Ігор Енчев, Олександр Петров, Тетяня Енчева.

За чашкою гарячого чаю підопічні спілкувалися та зі словами вдячності залишали залу.

 

 

Життя територіального центру

15 листопада 2019 року відбулось чергове заняття «Університету третього віку». Слухачі університету розглянули тему: «Гарячи страви України», активно обговорювали та доповнювали дану тему. Обмінялися рецептами, та за чашкою чаю з печивом обговорювали вільні теми, тепле спілкування закінчилося вправою на релаксацію.

   

 

 

Мультидисциплінарна команда Територіального центру надала соціальні послуги жителям села Станкувате.

07 листопада 2019 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району на чолі з директором  Валентиною Галунгою, у складі медичної сестри Любові Будугай, перукаря Тамарою Живіцькою, психологом  Іриною Маковською – Михайловою, надавали послуги підопічним в селі Станкувате.

Директор спілкувалася та цікавилася життям підопічних, які перебувають на обліку у двох відділень: соціальної допомоги вдома та відділення натуральної та грошової допомоги територіального центру.

Медична сестра вимірювала тиск та рівень глюкози в крові підопічних, перукар підстригла підопічних, а психологом була проведена бесіда, під час якої було виявлено двох людей для взяття на обслуговування в територіальному центрі.

 

 

Перевірка роботи соціальних робітників у с. Йосипівка

24 жовтня 2019 року директор територіального центру соціального обслуговування ( надання  соціальних  послуг)  Вільшанського  району 

Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях №14, №20, с. Йосипівка соціальні робітники Доброва  Н.Я., Жирохова І.В. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків,  прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Також підопічним надано послуги перукаря та медсестри. За що працівникам терцентру підопічні були дуже вдячні.

 

 

Мультидисциплінарна команда Територіального центру надала соціальні послуги жителям села Березова Балка.

03 жовтня 2019 року здійснено виїзд в с. Березова Балка мультидисциплінарною командою територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району  в складі завідувача відділення соціальної допомоги вдома Олени Стоянової, сестри медичної Любові Будугай, психолога Ірини Маковської - Михайлової, перукаря Тамари Живіцької. Працівниками територіального центру надані вдома інформаційні, медичні, психологічні  та соціальні послуги.

Здійснено моніторинг надання соціальної послуги догляду вдома  соціальним  робітником Вікторіей Цуркан.

Перевіркою встановлено, що соціальний  робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, надає підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, медикаментів, води, приготування їжі, прибирання житла, сплата платежів та інші соціальні послуги згідно Державного Стандарту догляду вдома.

По закінченню роботи працівники територіального центру зустрілись з мамою загиблого учасника АТО і головою ветеранської організації села Валентиною Іщенко та пенсіонеркою Варварою Щуцькою, які від імені пенсіонерів села Березова Балка виразили задоволення як роботою соціального робітника так і роботою територіального центру, скарг та нарікань не має.

   

 

 

Вшанували старожилів району

З нагоди Міжнародного дня людини похилого віку та Дня ветерана, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Нестеров, заступник голови районної ради Олександр Михайлов та директор територіального центру Валентина Галунга привітали старожилів Вільшанського району:

- Станчул Марію Пилипівну – жительку с. Добрянка (95 років);

- Єнєву Віру Володимирівну – жительку смт Вільшанка (98 років);

- Моял Ніну Миколаївну – жительку с. Йосипівка (104 роки);

- Пастушенко Лідію Пилипівну, жительку с. Бузникувате (95 років).

Керівники району побажали жінкам поважного віку здоров’я, тепла, довголіття та вручили їм квіти і продуктові набори.

 

 

Мультидисциплінарна команда Територіального центру надала соціальні послуги жителям села Сухий Ташлик

26 вересня 2019 року мультидисциплінарна команда Територіального центру, у складі медичної сестри, психолога та перукаря надала соціальні послуги підопічним терцентру в селі Сухий Ташлик. Медична сестра Любов Будугай надала літнім людям консультації щодо збереження здоров`я, виміряла артеріальний тиск та рівень цукру в крові. Психолог Ірина Маковська-Михайлова провела психологічні бесіди, надала консультації щодо шляхів покращення психоемоційного стану в осінньо-зимовий період. Перукар Тамара Живіцька  сучасні зачески зробила підопічним.

Олена Стоянова - завідувач відділення соціальної допомоги вдома перевірила роботу соціальних робітників на дільницях № 25 - Наталії Кузьмичевої, № 26 - Оксани Мельничук та № 28 Олени Мацола. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні  обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків,  прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Скарг та нарікань не надійшло.

   

 

 

«І в кожній вишивці -частина мого сердя».

11 вересня 2019 року в Вільшанській районній бібліотеці імені Лідії Горячко відбулася творча зустріч з майстром вишивки Олександром Петровим «А над світом вишивка цвіте». Серед запрошених були присутні і учні Університету третього віку територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району. 

Яскравим акцентом заходустала виставка робіт Олександра Петрова: «І кожна вишивка-частина мого сердця». В ході зустрічі О.Петров розповів про себе, свою сім’ю та хоббі, яким займається уже багато років та представив колекцію своїх робіт.

До уваги гостей також також були представлені художні номери від аматорів районного будинку культури  а присутній на заході Вільшанської церкві Іоана Милостивого протоієрей Іван Малетичблагословив Олександра Петрова на подальшу працю та привітав всіх присутніх зі святом Усікновення голови Іоанна Предтечи.

   

 

 

Розпочався новий навчальний рік в Університеті третього віку

06 вересня 2019 року в Університеті третього віку розпочався новий навчальний рік на  факультеті: «Кулінарія. Готуємо та релаксуємо», метою  якого є отримання нової корисної інформації, активно проводити своє дозвілля, отримувати додаткові знання, мати можливість ділитися своїми думками, розширювати коло спілкування та інтересів.

Навчання в Університеті проводиться у формі лекцій, бесід, тренінгів, теоретичних і практичних занять.

Директор терцентру Валентина Галунга зазначила, що «Університет третього віку» - це проект підтримки і турботи, який дозволяє людям відчути себе потрібними, привітала та побажала успіхів у навчанні, натхнення для здобуття нових знань.

Психолог терцентру Ірина Маковська-Михайлова на першому занятті ознайомила слухачів з темою «Правила етикету за столом, а після закінчення лекції провела вправу на релаксацію.

Завершилось заняття в “Університеті третього віку” святковим солодким столом, де за чашкою кави чи чаю поважні студенти ділилися  думками, емоціями, враженнями.

  

 

 

Відбулось свято до Дня людей похилого віку

1 жовтня світ відзначає Міжнародний день людей похилого віку – день, який покликаний звернути увагу всього людства на потреби старшого покоління. Якщо молодість життя можна порівняти з весною, то пора осені це пора людей старшого та похилого віку. В цю пору людина починає, як і в природі  збирати свої врожаї. Зерна, що зростали за життя дають віддачу, приходить справжня мудрість життя,  людина ділиться накопиченим роками досвідом і потребує від близьких та оточуючих поваги і уваги.

27 вересня 2019 року,  з нагоди свята традиційно в районному будинку культури відбулись заходи до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана.

Зі сцени лунали щирі слова вдячності та поваги, побажання здоров’я та благополуччя присутнім в залі ветеранам.

У святі взяли участь голова райдержадміністрації Юрій Ткаченко, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Нестеров, голова районної ради Михайло Лець. Керівництво району відзначило спільними грамотами та цінними подарунками кращих голів первинних ветеранських організацій, а саме: голову ветеранської ради с.Станкувате - Івана Калініченка, голову ветеранської ради смт.Вільшанка Зіну Радову, голову ветеранської ради с.Осички – Олександр Фудар .

У рамках заходу відбувся святковий концерт, за участі вокальних колективів «Чисті криниці» Народного аматорського фольклорного колективу (керівник Р.Іванова), Вокальної чоловічої групи районного Будинку культури, скрипаля Дмитра Трубачева, та багато інших номерів. Всі були в захваті від колективів, які представили свої найкращі номери.

Після концертної програми працівники територіального центру  пригощали всіх гарячим чаєм та солодощами, це частинка уваги є свідченням турботи,  від яких зігріваються їхні душі і серця.

  

Цього ж дня, з нагоди Дня ветерана та Міжнародного дня людини похилого віку, директор територіального центру Валентина Галунга та завідувач відділенням соціальної допомоги вдома Олена Стоянова привітали підопічних терцентру: Г.Щербань, В.Петрову, М.Опрю, М.Іванову.

В.Галунга побажала жінкам поважного віку здоров’я, тепла, довголіття та вручила їм продуктові набори.

     

 

 

Дорогі наші ветерани, представники старшого покоління!

Прийміть найщиріші привітання з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана.

Ця дата – не нагадування про вік, а чудова можливість сказати теплі слова вдячності батькам, ветеранам війни, праці, пенсіонерам за вклад в розвиток району, за багаторічну добросовісну працю, доброту та мудрість.

Чимало випробувань, болю і втрат довелося вам пережити та зберегти гідність, віру, любов, які ви пронесли через все своє життя. Бути вашими послідовниками – велика честь і відповідальність.

Прийміть слова глибокої вдячності за все, що зроблено вами заради нашого майбутнього. Нехай осіння пора, в яку ви вступили, буде світлою й ласкавою, сповненою душевним теплом, увагою і турботою близьких!

Довгих і щасливих вам років життя! Будьте здорові, радійте успіхам дітей та онуків! Миру вам, оптимізму і благополуччя!

Директор територіального центру

соціального обслуговування

Валентина ГАЛУНГА

 

 

20 вересня 2019 року відбулось чергове заняття в рамках програми «Університет ІІІ віку». Розглядали тему: «Сервірування святкового столу. Серветки невід’ємний елемент сервірування», де слухачі ознайомилися з видами сервірування столу, та власноруч спробували прикрасити стіл різноманітними формами серветок.

Учні отримали нові знання,уміння і навики, що і є метою програми.

В кінці заняття психолог територіального центру провела з учнями вправу на релаксацію.

 

 

 

18 вересня 2019 року територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району отримав адресну гуманітарну допомогу від «Об’єднання переселенців «Квітень 2014».

Об’єднання надало гуманітарну допомогу у вигляді харчової суміші, яка була роздана сім’ям - Кабакчей Олені Василівні і Кабакчей Петру Івановичу та Шиш Галині Григорівні і Шишу Дмитру Гордійовичу. Це сім’ї переселенців, які потребують допомоги.

Валентина Галунга – директор територіального центру від імені жителів району висловлює щиру подяку «Об’єднанню переселенців «Квітень 2014»» та відзначає важливість підтримки і небайдужості до громадян даних категорій людей, які її дійсно потребують.

   

 

 

Випуск слухачів факультету «Здоровий спосіб життя» в «Університеті третього віку»

Ось і завершується весна. А разом з нею закінчилось навчання на факультеті «Здоровий спосіб життя», який створений і працює в територіальному центрі.

17 травня 2019 року працівниками терцентру був організований урочистий захід випуску слухачів в Університеті третього віку.

З привітаннями до випускників звернувся психолог терцентру Ірина Маковська – Михайлова. Вона акцентувала увагу на важливості послуги «Університет третього віку» та підкреслила, що завдяки такому підходу люди золотого віку можуть активно брати участь в соціальному житті.

Із закінченням навчання слухачів привітала директор Територіального центру Валентина Галунга та вручила сертифікати про закінчення факультету «Здоровий спосіб життя». Вона розповіла про успішний досвід надання соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку». Побажала успіхів, міцного здоров’я, благополуччя, а також нагадала про готовність Територіального центру завжди надавати допомогу та підтримку.

 

Перевірка якості надання соціальних послуг на дільниці №15 с. Дорожинка,

28 серпня 2019 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та фахівцем із соціальної допомоги вдома Величко Л. М. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці №15 с. Дорожинка, соціальний робітник Котик Л.А. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, надає підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволені.

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у с. Чистопілля та с.Бузникувате

08 серпня 2019 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях № 18 соціальний робітник Романова Н.С., с. Чистопілля, № 31 соціальний робітник Чабанюк О.А. с. с.Бузникувате. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Скарг та нарікань не надійшло. Психологом Іриною Маковською проведено психологічні бесіди та консультування з підопічними територіального центру.

 

Відбулась виробнича нарада

30 серпня 2019 року відбулась виробнича нарада з соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома територіального центру.

Під час наради були розглянуті наступні питання:

1. Директор територіального центру Валентина Галунга звернула особливу увагу на надання соціальних послуг одиноким та проживаючим самотньо особам похилого віку, інвалідам та підведено підсумки роботи територіального центру за серпень 2019 року. Окремо обговорили питання підготовки та відзначення професійного свята Дня працівника соціальної сфери.

2. Завідувач відділенням соціальної допомоги вдома Олена Стоянова увагу приділила питанню планування та звітів соціальних робітників, забезпечення якісного надання соціальних послуг підопічним, уважне вивчення їх проблемних питань та організації їх вирішення, з дотриманням Державного стандарту. Підвела підсумки перевірок роботи соціальних робітників, які відбулися протягом липня - серпня 2019 року.

3. В нараді взяла участь і виступила начальник управління соціального захисту населення Вільшанської районної державної адміністрації - Наталія Бударецька надала роз’яснення щодо нарахування субсидій, допомоги малозабезпеченим сім’ям та компенсаційних виплат за комунальні послуги. Про пільгове енергокредитування для населення. Також Наталія Юріївна відповіла на питання, які цікавили працівників територіального центру.

4. Адміністрація та профспілковий комітет установи привітали працівників які відзначили свої іменини у серпні.

У робочому порядку розглянуто і вирішено багато інших питань.

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у с. Плоско-Забузьке

05 серпня 2019 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та фахівцем із соціальної допомоги вдома Величко Л. М. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях №19 соціальний робітник Семенець С.В., №38 соціальний робітник Чабанюк О.А. с. Плоско-Забузьке. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Скарг та нарікань не надійшло. Психологом Іриною Маковською проведено психологічні бесіди та консультування з підопічними територіального центру.

 

21 червня 2019 року у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району відбулися чергові збори колективу.

Директор Галунга В.Д. підвела підсумки роботи за 6 місяців, вкотре нагадала про трудову та виконавчу дисципліну , про правильність оформлення та вчасну звітність, навантаження на соціальних робітників, відвідування підопічних, роботу мультидисциплінарної команди, проведення інформаційно роз’яснювальної роботи.

Комісією територіального центру проведено перевірку знань з охорони праці у соціальних робітників.

Також директор територіального центру Галунга В.Д. спільно з профспілковим комітетом привітали іменинників, які народилися в червні з Днем народження та побажали міцного здоров’я, добра, злагоди, сімейного затишку.

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у с. Йосипівка та с. Березова Балка

13 червня 2019 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та фахівцем із соціальної допомоги вдома Величко Л. М. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях № 14 соціальний робітник Жирохова І.Л., № 20 соціальний робітник Доброва Н. Я., № 29 соціальний робітник Цуркан В.В. с. Йосипівка та с. Березова Балка. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Скарг та нарікань не надійшло. Також підопічним соціальний робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків Пугач В.П. надав послуги по обкошуванню трави та перукар Живіцька Т.Г. зробила гарні зачіски.

 

 Перевірка якості надання соціальних послуг у с. Осички та с. Куца Балка

11 червня 2019 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та фахівцем із соціальної допомоги вдома Величко Л. М. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях № 11 соціальний робітник Коноваленко Л.О. та № 23 соціальний робітник Яновська В.Б. с. Осички, та с. Куца Балка.

Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Скарг та нарікань не надійшло.

 

 

Вільшанський терцентр приєднався до святкування Дня вишиванки

Сьогодні в Україні відзначається “День вишиванки”. Всі працівники аппарату територіального центру сьогодні вдягнули вишиванки та приєдналися до районного заходу «Парад вишиванок».

Нехай наша найкраща в світі вишиванка, наш генетичний код, єднає Україну. І завжди надихає нас на нові звершення. Будьмо красивими, свідомими, гідними нашої історії людьми!

Слава Україні!

 

Урочистий захід до Дня Чорнобильської трагедії

26 квітня 2019 року, в день 33-х роковин Чорнобильської катастрофи, у центральній районній бібліотеці відбулося урочисте зібрання, в якому взяли участь керівництво району, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, працівники територіального центру, представники громадських організацій, мешканці селища, учнівська молодь.

Учасники зібрання вшанували героїв-ліквідаторів і заслухали декілька тематичних вокальних номерів, які виконали працівники районного будинку культури та аматори Вільшанського району.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих та померлих, всіх жертв Чорнобильської катастрофи.

