Версія сайту для людей з вадами зору

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

Відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадскістю


п/п
Найменування посади
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон

1

Начальник відділу

Григор'єв Сергій Сергійович

9-74-31

2 Головний спеціаліст Діордієва Наталія Олександрівна

9-74-31

3 Провідний спеціаліст Білозерцев Іван Володимирович 9-74-31

           Основними завданнями відділу є:

1)  моніторинг,  аналіз і прогнозування  суспільно-політичних процесів в районі;

2) сприяння   органам   виконавчої   влади   у   розвитку   їхніх   зв'язків   з політичними партіями, громадськими організаціями;

3)  інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої політики в районі;

4) реалізація   державної   політики   у   сфері   міжнаціональних   відносин, сприяння   консолідації  та   розвиткові   української   нації,   забезпечення   прав національних меншин України;

5) забезпечення    дотримання    законодавства    стосовно    національних меншин   України   та   осіб,   депортованих   за   національною   ознакою,   які повертаються в Україну;

6) сприяння забезпечення гарантованого громадянам права на свободу світогляду, створення віруючим умов і можливостей для сповідання їх релігії, надання їм вільно доступних місць богослужінь або релігійних зібрань, об'єднання у релігійні громади, інші релігійні організації;

7)  запобігання будь-яким проявам релігійної винятковості та нетерпимості до невіруючих або віруючих інших віросповідань, зневажливого ставлення до почуттів громадян, розпалюванню ворожнечі та ненависті на релігійному ґрунті;

8)   сприяння зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних  віросповідань, вирішення  спірних  міжцерковних  питань  виключно  на засадах законодавства;

9)  запобігання втручанню органів державної влади і об'єднань громадян у проваджену відповідно до законодавства діяльність релігійних організацій, а також   втручанню   релігійних   організацій   у   діяльність   державних   органів   і об'єднань громадян та інших релігійних організацій;

10)  сприяння   участі   місцевих   релігійних   організацій   у   міжнародних релігійних  форумах,  діловим контактам із зарубіжними релігійними організаціями.

11) підготовка  пропозицій  до  проектів  місцевих  бюджетів  та  програм соціально-економічного розвитку області з питань, віднесених до повноважень управління.

12) сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

13) сприяння розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району.

 

Сайт Президента України Урядовий портал