На завершення заходу відбулась зустріч ліквідаторів аварії на ЧАЕС з працівниками управління соціального захисту населення райдержадміністрації, під час якої обговорені питання організації роботи з соціального захисту, медичного та пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Підопічні отримують знання

У районній бібліотеці для дорослих 19 квітня 2019 року відбулася зустріч підопічних Вільшанського територіального центру з помічником лікаря епідеміолога Вільшанської РЛВ ВСП Новоархангельського МВ ДУ «Кіровоградського ОЛЦ МОЗУ» Надією Чабанюк. Темою спілкування стало питання про антибіотики та їх використання «Антибіотики не використовують автоматично» та «Хвороба Лайма». Кваліфіковані роз’яснення та відповіді на хвилюючі питання надала гість заходу. В дружній атмосфері, за чашкою зігріваючого чаю, слухачі продовжили активно обговорювати тему заходу

 

Працівники терцентру "За чисте довкілля"

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району за участі його працівників, проводиться місячник чистоти в рамках всеукраїнської акції з благоустрою "За чисте довкілля". Працівники терцентру взяли активну участь у прибиранні селища 19 квітня 2019 року.

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у селах Бузникувате та Чистопілля

11 квітня 2019 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та фахівцем із соціальної допомоги вдома Величко Л. М. провели перевірку якості надання соціальних послуг в с. Чистопілля, с. Бузникувате, на дільницях №18 соціальний робітник Романова Н.С. та №31 соціальний робітник Чернобай Л.І..

 Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Скарг та нарікань не надійшло. Також підопічні, отримали вдома послуги соціального робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків по обрізанню дерев.

 

 

Мультидисциплінарна команда надає послуги.

Протягом тижня з 22 по 25 квітня 2019 року мультидициплінарна команда територіального центру надавала послуги підопічним територіального центру у селах: Березова Балка, Сухий Ташлик, Куца Балка, Синюха та Станкувате, а саме: соціальний працівник відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги поновила акти обстежень соціально-побутових умов; сестра медична вимірювала тиск, цукор в крові та провела бесіду з питань правильного харчування у поважному віці; психолог провела психологічні бесіди з підопічними, перукар надала перукарську послугу – стрижку.

 

 

 

29 березня 2019 року відбулось чергове заняття слухачів Університету третього віку. Тема  заняття була: «Особливості харчування під час цукрового діабету». Слухачі активно обговорювали дану тему та ділилися слушними порадами. Після заняття та вправи на розслаблення учнів пригостили чаєм та печивом.

 

 

28 березня та 03 квітня 2019 року мультидисциплінарною командою територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району були здійснені виїзди в села Залізничне, Владислівка та Добре.

Психолог Ірина Маковська-Михайлова провела з підопічними психологічні бесіди, медична сестра Олена Карамалак вимірювала тиск підопічним, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків Володимир Пугач виконав замовлення по рубці дров, соціальний працівник Олена Медведенко поновила акти обстеження матеріально-побутових умов.

 

     

 

 

Задля повномірного охоплення роз’яснювальною роботою людей похилого віку, працівники територіального центру  активно співпрацюють з  працівниками інших установ району.

 Проводяться консультації спеціалістів з управління праці та соціального захисту населення, Пенсійного фонду, лікарів центральної районної лікарні. Так 09 квітня 2019 року відбулась зустріч з помічником лікаря-епідеміолога Вільшанського районного лабораторного відділення Надією Чабанюк, темою спілкування стало питання про антибіотики та їх використання «Антибіотики не використовують автоматично».

Лікар надала роз’яснення та відповіла на питання в яких випадках антибіотики можна використовувати, як їх використання впливає на імунітет, чи потрібно при використанні антибіотиків паралельно вживати ліки для кишечника та на багато інших питань.

Підопічних територіального центру запрошено на зустріч з Надією Чабанюк 19 квітня 2019 року.

 

   

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

 Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці.

Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці – це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.

З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі – Концепція) і затвердив План заходів щодо її реалізації (далі – План заходів).

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є:

• визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків;

• усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення;

• розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров’я працівників у всіх аспектах, пов’язаних з роботою, на зобов’язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров’я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.

Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.

У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно-роз’яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.

Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що, своєю чергою, можуть спричинити низку труднощів. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.

Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.

Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація, робототехніка, інформаційна комп’ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

Важко спрогнозувати, які технології існуватимуть у майбутньому, як вони будуть інтегровані в робочі процеси і який вплив – позитивний чи негативний – матимуть на безпеку праці. Тому наша діяльність, що передбачає інноваційні підходи, має бути орієнтована на людину, пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя.

Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.

Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.

Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.

Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію.

 

 

Виробнича нарада з працівниками терцентру

27 березня 2019 року в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району проведено виробничу нараду з працівниками відділення соціальної допомоги вдома територіального центру. У нараді взяли участь: директор територіального Валентина Галунга та працівники територіального центру.

Під час проведення наради розглянуто питання: про підсумки роботи відділення соціальної допомоги вдома за І квартал 2019 року; щодо надання соціальних послуг підопічним, якими опікується територіальний центр, в весняний період; про етичні принципи спілкування соціального робітника з підопічними; про зміни та доповнення в призначенні житлових субсидій; про співпрацю соціальних робітників територіального центру з сільськими радами на території яких вони працюють та інші. 

Директор терцентру Валентина Галунга підсумувала розглянуті питання, дала необхідні доручення, зробивши акценти на подальшій співпраці з сільськими радами в питаннях охоплення соціальними послугами тих громадян, які в силу життєвих обставин, за станом здоров’я чи за віком потребують сторонньої допомоги або мають потребу у підтримці від відділень терцентру.

 

 

  25 березня 2019 року Мультидисциплінарною командою територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району було здійснено виїзд до підопічних в села Чистопілля, Завітне та Плоско – Забузьке.

Психолог – Ірина Маковська - Михайлова провела з підопічними психологічні бесіди, медична сестра - Олена Карамалак вимірювала підопічним тиск, а соціальний працівник Олена Медведенко поновила акти обстеження матеріально-побутових умов.

Підопічна Цинкатарук Галина Дмитрівна - інвалід ІІІ групи,  з села Чистопілля, радо презентувала частину своїх робіт, які виконані бісером та нитками.

 

 

 

Університет третього віку збирає своїх слухачів

22 березня 2019 року психологом територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Іриною Маковською - Михайловою було проведено чергове заняття Університету третього віку на тему: «Мед-цілющий колодязь вітамінів».

Слухачі приймали активну участь в обговоренні даної теми. Закінчилося заняття вправою на релаксацію  та чаюванням з солодощами.

 

 

Мультидисциплінарна команда Територіального центру надала соціальні послуги жителям села Добрянка

18 березня 2019 року мультидисциплінарна команда Територіального центру, у складі медичної сестри, психолога та соціального працівника надала соціальні послуги підопічним терцентру в селі Добрянка. Медична сестра Олена Карамалак надала літнім людям консультації щодо збереження здоров`я та виміряла артеріальний тиск. Психолог Ірина Маковська-Михайлова провела психологічні бесіди, надала консультації щодо шляхів покращення психоемоційного стану, а також інформацію про соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку». Соціальний працівник Олена Медведенко поновила акти обстеження матеріально-побутових умов підопічних, які перебувають на обліку у територіальному центрі.

   

 

 

Робота Університету третього віку

15 березня 2019 року в черговий раз пройшло заняття на факультеті «Здоровий спосіб життя» Університету третього віку територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району. Заняття було проведено за темою «Гарбуз: користь, смак, ліки для людини. Поради та рецепти з гарбуза». Слухачі університету дізналися про корисні властивості гарбуза. Обмінялися інформацією та рецептами. Закінчилось заняття вправами на релаксацію.

 

 

Працівники тер центру за чисте довкілля.

В територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району 15.03.2019 року проведено акцію «За чисте довкілля». Працівниками приведено в належний стан прилеглої території, у приміщені територіального центру було організовано генеральне прибирання.

 

 

Мультидисциплінарна команда Територіального центру надала соціальні послуги підопічним села Вівсяники

06 березня 2019 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району у складі Олени Стоянової - завідувача відділенням соціальної допомоги вдома, Ірини Маковської-Михайлової - психолога, Олени Карамалак - медичної сестри та Володимира Пугача - робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків відвідали село Вівсяники, підопічним були наданні послуги психолога (бесіди, консультації та методичні поради), рубка дров, медичні послуги (вимірювання артеріального тиску та рівень цукру в крові).

 Підопічні були дуже вдячні, що отримали вдома такі, їм необхідні послуги.

Також була проведена перевірка якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома на дільниці № 17 соціальний робітник Катерина Москаленко,соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, підопічні роботою задоволені, скарг не має.

 

 

26 лютого 2019 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та фахівцем із соціальної допомоги  вдома  Величко Л.М. провели перевірку якості надання соціальних послуг в с. Мала Вільшанка, с. Добре, на дільницях  №30 соціальний робітник Ратару А.І. та № 34 соціальний робітник Головко О.А., Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні  обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків,  прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Скарг та нарікань не надійшло.

 

 

19 лютого 2019 року завідувач відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стоянова О.В. та фахівець із соціальної допомоги  вдома  Величко Л. М. провели перевірку якості надання соціальних послуг в с. Залізничне, с. Йосипівка, с Березова Балка на дільницях  №13 соціальний робітник Паламарчук Т.С., № 14 соціальний робітник Жирохова І.Л., №20 соціальний робітник Доброва Н.Я. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків,  прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Також були наданні послуги перукарем Живіцькою Т.Г та робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків територіального центру Пугач В.П. надав послугу з рубки дров підопічним.

 

14 лютого 2019 року для  підопічних територіального центру організовано захід до дня Валентина «Вселенська любов в творчості Л.Костенко». Захід пройшов в піднесеному настрої за чашкою чаю, із спогадами про юність, любов.

 

 

 

 

 

 

Відбулось планове заняття - нарада

01 лютого 2019 року Валентина Галунга директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району, провела нараду із соціальними робітниками територіального центру

На нараді розглядалися наступні питання:

1.Директор територіального центру Галунга Валентина Дмитріївна:

- проаналізувала роботу соціальних робітників за січень 2019 року, наголосила про співпрацю соціальних робітників територіального центру з сільськими радами на території яких вони працюють, про дотримання правил внутрішнього розпорядку.

- ознайомила соціальних робітників з наказом Міністерства соціальної політики України № 239 від 15.06.2011 р. «Про затвердження Порядку виплат надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення», наказом Міністерства соціальної політики України №1873 від 14.12.2018 р. « Про внесення зміни до пункту 3 Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення», відповідно і з призначенням надбавки за вислугу років соціальним робітникам тер центру.

- Валентина Дмитрівна ознайомила працівників з урядовою програма «Доступні ліки», яка стартувала з 1 квітня 2017 року. Мета програми «Доступні ліки» - забезпечити кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності підопічні зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.

2. Завідувач відділенням соціальної допомоги вдома Олена Стоянова особливу увагу приділила питанню планування та звітів соціальних робітників, забезпечення якісного надання соціальних послуг підопічним, уважне вивчення їх проблемних питань та організації їх вирішення, з дотриманням Державного стандарту.

3. Начальник управління соціального захисту населення Наталія Бударецька ознайомила присутніх з системою нарахування субсидій, допомоги малозабезпеченим сім’ям та компенсаційних виплат за комунальні послуги. Про пільгове енергокредитування для населення. Також Наталія Юріївна відповіла на питання, які цікавили працівників терцентру.

4. На виконання Наказу директора територіального центру № 12 від «30» січня 2019 р. «Про організацію навчання у сфері цивільного захисту у територіальному центрі», з метою забезпечення готовності до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ефективного захисту працівників територіального центру від впливу небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій працівників ознайомлено з тематичним планом для індивідуальної підготовки до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Галунга В.Д. - начальник штабу цивільного захисту територіального центру провела планове заняття, ознайомила працівників з класифікацією надзвичайних ситуацій мирного часу та їх впливом на населення та об'єкти.

5. Адміністрація та профспілковий комітет установи привітали працівників які відзначили свої іменини у січні.

Багато інших питань розглянуто і вирішено у робочому порядку.

 

 

 25 січня 2019 року у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району відбулося чергове заняття з учнями Університету ІІІ віку. Учні слухали лекцію по темі «Профілактика онкозахворювань», після лекціїї підопічні ще залишилися та спілкувалися між собою.

 

 

 

Пам’ять з полиновим присмаком болю

14 грудня було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим атомним реактором Чорнобильської станції. Тож щороку, саме цього дня, ми вшановуємо відважних ліквідаторів, які ціною неймовірних зусиль врятували майбутнє для своїх нащадків.

Цього дня в приміщенні Вільшанської районної бібліотеки ім.Лідії Горячко відбувся спільний захід: «Пам’ять з полиновим присмаком болю» за участю територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району, Управління соціального захисту населення Вільшанської районної державної адміністрації та Вільшанської районної бібліотеки.

Дмитро Сакун - заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації та Олександр Михайлов – заступник голови Вільшанської районної ради вручили Подяки вдовам учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: Каленик О.І., Бойчевій Т.П., Кравець Г.В., Олексенко В.Л., Осітровій М.В., Паскаль Р.П., Тончевій О.В.. та хвилиною мовчання вшанували пам’ять про загиблих.

Михайлов О.П. та Сакун Д.С. побажали вдовам міцного здоров’я та успіхів. Учасники художньої самодіяльності привітали присутніх чарівними піснями та грою на народних інструментах.

По закінченню заходу присутні ще довго спілкувалися за чашкою гарячого чаю.

 

 

Від працівників терцентру – дітям Красногорівки

Вже 4 роки  у Вільшанці діє Проект «Дитячий міст дружби». Цими  днями в рамках Проекту проходить чергова Акція присвячена Дню святого Миколая.

І ми маємо чудову можливість допомогти святому Миколаю створити справжнє свято для дітей міста Красногорівки. Адже у будь-якому віці діти люблять цукерки, іграшки, а також фрукти і печиво.

 

 

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

На виконання наказу  директора територіального центру від 18.01.2018 року № 10 у територіальному центрі соціального обслуговування протягом січня – листопада поточного року проведено моніторинг та внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг «допомога вдома». Мета моніторингу та внутрішньої оцінки - визначення відповідності надання вище вказаних послуг працівниками територіального центру державному стандарту та удосконалення роботи з надання соціальних послуг. Цим наказом затверджено план проведення моніторингу та внутрішньої оцінки надання соціальних послуг, склад відповідної комісії та призначено відповідальних за організацію і проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг.

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 27.12.2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», застосовувалися такі показники оцінки якості соціальних послуг:

-         адресність та індивідуальний підхід;

-         результативність;

-         своєчасність;

-         доступність та відкритість

-         зручність для громадян;

-         повага до отримувачів соціальної послуги;

-         професійність працівників територіального центру.

Під час проведення моніторингу застосовувалися такі методи оцінки:

1.     Анкетування отримувачів соціальних послуг.

2.     Проведення консультацій (співбесід) з отримувачами соціальної послуги.

3.     Спостереження за процесом надання соціальної послуги.

4.     Самооцінка персоналу, що надає соціальну послугу.

5.     Анкетування працівників, що надають соціальну послугу.

6.     Вивчення відповідної документації.

При проведенні внутрішньої оцінки якості та моніторингу надання соціальних послуг догляд вдома, застосовуються показники якості соціальних послуг такі як:

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (100%). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги.

Результативність: згідно проведених опитувань рівень задоволеності соціальними послугами становить 100%. Проведений аналіз результатів опитування на предмет покращення емоційного, психологічного та фізичного стану отримувачів соціальних послуг у процесі її надання порівняно з періодом, коли послуги не надавались виявлено, що відбулися позитивні зміни по даному показнику. Скарг та зауважень щодо їх обслуговування не надходило, всі підопічні вдячні за турботу та увагу.

Своєчасність: - Коефіцієнт ефективності роботи терцентру 100%. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника  та з урахуванням рівня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги .  Складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника.  Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги . Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).  Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: при аналізі критеріїв, що регламентують доступність з’ясовано, що приміщення територіального центру є доступним для відвідувачів при вході в приміщення розміщено кнопку виклику, саме приміщення відповідає санітарним вимогам.

В приміщенні розміщено стенди з інформацією про права підопічних, про зміст, порядок та умови надання соціальних послуг.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: 100%

 Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено. Скарг від отримувачів соціальної послуги за час проведення моніторингу не надходило.

Професійність.

Штатний розпис по територіальному центрі сформовано відповідно до законодавства. Розроблені та затвердженні посадові інструкції. ”.  В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка). 

Загалом роботу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2018 рік по підсумках проведеного моніторингу та  внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг присвоєно узагальнений статус  «Добре».

 

Заплановані заходи для покращення роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

-         продовжувати своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

-         покращити взаємодію між відділеннями територіального центру та активізувати роботу мультидисциплінарної команди;

-         активніше вивчати потреби підопічних та залучати відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги для організації надання необхідних послуг;

-         з метою інформування населення про роботу територіального центру більш активно співпрацювати з місцевими засобами масової інформації.

 

 

Акція «Милосердя» присвячена Міжнародному дня інваліда.

29 листопада 2018 року  перший заступник голови Вільшанської  районної державної адміністрації Сергій Нестеров провів засідання організаційного комітету, з нагоди проведення в районні Всеукраїнської благодійної акції «Милосердя» присвяченої Міжнародному дня інваліда. Рішенням оргкомітету кошти які надійшли від підприємств, установ, організацій району в сумі 21 тис. грн. будуть перераховані інвалідам першої групи.

 

 

3 грудня в Україні відзначають Міжнародний день інвалідів.

Працівники територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Вільшанського району переймаються проблемами своїх підопічних щодня. Опікуються людьми похилого віку та людьми з обмеженими фізичними можливостями. Серед іншого – організовують для них навчання, різноманітні заходи до різних дат.

З нагоди Міжнародного дня інвалідів територіальний центр спільно з працівниками Вільшанської районної бібліотеки ім.. Лідії Горячко та  Жіночим клубом «Ева» провів захід  під назвою «Від усього серця».

Були підготовлені слайди про видатних діячів під назвою «Вони теж були інвалідами….», привернула увагу присутніх  виставка вишитих картин та рушників «І кожна вишивка, частина мого серця», виготовлених інвалідами Ігорем Енчевим  та Сергієм Коріньковим.

Зустріч пройшла у теплій і дружній атмосфері, всі присутні отримали хвилини насолоди від спілкування, хвилини радості й добра.

Працівники територіального центру пригостили всіх присутніх власноруч приготовленими солодощами та гарячим чаєм.

 

 

22 листопада  2018 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району  відвідала с.Станкувате Підопічним були наданні медичні послуги медичною сестрою Карамалак О.В.(вимірювання артеріального тиску та рівень цукру в крові), консультування психолога територіального центру Цинкатарук Г.В. та  перукарські послуги перукарем Живіцькою Т.Г.Підопічні були дуже вдячні за наданні послуги .

 

 

Зустріч працівників терцентру

 з представником пенсійного фонду України в Кіровоградській області

21 листопада 2018 року, відбулась зустріч трудового колективу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних  послуг) Вільшанського району з завідувачем Вільшанського сектору обслуговування громадян (сервісного центру) управління обслуговування громадян  головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області  Наталією Арістарховою.

В ході зустрічі працівникам було роз’яснено питання змін у пенсійному законодавстві у 2017-2018 років, згідно з якими важливою є своєчасна сплата страхових внесків та збільшення розміру заробітної плати, від яких залежить розмір пенсійних виплат, а головне – вік виходу на пенсію.

Крім того, Наталія Арістархова зосередила увагу присутніх на перевагах користування Веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України та розповіла про важливість відслідковування даних з системи персоніфікованого обліку.

Під час зустрічі у присутніх виникало багато питань, зокрема, щодо зарахування періодів страхового стажу, умов для набуття права на пенсію, пенсій у разі виїзду за кордон,  догляду за самотніми престарілими громадянами, які досягли 80-річного віку, та інші питання, на які були надані кваліфіковані відповіді та роздані інформаційні буклети на пенсійну тематику.

 

 

Перевірка роботи соціальних робітників у с. Сухий Ташлик

08 листопада 2018 року директор територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях № 25, №26, №28 с. Сухий Ташлик соціальні робітники Кузмічева Н.О., Мельничук О.М., Мацола О.М. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Також підопічним надано послуги перукаря Живіцька Т.Г. та послуги психолога Цинкатарук Г.В.. За що працівникам терцентру підопічні були дуже вдячні.

 

 

Шановні колеги - працівники та ветерани територіального центру!

Прийміть сердечні привітання з нагоди професійного свята – Дня працівників соціальної сфери!

Хочу висловити вдячність вам-тим, хто обрав таку потрібну і благородну сферу діяльності, як соціальна праця.

Ваша важка і самовіддана праця є запорукою того, що велика кількість підопічних територіального центру, котрі потребують уваги і підтримки з боку держави, не покинута і не забута. Ви ті, хто приймає на себе першими людські проблеми, біль та життєві негаразди. Ви ті, хто від них не відвертається, а прагне допомогти і підтримати кожного. Тому почуття обов’язку, професійність, доброта та душевна щедрість приносять вам заслужену людську шану і повагу.

Нехай ваша компетентність, працьовитість, душевне тепло і надалі служать людям, а свято принесе усвідомлення своєї причетності до великої справи соціального захисту людини.

Бажаю Вам і Вашим родинам подальших успіхів у праці, вдалих починань, міцного здоров'я, добра, впевненості у майбутньому, здійснення мрій та задумів!

З повагою,

Директор територіального центру

В.Галунга

 

 

Вшанували старожилів району

З нагоди Дня ветерана та Міжнародного дня людини похилого віку, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Нестеров, голова районної ради Михайло Лець та директор територіального центру Валентина Галунга привітали вдома двох старожилів  Вільшанського району:

жительку с.Березова Балка - Моял Н. М., якій виповнилось 103 роки та жительку смт Вільшанка - Єневу В. В. якій виповнилось 97 років.

Керівники району побажали жінкам поважного віку здоров’я, тепла, довголіття та вручили їм продуктові набори.

 

 

У терцентрі відсвяткували День людей похилого віку та ветеранів України

Якщо молодість життя можна порівняти з весною, то пора осені це пора людей старшого та похилого віку. В цю пору людина починає, як і в природі  збирати свої врожаї. Зерна, що зростали за життя дають віддачу, приходить справжня мудрість життя,  людина ділиться накопиченим роками досвідом і потребує від близьких та оточуючих поваги і уваги.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) льшанського району працює з людьми з обмеженими можливостями та людьми похилого віку  і намагається, щоб вони відчули нашу турботу. Тому 28 вересня відбувся захід до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветеранів України, куди були запрошені всі підопічні територіального центру похилого віку, а також почесні гості: заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації Дмитро Станіславович Сакун, голова Вільшанської районної ради ветеранів Тодорова Валентина Іванівна.

Свято розпочалося з привітання заступника голови Вільшанської районної державної адміністрації Дмитра Станіславовича Сакуна, який нагородив Почесною Грамотою Вільшанської районної державної адміністрації та Вільшанської районної ради Тодорову Валентину Іванівну голову Вільшанської районної ради ветеранів та вручив ії цінні подарунки.

Після чого відбувся концерт за участі вокальних колективів «Чисті криниці» Народного аматорського фольклорного колективу (керівник Р.Іванова), Вокальної чоловічої групи районного Будинку культури, скрипаля Дмитра Трубачева, учасники аматорського  театру  показали глядачам уривок з вистави «Дванадцять стільців» та багато інших номерів. Всі були в захваті від колективів, які представили свої найкращі номери.

Після концертної програми підопічних запросили до святкового столу з  гарячим чаєм та  солодощами, це частинка уваги є свідченням турботи,  від яких зігріваються їхні душі і серця.

 

 

Відбулась нарада з працівниками територіального центру.

26 вересня 2018 року  директор територіального цнтру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Валентина Галунга, провела нараду з соціальними робітниками територіального центру

На нараді розглядалися наступні питання:

1. Про роботу соціальних робітників за серпень - вересень 2018 року, про дотримання правил внутрішнього розпорядку.

2. В.о.завідувача відділенням соціальної допомоги вдома Людмила Величко проаналізувала якість звітів наданих соціальними робітниками.

3. Про співпрацю соціальних робітників територіального центру з сільськими радами на території яких вони працюють.

4. Про заходи щодо відзначення Дня ветерана та Міжнародного дня людини похилого віку.

5. Про забезпечення підопічних територіального центру паливом, підготовка до осінньо-зимового періоду 2018 року.

6. Про дотримання графіку щорічних основних та додаткових відпусток працівників територіального центру на жовтень 2018 рік.

7. Одиноким підопічним територіального центру роздані подушки, які пошиті швачкою терцентру.

8. Адміністрація та профспілковий комітет установи привітали працівників які відзначили дні народження у серпні-вересні.

Розглянуто багато інших питань, які вирішили у робочому порядку.

 

 

Шановні наші підопічні!

Від щирого серця вітаю вас з Днем ветерана та Міжнародним днем людини похилого віку! Український народ завжди славився шанобливим ставленням до батьків, турботою про найстарших представників громади.

1-го жовтня весь світ згадує про людей, за плечима яких – довгі роки життя. Прийнято вважати, що у похилий вік людина вступає, відзначивши своє 65-річчя. Крокуючи життєвою стежиною, вона навчалася, закохувалася, багато працювала, створювала родину, мріючи бачити її міцною та щасливою. Та доля у кожного своя, і, якщо одному судилося зустріти старість в оточенні люблячих близьких, то дні й ночі іншого забарвилися у темні кольори самотності.

Вважається, що людина, яка дожила до похилого віку, гідна поваги навіть тільки тому, що їй це вдалося. Далеко не всім дано відчути мудрість своїх років. Літня людина має виняткові досвід і терпіння, наполегливість у досягненні поставлених завдань.

Піклування про людей похилого віку – справа всього суспільства, адже саме старші люди зберегли для нас найкращі національні традиції, навчили долати труднощі та бути достойними свого села і держави. Чимало випробувань, болю і втрат довелося вам пережити та зберегти гідність, віру, любов, які ви пронесли через все своє життя. Бути вашими послідовниками–велика честь і відповідальність. Цей день — символ єдності і спадкоємності поколінь, чудова нагода сказати теплі слова подяки батькам, ветеранам війни і праці, пенсіонерам і літнім людям за їх внесок у розвиток нашої країни, за багаторічну самовіддану працю, доброту й мудрість.

Промайнули молоді роки бурхливим потоком, віддаляється казкове дитинство, чарівна юність, і ось прийшов час заслуженого відпочинку. Змінюється звичайний ритм життя – і це не легкий період, до якого треба звикати. Щож, осінь життя, як і осінь року, треба зустрічати без печалі…Вона неминуча, тож потрібно зробити все, щоб осінь була золотою. А для цього треба постійно знаходити джерело оптимізму, жити в гармонії зі своїм віком, радіти кожному прожитому дню, навчитися сприймати життя, як безцінний подарунок долі. Нехай осіння пора, в яку ви вступили, буде світлою й ласкавою, сповненою душевним теплом, увагою і турботою близьких!

Довгих і щасливих вам років життя! Будьте здорові, радійте успіхам дітей та онуків! Миру вам, оптимізму і благополуччя!

Шановні наші

Запрошуємо Вас на концерт присвячений Міжнародному дню людей похилого віку і Дню ветерана, який відбудеться в приміщенні Районного Будинку культури, 28 вересня 2018 року о 10.00 годині.

З повагою,

Директор територіального центру

соціального обслуговування В. ГАЛУНГА

 

 

20 вересня 2018 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О. В. та фахівцем із соціальної допомоги  вдома Величко Л. М. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці №22 с. Коритно - Забузьке, соціальний робітник Кабак І.А. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні  обов’язки, надає підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків,  прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволені.

 

 

  У вересні директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та фахівцем із соціальної допомоги  Величко Л. М. провели перевірку якості надання соціальних послуг в с. Мала Вільшанка, с. Добрянка, с. Добре на дільницях  №30 соціальний робітник Ратару А.І., № 34 соціальний робітник Головко О.А., №35 соціальний робітник Дурнева Л.І., №37 соціальний робітник Наливайська Л.І.. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності а саме: доставка продуктів, медикаментів, прибирання житла,  приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні роботою соціальних робітників задоволенні, нарікання та скарг не має.

 

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у с. Бузникувате

22 серпня 2018 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці №31 с. Бузникувате соціальний робітник Чернобай Л.І.. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволені. Також підопічні, отримали вдома консультації, бесіди психолога та послуги перукаря .

 

 

16 серпня 2018 року завідувач відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Стоянова О.В. та соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Танасова Т.А. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях №5, №7, №8 смт. Вільшанка, соціальні робітники Божко Ж.М., Пугач Л.О., Каленик М.О.. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Також перукарем Живіцькою Т.Г. підопічним були наданні перукарські послуги.

 

 

07 серпня 2018 року завідувач відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Стоянова О. В. та соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Танасова Т. А. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях №4, №5 смт. Вільшанка, соціальні робітники Владова І.О. , Кульова Л.І. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Також підопічним були наданні перукарські послуги , перукарем Живіцькою Т.Г.

 

 

Відбулась нарада з працівниками територіального центру.

01 серпня 2018 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Валентина Галунга провела нараду з соціальними робітниками територіального центру.

На початку наради Галунга В.Д. проаналізувала роботу соціальних робітників за липень 2018 року та наголосила на співпраці соціальних робітників територіального центру з сільськими радами на території яких вони працюють. Звернула увагу на дотримання правил внутрішнього розпорядку.

Завідувач відділенням соціальної допомоги вдома Олена Стоянова проаналізувала якість звітів наданих соціальними робітниками.

Відповідно до порядку денного розглянуто питання:

1. Про надання послуг робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків та послуги «Соціальне таксі» для підопічних територіального центру.

2. Про забезпечення підопічних територіального центру паливом, підготовка до осінньо-зимового періоду 2018 року.

3. Про дотримання графіку щорічних основних та додаткових відпусток працівників територіального центру на 2018 рік.

4. Інше.

 

 

26 червня 2018 року директором територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунгою В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та фахівцем із соціальної допомоги Величко Л. М. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці № 11 с. Осички соціальний робітник Коноваленко Л.О.. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки , надає підопічним послуги відповідно до рухової активності а саме: доставка продуктів, медикаментів, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні роботою соціального робітника задоволенні, нарікання та скарг не має. Також медична сестра територіального центру Карамалак О.В. надала підопічним послуги: а саме - вимірювання артеріального тиску та рівень цукру в крові.

 

 

30 травня 2018 року колектив територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району на чолі з директором Валентиною Дмитрівною зустріли колег з Гайворонського територіального центру. Колеги з Гайворона побували у всіх відділеннях територіального центру побачили роботу спеціалістів відділення. В ході зустрічі керівники обговорили ряд питань стосовно роботи. Присутні ділились досвідом роботи, зустріч пройшла у атмосфері активного діалогу та обміну думками. По закінченні обидва колективи прийшли до висновку про подальшу тісну співпрацю.

 

 

 

02 травня 2018 року у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району директор Галунга В.Д. провела виробничу нараду з соціальними робітниками терцентру, на якій були розглянуті наступні питання:

1.Про підсумки роботи за квітень 2018 року.

2.Про заключення договору підопічними територіального центру з сімейними лікарями.

3.Про районні заходи до святкування 8 та 9-го травня та участь в них працівників територіального центру.

4.Директор територіального центру Галунга В.Д. спільно з профспілковим комітетом привітала іменинників, які народилися в квітні з Днем народження та з наступаючим святом 9 травня, побажали міцного здоров’я, добра, злагоди, весняного настрою, сімейного затишку.

 

 

23 та 24 квітня 2018 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району

Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. та фахівцем із соціальної допомоги вдома Величко Л. М. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях №13 с. Залізничне соціальний робітник Паламарчук Т.С. та №17

с. Вівсяники соціальний робітник Москаленко К. І. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Також підопічним були наданні медичні послуги (вимірювання артеріального тиску та рівень цукру в крові) і перукарські послуги.

 

 

День довкілля !

21 квітня 2018 року в рамках щорічної акції « За чисте довкілля» територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району прийняв активну участь в проведенні заходу з благоустрою Вільшанського району.

 

 

 

 

Перевірка роботи соціального робітника

у с. Березова Балка

03 квітня 2018 року директор територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Стояновою О.В. провели перевірку якості надання соціальних послуг соціальним робітником Яковенко І.М. на дільниці № 29 с. Березова – Балка Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, надає підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволені. Також медична сестра терцентру Карамалак О.В. надала підопічним медичні послуги (вимірювання артеріального тиску та рівень цукру в крові), перукар Живіцька Т.Г. постригла бажаючих. За що працівникам терцентру підопічні були дуже вдячні.

 

 

22 березня 2018 директор територіального центру Галунга Валентина Дмитрівна , завідувач відділення соціальної допомоги вдома Стоянова Олена Володимирівна, фахівець соціальної роботи вдома Величко Людмила Миколаївна відвідали село Коритно - Забузьке, де була проведена перевірка якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома на дільниці № 22 соціальний робітник Кабак І.А.. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, підопічні роботою задоволені, скарг не має.

 

 

В територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району стало доброю традицією вітати ювілярів, підопічних терцентру.

20 березня 2018 року директор територіального центру Галунга Валентина Дмитрівна , завідувач відділення соціальної допомоги вдома Стоянова Олена Володимирівна, фахівець соціальної роботи вдома Величко Людмила Миколаївна та соціальний робітник

Пугач Лариса Олександрівна привітали з 95-річчям жителя смт. Вільшанка Жилу Олександра Миколайовича. Якому було вручено квіти та подарунок. Валентина Дмитрівна та працівники територіального центру побажали ювіляру міцного здоров’я, щастя та невичерпної енергії.

 

 

16 лютого 2018 року працівниками відділу культури Вільшанської райдержадміністрації було проведено свято Масляної «Зустрічаймо весну» активними учасниками та глядачами якого були підопічні територіального центру соціального обслуговування. Присутніх пригощали запашним чаєм та млинцями, також проводилися веселі конкурси для глядачів.

 

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району надає послугу «Соціальне таксі». 13 лютого 2017 року підопічна відділення соціальної допомоги вдома жителька с. Осички Коноваленко Марія Олексіївна замовила та отримала вищезазначену послугу.

 

 

 

26 січня 2018 року за ініціативою територіального центру соціального обслуговування Вільшанського району у приміщенні центральної районної бібліотеки відбувся захід «Чарівна жінка». Також було проведене невелике змагання між учасниками заходу, по завершенню якого учасники змагання отримали титули «Міс мудрість», «Міс лагідність» та «Міс кмітливість».

Підопічних терцентру по завершенню заходу пригостили запашним чаєм з солодощами.

 

 

Звіт про виконану роботу територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Вільшанського району за 2017рік

У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району створено два відділення :

- відділення соціальної допомоги вдома;

 - відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району за 2017 рік провів наступну роботу:

Всього виявлено осіб, які потребували соціального обслуговування 1507– осіб, фактично обслужені 1507 – осіб – 100%.

Відділення соціальної допомоги вдома: виявлено - 354 особи обслужені - 354 особи - 100 %.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги виявлено - 1153 особи обслужені - 1153 особи - 100 %.

Мультидисциплінарною командою територіального центру обслужені - 359 осіб.

Територіальний центр надає послуги «Соціальне таксі», станом на 01. 01. 2018р. надано послугу 69 особам , з них 54 громадянам похилого віку, 15 інвалідам.

У відділенні соціальної допомоги вдома виявлено 354 особи, всі з них обслужені, охоплено 100%. Постійно вдосконалюємо роботу з надання соціальних послуг для громадян похилого віку, одиноких, інвалідів - найпоширеніші є придбання та доставка продуктів, товарів та медикаментів, прибирання житла, допомога в приготуванні їжі, оформлення та здійснення платежів, виклик лікаря. У відділенні впроваджено Державний стандарт догляду вдома.

У відділенні адресної натуральної та грошової допомоги підопічні територіального центру отримують наступні послуги : перукарські, швацькі, послуги по рубці дров, дрібний ремонт в домоволодіннях, розчистка снігу, обкошення трави та надання грошової та натуральної допомоги .

Протягом 2017р. у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру постійно поповнюється банк одягу від жителів району, який видається у разі потреби підопічним. За 2017 рік відділенням надано грошової допомоги на суму 24 тис.грн. та натуральної допомоги на суму 155,37 тис.грн.

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 р. № 326 « Про впровадження соціально - педагогічної послуги «Університет третього віку» та відповідно до виконання соціальних ініціатив президента України у 2013 році в територіальному центрі впроваджено інноваційну послугу «Університет третього віку». В територіальному центрі працює факультет «Здоровий спосіб життя» де навчається 16 слухачів .

Територіальний центр співпрацює з Товариством Червоного Хреста щодо організації медичного та соціально – побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Медичною сестрою Товариства Червоного Хреста надаються медичні послуги: вимірювання артеріального тиску, температури, виклик лікарів, супровід хворих до лікарні, допомога в проходженні медичного огляду, виконання призначення лікаря.

Співпрацюємо з волонтерами району, які відвідують одиноких та інвалідів вдома та надають різні види послуг, а саме відвідування вдома, спілкування, читання преси, привітання з святами, ювілеями.

Продовжується співпраця між районною централізованою бібліотекою, радою Вільшанської районної організації ветеранів України, районним Україно - болгарським історичним музеєм.

Постійно проводиться привітання підопічних територіального центру з Днями народження.

Відповідальними працівниками територіального центру постійно проводиться перевірка роботи соціальних робітників по дільницям. Щомісячно підводяться підсумки роботи на нарадах колективу. За 2017р. проведено 164 перевірки контролю якості надання соціальних послуг.

Проводиться щоденний прийом громадян керівником територіального центру. За 2017р. прийнято 60 осіб, порушені питання вирішені вчасно.

 

 

29 листопада 2017р. директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга Валентина Дмитрівна провела нараду з трудовим колективом територіального центру по питаннях:

1. Підведення підсумків роботи за листопад 2017 року.

2. Забезпечення паливом на зиму підопічних територіального центру.

3. По проведенню підписки на газети працівниками територіального центру на 2018 рік .

4. Співробітники безоплатної правової допомоги надали працівникам територіального центру інформацію та консультації.

4. Переобрання голови та секретаря профспілки територіального центру.

5.Привітання від імені профкому працівників територіального центру із Днем народження .

 

 

31 жовтня 2017 року директором територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунгою В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома Стояновою О.В. та фахівцем із соціальної допомоги Величко Л. М. була проведена перевірка якості надання соціальних послуг в селі Осички - дільниця № 11 соціальним робітником Коноваленко Л.О..

Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, надає підопічним послуги відповідно до вимог Державного стандарту, а саме: доставка продуктів, медикаментів, прибирання житла, приготування їжі, прання, сплата платежів та інше.

Підопічні роботою соціального робітника задоволенні, нарікання та скарг не має.

 

 

Терцентром проведено заходи до Дня людей похилого віку

Щорічно 1 жовтня світ відзначає Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. Цей день – не лише можливість нагадати всім про людський обов’язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства.

27 вересня 2017 року, напередодні свята в селищі Вільшанка відбувся урочистий захід з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, в якому взяли участь заступник голови районної державної адміністрації Дмитро Сакун, голова районної ради Михайло Лець, директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Валентина Галунга.

Тепло привітали зі святом підопічних тер центру усі запрошені почесні гості та побажали їм міцного здоров’я, довголіття, добра та залишатись в душі та серці завжди молодими, бадьорими і веселими.

Святкування пройшло у вигляді святкового концерту, який організували працівники Вільшанського районного будинку культури спільно з Народним фольклорним ансамблем «Червона калина» Липнязького сільського будинку культури.

По закінченню концерту працівники тер центру всіх присутніх пригостили смачним чаєм та солодощами.

 

 

День людей похилого віку

Напередодні свята Дня ветерана та Міжнародного дня людини похилого віку, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Нестеров, керівник апарату районної ради Ярослав Мельник та директор територіального центру Валентина Галунга привітали вдома 46 жителів Вільшанського району - кому виповнилось 90 і більше років. Вручили їм продуктові набори, які були придбані за рахунок місцевого бюджету в рамках Програми соціального захисту малозабезпечених громадян району «Соціальний захист на 2016-2018 роки».

Керівництво району побажало довгожителям міцного здоров’я, благополуччя та мирного неба.

 

 

22 вересня – День партизанської слави

22 вересня перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Нестеров, заступник голови районної ради Олександр Михайлов та директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Влентина Галунга привітали з Днем партизанської слави нашу землячку, учасницю бойових дій, ветерана Петрову Тетяну Прокопівну з с. Осички та вручили квіти, цінний подарунок і продуктовий набір. Керівництво району подякувало підпільниці за її відданість Батьківщині, побажали міцного здоров’я, довголіття, добробуту і благополуччя.

 

 

13 вересня 2017 року директором територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунгою В.Д., разом з в.о завідувача відділення соціальної допомоги вдома Величко Л. М. та соціальним працівником Танасовою Т.А. була проведена перевірка якості надання соціальних послуг відділеннями соціальної допомоги вдома на дільницях № 35 та №37.

Перевіркою встановлено, що соціальні робітники Дурнева Л.І. та Наливайська Л.І. належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, занесення води, прибирання житла, приготування їжі, прасування, обробіток земельної ділянки та інше. Підопічні роботою соціальних робітників задоволенні, скарг та нарікань не має.

 

 

Утворення факультету «Здоровий спосіб життя»

Наказом від 01 вересня 2017 року № 37 «Про утворення факультету в Університеті третього віку» територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району утворив факультет «Здоровий спосіб життя». 12 вересня 2017 року на базі терцентру відбулося перше заняття по темі: «Здоровий спосіб життя та секрети довголіття», яке провела психолог територіального центру Цинкатарук Г.В.

Після заняття слухачі університету ще довго спілкувалися за чашкою запашного чаю з солодощами.

 

 

 

Надання послуг в селі Залізничне та селі Владіславка

11 вересня 2017 року медична сестра та психолог Вільшанського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відвідали своїх підопічних в селі Залізничне та селі Владіславка, надали їм послугу з виміряли артеріального тиску, провели бесіди та консультації, надали методичні поради.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультидисциплінарна команда відвідала село Синюха та село Куца-Балка

04 вересня 2017 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району у складі: медичної сестри, психолога та перукаря відвідали село Синюха та село Куца-Балка, де було надано відповідні послуги. Підопічні були дуже вдячні, що отримали вдома такі, їм необхідні послуги, як вимірювання цукру в крові, тиску, бесіда та консультація психолога а також гарну стрижку.

Мультидисциплінарна команда відвідала село Калмазове

21 серпня 2017 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району у складі: в.о.завідувача відділенням соціальної допомоги вдома, перукаря, медичної сестри та психолога відвідали дільниця № 12 в селі Калмазове, де було перевірено якість надання соціальних послуг.

Перевіркою встановлено, що соціальний робітник Швець Валентина Миколаївна належно виконує свої функціональні обов’язки, надає підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставку продуктів, медикаментів, води, приготування їжі, прибирання житла, сплату платежів та інше. Підопічні задоволені роботою соціального робітника, скарг та нарікань немає. Також, підопічні отримали вдома послуги перукаря, вимірювання тиску та цукру в крові, бесіду з психологом.

 

 

У Вільшанському районі відбувся огляд-конкурс взаємодії обласної організації ветеранів України з місцевими органами виконавчої влади і самоврядування щодо соціального захисту громадян похилого віку,

ветеранів війни і праці

08 серпня 2017 року в рамках огляду-конкурсу взаємодії обласної організації ветеранів України з місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо соціального захисту громадян похилого віку, ветеранів війни і праці - голова ради обласної організації ветеранів Василь Єфіменко, перший заступник голови ради обласної організації ветеранів Олексій Демченко та член президії обласної ради ветеранів Микола Ковальчук відвідали територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району, а саме відділення - соціальної допомоги вдома та організації надання адресної натуральної та грошової допомоги .

Під час візиту вивчали питання розвитку структури територіального центру; стану матеріально-технічної бази та обладнання терцентру; організацію прийому та обліку громадян похилого віку, що потребують уваги та соціальної допомоги; роботу із соціальними робітниками територіального центру; обсягу та кількості послуг щодо обслуговування одиноких людей похилого віку на дому; практики проведення обстежень житлово-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, дітей війни, самотніх, хворих людей похилого віку та інші.

Під час спілкування з Валентиною Галунгою - директором терцентру, обговорювали першочергові завдання терцентру щодо вирішення питань всебічного захисту і соціального забезпечення підопічних територіального центру.

 

 

Робоча нарада з соціальними робітниками територіального центру

02 серпня 2017 року директор територіального центру Валентина Галунга провела робочу нараду з соціальними робітниками територіального центру відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району та наголосила про те, що робота соціального робітника особливо в нинішніх умовах складна, але і зауважила на те, щоб всі соціальні робітники використовували свій потенціал для якісного надання соціальних послуг.

В ході засідання було розглянуто питання підготовки підопічних до осінньо-зимового періоду а саме - закупівля дров для підопічних, надання субсидій підопічним які обслуговуються соціальними робітниками.

Виконуюча обов’язки завідуючого відділенням соціальної допомоги вдома Людмила Величко особливу увагу приділила питанню планування та звітів соціальних робітників, забезпечення якісного надання соціальних послуг підопічним, уважне вивчення їх проблемних питань та організації їх вирішення, з дотриманням Державного стандарту.

По завершенню наради привітали соціальних робітників, які відзначали свій день народження.

 

 

14 липня 2017 року в районній бібліотеці для підопічних територіального центру відбувся захід «І на святі родиннім, вас усіх вітаємо». Участь приймали талановиті родини Вільшанки: Боровських, Іванових, Трубачових, Барзікових, Бень та Каленик. Художні номери яких із задоволенням переглянули наші підопічні. Настрій у присутніх залишився піднесеним.

 

 

Відзначення Дня вишиванки

 

 

Закінчення навчального року в «Університеті третього віку»

19 травня 2017 року в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району відбулося чергове засідання приурочене завершенню навчального року.

Турбота про людей похилого віку – справа всього суспільства, адже тепло людських сердець, моральна й матеріальна підтримка особливо потрібна людям поважного віку. В Університеті третього віку слухачі відкривають для себе нові знання, отримують радість у спілкуванні та незрівнянні враження від повноцінного життя.

Керівник факультету Галина Цинкатарук, підвела підсумки навчального року, налаштувала слухачів на активний літній відпочинок вручили іменні сертифікати випускникам «Університету третього віку» на підтвердження того, що вони пройшли курс навчання в університеті.

Після вручення сертифікатів підопічні терцентру ще довго спілкувалися за чашкою запашного чаю з солодощами.

 

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у с. Бузникувате

15 травня 2017 року в. о. завідувача відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Величко Л.М., соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Танасова Т.А. провели перевірку якості надання соціальних послуг соціальними робітниками Чернобай Л.І. та Тирсенко Н.І на дільницях №31, №32 с. Бузникувате. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені, вони отримали вдома консультації і бесіди психолога, вимірювання тиску та цукру медичною сестрою територіального центру.

 

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у с. Коритно – Забузьке

  

 

11 травня 2017 року в. о. завідувача відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Величко Л.М., соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Танасова Т.А. провели перевірку якості надання послуг соціальним робітником Кабак І.А на дільниці №22 с. Коритно – Забузьке. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволені. Також підопічні, отримали вдома консультації і бесіди психолога, вимірювання тиску та цукру медичною сестрою територіального центру.

 

 

Привітання учасників бойових дій

8-го травня 2017 року в День пам'яті та примирення, напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні перший заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації Сергій Нестеров разом із заступником голови Вільшанської районної ради Олександром Михайловим та директором територіального центру соціального обслуговування Вільшанського району Валентиною Галунгою привітали учасників бойових дій за місцем їх проживання та нагородили відзнакою Президента України – ювілейна медаль «70 років перемоги над нацизмом».

Очільники району подякували ветеранам за порятунок людства від чуми нацизму, побажали їм та їхнім рідним міцного здоров’я, добра та благополуччя та вручили продуктові набори.

 

 

03 травня 2017 року перший заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації Нестеров С.А. провів засідання комісії по визначенню громадян похилого віку та інвалідів, які будуть отримувати соціальні послуги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району на безоплатній основі.

Відповідно до п.7.1. Переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» «у виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо» та листа Міністерства соціальної політики України №105/011/172-11 від 16 вересня 2011 року у разі, «якщо рідні (батьки, діти, чоловік, дружина) громадянина відносяться до працездатних осіб та проживають в іншій державі, то такі громадяни можуть за рішенням комісії обслуговуватися територіальним центром безкоштовно».

До територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району звернулись: сільські ради та громадяни з проханням обслуговуватись на безоплатній основі у відділенні соціальної допомоги вдома, а саме: Куцобалківська сільська рада та громадянка Шевченко Катерина Юріївна, Березовобалківська сільська рада та громадянка Ціунчік Надія Михайлівна, Сухоташлицька сільська рада та громадянка Рибченко Людмила Федорівна.

Розглянувши клопотання сільських рад, заяви громадян, акти обстеження домоволодіння, комісія вирішила Шевченко Катерину Юріївну, Ціунчік Надію Михайлівну, Рибченко Людмилу Федорівну – звільнити від сплати за обслуговування у відділенні соціальнї допомоги вдома і обслуговувати безкоштовно з 03 травня 2017 року.

 

 

 

 

Перевірка якості надання

соціальних послуг у с. Чистопілля

13 квітня 2017 року в. о. завідувача відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Величко Л.М., соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Танасова Т.А. провели перевірку якості надання соціальних слуг на дільниці №18 с. Чистопілля соціальні робітник Романова Н.С. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки нарікань не має підопічні відділення задоволені. Також підопічні, отримали вдома консультації і бесіди психолога, вимірювання тиску та цукру медичною сестрою територіального центру.

 

Перевірка якості надання

соціальних послуг у с. Плоско - Забузьке

11 квітня 2017 року в. о. завідувача відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Величко Л.М., соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Танасова Т.А. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях №19, №38 с. Плоско Забузьке соціальні робітники Слюсаренко О.Д., Чабанюк О.А. Перевірками встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, води, прибирання житла, приготування їжі, прасування та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволені. Також підопічні, отримали вдома консультації і бесіди психолога , вимірювання тиску та цукру медичною сестрою територіального центру.

 

Відбулась нарада з працівниками територіального центру.

29 березня 2017 року Валентина Галунга директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району, провела нараду із соціальними робітниками територіального центру

На нараді розглядалися наступні питання:

1. Директор територіального центру Галунга Валентина Дмитріївна, проаналізувала роботу соціальних робітників за березень 2017 року, наголосила про співпрацю соціальних робітників територіального центру з сільськими радами на території яких вони працюють, про дотримання правил внутрішнього розпорядку.

2. Представник Голованівського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, Анастасія Повар ознайомила колектив терцентру з тим, що таке Бюро правової допомоги та послугами які можна отримати у Бюро.

3. Начальник управління соціального захисту населення Наталія Бударецька ознайомила присутніх з системою нарахування субсидій, допомоги малозабезпеченим сім’ям та компенсаційних виплат. Також Наталія Юріївна відповіла на питання, які цікавили працівників терцентру.

4. Адміністрація та профспілковий комітет установи привітали працівників які відзначили свої іменини у березні.

Багато інших питань розглянуто і вирішено у робочому порядку.

 

В районній бібліотеці імені Лідії Горячко, 10 березня 2017 року відбулася творча зустріч з нашою землячкою, майстринею своєї справи, жителькою села Станкувате Драндалуш Людмилою Василівною – «І кожна вишивка – частина мого серця». Підопічні тер центру переглянули виставку, приємно були вражені красою виконаних робіт. По закінченню прослухали номери художнього співу під керівництвом Раїси Іванової. Атмосфера панувала святкова.

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у с. Добре

09 березня 2017 року в. о. завідувача відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Величко Л.М., соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Танасова Т.А. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці №34 с. Добре соціальний робітник Головко О.А. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволені. Також підопічні отримали необхідні їм соціальні послуги від сестри медичної територіального центру Карамалак О.В., вимірювання артеріального тиску та робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків Пугач В.П. рубка дров, за що були дуже вдячні працівникам територіального центру.

 

 

03 березня 2017 року у приміщенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району для підопічних відбувся захід до дня 8 Березня «Я жінка. Я – Богом запалена свічка...». Під час заходу присутні поспілкувалися за чашкою чаю зі смачними солодощами.

 

Привітання підопічної територіального центру з 95-річчям

В Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району стало доброю традицією вітати ювілярів, підопічних терцентру.

02 березня 2017 року директор територіального центру Галунга Валентина Дмитрівна разом із виконуючою обов’язки завідуючої відділення соцдопомоги вдома Величко Людмилою Миколаївною та соціальним робітником Абакумовою Наталією привітали с 95-річчям Бужан Дарію Антонівну . Підопічній було вручено букет квітів та подарунок. Валентина Дмитрівна побажала ювілярці міцного здоров’я, щастя та невичерпної енергії.

Дарія Антонівна перебуває на обслуговуванні у територіальному центрі з 1997 року.

В день ювілею Дарія Антонівна була дуже вдячна за привітання та приділену їй увагу.

 

Відбулась нарада з працівниками територіального центру.

01 березня 2017 року відбулася нарада з соціальними робітниками територіального центру. На нараді розглядалися наступні питання:

1. Інформація про підсумки роботи територіального центру, яки розглянуті на розширеній колегії департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, яка відбулась 20 лютого 2017 року.

2. Директор територіального центру Галунга Валентина Дмитріївна, проаналізувала роботу соціальних робітників за січень - лютий 2017 року.

3. Про зміни тарифів на соціальні послуги, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району з 01.01.2017 року.

4. Про співпрацю соціальних робітників територіального центру з сільськими радами на території яких вони працюють.

5. Директор терцентру Валентина Галунга, на передодні Міжнародного жіночого дня 8-Березня привітала працівників з наступаючим святом. Профспілковий комітет також привітав працівників та вручив подарунки, вітання отримали працівники які відзначили свої іменини у січні та лютому.

Розглянуто багато інших питань, які вирішили у робочому порядку.

 

24 лютого 2017 року підопічні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району взяли активну участь у святкуванні фольклорного свята масляної «Знов весна нас всіх зібрала, щоб її ми зустрічали», яке проходило у районному будинку культури.

 

22 лютого 2017 року в. о. завідувача відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Величко Л. М., соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Танасова Т. А. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях № 30 Ротару А. І. в с. Мала Вільшанка та № 21 в с. Станкувате соціальний робітник Нєдєлкова С. О.. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки.

Також підопічних навідали сестра медична та психолог територіального центру. Медична сестра вимірювала тиск а психолог тим часом проводила бесіди. Підопічні наданими послугами залишилися задоволеними.

 

16 лютого 2017 року в. о. завідувача відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Величко Л. М., соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Танасова Т. А. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільницях № 23 та № 24 в с. Куца Балка, та с. Синюха соціальні робітники Яновська В. Б. та Анферова Т. В. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки. Підопічні роботою соціальних робітників задоволені.

Також підопічних навідали медична сестра та психолог територіального центру, які надали такі послуги – вимірювання тиску, цукру в крові, надали консультації та методичні поради, провели бесіди. Підопічні залишилися задоволеними.

 

Підопічні територіального центру зустрілися з начальником відділу грошових виплат та компенсацій Управління соціального захисту населення Вільшанської РДА – Мурзою Світланою Анатолієвною, яка надала детальне роз’яснення про нарахування субсидій, зміни які відбулися, документи які потрібні, та дані які беруться до уваги. Також роз'яснила хто має право на субсидію.

Ця тема дуже хвилювала підопічних, які задавали дуже багато питань, на які Світлана Анатолієвна дала детальну та вичерпну відповідь.

 

03 лютого 2017 року мультидисциплінарна команда територіального центру відвідала с. Вівсяники, де соціальні послуги підопічним терцентру надали сестра медична, психолог та робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків. Підопічні були дуже вдячні, що отримали вдома такі, їм необхідні послуги, як вимірювання цукру в крові, тиску, бесіда та консультація психолога, рубання дров.

 

Перевірка якості надання соціальних послуг у с. Йосипівка

02 лютого 2017 року в. о. завідувача відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Величко Л.М., соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Танасова Т.А. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці №20 с. Йосипівка соціальний робітник Доброва Н.Я.. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволені. Також разом з працівниками територіального центру підопічних із с. Йосипівка відвідала сімейний лікар загальної практики Балєва В.В. Яка провела обстеження підопічних, надала відповідні консультації та рекомендації щодо стану здоров’я кожного.

 

Відбулась підсумкова нарада з працівниками територіального центру.

23 грудня 2016 року відбулася підсумкова нарада з соціальними робітниками територіального центру. До присутніх звернулася директор територіального центру Галунга В.Д., яка проаналізувала роботу соціальних робітників, визначила пріоритетні напрямки роботи колективу на наступний 2017 рік.

На нараді розглядалися наступні питання:

1.    Аналіз роботи соціальних робітників територіального центру за 2016 рік.

2.    Про субвенції які надійшли до територіального центру від сільських рад для виплати заробітної плати соціальним робітникам.

3. Ознайомлення працівників зі змінами, щодо оплати праці з 01.01.2017 року.

4. Про зміни тарифів на соціальні послуги, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району з 01.01.2017 року.

5. Про виконання заходів, правил, інструкцій з охорони праці, дотримання правил електро та протипожежної безпеки, недопущення випадків травматизму, як виробничого так і невиробничого характеру серед працівників територіального центру та підопічних.

6. Вітання від профспілки отримали працівники які відзначили свої іменини у грудні, та всі працівники установи отримали новорічні подарунки.

Розглянуто багато інших питань, які вирішили у робочому порядку.

Валентина Дмитрівна подякувала соціальним робітникам за їх нелегку працю та привітала всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Хрестовим.

 

Захід до Міжнародного дня інваліда

02 грудня 2016 року у районній бібліотеці ім. Л. Горячко відбувся захід для підопічних територіального центру до міжнародного дня інваліда.

Вихованці та викладачі дитячої школи мистецтв подарували хвилини гарного настрою співом та хореографічними композиціями.

По закінченню присутніх пригостили гарячим чаєм із солодощами.

 

День Гідності та Свободи

21 листопада 2016 року з нагоди Дня Гідності та Свободи, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району, спільно з Вільшанською районною бібліотекою імені Лідії Горячко провели засідання «Круглого столу».

Прийняли активну участь у заході: перший заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації Сергій Нестеров, заступник голови Вільшанської районної ради Олександр Михайлов, представники громадської організації Вільшанських болгар «Алфатар», учасники антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях Дмитро Степаненко, Сергій Таріца, підопічні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району, місцева поетеса Валентина Боровська, аматори сцени.

 

Працівники Терцентру відзначили професійне свято

У першу неділю листопада в Україні згідно з Указом Президента України від 13.04.1999 № 374/99 відзначають День працівника соціальної сфери. Соціальна робота – це мистецтво налагоджувати зв’язки між людьми. День працівника соціальної сфери – професійне свято, яке справедливо належить тим, хто виявляє милосердя, творить добро не тільки зі службового обов»язку, а і за велінням совісті та покликом душі.

З нагоди професійного свята у працівників Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району відбулись урочистості.

Працівників установи привітали перший заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації Сергій Нестеров, голова Вільшанської районної ради Михайло Лець та спільною грамотою нагородили колектив терцентру за самовіддану працю.

Представник благодійного фонду Ярослава Бублика, депутат Вільшанської районної ради Ярослав Кіров привітав колектив грошовою винагородою.

Директор Терцентру Валентина Галунга привітала всіх зі святом Керівник подякувала за самовіддану працю та побажала щоб і надалі їхня доброта і милосердя, чуйність і щедрість душі винагороджувались подякою та пошаною сотень тисяч людей, яким вони допомогають долати труднощі та додають віри і впевненості у завтрашньому дні.

 

13 жовтня 2016 року у відділенні соціально-побутової адаптації територіального центру відбулось чергове заняття університету ІІІ віку. Темою заняття було «Принципи здорового харчування та вибір збалансового харчового раціону».

Учні за чашкою гарячого чаю обговорювали лекцію та спілкувалися. Незважаючи на дощ за вікном атмосфера панувала затишна і тепла.

 

30 вересня 2016 року директором територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району булла проведена нарада з соціальними робітниками .

Розглядалися питання :

1.          Про підсумки роботи за 9 місяців ;

2.          Про своєчасне забезпечення підопічних паливом на зиму;

3.          Про фінансування територіального центру.

А також на нараді був представник з безоплатної правової допомоги Повар А., яка розповідала про послуги, які вони можуть надати нашим підопічним . За результатами наради дано ряд доручень. Дирекція територіального центру та профспілковий комітет привітали працівників територіального центру які народилися у вересні місяці з Днем народження , побажали міцного здоров’я , щастя, удачі та сімейного затишку.

 

30 вересня 2016 року у районному будинку культури відбувся святковий концерт до

Дня людини похилого віку «Ви працею повагу заслужили». У фойє будинку культури була організована виставка – аукціон робіт наших підопічних. Це вишиті рушники , скатертини вишиті бісером та нитками картини.

По закінченню концерту працівники територіального центру пригостили всіх присутніх запашним гарячим чаєм з солодощами. За чаєм підопічні ділилися враженнями про захід. Настрій у присутніх був піднесений.

 

30 вересня 2016 року в переддень Дня людей похилого віку та Дня ветерана директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д., в.о. завідувача відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Драганова Л.І. відвідали підопічних територіального центру яким виповнилось 90 років і старше та вручили пакунки із продуктовими наборами які надав пенсіонерам Благодійний фонд Ярослава Бублика. Підопічні були дуже задоволенні і просили передати Ярославу Володимировичу велике спасибі і побажати йому міцного здоров’я і довгих років життя. Територіальний центр соціального обслуговування також приєднується до побажань підопічних і дякує Ярославу Володимировичу за Ваше гаряче серце, великодушність і доброту. Спасибі за чуйність і здатність співпрацювати, вміння і бажання підтримати тих, хто цього потребує .

 

19 вересня 2016 року привітали з 98- річчям Драндалуш Мотрю Василівну директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д., завідувач відділення соціальної допомоги вдома Михайлова А.М., якій подарували : квіти, солодощі, фартух і спідницю, які пошила швачка територіального центру. А також на передодні Дня людини похилого віку кореспондентом Погребним С.М. газети «Зорі над Синюхою» взято інтерв’ю у іменинниці Мотрі Василівни, яка розповіла про її життя.

 

15 вересня 2016 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Михайловою А.М. та соц. працівником Величко Л. М., провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці № 21 с. Станкувате соціальний робітник Нєдєлкова С. О.. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки , надає підопічним послуги відповідно до рухової активності а саме: доставка продуктів, ліків, занесення води, прибирання житла, приготування їжі, прання, прасування, обробіток земельної ділянки та інше. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволенні.

Також підопічні відділення Пісчана С. В. та Корнос В. І. отримали від директора територіального теплі речі б/в за що були вдячні.

 

09 вересня 2016 року в читальному залі районної бібліотеки ім. Л. Горячко відбувся захід – знайомство з українсько – болгарським центром «Наште хора» . Підопічні територіального центру прослухали змістовну лекцію – розповідь про створення центру та плани на майбутнє. Переглянули святковий концерт та пригостилися запашним чаєм із солодощами.

 

11 серпня 2016 року директором територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунгою В.Д., разом з. завідувачем відділення соціальної допомоги вдома Михайловою А. М. та соц. працівником Величко Л. М. була проведена перевірка якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома на дільниці № 3 соціальний робітник Владова І. О. та дільниці № 4 соціальний робітник Кульова Л. І../ Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконую свої функціональні обов’язки, підопічні роботою соціальних робітників задоволенні, скарг та нарікань не має. Також перукарем територіального центру Живіцькою Т. Г. було наданні послуги перукаря таким підопічним, як: Кармалак Г. І., Стапанову П.С., Степановій В.С., Добровій Г.О., Доброву В.Д. та Радовій Г.Д..

 

09 серпня 2016 року директором територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунгою В.Д., разом з. завідувачем відділення соціальної допомоги вдома Михайловою А. М. та соц.. працівником Величко Л. М. була проведена перевірка якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома на дільниці № 7 смт. Вільшанка соціальний робітник Пугач Л.О.. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки . Підопічні відділення роботою соціального робітника дуже задоволенні. Також перукарем територіального центру Живіцькою Т. Г. було наданні послуги перукаря підопічним Тіхомірову А.М. та Човгун М.Є

.

09 серпня 2016 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району відвідали с. Березова Балка де надали підопічним територіального центру послуги медичної сестри, психолога та послуги соціального робітника з комплексного обслуговування із ремонту будинків. Підопічні були дуже вдячні, що отримали вдома такі їм необхідні послуги , як вимірювання тиску, бесіда з психологом та рубання дров.

 

03 серпня 2016 року у Вільшанському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відбулася виробнича нарада з соціальними робітниками територіального центру.

Розглядалися питання:

1. Про підсумки роботи за липень 2016 року.

2. Правильність та своєчасність здачі звітів у відділенні соціальної допомоги вдома відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 13 листопада 2013 року №760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»

3. Про своєчасне забезпечення підопічних територіального центру паливом на зиму

За результатами наради дано ряд доручень.

Дирекція територіального центру та профспілковий комітет привітали працівників територіального центру іменинників, хто народився у липні з Днями народження, побажали міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії та наснаги у всіх справах.

 

 

28 липня 2016 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району у складі завідувача відділенням соціальної допомоги вдома, соціального працівника відділення, медичної сестри та робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків відвідали село Мала Вільшанка соціальний робітник Ратару А.І. дільниця № 30 і село Добре соціальні робітники: Матюха О.Д. дільниця № 33 та Головко О.А. дільниця №34, де була проведена перевірка якості надання соціальних послуг. Перевіркою встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки , надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, медикаментів, води, приготування їжі, прибирання житла, сплата платежів та інше. Підопічні задоволені роботою соціальних робітників скарг та нарікань не має. Також підопічні отримали вдома такі послуги як:вимірювання тиску, вимірювання цурку в крові та косіння присадибних ділянок за що були дуже вдячні .

 

27 липня 2016 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району у складі завідувача відділенням соціальної допомоги вдома, соціального працівника відділення, медичної сестри та перукаря відвідали село Коритно-Забузьке, де була проведена перевірка якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома на дільниці № 22 соціальний робітник Кабак І.А.. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки, підопічні роботою задоволені, скарг не має. Також підопічним були наданні медичні послуги (вимірювання артеріального тиску та рівень цукру в крові) та перукарські послуги.

 

26 липня 2016 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району у складі завідувача відділенням соціальної допомоги вдома, медичної сестри та перукаря відвідали село Дорожинка, де надали соціальні послуги підопічним територіального центру. Медична сестра виміряла підопічним рівень цукру в крові та артеріальний тиск, а перукар надала перукарські послуги.

 

    14 липня 2016 року директором територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунгою В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Михайловою А.М. та соціальним працівником Величко Л. М. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці № 8 смт. Вільшанка соціальний робітник Каленик М. О.. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки , надає підопічним послуги відповідно до рухової активності а саме: доставка продуктів, медикаментів, прибирання житла, занесення води, приготування їжі, прання, обробіток земельної ділянки, сплата платежів та інше. Підопічні роботою соціального робітника задоволенні, нарікання та скарги не має.

 

14 липня 2016 року мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району відвідала

 с. Калмазове де надала підопічним територіального центру послуги перукаря та послуги соціального робітника з комплексного обслуговування із ремонту будинків. Підопічні були дуже вдячні. що отримали вдома такі їм необхідні послуги, як стрижка та обкосювання присадибної ділянки.

 

24 червня 2016 року у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району відбулася виробнича нарада з соціальними робітниками територіального центру .

Розглядалися питання:

1.    Про підсумки роботи за червень місяць та І півріччя 2016 року;

2.    Про отримання підопічними територіального центру гуманітарної допомоги;

3.    Про отримання соціальними робітниками територіального центру велосипедів;

4.    Про своєчасне забезпечення підопічних територіального центру паливом на зиму;

5.    Проведено навчання та перевірка знань у працівників територіального центру з питань охорони праці.

За результатами наради директор територіального центру Галунга В.Д. дала працівникам ряд доручень.

Дирекція територіального центру та профспілковий комітет привітали працівників територіального центру, хто народився в червні місяці, з Днем народження, побажали міцного здоров’я, добра, сімейного затишку та терпіння у нашій нелегкій справі.

 

Підопічні територіального центру отримують гуманітарну допомогу

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Вільшанського району у червні місяці 2016 року отримав від благодійної організації «Фонд «Щастя дітям» м. Київ гуманітарну допомогу одяг, взуття, постіль б/в, милиці та ходунки для забезпечення потреб самих незахищених верств населення району, одиноких, інвалідів та пенсіонерів. Підопічні територіального центру отримали безкоштовно необхідні речі, за що висловили велику подяку працівникам територіального центру.

 

Перевірка роботи соціального робітника у с. Березова Балка

16 червня директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. разом з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Михайловою Н.М. провели перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці № 29 с. Березова – Балка соціальний робітник Рибалко В. О. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки , надає підопічним послуги відповідно до рухової активності а саме: доставка продуктів, ліків, занесення води, прибирання житла, приготування їжі, прасування, обробіток земельної ділянки та інше. Підопічні відділення роботою соціального робітника задоволенні, нарікання та скарги вирішенні в робочому порядку.

Також підопічні відділення Проханюк А.М., Ситніков М.М. та Вітвіцька Л.І. отримали від директора територіального центру гуманітарну допомогу одяг за що були безмежно вдячні.

 

Перевірка роботи соціальних робітників .

Протягом квітня місяця 2016 року директором територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Вільшанського району Галунгою В.Д. спільно з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома Михайловою А.М., соціальним працівником цього відділення Величко Л.М., були проведенні перевірки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома на дільницях №19, №38 с. Плоско – Забузьке соціальні робітники Миропольська Т.О., Чабанюк О.А., №29 с. Березова – Балка соціальний робітник Рибалко В.О., №17 с. Вівсяники соціальний робітник Москаленко К.І.

Перевірками встановлено, що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки, надають підопічним послуги відповідно до рухової активності, а саме: доставка продуктів, ліків, води, прибирання житла, приготування їжі, прасування та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволенні, нарікань та скарг не має. Також підопічні, за бажанням, отримали вдома послуги перукаря та медичної сестри територіального центру

 

7 квітня 2016 року в приміщенні Дитячої школи мистецтв відбувся святковий захід з нагоди річниці заснування українсько – болгарського центру «Нашти хора»

Активну участь у заході приймали підопічні територіального центру. По закінченню свята присутніх пригощали традиційними болгарськими стравами. Захід пройшов у теплій атмосфері з піднятим настроєм.

 

У районній бібліотеці ім. Л.Горячко в смт. Вільшанка 16 березня 2016 року відбулася вистава театру малих форм «Переспіваймо казочку оту про дивну рибку золоту» . Підопічні територіального центру із задоволенням переглянули виставу та з захопленням обговорювали побачене.

 

На замовлення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Вільшанського району у Дитячій школі мистецтв смт. Вільшанка 09 березня 2016 року відбувся святковий концерт для підопічних та учнів університету ІІІ віку присвячений дню народження

Т.Г. Шевченко та Весняним святам. Всі запрошенні покинули зал із весняним настроєм та словами подяки за гарно проведений час.

 

02 березня 2016 року у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району відбулася виробнича нарада з соціальними робітниками терцентру, на якій були розглянуті наступні питання :

1. Про підсумки роботи за лютий 2016 року.

2. Про зміни внесенні до Постанови Кабінету Міністрів України № 1417 від

29 грудня 2009 року «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ».

3. Про роз’яснення підопічним щодо надання їм послуг службою соціальне таксі та послуг швачки.

4. Директор територіального центру Галунга В.Д. спільно з профспілковим комітетом привітала іменинників, які народилися в лютому з Днем народження та всіх жінок з наступаючим святом 8 березня, побажали міцного здоров’я, добра, злагоди, весняного настрою, сімейного затишку та подарували подарунки.

 

29 лютого 2016 року директором територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунгою В.Д., разом з в. о. завідувача відділення соціальної допомоги вдома Величко Л.М. та в.о. завідувача відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Драгановою Л.І. була проведена перевірка якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома на дільниці №18 с. Чистопілля соціальний робітник Романова Н.С.. Перевіркою встановлено, що соціальний робітник належно виконує свої функціональні обов’язки . Підопічні відділення роботою соціального робітника дуже задоволенні . Також робітник з комплексного обслуговування будинків територіального центру Пугач В.П. надав послугу з рубки дров підопічним Пастушенко М.С. та Куріпко О.Ф.

 

25 лютого 2016 року свій 90- річний ювілей зустрічала підопічна відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Вільшанського району жителька села Сухий Ташлик Луценко Лідія Мойсеївна. Привітати ювілярку завітали директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д., в.о. завідувача відділення соціальної допомоги вдома Величко Л.М., медична сестра Карамалак О.В., психолог територіального центру Цинкатарук Г.В. та сільський голова села Сухий Ташлик Рибачок П.Г.. Щиро привітавши ювілярку присутні побажали їй мирного неба, здоров’я, довгих років життя та подарували солодощі і фартух, який пошила швачка територіального центру .

 

 

12 лютого 2016 року у відділенні соціально – побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Вільшанського району відбувся захід до Дня святого Валентина «Любов нечаянно нагрянет». За духмяною

чашкою чаю підопічні відпочили та поділились своїми спогадами про кохання, розповідали свої історії, згадували перші побачення зі своїми коханими.

 

У відділенні соціально – побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району працюють психолог та медична сестра. Вони щоденно відвідують підопічних територіального центру і надають їм соціальні послуги .

 

 

1 лютого 2016 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району

Галунга В.Д. разом з в.о. завідувача відділенням соціальної допомоги вдома Величко Л.М. провели перевірку якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома на дільниці №15 с. Дорожинка соціальний робітник Никифорчук А.М.. Також перукарем територіального центру Живіцькою Т.Г. були наданні послуги перукаря підопічним. Перевіркою виявлено деякі нарікання на роботу соціального робітника. Валентина Дмитрівна вислухала всі зауваження та побажання підопічних та провела відповідні заходи щодо їх вирішення.

 

Звіт про виконану роботу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району за 2015рік

 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району за 2015 рік провів наступну роботу:

1. 1 Всього виявлено осіб, які потребували:

соціального обслуговування 2574 – особи

Фактично обслужені 2574 – особи – 100%

Відділення соціальної допомоги вдома:

Виявлено - 367 осіб обслужені - 367 осіб - 100 %

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Виявлено - 837 осіб обслужені - 837 осіб - 100 %

Відділення соціально – побутової адаптації

Виявлено - 1370 осіб обслужені - 1370 осіб - 100 %

Мультидисциплінарною командою територіального центру обслужені - 161 особа.

Працівники територіального центру згідно розпорядження голови Вільшанської райдержадміністрації від 11 травня 2012 року № 186-р входять до складу «Мобільного соціального офісу», який працює в районі. Станом на 01.01. 2016 рік під час виїздів на села району до територіального центру звернулось 14 осіб, проблеми яких вирішено вчасно.

Територіальний центр надає послуги «Соціальне таксі», станом на 01. 01. 2016р. надано послугу 97 особам , з них 90 громадянам похилого віку, 7 інвалідам.

1.2 Стаціонарне відділення для постійного проживання відсутнє. Потреби у створені стаціонарного відділення не має. До будинку інтернату за 2015р. особи не оформлялись .

1.3. У відділенні соціальної допомоги вдома виявлено 367 осіб всі з них обслужені, охоплено 100%. Постійно вдосконалюємо роботу з надання соціальних послуг для громадян похилого віку, одиноких, інвалідів - найпоширеніші є придбання та доставка продуктів, товарів та медикаментів, прибирання житла, прання білизни, оформлення та здійснення платежів, виклик лікаря. У відділенні з 14 листопада 2014 року поетапно впроваджено Державний стандарт догляду вдома. Станом на 01.01.2016р. переглянуто 367 договорів, що складає 100% .

Спеціалізованих відділень не має.

1.4. Територіальний центр співпрацює з Товариством Червоного Хреста щодо організації медичного та соціально – побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Медичною сестрою Товариства Червоного Хреста надаються медичні послуги: вимірювання артеріального тиску, температури, виклик лікарів, супровід хворих до лікарні, допомога в проходженні медичного огляду, виконання призначення лікаря.

Співпрацюємо з волонтерами району, які відвідують одиноких та інвалідів вдома та надають різні види послуг, а саме відвідування вдома, спілкування, читання преси, привітання з святами, ювілеями.

Територіальний центр тісно співпрацює з Вільшанської районної організації ветеранів України та спільно проводимо районні заходи, обстежуємо матеріально – побутові умови проживання громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів ВВВ.

2. Розпорядженням голови Вільшанської райдержадміністрації №13-р від 31.01.2015р. було скорочено відділення соціально - медичних послуг терцентру у зв’язку із недостатніми доведеними обсягами фінансування на 2015 рік.

 Територіальний центр співпрацює з Товариством Червоного Хреста щодо організації медичного та соціально – побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Медичною сестрою Товариства Червоного Хреста надаються медичні послуги: вимірювання артеріального тиску, температури, виклик лікарів, супровід хворих до лікарні, допомога в проходженні медичного огляду, виконання призначення лікаря. Співпрацюємо з волонтерами району, які відвідують одиноких та інвалідів вдома та надають різні види послуг, а саме відвідування вдома, спілкування, читання преси, привітання з святами, ювілеями.

 Територіальний центр тісно співпрацює з Вільшанською районною організацією ветеранів України та спільно проводимо районні заходи, обстежуємо матеріально – побутові умови проживання громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів ВВВ.

 Територіальний центр брав активну участь в районних заходах до святкування

 «Водохреща», до Дня захисника Вітчизни, до Міжнародного дня 8 березня, 9 травня, Дня Конституції , Дня незалежності, Дня людини похилого віку та Дня інваліда .

 Протягом 2015р. у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру постійно поповнюється банк одягу від жителів району, який видається у разі потреби підопічним.

 У квітні місяці до Дня Великодня депутатом Верховної ради Березкіним С.С. було надано продуктові набори 55 підопічним терцентру яким виповнилось 90 та більше років на суму 6050 грн..

 У травні місяці територіальний центр отримав від ПСП ім.. Ватутіна і ФГ «Роксана» продуктові набори , які були роздані до 9 травня 21 учаснику бойових дій ВВВ.

 Також у травні 2015 року територіальний центр отримав від благодійної організації «Фонд « Щастя - Дітям» гуманітарну допомогу у вигляді одягу, взуття та постіль бувши в користуванні в кількості 2 тонни. Вищевказана гуманітарна допомога була роздана 242 підопічним територіального центру на суму 43,9 тис.грн..

 25 травня 2015 року та 4 грудня 2015 року директор територіального центру спільно з керівництвом райдержадміністрації та районної ради привітали жителів

с. Добрянка та с. Дорожинка , учасників бойових дій ВВВ Гриненка І.С. та Кравця Г.Т. із 90-річчям із врученням їм спільних грамот та цінних подарунків.

Територіальним центром по акції «Милосердя» були зібрані кошти в сумі 14 600грн., які були видані 46 особам на лікування та інвалідам І групи до Дня інваліда. До Дня похилого віку видано 60 продуктових наборів підопічним територіального центру яким виповнилось 90 років і більше на суму 7200грн. отриманих від благодійного фонду Ярослава Бублика. Всього відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги видано адресної натуральної допомоги за 2015 рік на суму 61,3 тис.грн.

У відділені соціально – побутової адаптації, після скорочення відділення

соціально - медичних послуг, було скорочено інструктора з трудової адаптації та введено посаду медичної сестри .

 Відділенням соціально – побутової адаптації терцентру проведено наступні заходи: «Водохреща», спільний захід терцентру з Управлінням пенсійного фонду, районною радою ветеранів «Про пенсійне забезпечення», «День Закоханих» в територіальному центрі, болгарське свято «Тріфан Зарізан», спільний захід ради ветеранів та терцентру «Податок на нерухоме майно», до Дня захисника Вітчизни, до Міжнародного дня 8 березня, «Вітання 100- річним ювілеєм Моял Ніни Миколаївни», до Великодня «Писанка символ життя», «З отчої криниці», «Що ви знаєте про Євросоюз? », «О жінко , ти завжди велична», «Година здоров’я », «Війна у пам’яті – біль у серці» , «День вишиванки», «Основи комп’ютерної грамоти», «Конституція України – правовий фундамент стабільності» ,«Відкриття Пам’ятного знаку першим болгарським переселенцям», «Ой на Івана, ой на Купала», «Дерево міцне корінням, а людина родом» , «Україно! Доки буду жити-доти відкриватиму тебе», «Профілактика онкозахворювань», «Країну як батьків, не обирають», «Хай квітує земля України, а на ній всіх народів венець», «Моє життя в моїх віршах», «Про підвищення прожиткового мінімуму, та підвищення пенсій», « Україна понад усе », «Мелодії нашої молодості», « На болгарську просимо гостину», «Зустріч з архієреєм Іосафом » , «День пам’яті голодомору », «Чорнобиль загублений світ», «Надвечір’я».

 25 вересня 2015 року напередодні Дня людини похилого віку та Дня ветерана у центральному будинку культури смт. Вільшанка на замовлення територіального центру був проведений концерт для підопічних. Після проведення заходу всіх присутніх працівники терцентру пригостили гарячим чаєм та солодощами.

 Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 р. № 326 « Про впровадження соціально - педагогічної послуги «Університет третього віку» та відповідно до виконання соціальних ініціатив президента України у 2013 році в територіальному центрі впроваджено інноваційну послугу «Університет третього віку». 12.05.2014р. випустили перших слухачів. З вересня 2014р. були набранні слухачі на навчання на 2014- 2015рр.

 Продовжується співпраця між районною централізованою бібліотекою, радою Вільшанської районної організації ветеранів України, районним Україно - болгарським історичним музеєм.

 Соціальна адаптація включає заходи щодо залучення людей до активної участі в громадському житті, проведенні здорового способу життя, організації заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями, їх максимальної адаптації до самостійного життя. Психолог та медична сестра відділення надають послуги підопічним вдома.

 У відділенні соціально-побутової адаптації територіального центру організовано постійно діючу виставку робіт пенсіонерів та інвалідів.

 Постійно проводиться привітання підопічних територіального центру з Днями народження.

 Відповідальними працівниками територіального центру постійно проводиться перевірка роботи соціальних робітників по дільницям. Щомісячно підводяться підсумки роботи на нарадах колективу. За 2015р. проведено 275 перевірок контролю якості надання соціальних послуг.

 Проводиться щоденний прийом громадян керівником територіального центру. За 2015р. прийнято 61 особа , порушені питання вирішені вчасно.

 

28 січня 2016 року Вільшанська районна бібліотека ім. Л. Горячко гостинно приймала підопічних територіального центру. Літературно - музична година «Великих слів – велика сила» за участю поетес Вільшанки підняла настрій та збадьорила підопічних , адже поезія – це спосіб світо пізнання. Жваве обговорення відбулося за чашечкою гарячого чаю з солодощами.

 

25 січня 2016 року у відділенні соціально – побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району проведено захід до Дня Тетяни. Підопічним прочитано змістовну лекцію та проведено вікторину. Гостей пригостили солодощами та гарячим чаєм.

25 січня 2016 року у відділенні соціально – побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району проведено захід до Дня Тетяни. Підопічним прочитано змістовну лекцію та проведено вікторину. Гостей пригостили солодощами та гарячим чаєм.

 

Привітали із 90-річним ювілеєм

21 січня 2016 року свій 90-річний ювілей зустрів учасник бойових дій Другої світової війни, житель с. Йосипівка Смирний Григорій Апатійович.

Привітати ювіляра завітали заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації Нестеров С.А., голова районної ради Лець М.Я., сільський голова Миколюк В.М., директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. та голова ветеранської організації с. Йосипівка Халявіцька В.Г.

За багаторічну сумлінну працю, патріотичне виховання підростаючого покоління, з нагоди дев’яносторіччя від дня народження учаснику бойових дій Смирному Г.А. вручено спільну грамоту районної державної адміністрації та районної рад , квіти та цінний подарунок. Щиро привітавши ювіляра, посадовці побажали йому мирного неба, здоров’я, добробуту та довгих років життя. В свою чергу Григорій Апатійович при доброму здоров’ї та настрої побажав кожному з присутніх добра, злагоди та миру.

 

Привітання із 100-річним ювілеєм

10 січня 2016 року свій сторічний ювілей зустрічала учасник Другої Світової війни, жителька смт Вільшанка Мартинюк Надія Василівна .

Привітати ювілярку завітали заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації Нестеров С.А., заступник голови районної ради Михайлов О.П., селищний голова Харковенко В.Ф., начальник управління соціального захисту населення Вільшанської райдержадміністрації Бударецька Н.В., директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. та депутат селищної ради Павленко Л. Ювілярці подарували квіти, подарунки, побажали міцного здоров’я, добробуту та мирного неба.

 

 

 

У грудні місяці 2015 року директором територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району

Галунгою В.Д. разом з в. о. завідувача відділенням соціальної допомоги вдома Величко Л.М. та завідувача відділенням надання адресної натуральної та грошової допомоги Драгановою Л.І. були проведені перевірки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома на дільницях №21 с. Станкувате соціальний робітник Нєдєлкова С.О., №30 с. Мала - Вільшанка соціальний робітник Ротару О., №33, 34 с. Добре соціальні робітники

Головко О.А., Матюха О.Д.. Перевірками встановлено що соціальні робітники належно виконують свої функціональні обов’язки надають підопічним послуги відповідно до рухової активності а саме: доставка продуктів, ліків, занесення палива, води, прибирання житла, приготування їжі, прасування та інше. Підопічні відділення роботою соціальних робітників задоволенні, нарікань та скарг не має.

 

З поважним ювілеєм привітали ветерана війни Григорія Кравця

04 грудня 2015 року свій 90- річний ювілей зустрів житель села Дорожинка учасник бойових дій , ветеран Другої світової війни Григорій Кравець.

Привітати ювіляра завітали заступник голови районної державної адміністрації Сакун Д.С., заступник голови районної ради Михайлов О.П.,

сільський голова Волинець І.О., директор територіального центру соціального обслуговування Галунга В.Д., голова ради ветеранів району Тодорова В.І..

За багаторічну сумлінну працю, патріотичне виховання підростаючого покоління та з нагоди 90- річчя від дня народження учаснику бойових дій Кравцю Г.Т. вручено грамоту районної державної адміністрації та районної ради, квіти і цінний подарунок.

Щиро привітавши ювіляра, посадовці побажали йому мирного неба, здоров’я, добробуту та довгих років життя. В свою чергу Григорій Терентійович при доброму здоров’ї та настрої побажав кожному з присутніх усіляких гараздів та довголіття.

 

3 грудня Міжнародний день інваліда

Щорічно до Дня людей похилого віку та дня інваліда територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району проводить Всеукраїнську благодійну акцію «Милосердя». Цього року по акції «Милосердя»до територіального центру надійшли кошти в сумі 11 840 грн. від підприємств, установ, організацій фермерів району.

Рішенням організаційного комітету з проведення в районні Всеукраїнської благодійної акції «Милосердя» кошти в сумі 5 540 грн. будуть перераховані інвалідам першої групи.

 

 

Ретро-концерт «Мелодії нашої молодості»

13 листопада 2015 року територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району запросив своїх підопічних на ретро – концерт «Мелодії нашої молодості», який відбувся в дитячій школі мистецтв смт. Вільшанка. По закінченню всі присутні подякували організаторам за подарований гарний настрій.

 

Нагороди і вітання зі святом соцпрацівників

30 жовтня на передодні Дня працівника соціальної сфери у Вільшанському районному будинку культури відбулися урочистості. З професійним святом присутніх привітали перший заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації Сергій Нестеров, голова Вільшанської районної ради Михайло Лець.

Володимир Пугач – соціальний робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків отримав грамоту від Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, та спільною грамотою райдержадміністрації та районної ради нагороджений колектив територіального центру. Аматори сцени районного будинку культури привітали присутніх святковим концертом .

 Після урочистих заходів працівники територіального центру та пенсіонери відзначили професійне свято в кафе .

 

 

 

Відзначення Дня захисника України

13 жовтня 2015 року територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району запросив своїх підопічних, на святковий концерт до Дня захисника України «Україна понад усе», який відбувся в приміщенні Вільшанської музичної школи.

Зі святом всіх присутніх щиро привітали голова районної державної адміністрації Маличенко О.І., голова районної ради Лець М.Я. та селищний голова Харковенко В.Ф.

«14 жовтня Україна вперше на державному рівні відзначатиме День захисника України. Сьогодні ми вшановуємо всіх борців за незалежність України, ветеранів, які кували перемогу у Другій Світовій війні, а також ветеранів і учасників антитерористичної операції на сході України. Саме вони боронили і сьогодні боронять країну», – зазначив голова районної державної адміністрації Олександр Маличенко під час вітального слова.

Очільник району побажав усім присутнім міцного здоров’я, витримки, впевненості у собі, добра, благополуччя та мирного неба.

Присутні вшанували пам’ять загиблих Героїв за незалежність України хвилиною мовчання.

Після урочистої частини присутні переглянули святкову концертну програму, яку підготували працівники районного будинку культури та дитячої музичної школи.

 

На передодні Дня захисника України перший заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації Сергій Нестеров та директор Вільшанського територіального центру Валентина Галунга відвідали матерів загиблих учасників АТО Іщенка О.В. та Максюти О.А.

Під час візиту керівники району поспілкувалися з рідними загиблих героїв, які у боротьбі за українську державність пожертвували власним життям, поцікавились нагальними для родин проблемами і їх першочерговими потребами, а також вручили цінні подарунки та продуктові набори.

 

«У золотому листопаді осені»

25 вересня 2015 року напередодні міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана - територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району запросив своїх підопічних, на святковий концерт «У золотому листопаді осені», який відбувся в приміщенні Районного Будинку культури.

Працівники закладу підготували гарну концертну програму. Поряд із пісенними сольними та гуртовими виступами самодіяльних ансамблів, декламували вірші, розповідали гуморески, власні вірші. Демонструвалися й музичні композиції. Кожен виступ викликав схвальні гучні аплодисменти вдячності.

Тепла й душевна атмосфера панувала в залі. Наприкінці свята всіх присутніх пригостили гарячим чаєм і солодощами, за яким підопічні довго спілкувалися, по закінченню заходу зі словами вдячності та гарним настроєм вони пішли по домівках.

 

 

Привітали з Днем партизанської слави.

22 вересня 2015 року, Нестеров Сергій Анатолійович – перший заступник голови Вільшанської районної державної адміністрації, Кіров Ярослав Григорович - заступник голови Вільшанської районної ради, Галунга Валентина Дмитрівна – директор Вільшанського територіального центру з Днем партизанської слави привітали Петрову Тетяну Прокопівну-партизанку, учасницю бойових дій. Тетяна Прокопівна жителька села Осички.

Привітали Тетяну Прокопівну подарунками та квітами. Побажали їй міцного здоров’я, мирного неба, щастя, добра і благополуччя.

 

 

 

Підопічних терцентру запрошено на годину памяті:

«Війною палала рідна земля»

21 вересня 2015 року працівники відділення соціально-побутової адаптації для підопічних терцентру провели годину пам’яті: «Війною палала рідна земля». Даний захід присвячений Дню партизанської слави, який згідно Указу Президента України відзначається з 2001 року, як данина поваги героям, які боролися з фашистськими окупантами в тилу ворога. Захід відбувся в приміщенні Вільшанської районної бібліотеки імені Лідії Горячко.

Працівники бібліотеки підготували для слухачів цікаву інформацію про історію розвитку партизанського руху в Україні, про героїзм патриотів підпільників, які внесли свій безцінний внесок у перемогу над фашизмом.

Для проведення заходу була підготовлена тематична книжкова виставка.

 

 

 

Мультидисциплінарна команда територіального центру надала соціальні послуги підопічним села Залізничне

8 вересня мультидисциплінарна команда територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району у складі : медичної сестри, перукаря, психолога та соціального робітника з комплексного обслуговування із ремонту будинків відвідали село Залізничне, де надали соціальні послуги підопічним територіального центру

Підопічні отримали вдома такі необхідні їм соціальні послуги як:

вимірювання тиску, вимірювання цукру в крові, стрижка, бесіда і  консультація психолога, рубка дров, за що були дуже вдячні працівникам територіального центру.

 

Зустріч з талановитою землячкою.

     4 вересня 2015 року відбулася зустріч підопічних територіального центру з талановитою землячкою Боровською Валентиною Віталіївною та ії поетичною творчістю.

Вірші, гуморески Валентини Віталіївни часто друкуються на сторінках районної газети «Зорі над Синюхою». Звучать на різних зустрічах поетеси з населенням. Вони ніколи не залишали байдужими слухачів, не можуть не викликати глибоких роздумів про життя.

Прості й зворушливі вірші Валентина Віталіївна читала зібранню про рідний край, рідну землю, Батьківщину, про Маму, про кохання.

Щирі посмішки викликали у слухачів гуморески, які Валентина Віталіївна їм подарувала.

По закінченню зустрічі всі присутні побажали поетессі, щоб примхлива муза частіше приходила у ії дом та легко писалися вірші.

Зустріч пройшла у затишному залі районної бібліотеки імені Лідії Горячко.

 

 

Розяснення щодо змін у Песійному законодавстві.

Підопічні територіального центру зустрілися з заступником начальника ПФУ у Вільшанському районі Гірник Валентиною Вікторівною, яка надала роз»яснення про «Комплексну реформу системи пенсійного забезпечення в Україні», та про прийнятий Верховною Радою Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення».

      Ця тема хвилює підопічних, а надання інформації працівником Пенсійного фонду України була детальна та вичерпна.

 

 

Працівники терцентру вітали

 з 90-річним ювілеєм свою підопічну

     01 вересня 2015 року святкувала свій 90-річний ювілей підопічна терцентру Аркуша Раїса Федосіївна, 1925 року народження, яка проживає в селі Калмазове.

Аркуша Раїса Федосіївна одинока, обслуговується віддленням соціальної допомоги вдома з 1999 року. Послуги Раїсі Федосіївні надає соціальний робітник терцентру - Швець Валентина Миколаївна.

Привітали ювілярку директор територіального центру – Галунга Валентина Дмитрівна, завідувач відділенням соціальної допомоги вдома – Маковська Ірина Сергіївна, завідувач відділенням соціально-побутової адаптації - Владова Тетяна Степанівна соціальний працівник відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги - Драганова Любов Іванівна. Працівники терцентру подарували ювілярці спідницю, солодощі та квіти.

 

Територіальний центр вітає ювілярку.

     28 серпня 2015 року підопічній територіального центру - Човгун Марії Євсеївні виповнилось 90 років. Марія Євсеївна одинока, обслуговується у відділенні соціальної допомоги вдома з 2005 року.

Привітали ювілярку директор територіального центру Галунга Валентина Дмитрівна, завідувач відділенням соціально – побутової адаптації Владова Тетяна Степанівна, соціальний працівник відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Драганова Любов Іванівна, соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Величко Людмила Миколаївна та подарували квіти, спідницю і фартух, які пошила швачка терцентру Константінова Валентина Вікторівна.

 

Країну, як батьків не обирають».

 

 

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави , і води.....

В годину щасливу і в радості мить,

Любіть у годину негоди.

 

                       В.Сосюра

 

20 серпня 2015 року працівники відділення соціально-побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району провели захід для підопічних тер центру на тему: «Країну, як батьків не обирають».

 

Захід присвячений 24 річниці Незалежності України. Підготували екскурс у часи минулі та сучасні, Марія Кордюкова та Ольга Бень – вчителі, які нині є підопічними терцентру.

 

Марія Кордюкова розповіла про те, якою нелегкою була дорога українського народу до власної національної державності. Як не просто нам і у дні прийдешні відстоювати суверенітет, цілісність території, інтереси рідної держави. Українці ніколи не позичали мужності, терпімості, героїзму у відкритій боротьбі з тими, хто зазіхає на нашу землю.

 

Ольга Бень, читала власні вірші та вірші Великого Кобзаря. Закликала всіх присутніх бути гордими громадянами України, вірити в ії майбутнє, докладати усіх зусиль, щоб Україна була успішною державою.

 

Захід завершився, але за чашкою чаю, ще довго продовжувалась дискусія ..... 

 

 

Підопічні терцентру приймають участь у акції

 

 „Подаруй бібліотеці книгу” 

У територіальному центрі соціального обслуговування продовжується акція „Подаруй бібліотеці книгу”, яка була оголошена працівниками відділення соціально-побутової адаптації.

Підопічні терцентру приймають в ній активну участь. В рамках даної акції у Вільшанську районну бібліотеку імені Лідії Гарячко вже передано 186 книг. Акція триває.

 

 

 

 

 

 

(На фото: підопічна терцентру Новікова Валентина Петрівна передає книги).

 

 

 

 

Виробнича нарада

05 серпня 2015 року у Вільшанському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відбулася виробнича нарада з соціальними робітниками терцентру.

Розглядалися питання:

1.   Про підсумки роботи за липень 2015 року.

2.   Про фінансування територіального центру.

3.   Про проходження медоглядів соціальними робітниками терцентру.

4.   Про своєчасне забезпечення підопічних територіального центру паливом на зиму. Директор терцентру Галунга Валентина Дмитрівна наголосила на тому, щоб жоден підопічний не залишився без палива на зиму, не відчув себе відрізаним від суспільства.

За результатами наради дано ряд доручень.

Дирекція територіального центру та профспілковий комітет привітали працівників терцентру іменинників, хто народився у липні з Днями народження, побажали міцного здоров’я, добра та сімейного затишку.

 

«Особливості харчування людей похилого віку».

31 липня 2015 року працівники відділення соціально-побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району провели захід для підопічних тер центру на тему: «Особливості харчування людей похилого віку».

В нашій країні, як і в усьому світі, зростає кількість літніх людей. Знаком старіння є підвищення ризику розвитку хранічних захворювань серцево-судинної, нервової системи, шлунково-кишкового тракту. Ці всі питання дуже хвилюють підопічних терцентру.

Розмова на заході йшла про те, що кожен період людського життя має свої особливості. Зважаючи на це, і потрібно вибудовувати власний спосіб життя, формувати правила і звички. Це стосується всіх сфер людського побуту. І, звичайно ж, такої основоположної, як харчування. Особливо це потрібно брати до уваги людям літнього віку.

Працівники відділення ознайомили підопічних з численними дослідженнямі, які свідчать про можливість запобігання розвитку цих захворювань за допомогою правильного харчування.

Підопічна Боровська Валентина прийшла на захід з внучкою, яка розповіла віршик про здоровий спосіб життя.

Потім, всі присутні, ще довго спілкувалися за чашкою ароматного травяного чаю.

 

Мультидисциплінарна команда Територіального центру

 надала соціальні послуги підопічним села Березова Балка

28 липня 1015 року мультидисциплінарна команда териториального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району, у складі: завідувач відділенням соціальної допомоги вдома, завідувач відділенням соціально-побутової адаптації, медичної сестри, психолога, соціального робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків відвідали село Березова Балка, де надали соціальні послуги підопічним територіального центру та перевірили роботу на дільниці № ­­­29, яку обслуговує соціальний робітник Ілона Яковенко.

Медична сестра відділення соціально - побутової адаптації 13-ом мешканцям виміряла артеріальний тиск, соціальний робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, на замовлення підопічних обкосив присадибні ділянки та рубав дрова, психолог надала послуги 13 підопічним.

Підопічні були вдячні працівникам територіального центру за надані їм соціальні послуги та задоволені роботою соціального працівника.

 

ПРОФІЛАКТИКА ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ

24 липня 2015 року працівники відділення соціально-побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району провели захід для підопічних тер центру на тему: «Профілактика онкозахворювань».

На захід запросили Захарченко Валентину Олексіївну-лікаря – онколога Вільшанської районної лікарні та Бевзову Наталію Володимирівну- медичну сестру онкологічного кабінету.

Валентина Олексіївна – розповіла присутнім про те, що потрібно знати та робити людям поважного віку, аби життя було довгим та здоровим. Яку профілактику онкозахворювань необхідно проводити. Звернула увагу на те, що сьогодні людина найбільше боїться стикнутися з онкологічним захворюванням у своєму житті. І ці страхи цілком обґрунтовані, адже онкологія - друга за частотою причина смерті після серцево-судинних захворювань. На жаль, неможливо повністю захистити себе і своїх близьких від цієї хвороби, але існує ефективна профілактика раку, яка дає змогу звести ризик захворювання до мінімуму.

Розмова була цікава для писутніх і жваво обговорювалась. По закінченню заходу всіх присутніх пригостили гарячим чаєм та солодощами. За чашкою чаю спілкувались між собою, обговорювали питання, що турбують підопічних.

 

Мультидисциплінарна команда Територіального центру

надала соціальні послуги підопічним села Калмазове

11 червня 2015 року мультидисциплінарна команда териториального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району, у складі: медичної сестри, перукаря, соціального робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків відвідали село Калмазове, де надали соціальні послуги підопічним територіального центру.

Медична сестра відділення соціально - побутової адаптації 8-ом мешканцям виміряла артеріальний тиск та 1 – виміряла рівень цукру в крові, соціальний робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, за проханням підопічних обкосив присадибні ділянки та рубав дрова, перукар надала послуги 6 підопічним.

Підопічні отримали потрібні їм соціальні послуги не виходячи з власного дому, за що були вдячні працівникам територіального центру.

 

«Чисті криниці» для підопічних терцентру

10 червня 2015 року в районному Будинку культури відбувся концерт народного аматорського обрядово-фольклорного колективу «Чисті криниці».

Концерт організовано відділенням соціально-побутової адаптації Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району для людей похилого віку.

Активними учасниками колективу «Чисті криниці» є учні Університету третього віку, які підготували цікаву концертну програму та виконали пісні, яким навчилися протягом року.

На завершення концерту глядачів пригостили запашним короваєм, який власноруч випекла найстарша учасниця колективу «Чисті криниці» Марія Діордієва.

 

Проведено нараду з колективом

03 червня 215 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Валентина Галунга провела нараду з трудовим колективом територіального центру з питань:

1. Правильність та своєчасність здачі звітів у відділенні соціальної допомоги вдома відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 13 листопада 2013 року №760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»

2. Покращення показників роботи та підготовка до здачі звіту за 6 місяців 2015 року.

3. Проведення навчання по цивільній обороні на тему : Закон України «Про Цивільну оборону». Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Організаційна структура ЦО установи.

4. Привітання від імені профкому працівників територіального центру із Днем народження.

 

 

Видача гуманітарної допомоги

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району отримав від благодійної організації «ФОНД» «ЩАСТЯ – ДІТЯМ» м. Київ гуманітарну допомогу: одяг, взуття, постіль б/в для забезпечення потреб самих незахищених верств населення району, одиноких, інвалідів та пенсіонерів. Підопічні територіального центру отримали безкоштовно необхідні речі, за що висловили велику подяку працівникам територіального центру.

 

Територіальний центр привітав зі святом

Перемоги учасників бойових дій

З нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району Галунга В.Д. та завідувач відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Драганова Л.І. відвідали вдома учасників бойових дій та інвалідів війни Грушу І.Ф., Гриненко І.С. та Кордюкова О.В., привітали їх зі святом, побажали міцного здоров’я, любові і поваги рідних та близьких, мирного неба над головою та вручили продуктові набори отриманні напередодні від ПСП ім. Ватутіна.

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення

в 2015 році заходів з нагодиДня охорони праці в Україні

до органів виконавчої влади Кіровоградської області,

органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці з метою привернення уваги світової громадськості до масштабів проблеми та до створення і просування культури охорони праці, яка може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці.

Ідея святкування Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, який було проведено американськими і канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, що загинули та постраждали на роботі; уперше в світі з ініціативи МОП він відзначався у 2003 році.

Україною підтримано ініціативу МОП і 28 квітня відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2006 року № 685/2006 визначено як День охорони праці.

У 2015 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначатиметься під девізом «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці».

Характерною особливістю сучасного виробництва в Україні та в області зокрема, є наявність шкідливих і небезпечних умов праці. Окрім того, ситуація, що склалася в країні, за короткий час може призвести до реального дефіциту трудових ресурсів.

Упродовж майже всього періоду незалежності України рівень виробничого травматизму мав стійку тенденцію до зниження, але останнім часом почався зворотній процес і кількість травмованих та загиблих на виробництві досягла критичної позначки: кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, які сталися у 2014 році, вже перевищила кількість смертей на виробництві за попередній рік.

У деяких галузях виробництва зростання кількості загиблих із розрахунку на 1000 працюючих становить: у вугільній галузі – 61 %, у соціально-культурній сфері – 84 %, в енергетиці – 43 %, на підприємствах зв’язку – 80 %, у газовій та деревообробній промисловості – більше ніж у два рази.

В Кіровоградській області у 2014 році в порівнянні з 2013 роком рівень загального травматизму зменшився на 12 осіб. Так, у 2014 році травмовано 69 працівників проти 81 в 2013 році. Але не зважаючи на це, в окремих галузях рівень загального травматизму зріс, а саме: допущено зростання кількості травмованих працівників в нерудній промисловості, в металургії, в сільському господарстві, в деревообробці, у видавничій справі та на пошті.

Разом з тим у 2014 році рівень смертельного травматизму зменшився у порівнянні з 2013. Так, протягом 2014 року в області смертельно травмовано 4 працівники проти 11 у минулому році. Зростання смертельного травматизму спостерігалоя лише в соціально-культурній сфері.

проблема збереження здоров’я і життя працездатних громадян має особливе значення, а тематика Дня охорони праці у 2015 році є як ніколи актуальною.

Культура охорони праці – це створення чітко сформульованої системи прав, обов’язків та сфер відповідальності, де принцип профілактики має найвищий пріоритет.

Безпечні та здорові умови праці визначаються не тільки чинною законодавчою базою, а й загальним рівнем цивілізованості, виробничої культури та соціально-економічного розвитку суспільства.

Україна активно інтегрує європейські норми з охорони праці у власну правову систему, створює умови для формування сучасної високої культури і відповідальності за збереження життя та здоров’я працівників.

У першу чергу мова йде про ставлення уряду, роботодавців та працівників до питань охорони праці, їх налаштування на роботу без нещасних випадків.

Досягнути такої узгодженої політики можна шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, головний девіз яких – зацікавити, навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід’ємною складовою нашого життя.

Забезпечення балансу між контролем за дотриманням законодавства, з однієї сторони, і наданням консультацій та інформації – з другої, дозволить досягти більшої гнучкості контрольних функцій з боку держави та створити кредит довіри до інспектора, через можливість роботодавця або працівника звернутися за порадою без застосування санкцій у відповідь.

Необхідно орієнтувати та доводити до керівників, закріплювати на рівні свідомості кожного працівника, що заходи з охорони праці та їх виконання не повинні бути за для «галочки», що належна культура охорони праці потрібна насамперед для них, адже ніякі компенсації не повернуть втрачені на виробництві здоров’я та життя. До того ж для роботодавця це економно вигідно, адже очевидно, що видатки на ліквідацію аварійної ситуації (включаючи виплати по випадкам виробничого травматизму) є значно більшими, ніж витрати на заходи запобігання виробничого травматизму.

Саме тому Організаційний комітет звертається до всіх працівників, роботодавців, сьогоднішніх та майбутніх, громадськості області й наголошує на необхідності пам’ятати, що людське життя – це найвища соціальна цінність, і ніякими обставинами не можна виправдати смерті людини.

У суспільстві має зростати усвідомлення того, що співпраця та діалог між усіма учасниками щодо питань охорони праці є пріоритетними, адже поліпшення умов праці та її безпека одночасно зберігають здоров’я працівників і підвищують продуктивність праці та якість продукції, забезпечуючи тим самим конкурентоздатність виробництва, інвестиційну привабливість держави.

Зважаючи на важливість створення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, Організаційний комітет звертається до керівників і працівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, органів виконавчої влади області, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування, профспілкових організацій області, об’єднань роботодавців із закликом підтримати ініціативу та зосередити свої зусилля на виконанні вимог Конституції України щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та вимог Закону України «Про охорону праці».

Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства. Саме тому важливо пам’ятати, що підвищення рівня культури охорони праці в суспільстві – це запорука збереження здоров’я та життя працівників.

Виїзне засідання «мобільного соціального офісу»
на території Йосипівської сільської ради

23 квітня 2015 року проведено засідання «мобільного соціального офісу» з виїздом в с. Йосипівка в складі начальника відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення райдержадміністрації Бударецької Н.Ю., директора територіального центру соціального обслуговування Галунги В.Д., завідувача сектору з виплати пенсії Опрі І.В. На засіданні були присутні 15 жителів села . Під час прийому громадян були надані роз'яснення згідно методичних рекомендацій щодо застосування окремих норм постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 року №106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» та Інструкції про порядок заповнення бланку заяви та декларації про призначення житлових субсидій, піднімались питання про прийняття на обслуговування та отримання різних видів соціальних послу у територіальному центрі та були надані роз’яснення щодо порядку призначення та перерахунку пенсій, щодо умов реалізації права на призначення різних видів пенсійних виплат, можливості набуття страхового стажу шляхом добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. На всі свої запитання присутні отримали вичерпні відповіді.

 

Територіальний центр соціального обслуговування провів захід

до свята Великодня

 

07 квітня 2015 року, напередодні Світлого Христово Воскресіння у районній бібліотеці ім. Л.Горячко відбувся захід «Під дзвони Великодня, хай наша доля квітне» з підлеглими територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району. На свято запросили протоієрея Вільшанського Православного Храму Іоанна Милостивого отця Івана, настоятеля української православної церкви. Під кінець зустрічі підопічних пригостили чаєм та солодощами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультидисциплінарна команда

відвідала село Залізничне.

26 лютого 2015 року мультидисциплінарною командою територіального центру соціального обслуговування у складі завідувача соціальної допомоги вдома Ірини Маковської, робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків Володимира Пугача, психолога Галини Цинкатарук та сестри медичної Олени Карамалак був здійснений виїзд в село Залізничне. Де були наданні соціальні послуги підопічним територіального центру та проведено перевірку якості надання соціальних послуг на дільниці №13 соціального робітника Олени Тітієвської. Підопічні роботою соціального робітника Тітієвської О. задоволені.

 

Звіт про виконану роботу терцентру за 2014 рік

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанського району за 2014 рік провів наступну роботу:

1. 1 Всього виявлено осіб, які потребували:

соціального обслуговування 3595 – осіб

Фактично обслужені 3595 – осіб – 100%

Відділення соціальної допомоги вдома:

Виявлено - 380 осіб обслужені - 380 осіб - 100 %

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Виявлено - 815 осіб обслужені - 815 осіб - 100 %

Відділення соціально – побутової адаптації

Виявлено - 1035 осіб обслужені - 1035 осіб - 100 %

Відділення соціально – медичних послуг

Виявлено - 1365осіб обслужені - 1365 осіб - 100 %

Мультидисциплінарною командою територіального центру обслужені - 145 осіб.

Працівники територіального центру згідно розпорядження голови Вільшанської райдержадміністрації від 11 травня 2012 року № 186-р входять до складу «Мобільного соціального офісу», який працює в районі. Станом на 01.01. 2015 рік під час виїздів на села району до територіального центру звернулось 22 особи, проблеми яких вирішено вчасно.

Територіальний центр надає послуги «Соціальне таксі», станом на 01. 01. 2015р. надано послугу 128 особам, з них 118 громадянам похилого віку, 10 інвалідам.

1.2 Стаціонарне відділення для постійного проживання відсутнє. Потреби у створені стаціонарного відділення не має. До будинку інтернату за 2014р. було оформлено та відправлено 1 особу.

1.3. У відділенні соціальної допомоги вдома виявлено 380 осіб всі з них обслужені, охоплено 100%. Постійно вдосконалюємо роботу з надання соціальних послуг для громадян похилого віку, одиноких, інвалідів - найпоширеніші є придбання та доставка продуктів, товарів та медикаментів, прибирання житла, прання білизни, оформлення та здійснення платежів, виклик лікаря. У відділенні з 14 листопада 2014 року поетапно впроваджено Державний стандарт догляду вдома. Станом на 01.01.2015р. переглянуто 142 договорів .

Спеціалізованих відділень не має.

1.4. Територіальний центр співпрацює з Товариством Червоного Хреста щодо організації медичного та соціально – побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Медичною сестрою Товариства Червоного Хреста надаються медичні послуги: вимірювання артеріального тиску, температури, виклик лікарів, супровід хворих до лікарні, допомога в проходженні медичного огляду, виконання призначення лікаря.

Співпрацюємо з волонтерами району, які відвідують одиноких та інвалідів вдома та надають різні види послуг, а саме відвідування вдома, спілкування, читання преси, привітання з святами, ювілеями.

Територіальний центр тісно співпрацює з Вільшанської районної організації ветеранів України та спільно проводимо районні заходи, обстежуємо матеріально – побутові умови проживання громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів ВВВ.

2. Територіальний центр брав активну участь в районних заходах до святкування дня захисника Вітчизни, Міжнародного дня 8 березня , 200-річчя з Дня народження Тараса Григоровича Шевченко, Дня Конституції, Дня незалежності України, 70-річчя з Дня визволення Вільшанського району від німецько - фашистських загарбників, Дня людини похилого віку та Дня інваліда.

Територіальним центром надано послугу «соціальне таксі» 55 учасникам ВВВ.

У квітні місяці територіальний центр отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Тавіфа». Яка була роздана 117 підопічним територіального центру, які її потребують.

Станом на 01.01.2015 року на рахунок територіального центру по акції «Милосердя» надійшло від сільгосппідприємств, установ, організацій району 9,3 тис. грн. які за рішенням організаційного комітету райдержадміністрації були виділені та перераховані 47 громадянам похилого віку та до Дня інваліда інвалідам І гр. з/з .

У квітні 2014року тер центр отримав благодійну допомогу від ПСП ім.. Ватутіна продуктовими наборами у кількості 30шт., яка була роздана підопічним до свята Великодня на суму 538грн.

22 вересня до Дня партизанської слави директором територіального центру разом із головою Вільшанської райдержадміністрації було відвідано партизанку району Петрову Т.П. із врученням їй продуктового набору та комплекту постільної білизни, отриманих від підприємців району.

 01.10.2014р. до Дня людини похилого віку був проведений святковий концерт у музичній школі смт. Вільшанка для підопічних терцентру із частуванням чаєм та солодощами. Також до Дня людини похилого віку вручено 60 продуктових наборів підопічним, яким виповнилось 90 і більше років, отриманих від підприємців району на суму 2242грн.

У листопаді 2014р. територіальний центр до Дня голодомору отримав продуктові набори від депутата Верховної ради Березкіна С.С. в кількості 51шт. на суму 2040грн. , які були роздані підопічним тер центру які пережили голодомор .

Протягом року у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру постійно поповнюється банк одягу від жителів району, який видається у разі потреби підопічним.

Відділенням соціально – побутової адаптації станом на 01.01.2015р. проведено наступні заходи: Вечорниці «Новорічні щедрівки, традиції та культура», «Хрещення Господнє», «Тетянин день», відзначення 98-річчя Опрі Віри Михайлівні, Свято Іменинника, святковий захід з нагоди 70-ти річчя визволення Вільшанського району, «Подаруй бібліотеці книгу» «Світле свято Великодня» , «День відкритих дверей», «Чорнобильський дзвін», «Весняні мотиви», «Флеш моб – пофарбуємо Вільшанський міст у кольори державного прапору », «Івана Купала», « Що ми знаємо про нашу малу Батьківщину», «День народження країни » , Круглий стіл», «Підтримуємо свою армію, врятуємо країну». , «День похилого віку», « Вільшанщино моя , благословенна ти у віках», «День пам’яті жертв Голодомору» , «День інваліда», Моновистава « Моя любов чолом сягала неба» , «День святого Миколая», «Зустріч у перед новоріччя».

Станом на 01.01.2015року проведено відділенням 106 заходів, якими охоплено всіх підопічних відділення .

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 року № 326 « Про впровадження соціально - педагогічної послуги «Університет третього віку» та відповідно до виконання соціальних ініціатив президента України у 2013 році в територіальному центрі впроваджено інноваційну послугу «Університет третього віку».

Продовжується співпраця між районною централізованою бібліотекою, радою Вільшанської районної організації ветеранів України, районним Україно - болгарським історичним музеєм.

Соціальна адаптація включає заходи щодо залучення людей до активної участі в громадському житті, проведенні здорового способу життя, організації заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями, їх максимальної адаптації до самостійного життя. Психолог та інструктор з трудової адаптації відділення надають послуги підопічним вдома.

У відділенні соціально-побутової адаптації територіального центру організовано постійно діючу виставку робіт пенсіонерів та інвалідів.

Протягом року проводилось привітання підопічних територіального центру з Днями народження .

Особлива увага приділяється ювілярам котрим виповнилося 90років. Протягом року керівництвом терцентру поздоровлено Іванова Г.К., Бондар Л.В. із врученням ім. подарунків.

У відділення соціально – медичних послуг територіального центру придбане медичне обладнання для задоволення потреб підопічних відділення.

Також працівники даного відділення відвідують підопічних вдома та вимірюють їм тиск, цукор, надають консультації та поради з питань психологічного здоров’я та можливих органічних розладів .

Відповідальними працівниками територіального центру постійно проводиться перевірка роботи соціальних робітників по дільницям. Щомісячно підводяться підсумки роботи на нарадах колективу. Станом 01.01.2015 року проведено 282 перевірки контролю якості надання соціальних послуг.

Проводиться щоденний прийом громадян керівником територіального центру. Станом на 01.01.2015р. прийнято 55 осіб, порушені питання вирішені вчасно.